Nyhetsarkiv 2010

Här har vi samlat viktiga nyhetsnotiser som förekom i denna webbplats nyhetsavdelning under året 2010, notiser som kanske förlorat sitt nyhetsvärde men definitivt inte sitt informationsvärde. För den som vill lära sig mer om svensk familjepolitik, kanske för ett eget inlägg i debatten eller enbart för personlig förkovran, gör därför klokt i att inte bara kolla Senaste nytt, Vårt flygblad, Vårt manifest och Debattforum utan också leta här.

Bruksanvisning


Kopiera länk 10-12-31

"Hemmet fortfarande värsta kvinnofällan!"

Det är rubriken på förra miljöministern, tillika professorn i ekonomisk historia, Lena Sommestads debattartikel - här - i dagens nummer av Expressen, i vilken hon ondgör sig över att det obetalda arbetet hemma fortfarande är så lågt värderat.

Men Sommestad, hur förvånad kan man vara? Det är ju ändå ditt parti som införde individuell inkomstbeskattning i Sverige (i början av 70-talet), en åtgärd som, i ett slag, uteslöt alla vuxna utan inkomst i eget namn (i huvudsak kvinnor) från det skattefinansierade socialförsäkringssystem som ditt parti samtidigt byggde upp! Och det är ju ditt parti som drivit fram en skattesubventionering av barnomsorg i kommunal regi till drygt 90 procent av kostnaden, som får hemarbete att - skenbart - se värdelöst ut!

Förstår du inte att Familjebeskattning, att om familjen beskattades som det familjeföretag det är, för skillnaden mellan inkomster och utgifter, skulle problemet med hemarbetets låga värdering bli löst?

Du är ju ändå professor i ett ämne som har tydlig koppling till det ämne du skriver om. Skäms du inte över den okunnighet du uppvisar?

Webmastern


Kopiera länk 10-12-24

Sydsvenskan avslöjar ånyo sin okunskap

Många gånger tidigare har vi, på denna webbplats, uppmärksammat Sydsvenska Dagbladets ledarredaktions preferens för att staten ska diktera hur män och kvinnor i familjerna ska dela upp arbetsbördorna mellan sig och hur en sådan politisk klåfingrighet går på tvärs mot den liberalism som tidningen, i andra sammanhang, bekänner sig till.

Nu är det dags igen! Nu kommenterar tidningen - på ledarplats d v s - här - intervjuartikeln i gårdagens Dagens Nyheter med statsminister Reinfeldt och samma slags artikel i gårdagens Svenska Dagbladet med kd-företrädaren Mats Odell och kommer fram till att statsministern har mer rätt än Odell, att staten inte får ge upp sin strävan att medelst ekonomiska incitament få männen att ta på sig mer av det oavlönade hemarbetet så att kvinnorna får tid att förvärvsjobba mer.

Vi har formulerat vår invändning mot detta många gånger, på denna webbplats och på olika sätt. Denna gång blir det sålunda: Vad har staten att göra med hur en man och en kvinna med gemensamma barn delar upp förvärvs- och hemmasysslorna mellan sig? Förstår inte ledarskribenten hur totalitärt och frihetsinskränkande ett sådant samhälle blir? Förstår hon inte att giftermål och barnanskaffning innebär att man accepterar ingång i ett nytt socialt sammanhang (familjen) och att detta nya sammanhang måste erkännas och uppmuntras av staten för att samhället ska bli välfungerande och dess barn lyckliga och harmoniska?

Webmastern


Kopiera länk 10-12-23

Reinfeldt vill klämma åt småbarnsfamiljerna än mer

Fast så låter det naturligtvis inte när statsministern själv får lägga ut texten, då beskriver hand de politiska förändringar han vill se mer i termer av utökade möjligheter för hårt pressade småbarnsföräldrar än som begränsningar, med den verbala skicklighet som de flesta yrkespolitiker snabbt tillägnar sig.

Vi syftar på Dagens Nyheters intervjuartikel med Reinfeldt i dagens nummer - här - där statsministern noterar att många småbarnsmammor inte jobbar alls - eller endast deltid - under småbarnsåren och ser det som ett problem som måste lösas politiskt.

Läs också gärna samma tidnings ledarskribent Hanna Kjöllers kommentarer till intervjun dagen efter - här!

De lösningar statsministern föreställer sig är en mer lockande jämställdhetsbonus, bättre skatteavdrag för inköp av hushållsnära tjänster och ännu billigare och bättre kommunal barnomsorg.

Mot bakgrund av att Reinfeldt, innan han blev ledare för Nya Moderaterna och statsminister, gjorde sig känd som en nära nog klassisk liberalist och då ville frikoppla medborgarna från statens grepp så mycket som möjligt, representerar hans ambition numera (att gå vidare med sossarnas beteendemanipulativa familjepolitik och göra den ännu mer manipulativ) en häpnadsväckande ideologisk omsvängning.

Förstår inte Reinfeldt att det problem han vill lösa (att kvinnor som inte jobbar eller bara jobbar deltid när barnen är små halkar efter vad gäller pension och andra sociala förmåner) lätt skulle kunna lösas med familjebeskattning, innebärande att de båda föräldrarna får möjlighet att dela lika på de socialförsäkringspoäng som förvärvsarbete ger? Och förstår han inte hur enormt dyr - samhällsekonomiskt sett - den rundgång av skattepengar, som han föreställer sig, är? Han lär ju ändå vara civilekonom och hans finansminister utbildad på området nationalekonomi!

Webmastern


Kopiera länk 10-12-23

Kloka ord från kd:s Mats Odell

I dagens nummer av Svenska Dagbladet intervjuas förre finansmarknads- och kommunministern, numera gruppledare för sitt parti (kd) i Riksdagen samt ordförande i Riksdagens Näringsutskott, om vägen framåt för alliansregeringen och för hans eget parti. I artikeln levererar Odell många kloka svar om politikens roll i samhället, om familjepolitiken och om vårdnadsbidragets vara eller inte vara.

Läs själv - här!

Det mesta är som ljuv musik i våra (Barnens Rätts) öron. Det framgår att Odell väl inser statens begränsningar som välståndsgenerator och lyckobringare i samhället, hur destruktiv den förda antifamiljepolitiken är samt att kd:s stora chans ligger i att bli mer ideologiskt konsekvent och modigt.

Vi kunde inte ha sagt det bättre själva! Hoppas nu bara att han vinner gehör hos sina mer vacklande kollegor i partiledningen!

Webmastern


Kopiera länk 10-12-19

Ettåring skållades svårt

När förskolepersonal skulle byta blöjor på en ettårig pojke i Täby skållades han så svårt av varmvatten att han måste vårdas på sjukhus i en vecka. Läs mer om händelsen i Svenska Dagbladet - här!

Vi har uppmärksammat ett antal olyckshändelser och tillbud inom den kommunala barnomsorgen under lång tid, från ungar som avvikit för att hitta hem till mamma eller pappa, till ungar som glömts kvar på förskolan efter stängning, till ungar som tappats bort i samband med utflykter, och till ungar som gjort sig riktigt illa. Vi har gjort detta, inte enbart på grund av nyhetsvärdet, utan också för att få föräldrar att inse att risken för tillbud helt enkelt är större i förskolan än hemma, på grund av de större barngrupperna och den lägre personaltätheten.

Vidare kan vi själva inte låta bli att reflektera över hur olika reaktionerna blir om en förälder - på grund av underlåtenhet - gör sitt barn illa jämfört med om en dagbarnvårdare gör det.

Webmastern


Kopiera länk 10-12-15

"Se föräldraskapets betydelse!"

Det är rubriken på Kd:s gruppledare i Västerås kommunhus, Maria Lindelöfs, debattartikel i dagens nummer av lokaltidningen, Vestmanlands Läns Tidning (VLT) i vilken hon nämner att det vårdnadsbidrag som funnits i kommunen ett par år, från och med halvårsskiftet 2011, kommer att försvinna på grund av det maktskifte, från höger till vänster, som skedde i valet i september. Men Lindelöf lovar att hon och hennes parti kommer att fortsätta att kämpa för en mer rättvis familjepolitik som utgår från familjens behov och önskemål.

Läs Lindelöfs artikel - här - & gärna, samtidigt, denna förenings ordförande Bo C Petterssons kommentar i anslutning till artikeln.

I artikeln nämner Lindelöf att dagisförespråkarna gärna framhåller dagispersonalens överlägsna barnpedagogiska utbildning som ett argument för att barn hellre ska tas om hand av dagispersonal än av sina amatörmässiga föräldrar, men då glömmer såväl förespråkarna som Lindelöf att denna formella utbildning enbart kommer till pass när man tvingas att ta hand om drösvis med barn. Då, men först då, blir behovet av struktur, ordning och aktivitetsplanering viktiga för att förhindra att barngruppen blir en anarkistisk samling av ungar som inte kommer till skott med några vettiga aktiviteter utan bara höjer ljudnivån.

Hos en hemmaförälder med högst två småbarn att ta hand om uppstår problemet över huvud taget inte. Där räcker förälderns naturliga omhändertagande och vårdande instinkter gentemot barnet långt.

Webmastern


Kopiera länk 10-12-14

Svenska ungdomar mår allt sämre

Sedan slutet av 80-talet har antalet ungdomar med psykiska problem mer än fördubblats, enligt Socialstyrelsen. Fler vårdas i slutenvård för depressioner, ångesttillstånd och självmordsförsök. Det framgår av denna rapport från nämnda styrelse.

Men som vanligt görs inga kopplingar till ungdomarnas tidiga uppväxt som barn, att svenska barns vistelse på dagis försvagar den anknytning till föräldrarna som skulle ha stöttat dem genom en svår period i livet. En sådan slutsats är alltför politiskt känslig, särskilt för ett statligt verk som Socialstyrelsen.

Och statliga Folkhälsoinstitutet spelar med. Där skyller man på alla de svåra val som ungdomar måste göra och på den besvärande ungdomsarbetslösheten.

Visst spelar arbetslösheten roll och kanske också valet av utbildnings- och karriärväg, men spelar roll gör också ovan antydda anknytningsförsvagning. Men, som sagt, det kan man uppenbarligen aldrig få någon politiker eller myndighetsperson att erkänna.

Webmastern


Kopiera länk 10-12-11

Advokat Lennart Hane har avlidit

Vi har just nåtts av rubricerat budskap via Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR). Hane avled igår vid en ålder av 79 år.

Hane var en stark förkämpe för barns och familjers rättigheter gentemot staten, som var deras motpart i tvångs­omhänder­tagande­fall. Han har skrivit böcker samt åtskilliga artiklar och debattinlägg såväl om mänskliga rättigheter som om den svenska familjepolitiken, varav dessa två (denna och denna) finns publicerade här på Barnens Rätts webbplats.

Vi i Barnens Rätt framför, på detta sätt, vårt deltagande i den sorg som Hanes efterlevande, hustru, barn och barnbarn nu känner och sörjer den förlust av värdefull kunskap som hans bortgång representerar.

Webmastern


Kopiera länk 10-12-10

Den svenska DDR-skolan

Under 1970- och 1980-talen åkte tusentals svenska lärare, rektorer och annan skolpersonal på utbildning i kommunistdiktaturen DDR, varav många blev inspirerade att införa samma slags totalitära och enhetliga utbildning för Sveriges barn som den Östtysklands unga redan var utsatta för.

Det framgår av denna intressanta artikel i dagens nummer av Lärarnas Riksförbunds medlemstidskrift, Skolvärlden.

Artikeln är skrämmande läsning. Tyvärr är den också lite lång, men det är ju inget problem för den ämnesintresserade.

Vidare vill jag poängtera att ansvaret för det dagistvång och det statsskoletvång vi fått i Sverige ligger på våra tidigare sossedominerade regeringar och deras regeringslydiga riksdagar. Det var de instanserna som, medelst lagstiftning, påtvingade oss dessa ensartade lösningar. Att skylla på dessa aningslösa DDR-besökande svenskar håller inte.

Webmastern


Kopiera länk 10-12-10

Kvinnor ger sig på sina män lika mycket som män ger sig på sina kvinnor

Över 40 procent av alla anmälningar om grovt våld i nära relation (brottskod 9353 och 9355) i Västmanlands län under 2009 kom från utsatta män. Detta stämmer väl överens med Brottsförebyggande Rådets (Brå:s) bedömning om att det finns en relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld.

Det är utgångspunkten för denna debattartikel i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT), vari författaren pläderar för att myndigheter och domstolar ska fokusera på offren för övergreppen, oavsett om de råkar vara män eller kvinnor.

Artikeln väcker minnet av denna nyhetsnotis på denna webbplats för några år sedan, vari framgår att på Nya Zeeland förefaller kvinnorna ge sig på sina män fysiskt i större utsträckning än tvärt om.

Då som nu väntar vi på att detta faktum ska uppmärksammas och erkännas i svenska media samt i den svenska politiska debatten.

Webmastern


Kopiera länk 10-12-07

"Sjuttiotalisterna nära hälsokollaps!"

Det hävdar beteendevetaren Tomas Danielsson, som säger sig aldrig ha upplevt ett så uppskruvat tempo som nu. Vidare finner han sjuttiotalisterna, d v s de som är mellan 33 och 38 år som har bra utbildning och bra jobb, tydligast varande i farozonen för stressrelaterade sjukdomssymptom.

Läs Göteborgs-Postens intervjuartikel med Danielsson - här!

Artikelns problemdefinitionsdel är som hämtad ur vårt flygblad! Trevligt för oss i denna förening att på detta sätt bli bekräftade, men varför begränsa problemet till sjuttiotalisterna? Alla generationer mitt i livet, som sjuttiotalisterna är nu, har stressat ungefär lika mycket som nu ända sedan dagistvånget infördes, intressant nog just under det decennium då sjuttiotalisterna föddes.

Tyvärr innebär detta att alla generationer från och med nämnda sjuttiotalister inte kan bidra till debatten med andra erfarenheter av barnomsorg än den dagisvistelse de själva varit utsatta för. Slutsatsen blir att vår upplysningsverksamhet minsann inte kommer att bli mindre viktig i framtiden.

Webmastern


Kopiera länk 10-12-02

"Alla barnomsorgsalternativ ska vara representerade!"

Vi har tidigare, på denna plats (- här -, - här - och - här) uppmärksammat vår nya förskoleminister Nyamko Sabunis utspel i Svenska Dagbladet, och den efterföljande debatten, om att även dagbarnvårdare framöver ska avkrävas formell barnpedagogisk utbildning för att komma ifråga som kommunala dagbarnvårdare.

Nu har nätverket Hemmaföräldrars primus motor, Madeleine Lidman, gjort ännu en påhakning om saken på Newsmill, här, vari framgår att Lidman är orolig för att ministerns utspel är en föraning om ännu hårdare tag från vår politiska överhet för att få ännu fler föräldrar att överlämna sina små till förskolan, från och med ännu lägre åldrar.

Visst bör Lidmans oro tas på fullaste allvar, men ministerns tolkning av den lagtext som tillkommit och som hon stödjer sig på är ändå i vidlyftigaste laget och torde inte vinna stöd om frågan skulle hamna i domstol. Men visst är ministerns tolkning ett uttryck för hur hon skulle vilja att texten tolkas och det räcker väl som orosmoment.

Webmastern


Kopiera länk 10-12-01

"Är 'barnets bästa' bäst för barnet?"

Det frågar sig Haros ordförande Madeleine Wallin i denna artikel på Newsmill med anledning av att barns rättigheter diskuteras i Riksdagen denna vecka, mot bakgrund av att många kämpar för att FN:s Barnkonvention bör upphöjas till svensk lag och med syftning på konventionens portalparagraf om att "barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet".

Det gläder oss i Barnens Rätt att Haro är på samma linje som vi i frågan: att konventionens luddiga språk och elastiska bestämmelser som lag skulle bli ett ännu farligare vapen än det redan är i händerna på socialförvaltningar, BUP och domstolar, som är angelägna om att agera politiskt korrekt (fotnot). Därför avråder vi - och uppenbarligen även Haro - från att upphöja konventionen till svensk lag.

Uppenbarligen är frågan om Barnkonventionens ställning också aktuell på EU-nivå, varför vi, i augusti tidigare i år, skickade in denna remissinlaga till berört EU-kommissionsutskott.

I slutet av år 2004 försökte vi intressera FN:s organ för kontroll av Barnkonventionens efterlevnad för den utsträckning till vilken svensk lagstiftning strider mot konventionens anda och bokstav (se - här), men det visade sig vara fullständigt omöjligt, trots flera påminnelser och eskalering av saken upp i FN:s organisatoriska hierarki. Den erfarenheten av FN:s brist på intresse för sin egen sak blev en chockartad upplevelse för oss som var engagerade i ärendet då.

Fotnot: I de rättsliga sammanhang där barnomsorgstvister till slut hamnar är det inte föräldrarnas uppfattning om vad som är barnens bästa som gäller utan de sociala myndigheternas, BUP:s och domstolarnas. Om/när det skulle "hetta till" betyder föräldrarnas åsikt i saken lite eller inget!

Webmastern


Kopiera länk 10-11-27

Västerås kommunfullmäktige fimpade vårdnadsbidraget med 31 röster mot 30!

Som vi skrev - här - var Västerås en av de kommuner som sossarna återtog den politiska makten i, i höstens val. Som vi också skrev, i samma notis, skulle frågan om vårdnadsbidragets fortlevnad i kommunen avgöras under kommunfullmäktiges möte 25-26/11.

Nu vet vi hur det gick; vänstern plus en Sverigedemokrat röstade för ett avskaffande medan Alliansen plus två SD-are röstade emot. Det betyder alltså att bidraget kommer att avskaffas från och med 1 juli 2011.

Det var alltså denna enda SD-are som sabbade det viktiga försörjningsbidrag som vårdnadsbidraget utgjorde för över 100 småbarnsfamiljer i kommunen, ett avskaffande som framtvingades för att frigöra ännu mer pengar att spendera på den redan överprioriterade - traditionella - kommunala barnomsorgen.

Det är sorgligt att tvingas konstatera att de resurser för upplysning som vi i vår förening har tillgång till inte räckte till i detta fall.

Webmastern


Kopiera länk 10-11-26

"Kristdemokraterna har spårat ur!"

Det, ungefär, är budskapet i denna artikel på DSM:s webbplats, skriven av vår gamla bekant: Carin Stenström, tidigare ledarskribent på Dagens Nyheter, senast politisk chefredaktör på Världen Idag

Artikeln håller, som vanligt, i Stenströms fall, högsta klass. För ovanlighetens skull lättar hon på förlåten om sin egen person och politiska sympatier under åren, avslöjanden som är tämligen gripande, kanske särskilt för undertecknad, som genomgått en liknande separation från sitt eget - tidigare - favoritparti.

Hur som helst, artikelns sista del om kd:s oförmåga att se skillnaden mellan samhället i stort, den civila delen och den politiska, samt vilken roll den politiska rimligen ska spela är skarp som en rakkniv! Läs åtminstone den!

Webmastern


Kopiera länk 10-11-26

Föräldrapar i Karlstad får fängelse för barnmisshandel

Ett föräldrapar i Karlstad, som under flera år misshandlat tre av sina barn, dömdes på fredagen till nio månades fängelse vardera för grov fridskränkning. Föräldrarna har använt aga som uppfostringsmetod och ansett att de haft stöd för det i Bibeln.

Utöver fängelsestraffet dömdes de två föräldrarna att också betala 25 000 kr i skadestånd till varje barn, d v s totalt 75 000 kr.

Läs mer om saken på SVT:s webbplats - här!

Så himla tragiskt, för alla inblandade!

Utan att veta mer om saken än man kan läsa i tidningarna är det naturligtvis svårt att själv bilda sig en uppfattning om hur rimliga straffen är, men det är solklart att den svenska lagstiftningen, som förbjuder "kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling" av barn, ger domstolarna utomordentligt stora möjligheter att själva tolka vad som är straffbart och inte, en process i vilken de för barnen juridiskt ansvariga föräldrarnas åsikter om samma sak väger lätt som en fjäder.

Antiagalagstiftningen i den svenska lagboken är ingen fråga som vi i Barnens Rätt för närvarande driver men låt det bli sagt att vi är kritiska till den, dels eftersom vi redan, långt innan dess, hade - och fortfarande har en - antimisshandelslagstiftning som domstolarna alltid tillämpat strängare om förövaren är vuxen och offret ett barn, och dels eftersom den bidragit till den systematiska försvagning av föräldrarollen och familjens ställning i samhället som våra tidigare vänsterlutande regeringar ägnat sig åt så länge och som torde vara uppenbar för de flesta.

Webmastern


Kopiera länk 10-11-24

"Sluta diskriminera hemmaföräldrar!"

Det är rubriken på denna förenings ordförande Bo C Petterssons debattartikel i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) - här!

Artikeln är en hakning på en artikel som ett par lokala kristdemokrater skrev i samma tidning 16/11, som du kan läsa - här!

Under tiden från 16/11 till dags dato har tidningen publicerat ytterligare ett antal artiklar om den förda familjepolitiken, t ex - denna - denna - och - denna!

Så manegen är krattad, åtminstone i Västerås, för en intressant debatt framöver om hur barn ska tas om hand, av föräldrarna själva eller av statens för uppgiften utbildade "experter".

Intresset har väckts eftersom Västerås är en av de 23 kommuner i landet där valresultatet tvingade de borgerliga att överlämna styret till de röd-gröna och eftersom kommunfullmäktige, imorgon och på fredag, ska debattera och besluta huruvida vårdnadsbidraget ska skrotas, så att kommunen kan frigöra resurser att istället spendera på förskolan, eller ej.

Webmastern


Kopiera länk 10-11-13

"Skattesystemet måste reformeras!"

Det är budskapet i denna ledare i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) i vilken författaren påminner om hur principerna från 1991 års skattereform förfuskats sedan dess.

Artikeln gav denna förenings ordförande Bo Pettersson ett gyllene tillfälle att, i anslutning, kommentera och puffa för förbättringar av skatte- och bidragssystemen i syfte att få stopp på beteendestyrningen i riktning mot kommunal barnomsorg och bort från förälderlig sådan.

Webmastern


Kopiera länk 10-11-12

De rödgröna gick framåt i kommunerna

I tjugotre av landets 290 kommuner skiftar makten från höger till vänster efter höstens allmänna val, i tolv i motsatt riktning. Men fortfarande styrs de flesta kommunerna av Allians-koalitioner. Det framgår av en sammanställning som Svenska Dagbladets ledarskribent, Per Gudmundson publicerar i dagens nummer av sin tidning - här!

Det torde innebära att i den utsträckning som vårdnadsbidraget är infört i de där tjugotre kommunerna det nu torde sitta löst där. Samtidigt ökar förmodligen sannolikheten att bidraget nu i stället kommer att införas i några av de där andra, tolv, kommunerna. Men mycket hänger på hur starka Miljöpartiet och Sverigedemokraterna blev i respektive kommun samt hur de kommer att rösta om/när vårdnadsbidraget kommer upp på dagordningen.

Hur det gick i just din kommun kan du se - här!

Undertecknads hemkommun, Västerås, torde vara ett typiskt exempel på en kommun i den förstnämnda gruppen, alltså en där styret gick från höger till vänster. Lokaltidningen, Vestmananlands Läns Tidning (VLT) hade en intressant ledare om saken igår, som du kan läsa - här!

Webmastern


Kopiera länk 10-11-10

Minister Sabuni förtydligar sig

Den 3/11 - här - gick vår nya förskoleminister, Nyamko Sabuni ut på debattplats i Svenska Dagbladet med en ballong om hur bra Alliansen är på att värna kvaliteten i den kommunala barnomsorgen och att den nya skollag som nyss antagits av Riksdagen skärper kraven på dagmammor, så att Sveriges småbarnsföräldrar har anledning att förvänta sig ännu högre - och jämnare - kvalitet i nämnda barnomsorg framöver.

Ett par dagar senare - här - fick ministern mothugg i samma tidning från två kd-politiker, varav den ena, Emma Henriksson, påstod att det inte finns stöd i lagtexten för ministerns påstående om höjda krav på dagbarnvårdare.

Nu svarar ministern Henriksson, återigen i SvD, - här - (hon står uppenbarligen på sig)!

Vad Sabuni syftar på är tydligen att följande text angående dagbarnvårdarnas erforderliga kompetens tillkommit i den nya skollagen: "Det ska finnas personal som har utbildning med inriktning mot barn eller erfarenhet av att arbeta med barn i de åldrar det gäller."

Denna gummiparagraf tolkar ministern åt läsarna på följande sätt: "Med andra ord räcker det inte att endast ha erfarenhet av att ha tagit hand om egna barn."

Men den tolkningen förefaller inte bara att vara ogrundad, det är ju också så att ovan citerade lydelse ska tolkas av kommunerna i första hand och av förvaltningsdomstolarna i andra, inte av ministern!

Webmastern


Kopiera länk 10-11-09

"Vill vi ha folkhemmet 2.0?"

Det frågar sig Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Eriksson i dagens nummer av tidningen och menar att Alliansen övertagit sossarnas folkhemstanke och kompletterat den med valfrihet som gör att resultatet, på många sätt, överträffar sossarnas version av sin egen samhällsutopi - och tar familjepolitiken som tydligt exempel.

Men samtidigt oroas hon över att denna Alliansens positionsförflyttning vänsterut har tömt borgerligheten på ideologiska visioner och idédebatt och hoppas att borgerligheten kommer att våga ändra på den saken.

Läs artikeln - här!

Vi tackar Eriksson för ett viktigt bidrag till en viktig debatt och håller med i allt hon skriver - med ett viktigt undantag: att det skulle finnas en konflikt mellan borgerliga idéer (om största möjliga utrymme för individen, största möjliga "civila" sektor, minsta möjliga offentliga sektor - och försiktig & eftertänksam politisk reformtakt) och nationalekonomisk teori! Så är det inte, nationalekonomin bekräftar i stället riktigheten i ovan antydda borgerliga idéer!

Missförståndet uppstår uppenbarligen ur det falska påstående, som vid det här laget repeterats så många gånger av politiker och ekonomer från vänster till höger att det blivit en sanning: att barn på dagis skulle leda till högre välstånd och fler jobb, eftersom det frigör människor för förvärvsarbete. Men som vi tycker oss ha visat många gånger, bl a - här - och - här -, leder dagissamhället i stället till motsatsen, av det enkla skälet att den kommunala barnomsorgen inte är värd sin kostnad, framförallt inte om hänsyn också tas till Beskattningens Marginalkostnad, ett begrepp som nationalekonomer borde vara bekanta med men inte förefaller vara.

Webmastern


Kopiera länk 10-11-07

Minister Sabuni får mothugg

I Svenska Dagbladet såväl 5/11 - här - som 7/11 - här - får förskoleminister Nyamko Sabuni mothugg på det hon skrev - här - från två kristdemokrater. I det förra fallet vädjar kommunpolitikern från Uddevalla, Magnus Jacobsson till ministern att inte driva fram ytterligare ytterligare försvårande krav på dagbarnvårdarna innan vi fått mer erfarenheter av den barnomsorgspeng som infördes bara för något år sedan. I det senare fallet hävdar riksdagsledamoten Emma Henriksson (kd), precis som vi, att den nya skollag som ministern hänvisar till inte innehåller några skrivningar om högre krav på formell utbildning för dagbarnvårdare.

PS: I efterhand har vi också upptäckt detta ministerkritiska blogginlägg från Hemmaföräldrars chefredaktör Madeleine Lidman 5/11 samt denna likaledes kritiska ledare i Östgöta-Correspondenten 8/11.

Trots att vi nu får stöd för vår uppfattning om vad den nya skollagen säger om dagbarnvårdares formella utbildning, hänger oron kvar över att det finns krafter, t o m i vår borgerliga regering, som vill gå minst lika långt som vänstern för att se till att alla småbarn går i förskolan, att inga är hemma med sina sunkiga föräldrar.

Webmastern


Kopiera länk 10-11-04

"Kd är för kompromissvilligt i Alliansen!"

Det kan sägas vara hur Kd:s lokalpolitiker förklarar varför det gick så dåligt i de allmänna valen sistlidna september, enligt en undersökning som den kristna tidningen Dagen just genomfört.

Läs hur tidningen sammanfattar sin undersökning - här!

Opinionsundersökningar är besvärliga saker att bli utsatt för, har undertecknad alltid tyckt. Det är ofta svårt att på svart/vitt sätt svara på de frågor som undersökarna ställer utan risk för att ens svar misstolkas. I detta fall saknar jag, på frågan varför det gick så illa för Kd, svarsalternativet "För att Kd är otydligt ideologiskt, att man inte riktigt vet var man har partiet".

Hade det alternativet funnits med & jag blivit tillfrågad, hade jag, utan tvekan, valt just det svarsalternativet.

Webmastern


Kopiera länk 10-11-03

"Dagbarnvårdarna måste få utbildning!"

Det är budskapet i denna debattartikel från vår nya förskoleminister Nyamko Sabuni i dagens nummer av Svenska Dagbladet.

Det är uppenbart att Sabuni vill skärpa kraven på formell utbildning för all barnomsorgspersonal, åtminstone för dem som avlönas med skattemedel. Det torde betyda att dagmammor och föräldrar som tar hand om barn enligt den nyligen införda barnomsorgspengen kommer att få det tuffare framöver, att den skaran kommer att krympa ytterligare medan den mycket dyrare förskolan kommer att växa ytterligare, om nu det är möjligt med tanke på att 90 procent av våra småbarn redan går där.

Å andra sidan finns - oss veterligen - inga skrivningar om krav på högre formell utbildning för av kommunen avlönad barnomsorgspersonal i den nya Skollag som ministern hänvisar till, så man undrar onekligen på vems vägnar hon skriver, sina egna privata eller regeringens.

Är man det minsta kritiskt lagd är det lätt att oroas för att Sabuni vill skärpa kraven på formell utbildning också för den lilla grupp av föräldrar som tar hand om sina små själva, hemma, att hon egentligen, som den kryptosocialist hon och många andra socialliberaler är, vill att alla småbarn ska gå i förskolan så att de slipper sina amatörmässiga föräldrar där hemma.

Uppenbarligen har Madeleine Lidman hos Hemmaföräldrar drabbats av samma farhåga, varför hon återuppväckt sin namninsamling från i somras, ett initiativ som hon inspirerades till av ett uttalande av finansminister Borg som pekade i samma riktning då som Sabunis nu.

Så du likatänkare som ännu inte skrivit på Hemmaföräldrars namnlista: gör det!

Webmastern


Kopiera länk 10-11-03

Barnets anknytning till en pålitlig vuxen är fundamental!

– Den tonåringa och vuxna människans personlighet och psykiska hälsa formas i stor utsträckning under barnets första få levnadsår, skriver "livsstilskonsulenten" Rune B Nilsson på debattplats i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT). Han bygger sitt resonemang i stor utsträckning på den brittiske barnpsykologen John Bowlbys drygt 50-åriga anknytningsteori.

Nilssons budskap är att Bowlbys budskap måste bli allmänt känt så att fler barn - helst alla - blir harmoniska ungdomar och vuxna som inte hänger sig varken åt droger eller annan kriminalitet.

Läs Nilssons artikel - här - och gärna också hans fördjupade resonemang om saken - här!

Mycket bra Nilsson, tycker vi i Barnens Rätt! Ännu bättre hade dock varit om du visat att du insett att skälen till att svenskarna är så omedvetna om Bowlbys viktiga slutsatser är att de presenterades under den period då sossarna planerade för införandet av storskalig industriell barnomsorg i Sverige, varför de - och alla medlöparna i media - inte ville att svenska folket skulle få reda på saken.

Men samtidigt inser vi att man inte kan ta med alla aspekter av en fråga i en debattartikel för då kommer ju ingen att orka läsa ;-)

Webmastern


Kopiera länk 10-11-02

"Kd ska förbli Sveriges familjeparti!"

Det är rubriken på Kd-ledaren Göran Hägglunds debattartikel i dagens nummer av Dagen. I den vidhåller Hägglund att partiet - tills vidare - kommer att kämpa för ett fördubblat vårdnadsbidrag men öppnar ändå dörren för diskussion om andra lösningar som kanske bättre leder till målet. Bland de alternativ som Hägglund nämner finns våra två käpphästar: en generell barnomsorgspeng, alternativt skatteavdrag på familjenivå för försörjningsbörda och ådragna barnomsorgskostnader.

Läs Hägglunds artikel - här!

Det ser onekligen lite hoppfullt ut. Man får intrycket att Kd tänker fortsätta att kämpa för mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen samt att partiledningen är beredd att med öppet sinne undersöka andra lösningar på dagistvånget än vårdnadsbidraget. Vidare vet vi att partiets ungdomsförbund, KDU, redan fattat galoppen och är på vår linje!

Jag tror att många med mig önskar Kd all tänkbar framgång.

Webmastern


Kopiera länk 10-10-28

"Hemmafrun är framtidens förebild"

Det är rubriken på Haros ordförande Madeleine Wallins debattartikel i dagens nummer av Aftonbladet i vilken hon ger alla genusteoretiker och vänsterpolitiker som tjatar om genusperspektiv, könsmaktsordning och patriarkala strukturer en ordentlig känga och hävdar att deras problemdefinition är fel och därmed också att deras förslag till lösning blir fel.

Läs hennes drapa - här!

Detta är Wallins andra kraftfulla debattinlägg om familjepolitik på mindre än vecka! (Den förra vi tänker på är - denna.) Vi säger: "mycket bra, Wallin!".

Det enda som oroar oss i Wallins artikel är denna mening på slutet: "En ekonomisk värdering av det obetalda arbetet är då en nödvändighet" (för att Sverige ska bli ett verkligt jämställt samhälle i vidare mening än den snäva som hittills gällt, undertecknads anm).

Vad menar Wallin? Att staten ska utfärda diktat om att folk, vid hot om böter eller fängelse, åläggs att värdera hemmafruar lika högt som jobbarfruar, på alla plan? Som om staten inte hade lagt sig i folks liv tillräckligt mycket redan! Eller menar hon att staten ska utfärda diktat om att nationalräkenskaperna ska manipuleras politiskt så att nu tämligen väl definierade begrepp ( som BNP) förlorar sin mening?

Förstår inte Wallin att det ekonomiska problem hon pekar på, som otvivelaktigt finns där, skulle lösas elegant med familjebeskattning (alltså att familjen, inte de två föräldrarna var för sig) blev skattesubjekt i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader, (då utdebiterad till den självkostnad som råkar vara norm för offentliga tjänster (jfr vatten, avlopp, sophämtning, o s v)).

En av flera viktiga finesser med en sådan lösning vore att det då inte skulle spela någon roll ekonomiskt för föräldrarna hur de delar upp förvärvs- och hemmasysslorna mellan sig; i normalläget skulle de - naturligtvis - få lika tillgång till såväl inkomster som insamlade socialförsäkringspoäng och då skulle hemmaföräldern, på ett naturligt sätt, bli uppvärderad ekonomiskt och socialt - utan ytterligare statliga tvångsåtgärder eller beteendemanipulationer.

Webmastern


Kopiera länk 10-10-27

Sju av tio svenska mammor vill vara hemma med sina barn

Det framgår av en undersökning som nättidningen Familjeliv.se har låtit göra gentemot 9 000 svenska mammor. Vidare framgår att denna önskan är starkast bland unga mammor i åldrarna 16-29 år samt att fler än hälften av de tillfrågade tror att fler skulle vilja vara hemmafruar om de bara hade råd.

Läs Familjelivs egen sammanfattning av just den frågeställningen - här! (Undersökningen omfattade många fler frågor än just denna.) Och läs hela undersökningsrapporten - om du orkar - här!

Just ovan nämnda delresultat ser ut att ha uppmärksammats väl i media. Det är en aning förbryllande mot bakgrund av att liknade undersökningsresultat har publicerats med regelbunden monotoni i minst trettio års tid (den första vi känner till är den prof Jörgen Westerståhl och fil dr Folke Johansson publicerade redan 1982, varav många fler har uppmärksammats på denna webbplats (fotnot)) men alla omsorgsfullt ignorerats av media med den uppenbara avsikten att "detta ska svenska folket inte få veta!".

Vidare är det trist att notera att respondenterna inte förefaller att förstå varför jobbande mammor, som hellre skulle varit hemma med sina småbarn, inte tycker sig ha råd att så göra: att det beror på den höga individuella inkomstbeskattningen som gör att en eninkomstfamilj alltid betalar mer i skatt än en tvåinkomstfamilj gör vid samma sammanlagda inkomst, i kombination med drygt 90-procentiga skattesubventioner till den kommunala barnomsorgen, en kombination som gör att varken fattiga eller rika småbarnsföräldrar tycker sig ha råd att avstå från statens "generösa" erbjudande om barnomsorg.

Förstår man det förstår man också att det är just den ondskefulla (?) kombinationen av politiskt jävelskap som måste åtgärdas och ersättas, antingen med en generell barnomsorgspeng som föräldrarna antingen kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för, eller - ännu hellre - med familjebeskattning där familjen som helhet, inte de enskilda föräldrarna var för sig, blir skattesubjekt, där hänsyn tas till försörjningsbörda och där skattesubventionerna till den kommunala barnomsorgen avskaffas men ersätts med skatteavdragbarhet för barnomsorgskostnader mot familjens inkomster.

En av flera viktiga finesser med den senare lösningen är att då skulle det inte spela någon roll ekonomiskt för föräldrarna hur de delar upp förvärvs- och hemmasysslorna mellan sig; i normalläget skulle de - naturligtvis - få lika tillgång till såväl inkomster som insamlade socialförsäkringspoäng - och då skulle hemmaföräldern, på ett naturligt sätt, bli uppvärderad ekonomiskt och socialt - utan ytterligare statliga tvångsåtgärder eller beteendemanipulationer.

Fotnot: Använd sökfunktionen på vår webbplats för att hitta fler!

Webmastern


Kopiera länk 10-10-27

Kvinnor blir smartare av att få barn

Myten om att nyblivna mammor blir dummare och får ”gröt i huvudet” kan nu ses som krossad. Ny forskning visar i stället att kvinnor blir intelligentare efter att ha fått barn, skriver brittiska Daily Mail. Dessutom är det de mest kärleksfulla och omvårdande mammorna som uppvisar störst förändring.

Amerikanska forskare har mätt 19 kvinnors hjärnor före och efter graviditeten. De upptäckte att kvinnornas hjärnor växte efter
att de blivit mammor. Den grå hjärnsubstansen var plötsligt större i områden som bland annat hanterar motivation och bearbetning av känslor.

Mätningen har inte kunnat avgöra om förändringen i hjärnan beror på en hormonökning under graviditeten eller på kemiska förändringar i kroppen som kommer från att leka och gulla med barnet.

…rapporterar gratistidningen Metro i måndagsnumret 25/10.

Jag skulle inte bli förvånad!

Webmastern


Kopiera länk 10-10-27

Allt fler barn i den svenska kommunala barnomsorgen

År 1980 var endast 21 procent av Sveriges 1-6-åringar inskrivna i daghem medan i fjol, alltså 2009, var hela 90 procent det. Det framgår av statistik som finns att läsa på Skolverkets webbplats - här!

Vidare kan man av följande siffror avseende fjolåret:

…dra slutsatsen att många föräldrar försöker fördröja sina barns dagisdebut så gott de kan men att de flesta tycker att det steget är lämpligt att ta, alternativt ger upp, när barnet fyller två år.

Siffrorna är en god illustration till hur det vi kallar "dagistvånget" fungerar i praktiken, hur kombinationen av så hög inkomstbeskattning (att det inte ska gå att försörja en familj på en enda inkomst) och drygt nittioprocentiga skattesubventioner till den kommunala barnomsorgen gör att familjerna inte har mycket att välja på.

Men våra politiker brukar utnyttja dessa siffror för att falskeligen hävda att föräldrarna äälskaar sin kommunala barnomsorg och verkligen vill bli kvitt sina odågor till småbarn så mycket det bara gåår!

Om jag sålde Mersor som kostar 500 000 att tillverka för endast 40 000, skulle du läsare inte också äälskaa dem? Det är vad kommunerna gör med dagisverksamheten.

Webmastern


Kopiera länk 10-10-23

Haro går ur Svensk Kvinnolobby

Vår systerorganisation, Haro, som precis som vi i Barnens Rätt kämpar för mer föräldramakt och mindre statsmakt på barnomsorgens område, har varit medlem av paraplyorganisationen Svensk Kvinnolobby (SKL) länge men väljer nu att gå ur eftersom Haro finner att SKL:s föreställning om jämställdhet inte är tillräckligt "modern".

Läs mer om Haros motivering för sitt beslut - här! (Notera också gärna att Haros ordförande, Madeleine Wallin, har smackat upp en längre förklaring till organisationens ställningstagande på Newsmill - här!)

Av Haro:s resonemang framgår att de inte tycker att SKL tillräckligt respekterar eller uppskattar hemmaföräldrars ofta väl grundade val att stanna hemma några år när barnen är små. Där har Haro säkert helt rätt, men det finns ju fler skäl att kritisera SKL än så, t ex att organisationen inte drar sig för att infiltrera vårt politiska styre för att politiskt tvinga resten av befolkningen att dansa efter sin egen pipa.

Det vore bra för SKL om organisationen insåg att inte alla identifierbara samhällsproblem per automatik är politiska frågor, att ett samhälle som gör politik av allting obevekligen bli förtryckande och därmed outhärdligt att leva i.

Webmastern


Kopiera länk 10-10-22

Kd omprövar sin politik för att komma igen

–  Vi måste diskutera om vårdnadsbidraget är rätt metod för att åstadkomma det vi vill på familjepolitikens område, sade, bland annat, kd:s ledare Göran Hägglund på ett pressmöte igår.

Andra politikområden på vilka Hägglund ser behov av förnyelse i hans egna parti är rättspolitiken och näringspolitiken.

Läs TT:s rapportering av Hägglunds budskap i Dagens Nyheter - här!

Vårt tips till Hägglund och hans kollegor i partistyrelsen är att ta kontakt med sitt eget partis ungdomsförbund. Där finns, som synes - här - schyssta idéer om vad partiet bör göra för att rädda inte bara sitt parti utan också Sverige från den svindyra och frihetsinskränkande överpolitisering som sossarna infört under sin långa dominans av landets politiska liv.

Webmastern


Kopiera länk 10-10-21

Ett tack från World Movement of Mothers

I januari, här, bad vi dig, högt uppskattade besökare av denna webbplats av kvinnligt kön, att besvara World Movement of Mother's enkät om hur det är att vara morsa i Europa och vilka politiska förbättringar du skulle vilja se. Nu har vi fått följande svar från organisationen, som vi alltså vidarebefordrar till dig som tack för ditt bidrag:

Dear members and friends at cooperating associations,

We thank you for your help in promoting the "Survey of Mothers in Europe” during the first half of this year.

The feedback was amazing, we received over 10,000 responses from mothers across Europe!

The survey is now closed, preliminary results of it were used in a technical report on “Realities of Mothers in Europe” that you can download from - here!

We are currently analyzing the results to create material to communicate to European and national policymakers and to the press in the spring of 2011. Our objective is to voice the realities, concerns and opinions about the well-being of their families that mothers have shared with us. We will keep you posted!

Anne-Claire de Liedekerke / President

I skrivande stund har vi inte kollat WMM:s preliminära sammanställning enligt ovan men befarar det värsta: att en förkrossande majoritet av respondenterna vill att staten utnyttjar sin tvångsmakt mer kraftfullt för att främja kvinnornas intressen, på männens bekostnad, trots att vi redan har en lagstiftning och en tillämpning av dessa lagar som inte precis missgynnar kvinnor!

Webmastern


Kopiera länk 10-10-21

"Föräldrakörkort nästa?"

Det är rubriken på Maria Erikssons ledarkrönika i dagens nummer av Svenska Dagbladet - här. I den uppmärksammar hon vänsterns och fackföreningsrörelsens massiva kritik mot den nyligen införda barnomsorgspengen, som, enligt kritikerna, stjäl skattemedel, utarmar förskolan, utsätter barnen för större risker, undandrar sig fackets kontroll av arbetsvillkoren och hindrar utlänningar från att komma in i det svenska samhället.

Men Eriksson undrar om inte kritiken har en mer grundläggande botten, att den går ut på att föräldrarna borde utsättas för statlig kontroll av sin lämplighet som föräldrar innan de får sätta barn till världen.

Tack Eriksson för ditt bidrag till väckelse av den fundamentalt viktiga frågan: hur långt ska staten få gå, på medborgarnas bekostnad!

Webmastern


Kopiera länk 10-10-20

EU-parlamentet röstade "ja" till obligatorisk mammaledighet

Tidigare idag röstade EU-parlamentet för kommissionens förslag till direktiv om lagstödda förmåner för föräldrar efter det att ett barn har fötts. Förslaget innebär att det ska bli obligatoriskt för mamman att vara hemma sex veckor efter förlossningen samt att föräldrarna (pappan eller mamman) därefter ska ha rätt till ytterligare 14 veckors ledighet, allt med full lön.

Vem som ska betala (staten, kommunen eller arbetsgivaren) eller hur hemmaföräldrar (ännu) utan lön i eget namn ska behandlas kan vi däremot inte se att förslaget säger något om.

Läs gärna Sydsvenska Dagbladets rapportering om saken - här - och gärna också Vestmanlands Läns Tidnings ledarskribent Richard Appelboms betraktelse över beslutet - här!

Men parlamentets beslut är bara andra etappen i en lång beslutsprocess. Nu ska ärendet vidare till Ministerrådet för ställningstagande och därefter tillbaka till Kommissionen, varefter beslutet kan bli direktiv, under förutsättning att Rådet accepterar förslaget som det ser ut kommande från Parlamentet. I annat fall blir det nya rundor mellan Parlamentet och Ministerrådet innan Rådets beslut till sist faller, varefter ärendet återförs till Kommissionen för verkställande. Så det kan ta flera år innan det blir någon direktivändring.

Beslutet känns heltokigt! EU:s subsidiaritetsprincip torde väl säga att denna fråga ska avgöras på lägre nivå, varför inte så lågt som i familjerna. Och hur kan Parlamentet försöka binda upp andra aktörer till att betala kalaset? Vidare känns det onödigt totalitärt att tvinga just mamman att vara hemma de första sex veckorna! Och vidare ser det ut som om hemmaföräldrar, som inte haft någon inkomst i eget namn före nedkomsten, är fullständigt bortglömda i förslaget.

Det faktum att ett viktigt EU-organ kan fatta ett så galet och författningsvidrigt beslut är illavarslande. Vi kan förmodligen vänta oss mycket mer galenskaper från det hållet framöver.

Webmastern


Kopiera länk 10-10-19

KDU:s egen krisgrupp: "Omsätt talet om politikens gränser i praktiken!"

Naturligtvis måste folk som är engagerat  i KD vara oroade av det dåliga valresultatet 19/9, trots Alliansens framgång som helhet. Läget har föranlett partiets ungdomsorganisation att bilda en egen kriskommission, som redan utkommit med ett kanske preliminärt betänkande på DN Debatt - här. Där framgår att gruppen kommit fram till att en viktig orsak till partiets dåliga resultat var att väljarna inte såg några tecken på att Hägglunds tal och debattartiklar om verklighetens folk och politikens gränser återspeglades i partiets skarpa politiska förslag.

I rapporten föreslås att alla bidrag som nu går till förskola, barnbidrag, föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag (fotnot) slås ihop till ett enda bidrag, som föräldrarna tämligen fritt skulle få disponera för barnomsorgsrelaterade ändamål. Det förslaget ser de onekligen ut att ha inspirerats till av oss i denna förening.

Undertecknad kan inte annat än hålla med krisgruppen. Kd måste bli mer ideologiskt stringent och våga ockupera det värdekonservativa fältet i det svenska politiska landskapet, ett fält som Moderaterna övergivit för att överträffa Sossarna i att föra socialdemokratisk politik. I sådan tydligare ideologisk stringens ligger partiets existensberättigande och stora chans; att försöka konkurrera med Sossarna och Moderaterna i mitten är dömt att misslyckas!

Fotnot: Men varför begränsa sig till sammanslagning endast av de fyra nämnda stödformerna. Varför inte också ta med bostadsbidraget, bidragsförskottet, jämställdhetsbonusen och barnomsorgspengen i samma uppstädningskampanj? Fast allra bäst vore förstås om gruppen insåg hur oerhört mycket effektivare det vore - samhällsekonomiskt, privatekonomiskt och medborgarfrihetligt - om huvudproblemet löstes i skattesystemet så att folk slapp betala skatt innan de uppnått existensminimum och så att 90 procent av bidrags- och subventionsbehovet bortföll.

Webmastern


Kopiera länk 10-10-12

"Daghem, det stora sveket mot barnen"

Det är rubriken på en debattartikel i dagens nummer av Världen Idag - här - vari författaren hävdar att vår svenska dagislösning inte uppfyller barnens känslomässiga behov och att den strider mot FN:s Barnrättskonvention.

I dessa sina påståenden har författaren helt rätt, det har vi hävdat i massor av år nu! (Artikeln väcker minnet av denna vår anmälan av Sverige till FN:s Barnrättskommitté hösten 2004 för brott mot just Barnrättskonventionen. (Anmälan rann dock ut i sanden eftersom det visade sig att FN somnat in och inte vill bli besvärat av frågor som kan innebära arbete för personalen.)

Webmastern


Kopiera länk 10-10-10

Vårdnadsbidraget försvinner på Gotland

Förmodligen återtog vänstern den politiska makten i många av landets kommuner i valet 19/9 eftersom de denna gång fick stöd också av Miljöpartiet. Så har t ex skett på Gotland och i den budget för nästa år som de nya makthavarna snott ihop är vårdnadsbidraget - naturligtvis - borttaget. Läs Hela Gotlands uppmärksammande av saken - här!

Det är i sanning obegripligt varför det är så viktigt för vänsterns folk att våra barn tas om hand av andra vuxna än deras föräldrar, varför föräldrar måste byta barn med varandra för att få ersättning och erkännande för det värdefulla arbete de utför!

Webmastern


Kopiera länk 10-10-09

"Äntligen blir jämställdheten en B-fråga!"

Det skriver Elise Claeson på Newsmill idag - här - med anledning av att vårt tidigare Jämställdhetsdepartement nu reducerats till en avdelning av Utbildningsdepartementet.

Claeson ser uppenbarligen den nedgraderingen som ett tecken på att denna förenings - och andras - kamp mot feminismens otillbörliga grepp om våra politiska makthavare som varande på väg att krönas med framgång.

Det är himla trevligt att, som man, få se sina egna tankar och slutsatser, hur icke politiskt korrekta de än må vara, uttryckas av en kvinna! Eller sagt på ett annat sätt: endast en kvinna kan, under rådande politiska klimat i Sverige, skriva det Claeson skrivit - och komma undan med det!

Webmastern


Kopiera länk 10-10-08

Du utlänning: Se upp för den berömda svenska barnomsorgen!

Det, ungefär, skulle rubriken bli, i översättning, till denna artikel som jag just fått in i den engelskspråkiga veckotidningen Helsinki Times. Men eftersom den tidskriften bara exponerar en del av sitt material gratis på webben och eftersom mitt alster hamnade i den lösenordsskyddade betaldelen, erbjuder jag dig, läsare av dessa rader, härmed mitt alster gratis!

Jag inser att min artikel är lång men vad tusan kan jag göra åt det när det finns så mycket att säga, att varna utlänningar för, om den svenska barnomsorgspolitiken! Inte minst känns det viktigt att varna för den statsunderstödda propaganda om saken som så många utomrikes boende gått på!

Om du väljer att läsa artikeln (och därmed att besöka vår engelskspråkiga debattavdelning), gå därefter gärna till botten av sidan och börja läs artikel för artikel därifrån för att få en uppfattning vad jag och andra likasinnade sagt och skrivit om det svenska "dagistvånget" under lång tid, riktat till utländska åhörare/läsare.

Krister Pettersson, styrelseledamot


Kopiera länk 10-10-07

KD:s valanalys har påbörjats

KD:s andel av rösterna i riksdagsvalet för drygt två veckor sedan, 5,6 procent, var partiets näst sämst sedan det kom in i Riksdagen 1991. Det konstaterandet är utgångspunkten för ett analys- och förändringsarbete som partiledningen just påbörjat, något som du kan läsa mer om - här!

Som så många gånger förr kan vi konstatera att ungdomsförbundets företrädare redan nu drar kloka slutsatser om vad som varit fel och vad som bör göras åt saken. Hoppas bara att moderpartiets ledningsgrupp lyssnar.

Webmastern


Kopiera länk 10-10-01

Nattis kostar 5500 kr i månaden per barn

Som du läsare förmodligen märkt dyker frågan om kommunal barnomsorg på kvällar, nätter och helger ofta upp i debatten, men vad vi vet är det få kommuner som hittills infört en sådan tjänst. Nu har frågan också behandlas i Alingsås kommun och tjänstemännen där fått i uppdrag att utreda konsekvenser och kostnader av ett sådant införande. Kostnaden beräknas uppenbarligen till ca 5 500 kr per barn i månaden (räknat över 11 månader per år), en summa som de initiativtagande sossarna i kommunstyrelsen enligt utsago - här - finner varande acceptabel.

Mot bakgrund av att den genomsnittliga kostnaden per barn i den vanliga dagtidsförskolan är dubbelt så hög väcker alingsåsarnas kalkyl över motsvarande tjänst på övrig - obekväm - tid misstankar om glädjekalkylering.

Man blir onekligen kluven över en fråga som kommunala nattis. Å ena sidan är det ju orättvist att alla de som jobbar på obekväm tid inte ska få tillgång till kommunal barnomsorg och att de, liksom hemmaföräldrar, tvingas vara med och betala stort för andras barnomsorg trots att de själva inte utnyttjar den aktuella tjänsten.

Ändå känns ytterligare spendering av skattemedel på den kommunala barnomsorgen som fel väg att gå; vi måste i stället gå i motsatt riktning och ta bort alla skattesubventioner till nämnda omsorg men i stället göra familjens barnomsorgskostnader avdragbara mot familjens inkomster - så att det blir brukarna av tjänsten som betalar, så att alla övriga, "oskyldiga", slipper.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-28

"Nya riksdagen, ett bakslag för kvinnors inflytande"

Den nya riksdagen kommer att innehålla färre kvinnor än den tidigare. Det tar Fredrika Bremer-förbundets ordförande, Birgitta Wistrand, som utgångspunkt för denna debattartikel i dagens nummer av Dagens Nyheter i vilken hon uppmanar sina likatänkande i alla partier att tänka mer strategiskt och hävda sig bättre i sina respektive grupperingars nomineringsprocesser.

Det är verkligen bedrövligt att så många kvinnor uppfattar män som ett ondskefullt hot, en grupp varelser som kvinnorna måste gadda ihop sig mot och bekämpa. Och nästan komiskt blir det när man inser att de flesta män vägrar att ta denna statsunderstödda omstörtande verksamhet - riktade mot just dem - på allvar.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-23

"Jag väljer barnen framför karriären!"

Det är rubriken på en välformulerad debattartikel i dagens nummer av Världen Idag, som du kan läsa - här!

Det är glädjande att notera hur väl författarinnan är medveten om det politiska problemets natur samt hur väl hon beskriver den ekonomiska och sociala press som småbarnsföräldrar som väljer politiskt fel utsätts för. Lika glädjande är det att läsa alla understödjande kommentarer. Enda smolket i glädjebägaren är de kommentarer som innehåller försök att rättfärdiga det egna livsvalet: att överlämna vården och fostran av de egna småbarnen till utomstående, utan tillstymmelse till insikt om varför de känner sig manade att så göra.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-20

"Hemmafru minskar inte familjestressen"

Att dela upp det så kallade "livspusslet" så att en förvärvsarbetar och den andre ansvarar för hemmet kanske låter som en avlastning för båda men det stämmer inte, enligt en studie som Tommy Ferrarini och Ingrid Esser på Institutet för Social Forskning vid  Stockholms Universitet håller på att avsluta. Den kan du läsa mer om i Metro - här! Men eftersom forskningsprojektet ser ut att vara pågående kan vi ännu inte hitta någon rapport "där ute" att hänvisa till.

Det är något skumt med forskarnas slutsatser! All logik säger att en minskande arbetsbörda leder till minskad stress! Det luktar politiskt beställningsjobb lång väg!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-18

"Det kan aldrig vara en kvinnofälla att få mer tid med sina barn!"

Det tycker Yvonne Jönsson, kd:s starka kvinna i Malmö i denna intervjuartikel i dagens nummer av Sydsvenskan och syftar på vårdnadsbidraget som ger föräldrar en lite större möjlighet än tidigare att själva ta hand om sina små barn.

Där har du helt rätt, Jönsson, men vi i denna förening skulle önska att du insåg hur otillräckligt vårdnadsbidraget är som lösning på dagistvånget som politiskt skapat problem, att det behövs mycket kraftigare medicin!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-18

"Mer liberalism behövs i svensk politik!"

Alltså, mer medborgarmakt och mindre statsmakt, Det tycker Vestmanlands Läns Tidning (VLT) i denna ledare i dagens nummer av tidningen och tar förslagen om kvotering av föräldraledigheten mellan modern och fadern som exempel på förslag som går för långt i fel riktning.

Helt rätt, ledarskribenten! Synd bara att ni på ledarredaktionen är så försiktiga med att - i andra sammanhang - hävda fundamentala liberala principer som att individens, familjens och det civila samhällets intressen väger tyngre än statens, trots att ni officiellt hävdar att ni är en liberal tidning!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-15

"Extremhögern siktar på familjen"

Igår höll tankesmedjan Fores ett seminarium om den s k "extremhögerns" frammarsch i Europa med deltagare som EU-minister Birgitta Ohlsson i estradpanelen.

En intressant sak som mötet kom fram till var att denna s k "extremhöger" försöker värva röster från traditionellt tänkande medborgare genom att framträda som familjevänliga och utmåla övriga partier, från socialliberalismen och vidare vänsterut, som familjefientliga.

Läs Världen Idags rapportering från evenemanget - här!

Vaddå utmåla? De är ju familjefientliga!

Nu kommer det väl inte att dröja länge förrän alla vi, som tycker att det är dags att familjen som social företeelse får en renässans, i media kommer att utmålas som högerextremister!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-14

Ska föräldrar få lov att vara hemma med sina småbarn?

Under ett par veckor har Svenska Dagbladet, i avdelningen Idag, kört ett antal intervjuartiklar med föräldrar som går mot strömmen och tar hand om sina barn själva, en artikelserie som redaktörerna sammanfattar - här!

Artiklarna och alla inkomna synpunkter har föranlett redaktörerna att fråga företrädare för våra sju riksdagspartier om de tycker att staten ska ge pengar i någon form till de föräldrar som vill vara hemma med sina barn efter det att föräldrapengen tagit slut eller ej. Resultatet av den frågerundan kan du läsa - här!

Såväl intervjuartiklarna om avvikande föräldrar som enkäten gentemot partierna avslöjar hur erbarmligt okunniga folk och företrädare är om problemets natur, att det är vår höga individbeskattning i kombination med kraftiga dagissubventioner som gör att föräldrar inte finner någon annan ekonomisk råd än att göra som den politiska överheten vill: lämna in barnen till närmaste dagis och börja förvärvsarbeta, trots att många skulle göra större nytta för sig själva sina barn, sina familjer och för samhället i stort genom att stanna hemma några år medan barnen är små.

Ingen förefaller att inse att lösningen är att införa någon form av familjebeskattning (som skulle göra det oväsentligt vem av de två föräldrarna som tjänar mest pengar och vem som ägnar sig mer åt "intern administration") samt att avskaffa dagissubventionerna men göra inköpt barnomsorg avdragsgill mot familjens inkomst!

En sådan lösning skulle medföra en hel räcka av fördelar: högre välstånd, lägre arbetslöshet, större medborgerlig frihet, färre skilsmässor och mer harmoniska barn!

Men så långt har den politiska indoktrineringen av svenska folket gått att en sådan lösning, efter fyrtio år av industriskalig barnomsorg, hamnat bortom folks föreställningsförmåga.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-13

"Folkhemmet har flyttat hem till mor"

Den socialistiska familjepolitik vi varit begåvade med i Sverige sedan början av 70-talet, som utmärks av att barnen måste vara på dagis och föräldrarna på jobbet - för jämställdhetens skull - ifrågasätts alltmer, tycker sig krönikören i Svenska Dagbladet, Elise Claeson, finna och redogör för sina slutsatser - här!

Det är trevligt med optimister - och duktiga vapendragare - som Claeson men vi i denna förening har svårt att uppamma en liknande optimism. Vi tycker nog i stället att det är bedrövligt hur de två partigrupperingarna trots allt är överens om en sak att även inför detta val gemensamt se till att familjepolitiken inte blir den valfråga den borde bli.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-12

"I en överpolitiserad miljö förtvinar den goda etiken"

Det är rubriken på en debattartikel i dagens nummer av Dagens Nyheter av Kd-ledaren Göran Hägglund i vilken han gör ett gott försök att beskriva vilken långsiktig vision hans parti har för Sverige, alltså bortom de kortsiktiga och detaljerade förslag som den pågående valrörelsen är full av.

Läs den - här!

Vi i Barnens Rätt tycker att Hägglund gör en bra insats och noterar att artikeln spinner vidare på den debatt om "verklighetens folk" och politikens gränser som han introducerade under Almedalsveckan i fjol. Vi blev uppmuntrade då och blir änne lite mer uppmuntrade nu! Snart kanske fler partier och företrädare vågar haka på och t ex erkänna det uppenbara: att den beteendemanipulation som Sveriges barn och föräldrar utsätts för inte hör hemma i ett fritt samhälle, att något måste göras åt saken!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-09

"Strunta i amningen, lyssna på vad folk vill!"

Det är rubriken på Sanna Raymans ledare i dagens nummer av Svenska Dagbladet - här - i vilken hon riktar en appell till de rödgröna att - för att ta föräldraförsäkringen och debatten om könskvotering av den som exempel - lyssna mer på väljarnas önskemål än på den inre röst som uppmanar till personlig maktutövning utan hänsyn till uppdragsgivarnas önskemål, när tillfälle därtill yppar sig.

Alldeles utmärkt, Rayman! Dina argument är tungt vägande!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-08

"Invandrare utmålas som mindre kapabla!"

Det är rubriken på Kd.s Maria Larssons replik på Sossarnas Ylva Johansson genmäle angående det hot om tvångskvotering som De Rödgröna otvivelaktigt utgör.

Läs Larssons artikel - här!

Bra skrivet, Larsson! Ändå är det svårt att känna oreserverad entusiasm eftersom inte ens den borgerliga Alliansen eller ens Kd vågar (eller är tillräckligt fritänkande) för att gå ut med ett förslag om upprensning av hela det träsk som familjepolitiken blivit (barnbidraget, bostadsbidraget, föräldraförsäkringen, den kommunala barnomsorgen, vårdnadsbidraget, barnomsorgspengen och jämställdhetsbonusen).

Vi måste komma fram till en bra mycket enklare och principfastare lösning än detta virrvarr - snart!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-07

– Vårdnadsbidraget är en dålig affär…

…skriver sossarnas talesman i jämställdhetsfrågor, advokaten Claes Borgström, samt två ekonomistudenter, Dany Kessel och Simon Vinge, idag på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet - här.

De menar att reformen inte bara strider mot Alliansens s k "arbetslinje" utan att den också har en kraftigt negativ effekt på den s k "jämställdheten" och de varnar för att Kd:s förslag att höja bidraget till 6000 kr i månaden och samtidigt göra det obligatoriskt skulle göra ont värre.

Påståendena och anklagelserna bemöts effektivt och bra av Kd:s ledare Göran Hägglund - här!

Tänk så diaboliskt politiken kan börja fungera efter ett tag! Höj skatten så högt att en vanlig liten familj inte längre kan överleva på en enda normal inkomst och använd en del av de extra skatteintäkterna till att subventionera den kommunala barnomsorgen så kraftigt att inte ens välbeställt folk tycker sig ha råd att avstå från tjänsten, så uppstår vilda protester, t o m från ekonomistuderande när politiska försök görs att medelst ett vårdnadsbidrag minska den diskriminering som det ovan antydda systemet utsätter hemmaföräldrar för. "Folk ska inte få betalt av staten för att gå hemma och ingenting göra", kan det heta då.

Om familjer med endast en förvärvsarbetande istället hade fått avdrag på skatten för försörjningsbörda, alltså endast avkrävts skatt på inkomster över existensminimum, hade förmodligen varken Borgström eller hans medskribenter reagerat.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-07

"Vi vill bestämma själva!"

Det är Svenska Dagbladets debattredaktions sammanfattning av alla de läsarkommentarer som influtit till Maria Larssons artikel - här - (där hon ber De Rödgröna komma ut och redogöra för hur mycken tvångskvotering de vill införa i föräldraledigheten) och Ylva Johanssons svar - här.

Man kan bara hoppas att hela debatten blivit en tankeställare, framför allt för De Rödgröna, att de inser att politik handlar om att agera på väljarnas uppdrag, inte att köra över dem när de väl fått makten i besittning.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-06

"Ska butlern komma med bröstpumpen?"

Det är Katarina Larsson lätt komiska rubrik på sin ledare - här - i dagens nummer av sitt nyhetsorgan, Borås Tidning, en tydlig anspelning såväl på Carin Jämtins (s) förslag om att Stockholms Lokaltrafik (SL) bör åläggas av stadsledningen att utöka sitt utbud av nyttigheter med hushållsnära tjänster, som på Lars Ohly rekommendation i TV till mödrar att använda bröstpumpar om föräldraledigheten inte ger dem möjlighet att amma sina bebisar så länge som de skulle vilja.

Den viktiga fråga som Larsson vill väcka är vem som ska bestämma hur länge en mor ska amma sitt barn, modern själv i konsultation med fadern, eller våra förtroendevalda i riksdag och regering?

Svaret borde vara givet för varje medborgare som är rädd om det lilla mått av självbestämmande hon har kvar, men att döma av opinionsundersökningar drar ca 15 procent av väljarna slutsatsen att ett centralt politiskt diktat behövs.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-06

"Resistenta bakterier, lika allvarligt som klimathotet!"

Det är rubriken - och temat - för denna debattartikel av Kd-representanterna Göran Hägglund och Maria Larsson i dagens nummer av Svenska Dagbladet.

Det handlar alltså om den resistens mot antibiotika som våra bakterier uppvisar i allt större utsträckning och som, i motsvarande grad, gör vår sjukvård alltmer maktlös.

Intressant och angelägen artikel! Vi i denna förening och på denna webbplats har tidigare, vid ett flertal tillfällen, uppmärksammat den ökande förekomsten av antibiotikaresistent tuberkulos och lunginflammation i våra förskolor, utbrott som är oerhört skrämmande, eftersom båda sjukdomarna är livsfarliga, särskilt för små barn.

Men det är typiskt att artikelförfattarna inte med ett ord är i närheten av att uppmärksamma det hot som denna resistens utgör mot en av samhällets mest omhuldade verksamheter: den kommunala barnomsorgen.

Webmastern


Kopiera länk 10-09-06

– KD vrider jämställdheten bakåt…

…skriver S-politikern Ylva Johansson på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet - här - som replik på folkhälsominister Maria Larssons uppmaning till De Rödgröna - här - att komma ut och berätta hur mycken tvångskvotering de tänker införa i föräldraförsäkringen.

Artikeln innehåller det gamla vanliga från S-håll om hur viktigt det är för jämställdhetens skull att ungarna är på dagis & kvinnorna på sina jobb. Att det ska vara så svårt att inse att våra ungar inte är till för att användas på det sättet!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-05

– Dags för fler nattisplatser…

…skriver s-riksdagskvinnan Hillevi Larsson, Malmö, på debattplats i dagens nummer av Sydsvenska Dagbladet och anför som ett avslutande argument att en sådan satsning skulle betala sig mångdubbelt för stat & kommun trots att hon, bara några stycken ovanför, citerar kommunernas motargument (att de inte har råd, d v s att de inte kan räkna hem de utlägg som en sådan satsning skulle innebära).

Läs artikeln - och de många kommentarerna - här!

För en dagiskritiker som undertecknad är artiklar som Larssons bedrövlig läsning! Förstår hon inte att den kommunala barnomsorgen inte levererar en nytta som motsvarar produktionskostnaden, att ju mer av medborgarnas resurser för barnomsorg som avdelas till stat & kommun, desto svårare blir det för föräldrarna att göra det de är biologiskt programmerade för: att ta hand om sina barn, eller att den försvagade anknytning som dagis leder till kan bli förödande när barnen kommer in i puberteten & börjar bli vuxna?

Tydligen inte!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-03

Så håller du ditt dagisbarn friskt!

Uppmana ditt dagisbarn att tvätta händerna ofta och skicka med mycket kläder så att det kan vara ute mycket under dagisvistelsen. Så förebygger du förkylningar, pneumokocker och annat sattyg som lätt drabbar små dagisbarn, särskilt på hösten. Det säger chefsläkare Henrik Almkvist på Vårdguiden i denna artikel i Aftonbladet.

De medicinska risker som dagis innebär för små barn kommer upp i debatten med jämna mellanrum men det är onekligen intressant att få debattörer (förutom oss i denna förening) ser de riskerna som ett (av flera) skäl till att ifrågasätta det vi kallar "dagistvånget".

Svenska folket är verkligen ordentligt hjärntvättat!

Webmastern


Kopiera länk 10-09-01

"Lämna besked om tvångskvoteringen, Sahlin!"

Det är rubriken på denna debattartikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet, skriven av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av att De Rödgröna just presenterat sitt valmanifest men avstått från att skriva något däri om den tvångskvotering av föräldraledigheten mellan mamman och pappan som vi alla vet att alla tre partierna - egentligen - vill införa.

Bra bredsida, Larsson! Fast jag tycker nog att man inte ska behöva rada upp så många argument som du gör varför sådan kvotering vore fel. Det borde räcka med att kraftfullt påpeka att sådan restriktioner inte hör hemma i ett fritt land, att de skulle innebära ett övertramp utanför våra förtroendevaldas befogenhetsgräns.

Webmastern


Kopiera länk 10-08-31

De rödgröna lovar ännu mer godis till dagisbarnfamiljerna

Sänkt dagisavgift, mindre barngrupper - men inte kvoterad föräldraledighet, det - bland annat - går de rödgröna ut med i sitt valmanifest, som du kan läsa mer om på Svenska Dagbladets webbsajt - här!

Redan nu är dagisavgifterna skattesubventionerade till ca 92 procent. Om de sänks ytterligare kommer efterfrågan på tjänsten att öka ytterligare, samtidigt som merkostnaderna kommer att bli 12,5 ggr högre än merintäkterna.

I detta läge lovar de rödgröna också mindre grupper och fler skötare. Med andra ord, merkostnaden för skattekollektivet kommer att bli avsevärt större än vad de Rödgröna hittills redovisat.

De rödgrönas avstående från att gå ut med kvoterad föräldraledighet nu, trots att alla tre partierna i blocket egentligen vill ha en sådan ordning är avslöjande. Det handlar naturligtvis om politisk strategi. Men var bara lugn, när de väl känner att de sitter säkert i den politiska sadeln, kommer de bergis att införa restriktionen, oavsett vad väljarna tycker.

Mot bakgrund av att vi inte behöver mer dagis utan mindre samt vänsterblockets dolda dagordning vad gäller föräldraledigheten, uppmanar vi i Barnens Rätt dig läsare att inte rösta på de rödgröna 19/9 utan hellre på Kd, C eller M, inte för att vi är så särskilt imponerade av Alliansens förslag utan för att vi bedömer att den grupperingen ändå är en bättre motpart för de diskussioner om en annan mer barn- och familjevänlig politik som bara måste komma!

Webmastern


Kopiera länk 10-08-31

Vår Linda Gällentoft var med på P4:s Karlavagnen!

Igår handlade Sveriges Radio P4:s program Karlavagnen om hur det är att vara hemmafru. Programledaren intervjuade ett antal personer med erfarenhet av hemmaförälderlivet, bland andra denna förenings nyblivna kassör, Linda Gällentoft (boende i Skultuna, strax norr om Västerås).

Lyssna till vad Linda hade att säga - här!

Bra gjort, Linda! Jag gillade särskilt ditt svar på frågan om det inte är en kvinnofälla att vara hemmafru! Dessutom vill jag bekräfta det du kom in på om vad som är viktigt i livet. Jag råkar ha lite mer av facit i hand än du har och kan bekräfta att jag är oändligt mycket stoltare över mina barn än över det jag lyckats åstadkomma på jobbet, trots att jag jobbat så hårt så länge!

Webmastern


Kopiera länk 10-08-30

Marcus Birro fick Haros Guldmedalj för år 2010

Det framgår av detta pressmeddelande från vår systerorganisation.

Ett bra val, Haro! Birro har verkligen imponerat på senare tid med sina modiga och politiskt ickekorrekta uttalanden om vanliga familjers stora värde. Grattis Birro!

Webmastern


Kopiera länk 10-08-29

Vuxenliv eller småbarnsliv?

Är verkligen livet som förälder så underbart som alla förefaller påstå, och varför är trycket på unga människor att skaffa barn så starkt?

Nej, ifrågasätt normen att du endast kan bli en hel människa om du har barn och inse att du kan leva ett jätterikt liv utan, ja, kanske t o m ännu rikare!

Det kan sägas vara budskapet i denna krönika av Lena Andersson i dagens nummer av Dagens Nyheter.

Det är viktigt att varje person följer sin egen kompass genom livet. För vissa innebär det, förr eller senare, att skaffa barn, för andra inte. Båda alternativen är - naturligtvis - lika acceptabla och Andersson måste helt enkelt tuffa till sig om hon känner sig otillbörligt pressad från något håll.

För övrigt är jag tveksam till Anderssons problemanalys - och därmed, i förlängningen, också till hennes slutsatser! Jag ifrågasätter att det är ett socialt tryck som gör att barn sätts till världen, enligt egen erfarenhet är det mer kvinnans nedärvda instinkt att vilja få barn som är den starka drivkraften, och när väl barnet kommit till världen vaknar t o m fadern upp och inser det stora som inträffat.

Själv är jag farsa till två jättefina döttrar i övre 20-årsåldern, som faktiskt representerar summan av det jag lyckats åstadkomma av värde i livet. Det jag gjort professionellt (jag är ingenjör, ekonom & småföretagare) är få intresserade av, trots att jag jobbat så hårt så länge.

Webmastern


Kopiera länk 10-08-21

"Gör inte lag av FN:s Barnrättskonvention!"

Det är budskapet i denna inlaga till EU-kommissionen från denna förening, med anledning av en inbjudan till kommentering, som vi hittade där ute på Nätet.

Som synes finner vi Konventionens inledande skrivningar om familjens och föräldrarnas betydelse för barnet uppmuntrande men Artiklarna potentiellt farliga för föräldrarnas auktoritet och familjens existens i händerna på familjefientliga lagstiftare och domstolar.
 

Webmastern


Kopiera länk 10-08-17

Folkpartiet äälskaar förskolan!

Det visste många av oss redan men kandidaten för Folkpartiet till Västerås kommunfullmäktige, Hanna Paavola Önnebro, bekräftar saken på debattplats i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning - här!

I samma tidningsnummer, på samma sida, har kandidaten för Kristdemokraterna till Riksdagen, Amanda Agestav, en artikel om samma ämne men med ett annat budskap (att familjen måste återupprättas i det svenska samhället, för barnens skull). Den kan du läsa - här!

Som denna förenings ordförande, Bo C Pettersson, skriver som kommentar till Önnebros artikel på webben, är det inte fel på förskolan rent operativt sett. Felet ligger i stället på det politiska planet, att våra förtroendevalda skapat ett skattesystem och så kraftiga skattesubventioner till just den kommunala barnomsorgen att föräldrarna, i praktiken, inte har råd att avstå från den till synes billiga men samhällsekonomiskt sett svindyra och otillbörligt beteendestyrande tjänsten.

Webmastern


Kopiera länk 10-08-15

Familjerna räddar Spaniens arbetslösa

I Spanien är arbetslösheten uppenbarligen ca 20 procent av arbetskraften och en tredjedel av de arbetslösa, drygt 1½ miljoner människor, får inte ut något arbetslöshetsunderstöd alls. Mot den bakgrunden frågar sig sverigebekante chilenaren Mauricio Rojas (fotnot) hur dessa arbetslösa klarar sig, och levererar själv svaret: de ingår i familjer som ställer upp för sina medlemmar i besvärliga tider.

Läs Rojas artikel om saken i dagens nummer av Svenska Dagbladet - här!

Som Rojas påpekar har denna familjesammanhållning i stor utsträckning utrotats i Sverige politiskt medelst lösningar som individuell beskattning, enkla skilsmässor och statligt & kommunalt övertagande av typiskt familjära uppgifter som omsorg om barn och gamla.

I Sverige ska det vara raka rör mellan staten och medborgaren, d v s ingen familj ska stå i vägen. Man frestas att tro att avsikten är att göra de mångomtalade "svaga grupperna" så stora som möjligt för att skapa en känsla av beroende hos väljarna av staten som välgörare och för att säkerställa att väljarna legitimerar sin politiska överklass vid valurnorna vart fjärde år.

Fotnot: Mauricio Rojas föddes i Chile 1950 och kom som flykting till Sverige 1974 med en universitetsexamen i juridik i bagaget. Under några år runt millennieskiftet 2000 var han knuten till Moderaterna, år 2002 blev han invald i Riksdagen för Folkpartiet men förlorade den platsen efter valet 2006. År 2008 lämnade han Sverige för Spanien där han nu är rektor för en samhällsvetenskaplig högskola.

Webmastern


Kopiera länk 10-08-14

"Pappa Staten kan inte ersätta en riktig förälder!"

Det är budskapet i detta utmärkta upplägg Sourze.se av Linda Bjuvgård.

Bjuvgård formulerar väl konsekvenserna av det dagissamhälle våra förtroendevalda prackat på oss medborgare men jag undrar om hon själv inser den förödande effekten på föräldrarnas beteende som uppstår ur den höga individbeskattning och de kraftiga skattesubventioner enbart till den kommunala barnomsorgen som vi svenskar är begåvade med. Det har denna förenings Bo C Pettersson försökt upplysa henne och andra om i en kommentar tidstämplad 2010-08-16 11:54. Hoppas att det biter.

Webmastern


Kopiera länk 10-08-13

Vp vill ge den kommunala barnomsorgen större resurser

Vänsterpartiet och dess ledare, Lars Ohly, har uppmärksammat att personaltätheten i den kommunala barnomsorgen är i sjunkande och går därför nu ut, som en del av partiets valmanifest, med ett förslag om lagstiftning för att garantera en personaltäthet på en barnskötare per inte fler än fem barn och, på sikt, komplettering för att garantera att barngrupperna inte blir större än 15 barn. (I dag går det i genomsnitt 5,4 barn per skötare och 16,8 barn per avdelning.)

Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har räknat på konsekvenserna av Vp:s förslag och kommit fram till att det skulle innebära 3250 nya avdelningar, 7000 nya tjänster och drygt två miljarder i högre kostnader, bara för den tillkommande personalen.

Läs Aftonbladets uppmärksammande av partiets utspel - här!

Notera att den där till synes blygsamma personalökningen (från 5,4 barn/pers till 5) ändå motsvarar hela 7000 nya tjänster och drygt 2 mdr per år i arbetskraftskostnader. Det antyder dels hur stor barnomsorgsbranschen redan är och dels hur mycket den redan kostar (sysselsätter ca 100 000 människor och kostar oss skattebetalare ca 50 mdr per år). Få industribranscher i Sverige är så stora som just barnomsorgen.

Men på vänsterpartister biter inte argument om att hushålla med skattebetalarnas pengar, för dem kan offentliga s k "satsningar" aldrig bli för dyra!

Webmastern


Kopiera länk 10-08-13

Kd vill tvinga kommunerna införa vårdnadsbidrag

Kd vill höja vårdnadsbidraget till 6000 kr i månaden och göra det obligatoriskt för kommunerna att införa. (Hittills har endast drygt 120 av landets 290 kommuner infört bidraget.)

Det framgår av denna intervju med kd-ledaren Göran Hägglund i dagens nummer av Svenska Dagbladet.

På frågan hur detta förslag rimmar med partiets signaler under senare tid, att verka för att statens roll i samhället begränsas, svarar han: "Det [att göra bidraget obligatoriskt] är kanske inte så snällt gentemot kommunerna men vad det handlar om här är att säkerställa att människor får tillgång till de olika verktyg som kan användas under barnens första år."

Visst vore ett dubblerat vårdnadsbidrag, som dessutom vore tillgängligt varhelst i landet man vill bo, en stor förbättring för alla de småbarnsföräldrar som hellre tar hand om sina småbarn själva än lämnar bort dem till främlingar för omsorg. Men som vi skrivit många gånger förut vore en generell barnomsorgspeng, som föräldern antingen kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för, mycket bättre. Men allra bäst vore familjebeskattning (d v s att familjen, inte de två föräldrarna var för sig) blev skattesubjekt, i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och för utgifter för inkomsternas förvärvande (som för barnomsorg, då utdebiterad till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster).

Den senare lösningen skulle vara mycket bättre, inte bara samhällsekonomiskt och medborgarfrihetligt utan också psykologiskt.

Webmastern


Kopiera länk 10-08-03

"Släng inte ut sexåringar från förskolan!"

Det är rubriken på denna debattartikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet i vilken författaren protesterar mot att Stockholms Stad stänger ute ca 10 000 sexåringar från sina förskoleplatser en vecka innan de börjar i första klass av grundskolan.

Författaren har onekligen en viktig poäng. Vi i Barnens Rätt drabbas dock, dessutom, av slutsatsen att det inträffade är typiskt för när staten tillskansat sig för stor makt på medborgarnas bekostnad. Föräldrarna till de där barnen borde protestera mot att, via skattsedeln, berövats möjligheten att själva bestämma hur deras barn ska tas om hand!

Webmastern


Kopiera länk 10-08-02

"Lyckliga singlar, en hälsofarlig myt"

Vi svenskar tillhör världens friskaste folk i betydelsen livslängd och låga frekvenser av de där folksjukdomarna (hjärt-, kärl- och cancer) som förkortar livet på andra folk, men vi är ändå bland världens mest sjukskrivna.

Det som drar ned statistiken för livslängd och upp siffrorna för sjukskrivningar är det stora antalet ensamhushåll i Sverige.

Det kan sägas vara budskapet i denna debattartikel i dagens nummer av Aftonbladet av Elise Claeson, ett namn som torde vara väl bekant för dig regelbundne besökare av denna webbplats.

Bra skrivet och påpekat, Claeson! En komplettering av ditt resonemang skulle möjligtvis kunna vara att den stora andelen ensamhushåll i Sverige ingalunda är resultat av de fria livsval som många singlar gärna vill få det att framstå som utan till stor del av mycket medvetet fattade politiska beslut som t ex individbeskattningen, som gör att traditionella eninkomstfamiljer alltid betalar mer i skatt än tvålönefamiljer gör, vid samma sammanlagda inkomst, att skilsmässor är extremt lätta att få och att stat och kommun går långt för att ta över de arbetsuppgifter som förr sköttes av familjerna (t ex omsorgen om barn och äldre).

Vidare känns det angeläget att påpeka att denna ensamhushållspolitik och denna storskaliga omsorgsverksamhet som stat & kommun ägnar sig åt är svindyr samhällsekonomiskt, att den gör oss, svenska folk, fattigare än vi förtjänar att vara.

Webmastern


Kopiera länk 10-08-02

Små barn är hur smarta som helst

Det är budskapet i denna recension av den amerikanska psykologiprofessorn Alison Gopniks bok The Philosophical Baby i dagens nummer av Svenska Dagbladet, skriven av professorn i barnmedicin på Karolinska Institutet, Hugo Lagercrantz. Artikeln innehåller en hel del stoff som vi föräldrar och gammelföräldrar kan ha nytta av i umgänget med våra små barn.

Ett bärande tema i artikeln är att barn inlärningsmässigt, slår oss vuxna med hästlängder och det är det bara att hålla med om. Däremot känner jag mig mer tveksam till Lagercrantz slutsats att man ska passa på när barnet är riktigt litet att lära det fler än ett språk. Jag tror mer på att lägga en god grund i ett språk till att börja med och först därefter börja med ett annat. Jag befarar intellektuell fragmentering och "information overload".

Webmastern


Kopiera länk 10-07-29

Socialt samspel, en förutsättning för inlärning

Föräldrar och lärare koncentrerar sig på att lära förstaklassare att läsa, men barnen har ett mer primärt problem som måste lösas dessförinnan: att få till ett bra samspel med klasskompisarna. Det har doktoranden Anja Hvidfeldt Stanek vid Roskilde Universitet kommit fram till i en doktorsavhandling som hon just lägger sista handen vid.

Läs tidningen Dagens uppmärksammande av avhandlingen - och författaren - här!

Observera att dessa sociala problem uppstår närhelst ett barn hamnar i en ny grupp; de kan alltså inte tas till intäkt för att barn ska stoppas in i stora grupper så tidigt som möjligt!

Webmastern


Kopiera länk 10-07-29

Har svenska staten gått för långt i sitt maktövertagande?

Det förefaller denna förenings styrelseledamot, Krister Pettersson, antyda i denna nästan allegoriska artikel i dagens nummer av Världen Idag.

Som du läsare kan se har denna förenings Bo C Pettersson varit framme och exemplifierat K Petterssons påstående med den rådande barnomsorgspolitiken.

Samma artikel har också lagts upp på Passagen - här - också den med Bo C:s kommentar.

Webmastern


Kopiera länk 10-07-29

Barnfamiljernas val: Alliansens morot eller de rödgrönas piska

När det gäller familjepolitiska förslag inför det förestående valet har barnfamiljerna två valmöjligheter: den sittande alliansregeringens idé om att förenkla reglerna för den sedan 2008 i kraft varande jämställdhetsbonusen i syfte att få fler föräldrar att utnyttja den, eller de rödgrönas förslag om en tredelning av föräldraledigheten (en tredjedel till mamman, en till pappan och en som föräldrarna får förhandla om).

Så sammanfattar Sydsvenskan läget för barnfamiljerna inför valet i denna artikel! En mer detaljerad redogörelse för Alliansens familjepolitiska förslag finner du - här!

Vi i föreningen Barnens Rätt tycker inte att något av förslagen är särskilt lockande, men tycker minst illa om Alliansens. Det vi ogillar är att båda lägren försöker lägga sig i saker som staten inte har med att göra (hur föräldrar delar upp sysslorna mellan sig). Politiken ska vara så neutral mellan olika livsstilar som den bara kan vara!

Webmastern


Kopiera länk 10-07-27

"Familjerna behöver få mer självbestämmande!"

Det kommer "Emil" på webbplatsen Emils Tankar fram till i denna krönika.

Vi i Barnens Rätt tackar Emil för draghjälpen och känner tacksamhet över att det där uppenbarligen finns en journalist som fattar hur otillbörligt totalitär den svenska barnomsorgspolitiken är.

Webmastern


Kopiera länk 10-07-27

Är höjt tak i VAB-försäkringen en god ide?

Som kanske bekant är, föreslår de rödgröna att taket i vård av sjukt barn-försäkringen (VAB) höjs från dagens 26 500 kronor i månaden upp till 30 000 år 2012. Men eftersom endast drygt 30 procent av Sveriges arbetande medborgare tjänar över den gränsen idag och ännu färre småbarnsföräldrar gör det, tycker moderaterna Hillevi Engström och Gunnar Axèn, på debattplats i dagens nummer av Aftonbladet - här - att det är en både dyr och dålig idé.

Det är skrämmande att så många förtroendevalda tycker att den så kallade jämställdheten ska få kosta hur mycket skattepengar som helst, trots att den är så snävt definierad som den är; i politiken handlar det ju bara om hur lika mycket män och kvinnor förvärvsarbetar och hur lika mycket de då tjänar. Den politiska olikabehandlingen t ex av dagisföräldrar kontra hemmaföräldrar, är det få som bryr sig om.

Tänk så selektiva våra politiker och medierepresentanter kan vara i sitt engagemang för jämställdheten, i ett vidare perspektiv!

Webmastern


Kopiera länk 10-07-18

"Familjerna ska stödjas, inte styras!"

Det är rubriken på en debattartikel i dagens nummer av Lidköpningsnytt av kd-riksdagsledamoten Holger Gustafsson från Skaraborg, som du kan läsa - här!

Men som vanligt tycker via att t o m Kd är för mesiga i sina krav på mer föräldramakt och mindre statsmakt. Det faktum att inte ens Kd vågar gå längre - eller längre har fantasi att föreställa sig ett friare samhälle - säger något skrämmande om hur långt politiseringen av folks liv gått.

Webmastern


Kopiera länk 10-07-18

Skriv på protestlista mot obligatorisk förskola!

Madeleine Lidman, drivande av webbnätverket Hemmaföräldrar, har skapat en grupp på Facebook under namnet Alla vi som säger NEJ till obligatorisk förskola från 3 år!

Du Facebook-medlem: gå med också i denna grupp; vi föräldrar måste få våra förtroendevalda att inse att vi absolut inte finner oss i ännu mer dagistvång än vi redan är utsatta för!

En del av initiativet är en namnlista - här - som Lidman tänker låta ligga ute ett tag till och därefter lämna in till finansminister Anders Borg eftersom han, för ett tag sedan, avslöjade att han - personligen - är för ett sådant obligatorium.

Man upphör aldrig att förvånas över hur långt till vänster de borgerliga är beredda att gå för att behålla den politiska makten. Men förmodligen tycker alliansledningen att ännu mer dagistvång är ett lågt pris att betala eftersom det ju inte kommer att bli dem som ska hosta upp utan Sveriges eninkomstfamiljer som inte utnyttjar den kommunala barnomsorgen, en grupp som få politiska höjdare tillhör!

Webmastern


Kopiera länk 10-07-17

"Alla kvinnor behöver ett eget utrymme!"

Det kan sägas vara budskapet i denna debattartikel i dagens nummer av Falu-Kuriren med systertidningar av en kvinna vid namn Isobel Hadley-Kamptz, i vilken författaren hyllar den svenska skattefinansierade barnomsorgen som gör att hon och hennes medsystrar kan leva ett rikare liv än de annars hade kunnat göra.

Men ett problem med Kamptz resonemang är att hon helt bortser från orättvisan i att dagisföräldrar får en gigantisk skattesubvention som hemmaföräldrar helt berövas, att dagisverksamheten kostar mer än den smakar samhällsekonomiskt samt att svenska folket, i opinionsundersökning efter opinionsundersökning, i fyrtio års tid sagt, att de tycker att små barn ska tas om hand av sina föräldrar inte av offentligt anställd personal.
 

Webmastern


Kopiera länk 10-07-16

Alliansen presenterar sina familjepolitiska förslag

Tidigare idag gick Alliansens familjepolitiska arbetsgrupp, som består av socialborgarrådet Ulf Kristersson (M), riksdagsledamoten Ulrika Carlsson (C), kommunalrådet Helene Odenjung (FP) och riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD), ut med sina förslag till valprogram på området.

Förslagen kan sammanfattas i följande tio punkter:

Läs arbetsgruppens pressmeddelande om saken - här - gärna också Jonas Himmelstrands betraktelse av arbetsgruppens utspel på Newsmill - här!

Det märks att det är valår! Nu gäller det att erbjuda ännu mer karameller ur påsen. Men tyvärr innebär karamellerna ytterligare kompliceringar och fördyringar av en familjepolitik som borde drivas i motsatt riktning, d v s mot förenklingar och rakare rör enligt principen att småbarnsföräldrar borde få behålla de pengar de behöver för att överleva innan de avkrävs skatt.

Som förmodligen bekant är betalar svenska folket minst 20 procent i skatt (moms) från första inkomstkronan, från ca 18000 kronor om året ca 44 procent (inkomstskatt + moms), trots att ingen förväntas kunna överleva på en så låg inkomst.

Vi måste snart återkomma till ett läge där allmänt accepterade beskattningsprinciper som hänsyn till försörjningsbörda och skattebetalningsförmåga åter kommer till heders, även i Sverige!
 

Webmastern


Kopiera länk 10-07-15

"Gör FN:s Barnkonvention till svensk lag!"

Det vill ett helt gäng pedagoger och andra under namnet Barnuppropet - här!

De tycker sig ha funnit att politiker och media numera förespråkar psykisk misshandel, förnedring och bestraffning av barn trots att barn i stället behöver närhet, värme, ego-uppbyggelse och inlärning av sociala färdigheter.

På sajten kan man också skriva på en lista med rubricerat krav, som avses inlämnas till regeringen.

Men vi i Barnens Rätt är en aning skeptiska. Vi ställer oss frågande till gruppens problemdefinition (som vi finner överdriven) och till att införliva Barnkonventionen i den svenska lagstiftningen (eftersom vi finner konventionen varande alltför allmänt hållen för att väl kunna fungera som lag). Men vi är överens med gruppen om att barn måste behandlas med respekt, men barn måste också behandla vuxna (t ex föräldrar och lärare) med respekt.

I själva verket menar vi att vi vuxna måste utnyttja ett brett register av bemötanden av våra barn, från allt det där positiva, uppbyggliga och snälla, som vi alla föredrar, till att ibland ryta till när barnen går över en gräns som vi dragit upp för dem.

Men framför allt är vi skeptiska till att medborgarna ska frånhända sig ytterligare ett område av livet i hemmen och skolorna till politiker och jurister att sätta sig till doms över. Vi tycker nog att svenska folket har tillräckligt med lagar (fler än de flesta folk) att sätta sig in i och efterleva.

Webmastern


Kopiera länk 10-07-09

"Slopa dagis för föräldralediga och arbetslösa"

I förskolan är barngrupperna ofta 20 barn stora och personaltätheten en skötare på sex småbarn. Den gruppstorleken och den personaltätheten fördömer barnpsykologer tämligen enhälligt som alltför otillräckliga.

Ett bra sätt att minska trycket på förskolan vore att ta bort möjligheten för föräldralediga och arbetslösa att ha sina barn på dagis när de ändå, uppenbarligen, är hemma och därmed torde ha möjlighet att ta hand om sina barn själva, skriver den blivande psykologen Caroline Elfors på Newsmill idag - här!

Elfors huvudargument är alltså att en sådan åtgärd skulle minska trycket på förskolan för de barn vars föräldrar verkligen förvärvsjobbar och alltså inte kan ta hand om dem under dagtid. Hon underbygger sitt förslag med slutsatsen att det känns orimligt att skattebetalarna först ska stå för den hemmavarande förälderns försörjning via föräldra- eller arbetslöshetsförsäkringen och sedan tvingas betala ännu mer för att ta hand om vederbörandes barn på dagis.

Men av någon anledning missar hon att dra motsvarande slutsats vad gäller rimligheten i att enlönefamiljer, via skatten, tvingas bidra mer till tvålönefamiljernas barnomsorg än tvålönefamiljerna själva gör, trots att de förra, själva, inte utnyttjar tjänsten.

Webmastern


Kopiera länk 10-07-08

Kom till Jonas Himmelstrands undsättning!

Om du är intresserad av familjepolitik (som vi i denna förening är) har du säkert träffat på namnet Jonas Himmelstrand förut. Han är medlem i Haros styrelse, medlem i vår förening (Barnens Rätt), grundare av tankesmedjan Mireja, författare till boken "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige" och flitig artikelskribent i media. Bland annat har han varit flitig på Newsmill, som du kan se - här!

Undertecknad föreslår nu att du sympatisör med vår förenings sak, och därmed med Himmelstrands, loggar in på Newsmill och ger honom stöd. Det behövs inga långa haranger, ett "håller med Himmelstrand, när ska folk vakna?" räcker långt!

Webmastern


Kopiera länk 10-07-07

Ungdomar tatuerar sig för att bli sedda

Det är Sten-Arne Perssons budskap i denna inringning till Sveriges Radios Ring P1 i morse. Persson menar att det är viktigt att barn blir sedda och bekräftade från början, gärna av sina föräldrar och är uppenbart skeptisk till att förskolan och skolan kan tillhandahålla den bekräftelsen på ett sätt som verkligen bygger upp stabila personligheter.

Persson har absolut en viktig poäng! Behovet av bekräftelse tar sig, förmodligen, inte bara uttryck i tatueringar utan också i många andra beteenden som vi äldre förbryllas, och ofta blir besvikna, av. Som tämligen erfaren förälder vill jag understryka vikten av att engagera sig i sina barns liv, inte bara när de är små utan så länge man själv lever (fotnot)! Något mer livsberikande har jag svårt att komma på, för båda parter!

Fotnot: Därmed naturligtvis inte sagt att engagemanget ser likadant ut under hela resan.

Webmastern


Kopiera länk 10-07-05

Psykologer larmar om stressade barn

Stressen i skolor och förskolor har nu nått en orimlig nivå. Därför måste större resurser tillföras verksamheterna och en anmälningsplikt om missförhållanden, liknande Lex Maria, införas också i skolan och förskolan!

Det är budskapet i en rapport som 23 psykologer i Västsverige nyligen lämnat in till barn- och utbildningsförvaltningen i Göteborg. En sammanfattning av inlagan kan du läsa i Göteborgs-Posten - här!

Det är typiskt att undertecknarna av larminlagan, så okunniga om ekonomiska ting som de förefaller vara, förespråkar att ännu mer av våra gemensamma resurser avsätts till skolan och förskolan, trots att vi redan spenderar mer på de områdena per barn än andra länder gör. Icke-ekonomer kan uppenbarligen inte befria sig från den felaktiga tanken att skattepengar är gratis, trots att de pengarna, samhällsekonomiskt sett, är dyrare än privata.

Webmastern


Kopiera länk 10-07-03

Kristdemokraterna ska utreda sambeskattning som alternativ för gifta par

På Kristdemokraternas riksting i Örebro nyligen beslutades att utreda förutsättningarna för frivillig sambeskattning för gifta par. Det var Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) som lade yrkandet som bifölls, mot partiledningens vilja, under behandlingen av partistyrelsens proposition ”Trygghet och tillväxt”

Läs mer - här!

Så himla trevligt att KDU vann den omröstningen men så oroväckande att partiledningen var emot!

Hoppas nu bara att utredningsgruppen efter hand kommer att inse vilken enorm skillnad juridiskt, ekonomiskt och psykologiskt "familjebeskattning" skulle kunna bli, jämfört med den "sambeskattning" i den huvudsaklige inkomsttagarens namn, som vi avskaffade för den socialistiska familjepolitikens skull, i början av 70-talet!

Webmastern


Kopiera länk 10-07-02

En annan bild av paradiset Sverige uppvisad utomlands

Som vi berättat förr är vår systerorganisation, Haro, med som "advisory member" i ett EU-anknutet projekt kallat Family Platform (1). Enligt projektet webbplats är avsikten att analysera pågående familjerelaterade forskningsprojekt, förutsäga framtida utmaningar för familjerna och att till EU-kommissionen föreslå familjerelaterade forskningsområden som bör få EU-finansiering framöver.

Under ett projektmöte nyligen fick Haro's Jonas Himmelstrand möjligheten att presentera en annan bild av familjeparadiset Sverige (som vårt land ofta uppfattas utomlands), d v s denna.

Vi säger "Bra gjort, Jonas!" Det finns naturligtvis mer att säga (2) men vi förstår att du var utsatt för tidsbegränsningar.

Footnoter:

  1. Vi i Barnens Rätt har funderat på att engagera oss i projektet som "advisory member" vid sidan av Haro men befarar att vi inte kommer att orka ställa upp med de resurser som krävs ens för att läsa igenom och kommentera de massiva pappersluntor vi förväntar oss från projektets alla stats- och EU-finansierade "consortium members".
  2. Var snäll nästa gång och gör ett större nummer av hur kombinationen av hög individbeskattning utan avdragsmöjligheter för försörjningsbörda och kraftigt skattesubventionerad kommunal barnomsorg i praktiken gör hemomsorg av barn ekonomiskt omöjlig, alltså hur den politiken strider mot Europakonventionen om Mänskliga Rättigheters anda och bokstav och därmed gör våld på vårt folkstyre.

Webmastern


Kopiera länk 10-06-25

Barngrupperna i Stockholm blir allt större

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att barngrupperna i förskolan för 1-3-åringar ska vara max 14 barn stora och för 4-5-åringar max 18 barn stora. I fjol var 17 procent av småbarnsgrupperna och 18 procent av storbarnsgrupperna för stora men i år har siffrorna stigit till 42 respektive 35 procent.

Det framgår av en artikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet, som du kan läsa - här! I samma tidning, på andra halvan av uppslaget, d v s - här - kan man läsa att "200 barn på Södermalm saknar plats inför hösten.

Är det inte rätt så underligt: Vi har haft statligt anbefalld kommunal barnomsorg i fyrtio års tid och det offentliga utgiftsområdet har varit ett av våra högst prioriterade men ändå har vi ännu inte byggt ikapp efterfrågan!

Ekonomer har en bra förklaring till detta: Genom att så kraftigt skattesubventionera den tjänsten som görs i Sverige (till drygt 90 procent av produktionskostnaden) drivs efterfrågan upp till så konstgjort höga nivåer och till så höga kostnader att samhället får svårt att mobilisera de produktionsresurser som krävs för att matcha denna efterfrågan.

Men varför de håller tyst om detta gigantiska slöseri med allmänna medel är obegripligt och oansvarigt.

Webmastern


Kopiera länk 10-06-24

”Staten måste ta ansvar för alla förskolors kvalitet”

Närmare 22 000 av landets ett- och tvååringar går i förskolegrupper med 17 eller fler barn. En bra förskola ska stimulera utvecklingen av språk, inlärning, känslohantering och social förmåga. Gör den inte det är den en inrättning för barnpassning. För barnens skull måste därför höga – och dyra – kvalitetskrav ställas på förskolan och den därför underställas statens övervakning och kontroll i mycket större utsträckning än hittills.

Det kan sägas vara slutklämmen i denna debattartikel i dagens nummer av Dagens Nyheter, författad av ett antal av landets mest namnkunniga barnpsykologer och -läkare.

Vi i Barnens Rätt instämmer till 100 procent i författarnas beskrivning av problemen men inte deras förslag till lösning (att staten måste ta ännu större resurser i anspråk för att, via den befintliga barnomsorgsindustrin, lösa problemen, underförstått: på föräldrarnas finansiella bekostnad).

Vårt förslag till lösning är det motsatta: låt föräldrarna behålla de pengar de behöver för att överleva och ta hand om sina barn i stället för att beskatta dem så hårt och subventionera den kommunala barnomsorgen så kraftigt att varken fattiga eller rika föräldrar tycker sig ha råd att själva göra det de är biologiskt programmerade för: att ta hand om sina barn!

Webmastern


Kopiera länk 10-06-23

Igår drogs tumskruvarna åt ett snäpp till

Igår röstade riksdagen "ja" till den nya skollag som utbildningsdepartementet arbetat med länge. Lagen innehåller (minst) två kontroversiella skrivningar:

  1. Hemundervisning blir i praktiken olaglig, och
  2. Förskolan blir en egen skolform som - befarar många - ett första steg mot att göra också förskolan obligatorisk i framtiden.

Läs t ex Världen Idags uppmärksammande av händelsen - här!

Beslutet är, i sanning, skrämmande! Det innebär absolut ett allvarligt brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och avslöjar riksdagsledamöternas kompakta okunnighet om hur väl hemundervisningen fungerar i praktiken.

Vi får hoppas att sista ordet i hemundervisningsfrågan inte är sagt, att frihetskämparna på den kanten orkar kämpa vidare.

PS: Läs gärna denna förenings styrelseledamot Bo C Petterssons reaktion på riksdagsbeslutet på debattplats - här!

Webmastern


Kopiera länk 10-06-17

Ett bra tillfälle att få ett ord med i laget

Vi har just upptäckt detta tillfälle, tillhandahållet av en av världens mest lästa tidningar (New York Times) att uttrycka åsikter om flera angelägna samhällsfrågor, inklusive vem som ska ta hand om barn när de är små: avlönad personal i stora anläggningar eller föräldrarna själva.

Utnyttja gärna möjligheten! Det är inte fel att aningslösa föräldrar på andra sidan Atlanten får reda på från oss med erfarenhet av "storbarnkammare" hur så'nt funkar i praktiken!

Webmastern


Kopiera länk 10-06-11

"Släpp föräldrarna loss, det är vår!"

Det är rubriken på Ruben Agnarssons ledare i dagens nummer av Världen Idag där han levererar en bra sammanfattning av statliga diktat gentemot medborgarna som han tycker går för långt i totalitär riktning. Ett av de exempel som Agnarsson lyfter fram är denna förenings fråga: barnomsorgen / "dagistvånget".

Vi tackar Agnarsson och hans tidning för utmärkt draghjälp i vår strävan att fästa omvärldens uppmärksamhet på "dagistvånget" som politiskt problem som bara måste lösas - snart!

Webmastern


Kopiera länk 10-06-10

Ny styrelse utsedd i vår förening

Igår genomförde vi i föreningen Barnens Rätt vårt årsmöte för 2010. Till ordförande valdes Bo C Pettersson, till kassör Linda Gällentoft, till övriga ledamöter omvaldes Krister Pettersson och nyvaldes Jessica Emgardsson. Till suppleanter omvaldes Monica Sunvard (tidigare: Bodling) och Eva Sternberg samt nyvaldes föreningens förra ordförande Jenny Odälv.

– Låt oss nu lägga på ett kol så att vår fråga blir lite mer framträdande i den valrörelse som är på gång, säger vår nyvalde ordförande. "Dagistvånget och diskrimineringen av hemmaföräldrar måste bara få ett slut - snart!"

Läs den förra styrelsens verksamhetsberättelse för året 2009-här!

Webmastern


Kopiera länk 10-06-02

Bakteriernas antibiotikaresistens, ett ökande problem

Det problemet uppmärksammar Dagens Nyheter på ledarplats idag - här - utan att närmare gå in på konsekvenserna för den väl utbredda kommunala barnomsorgen i detta land, där dagisbarn, enligt Socialstyrelsen, löper en sex-sju gånger högre risk än hemmabarn att bli sjuka (läs mer - här)

Från artikeln får man klart för sig att vart tredje barn upp till sex års ålder i genomsnitt får minst en antibiotikabehandling per år, men också att den utskrivningen minskat rejält sedan mitten av 90-talet då varje barn i snitt genomgick 1,2 behandlingar per år.

Vi har uppmärksammat problemet många gånger på denna sajt och varje gång förväntat oss att "nu kommer debatten om konsekvenserna för dagisverksamheten att ta fart", men icke! Vad kan det bero på?

Webmastern


Kopiera länk 10-05-27

"KD vill styra familjerna minst lika mycket som vänstern!"

Det kan sägas vara budskapet i denna krönika av Ann-Charlotte Marteus i dagens nummer av Expressen.

Vi i denna förening kan inte hålla med Marteus om hennes slutsats! Visst är vi tämligen missnöjda med vårdnadsbidraget som lösning på "dagistvånget" som politiskt problem men vi tycker ända att det är ett steg i rätt riktning, alltså mot större möjligheter för föräldrarna att själva inrätta sina liv utan otillbörlig statlig inblandning.

På längre sikt krävs dock "andra bullar"; vi behöver en ordentlig upprensning i den snårskog av delsystem med tillhörande regler som utgör svensk familjepolitik och alla de bidragssystem som där döljer sig ersättas med avdrag på skatten för försörjningsbörda och inkomstnödvändiga utgifter (som t ex för barnomsorg, då utdebiterad till självkostnadspris). Intressant nog är Marteus själv inne på det spåret men avfärdar det i samma andetag som politiskt orealistiskt. Återigen delar vi inte Marteus bedömning.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-26

– Vårdnadsbidraget räcker inte till som lösning…

…på "dagistvånget" som politiskt skapat samhällsproblem! Det är denna förenings styrelseledamot Bo C Petterssons budskap i denna debattartikel i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT).

Artikeln var ursprungligen skriven som en påhakning på denna artikel i samma tidning någon vecka tidigare, men av någon anledning tonade tidningens debattredaktör ned den kopplingen i den publicerade versionen av Petterssons artikel.

Nu är det bara att hoppas att KD:s företrädare tar över den stafettpinne som Petterson kommer springande med.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-19

Inte ens familjevänliga partier vågar gå tillräckligt långt

Att det vi i Barnens Rätt kallar "dagistvånget" består efter fyrtio år med så lite kritik som det utsätts för säger något viktigt om hur långt till vänster det svenska politiska landskapet glidit under den långa period då sossarna dominerat åsiktsbildningen.

Man blir påmind om den saken av debattartiklar från t ex Kd-håll av detta slag.

Utsätt ett folk (som det svenska) för ett visst samhällssystem under en generation så är medvetenheten om alternativen bortblåst ur medborgarnas sinnen.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-17

Även Miljöpartiet vill styra familjerna hårdare (2)

Nu är Miljöparitets kongress i Uppsala avslutat och farhågan att partiet, likt sina allianskamrater, vill styra familjerna hårdare genom att kvotera föräldraledigheten kan nu bekräftas.

Läs Norrbottens-Kurirens sammanfattning på ledarplats av kongressens slutdokument - här - samt Borås Tidnings motsvarighet - här!

Under lång tid har undertecknad, när jag hört ett galet politiskt förslag för första gången, haft en tendens att skratta bort det, i förtröstan på att det inte kommer att tas på allvar, varken av de politiska kollegorna eller av väljarna. Men ofta tvingas jag erkänna för mig själv att jag har fel; de tas på allvar i häpnadsväckande stor utsträckning!

Så tänkte jag t ex såväl i fallet kvoterad föräldraledighet som i fallet kvoterad kvinnlig representation i det privata näringslivets bolagsstyrelser. Båda förslagen framstår nu som hot som mycket väl kan bli verklighet (om inte väljarna vaknar upp innan 19 september).

Webmastern


Kopiera länk 10-05-14

Även Miljöpartiet vill styra familjerna hårdare

Som förmodligen bekant är börjar Miljöpartiet sin rikskongress i Uppsala idag. Bland förslagen som de församlade ska behandla finns två intressanta propositioner (d v s förslag från partistyrelsen):

Läs mer om saken i Svenska Dagbladets ledarkrönika - här!

Partiledningar brukar få igenom sina idéer så de två ovan nämnda förslagen kommer säkert att anammas. I så fall kommer partiet att ta ett par resoluta steg i totalitär socialistisk riktning, varvid det blir ännu tydligare varför Mp har valt att samarbeta med S och V.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-11

– Feminismen sviker hemmamammorna…

…genom att inte kämpa för att också hemmaföräldrar ska få del av det omfattande stöd som staten bistår förvärvsarbetande småbarnsföräldrar med. Det är temat i denna debattartikel på Newsmill!

Författaren har helt rätt, men att döma av kommentarerna finns det många som ännu inte insett det. Det vanligaste motargumentet förefaller att vara något i stil med: "Ingen har tvingat dig att skaffa alla dina barn och ingen har tvingat dig att vara hemma med dem, så skyll dig själv!".

Visst, så (brutalt) kan man se på saken om man inte bryr sig om hur otillbörligt beteendestyrande kombinationen av hög individuell beskattning utan avdragsmöjligheter för försörjningsbörda OCH de kraftiga dagissubventionerna är. Man undrar om den likgiltigheten bara gäller den aktuella frågan eller om de oförstående är lika likgiltiga inför alla andra former av statligt förtryck.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-10

Dagis, början på en livslång beteendeindoktrinering

De flesta utländska betraktare torde vara tämligen överens om att vi svenskar är ett fogligt folk som har stor respekt för de överheter vi utsätts för, t ex i politiken och på jobbet. Den attityden och det beteendet grundläggs redan på dagis, hävdar bloggarsignaturen HCA i detta upplägg.

Undertecknad befarar att HCA har mer rätt än man skulle vilja ge honom.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-09

Vänsterpartiets valmanifest är klart

Som förmodligen bekant är har Vp kongressat i Gävle helgen. Nu meddelar partikansliet att rörelsens valmanifest, som då finslipades, nu är publicerat - här!

Som framgår av dokumentet kommer partiets företrädare att under resten av valrörelsen särskilt puffa för partiets lösningar på områdena välfärd, jämställdhet, personlig integritet, klimat och miljö.

Som de flesta vet betyder detta att partiet föreslår att maktbalansen mellan medborgare och stat förskjuts ytterligare några snäpp till statens förmån, men så låter det naturligtvis inte när de själva får lägga ut texten. Inte heller säger de särskilt mycket om att deras politik obevekligen leder till sänkt välstånd. Och du förälder: inse att Vp vill göra det ännu svårare för dig att själv ta hand om ditt barn efter det att föräldraledigheten löpt ut!

Webmastern


Kopiera länk 10-05-09

P-pillret firar 50 år

Det skulle utrota fattigdomen, skilsmässorna och graviditeter utanför äktenskapet. P-pillret gjorde inget av detta men hyllas i dag som en av de viktigaste upptäckterna i kampen för jämställdhet.

Läs hur Dagens Nyheter uppmärksammar jubiléet - här!

Helt klart har pillret haft en enorm påverkan på människans liv, på en mängd olika plan, som vanligt på både gott och ont!

Webmastern


Kopiera länk 10-05-07

Dagisföräldrar är mer bidragstagare än hemmaföräldrar

Det menar Karin Yngman - här - och puffar för att vårdnadsbidraget görs om till en beskattad inkomst som ger såväl sociala förmåner som pensionspoäng.

Yngmans problemdefinition är helrätt men hennes lösningsförslag mindre bra. Bättre än ett beskattat vårdnadsbidraget vore att dagissubventionerna ersattes med en beskattad barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Men allra bäst vore vad vi i denna förening kallar Familjebeskattning, innebärande att familjen, inte de enskilda medlemmarna av den, blir skattesubjekt, kombinerat med skatteavdrag för försörjningsbörda och utgifter för inkomsternas förvärvande (som för barnomsorg).

Webmastern


Kopiera länk 10-05-07

Vänstern ser barnomsorg som myndighetsutövning

Läs hur Emil på Emils Tankar kommer fram till den intressanta slutsatsen - här!

Webmastern


Kopiera länk 10-05-06

– Vägen till jämställdhet går genom föräldraskapet…

…skriver Anna Laestadius Larsson i en krönika i dagens nummer av Svenska Dagbladet - här - och menar att staten måste gå hårdare fram med de pappor som inte delar lika med sina kvinnor på det hushålls- och barnrelaterade arbetet.

Skrämmande att Laestadius Larsson inte inser vilket totalitärt mardömssamhälle som väntar om staten tillåts gå in och styra hur män och kvinnor i den civila delen av samhället delar upp de gemensamma arbetsuppgifterna mellan sig! Om hon är så missnöjd med sin mans benägenhet att hjälpa till som det ser ut, skulle hon aldrig ha gift sig med honom. Deras problem är privat och inte en angelägenhet för resten av samhället!

Webmastern


Kopiera länk 10-05-05

Hemmafrulivet lockar 80-talisterna

– På 1980- eller 1990-talet skulle få kvinnor ha sagt att de drömde om att bli hemmafruar. Men något har hänt. Samtidigt som unga män kliver fram och vill dela föräldraledigheten finns en växande hemmafru-vurm bland unga kvinnor födda på 80-talet, påstår journalisten Rebecka Edgren Aldén i dagens nummer av Dagens Nyheter i ett inlägg som du kan läsa - här.

Men det är uppenbart från artikeln att Edgren Aldén inte vill att staten ska tillåta unga kvinnor att följa sina instinkter utan att den måste fortsätta med sin piska- och morotspolitik för att få män och kvinnor att bete sig mer jämställt på det begränsade sätt som Edgren Aldén och staten definierar saken.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-04

Minskad frihet med de rödgröna

Den rödgröna skuggbudgeten rymmer mer än besked om skatter. Här ryms också en syn på familjerna som står i bjärt kontrast till alliansens. Vårdnadsbidraget, jämställdhetsbonusen och barnomsorgspengen ryker om det blir regeringsskifte.

Så - och mer intressant - skriver moderata Smålandsposten i en ledare i dagens nummer av tidningen.

Tidningens varning borde alla småbarnsföräldrar ta till sig! Ja, inte bara småbarnsföräldrarna, förresten!

Webmastern


Kopiera länk 10-05-04

Alliansens nio vallöften

Skatten för vanliga löntagare ska inte höjas, det ska inte bli dyrare att anställa unga, rot- och rut-avdragen ska behållas och föräldraförsäkringen ska inte kvoteras. Det är några av de nio vallöften som Alliansen presenterade för media idag.

Läs Svenska Dagbladets rapportering om saken - här!

Så glad jag hade blivit om där hade funnits någon lite djärvare ansats för att reducera dagistvånget och minska diskrimineringen av hemmaföräldrar, men det är väl för lite tid kvar till höstens val för att de nu ska våga gå ut med något så omvälvande.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-03

– Vårdnadsbidraget har blivit en fälla…

…skriver ett par vänsterpartister på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet med anledning av Kd:s Göran Hägglund & Co:s inlägg härom dagen - här - där de senare, på goda grunder, påstod att de rödgröna går i otakt med sina egna väljare i den familjepolitiska frågan.

Läs vänsterpartisternas artikel - här!

Om vänsterns blindhet inför sina egna totalitära drag inte vore så allvarlig skulle man förmodligen se det komiska i situationen. Vänsterpartisterna bekräftar ju, utan att själva inse det, kd-gängets anklagelser!

Webmastern


Kopiera länk 10-05-02

Finansministern vill ha obligatorisk förskola

Det framgår av denna artikel i dagens nummer av Världen Idag.

Man häpnar! Förslaget ser ut att komma från en person som för inte så länge sedan framstod som ultraliberal! Läs inte bara själva artikeln utan oxå kommentarerna!

Webmastern


Kopiera länk 10-05-02

Kraftfull markering i Uppsala för ett friare familjeliv

Ungefär 500 tågade på 1:a maj i Uppsala för mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen.

För sjätte året i rad anordnade Kristdemokraterna i Uppsala sitt alternativa 1 maj-tåg som en uppenbar utmaning gentemot vänstern och fackföreningsrörelsen.

Tåget avslutades i centrala staden med ett antal tal på temat familjens roll i samhället.

Partiledare Hägglund tryckte på att det inte är vårdnadsbidraget i sig som är det viktiga utan idén att människor ska få bestämma själva

Och författaren och debattören Marcus Birro drog på sig de kraftigaste applåderna för sin appell att "Sverige behöver en gerillarörelse för familjen, barnen och kärleken".

Läs Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Erikssons rapport från evenemanget - här!

Utmärkt grej som Kd i Uppsala genomför! Och så trevligt att Hägglund förefaller vara medveten om vårdnadsbidragets brister som lösning på "dagistvångsproblemet"! Och Birros kraftord är precis vad som behövs för att väcka folk och företrädare inför det statliga förtryck som pågår på familjepolitikens område under en täckmantel av generositet!

PS: I SvD:s artikel nämns "Prussiluskan" utan närmare förklaring. Den som glömt vem hon var kan få en påminnelse - här!

Webmastern


Kopiera länk 10-05-01

"Hemmamänniskor finns inte längre"

En Malin Wallin skriver denna nostalgiska berättelse i dagens nummer av Aftonbladet om hur föräldrar och barn levde för bara en generation sedan.

Det kan vara intressant för dagens unga föräldrar att få denna inblick i vad de förlorat på våra politikers envishet om att barnen ska vara på dagis och föräldrarna på sina jobb, att de absolut inte får vara hemma.

Webmastern


Kopiera länk 10-05-01

"Vårdnadsbidraget, ett fiasko"

Det tycker ledarskribenten på Expressen, Sakine Madon, i dagens nummer av tidningen - här!

Visst, det finns andra och bättre sätt att lösa dagistvångsproblemet på än med vårdnadsbidraget. Men Madon förefaller att inte ens vara medveten om problemets existens.

Webmastern


Kopiera länk 10-04-30

Vilken grupp ska smörjas med nästa statliga förmån?

Moderatkvinnorna vill ta bort taket i föräldraförsäkringen medan Kristdemokraterna vill höja vårdnadsbidraget. De förra vill alltså utnyttja skattemedel för att påverka könsbalansen i föräldraledigheten, de senare för att förmå fler föräldrar att stanna hemma med sina små efter det att ledigheten löpt ut.

De två skillnaderna tar Borås Tidning som utgångspunkt för en ledare i dagens nummer av tidningen, ett alster som du kan läsa - här - som utmynnar i en preferens för Kd:s lösningsförslag.

Notera också gärna de kommentarer som influtit (i skrivande stund alla (fem) uttryckande åsikten att dagistvånget måste avskaffas).

M-kvinnorna borde få mer kritik för sitt oblyga försök att använda dyra skattepengar för något så politiskt otillbörligt som att manipulera medborgarnas naturliga beteenden, Kd för att de inte kan komma på – eller vågar föreslå – något bättre sätt än vårdnadsbidraget att lösa dagistvångsproblemet på.

Webmastern


Kopiera länk 10-04-28

– Väljarna vill ha vårdnadsbidraget…

…skriver Göran Hägglund, Emma Henriksson och Mikael Oscarsson, alla KD på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet. De hänvisar till en nyligen genomförd opionionsundrrsökning som visar att en förkrossande majoritet av svenska folket vill ha kvar vårdnadsbidraget, samt att en lika stor majoritet är emot att staten utnyttjar sin tvångsmakt för att kvotera föräldraledigheten.

Undersökningen bekräftar att den rödgröna alliansledningen går helt i otakt med sina egna sympatisörer när de hotar med att både avskaffa vårdnadsbidraget och kvotera föräldraledigheten.

Läs trions artikel - här!

Skribenterna har onekligen en viktig poäng som den borgerliga alliansen bör göra mer av inför valet. Sedan vore det onekligen trevligt om den nämnda alliansens ledning insåg att det inte är vårdnadsbidraget som teknisk konstruktion som folk värnar om utan rätten och möjligheten att leva sina liv utan otillbörlig statlig inblandning.

Webmastern


Kopiera länk 10-04-22

Föräldragruppen på Facebook växer

För tre veckor sedan - här - uppmärksammade vi att en ny grupp på Facebook startats under namnet Ge svenska föräldrar förtroendet att ta hand om sina egna barn!. Det har uppenbarligen slagit an en resonerande sträng i mångas hjärtan: massor av folk hakar på och skriver uppmuntrande kommentarer om initiativet på sajten.

Och utanför har journalisten Tomas Ander i den kristna veckotidningen Inblick skrivit detta insiktsfulla uppmärksammande av initiativet i sin tidning.

Den enda negativa kritik vi har gentemot Anders artikel är att han uppenbarligen, likt Kristdemokraterna, föreslår ett dubblerat vårdnadsbidrag som lösning på det problem vi i vår förening kallar "dagistvånget". Den lösningen finner vi varande mycket otillräcklig. Familjebeskattning, som tar hänsyn till försörjningsbörda och gör barnomsorgskostnader avdragbara i beskattningen i kombination med att dagans sanslöst höga skattesubventioner till den kommunala barnomsorgen avskaffas, vore mycket bättre.

Webmastern


Kopiera länk 10-04-21

Liberaler upphör aldrig att förvåna

Den 17/4 - här - puffade ett par folkpartister i Surahammar för att barn till föräldralediga och arbetslösa där ska få gå på dagis 20 timmar i veckan istället för som nu 15.

Det initiativet inspirerade vår ordförande, Jenny Odälv - här - till att uppmana folk att rösta på ett parti i höst som istället kämpar för att föräldrar ska få mer tid för sina barn hemma!

Påpassligt och bra, Jenny!

Är det inte konstigt att förslag om mer dagis för våra barn ska komma från liberalt håll? (Enligt läroböckerna i politiskt tänkande innebär ju liberalism minimal stat och maximal privat sektor.)

Webmastern


Kopiera länk 10-04-20

KD: "Vårdnadsbidraget borde höjas och bli tillgängligt för alla!"

Den minnesgode medborgaren kommer kanske ihåg att Kristdemokraterna på sitt valprogram förra gången (2006) hade att vårdnadsbidraget borde bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda samt att det bör höjas till 6000 kr i månaden per barn.

Under en pressträff tidigare idag repeterade partiledare Hägglund det löftet samt sade följande intressanta sak:

Jag vill att KD ska vara det mänskliga partiet som utgår ifrån vanliga människors vardagsproblem. Jobb och företagande, tillgängligheten inom vården och valfriheten för familjer kommer att vara viktiga frågor, liksom frågan om politikens gränser.

Undertecknad finner särskilt det där sista, det där om politikens gränser, särskilt löftesrikt mot bakgrund av att det under lång tid funnits en falang inom partiledningen som uppenbarligen glömt bort vilken ideologisk grund partiet står på (värdekonservatismen och liberalismen) och istället uppvisat tendenser att lägga sig i folks privatliv på alla tänkbara områden.

Sedan får man hoppas att vi, kämpar för mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen, på lite sikt kommer att kunna förmå partiet att ersätta vårdnadsbidraget med ett större och bättre helhetsgrepp, t ex en generell barnomsorgspeng som föräldrar kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Eller ännu hellre: att partiet börjar puffa för familjebeskattning, innebärande att familjen som helhet, inte familjens enskilda medlemmar blir skattesubjekt samt att alla kostnader för intäkternas förvärvande (t ex för barnomsorg) blir avdragbara mot inkomsterna i beskattningen.

Som vi skrev - här - skulle den senare lösningen medföra massor av fördelar, som t ex valfri fördelning av arbetsuppgifterna mellan familjens medlemmar, en uppvärdering av hemarbetet såväl ekonomiskt som socialt samt färre skilsmässor.

Webmastern


Kopiera länk 10-04-17

– I Sverige finns rädsla för det annorlunda…

…skriver Karin Yngman i dagens nummer av Barometern – Oskarshamns-Tidningen och syftar på att det politiska föredömet här är likriktning, att alla föräldrar och barn ska bete sig som alla andra, att utrymmet för att sticka ut, till exempel för att skapa en förtrolig och nära relation mellan förälder och barn, är begränsat.

Läs hennes tänkvärda krönika - här!

Webmastern


Kopiera länk 10-04-14

Ungas psykiska hälsa har kraftigt försämras de senaste trettio åren

Det har en expertgrupp knuten till Kungliga Vetenskapsakademien kommit fram till efter att ha granskat en mängd studier i ämnet som genomförts under den aktuella perioden.

Läs Världen Idags uppmärksammande av gruppens arbete - här!

För undertecknad är det solklart att den sämre anknytning mellan föräldrar och barn som dagissamhället lett till är en viktig delförklaring till de större psykiska problem bland unga som gruppen identifierat. Och lika uppenbart är att det bland forskarna, politikerna och journalisterna är politiskt inkorrekt att säga detta offentligt.
 

Webmastern


Kopiera länk 10-04-13

– Splittrade familjer är ett samhällsproblem…

…skriver Kristdemokratiska Ungdomsförbundets ordförande Charlie Weimers på debattplats i dagens nummer av Aftonbladet och puffar å sitt förbunds vägnar för att staten ska signalera att familjebildning är bra för samhället men i övrigt lämna föräldrar och barn så mycket i fred som möjligt.

Läs hans utmärkta viljedeklaration - här!

Undertecknad skulle tro att Weimers riktar sitt budskap minst lika mycket till sitt moderpartis ledning som till allmänheten mot bakgrund av att det finns en falang där som uppvisat stor benägenhet att detaljstyra folks liv i tydlig konflikt med partiets ideologiska grundvärderingar.

Webmastern


Kopiera länk 10-04-06

Mamma dömd för misshandel av annans barn

Mamman hade länge varit bekymrad över att hennes lilla fyraåring var trakasserad på förskolan och hade identifierat en femåring som gängledaren i förföljelserna. Så när hon en dag skulle hämta sitt barn och då blev vittne till ännu ett angrepp, rann hennes sinne varvid hon rusade fram och skakade om samt skällde ut den lille förövaren.

Det ledde, via polisanmälan, till att mamman dömdes i tingsrätten för misshandel till 6000 kronor i böter till staten, 5000 kr i skadestånd till femåringen och 500 kr till brottsoffermyndigheten.

Läs Helsingborgs Dagblads rapportering om saken - här!

Av HD:s story framgår att mamman svarade med att polisanmäla femåringen för misshandel men att rätten lade ned det målet omedelbart eftersom den anklagade inte var straffmyndig. Hon borde kanske ha polisanmält dagisföreståndaren istället, eftersom det är hon som har det övergripande ansvaret för att barnen där skyddas mot trakasserier, men det rådet fick hon uppenbarligen inte från något håll.

Webmastern


Kopiera länk 10-04-04

"Barn ska växa, inte lyda!"

Det är uppenbarligen pensionerade barnläkaren, författaren och föreläsaren Lars H Gustafssons rättesnöre i barnuppfostransfrågor.

Läs en intervju med honom i dagens nummer av Skånska Dagbladet - här!

Varken kadaverdisciplin eller total släpphänthet är bra metoder för barnuppfostran, eller hur? "Lagom" är som vanligt bäst!

Webmastern


Kopiera länk 10-04-01

Ny familjevänlig grupp startad på Facebook

Vi har just blivit varse att en kvinna vid namn Marlene Agemo just startat en grupp på Facebook med namnet Ge svenska föräldrar förtroendet att ta hand om sina egna barn!.

Den långa listan av anslutare och deras kommentarer är synnerligen uppmuntrande. Grattis till det uppskattade initiativet, Agemo och tack för draghjälpen!

Webmastern


Kopiera länk 10-03-27

En tänkvärd dikt om barnomsorgens välsignelser

Det är roligt att, tack vare alerta likatänkare "där ute", kunna bidra med ett lite annorlunda inlägg i barnomsorgsdebatten: denna dikt av framlidna Astrid Bergström i Grums, som hon skrev redan i början på sjuttiotalet, alltså bara några år efter det att marschen in i dagissamhället hade påbörjats (med avskaffandet av sambeskattningen och införandet av individbeskattning och ökande dagissubventioner som medel).

Jag finner Bergström både talangfull som diktare och insiktsfull som politiskt orakel. Hon borde ha blivit berömd, åtminstone för någon av de där två egenskaperna, gärna för båda!

Webmastern


Kopiera länk 10-03-26

"Hemmapapporna förtjänar respekt!"

Det tog bara ett dygn för jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att få in ett mothugg (se här) till vår styrelseledamot Eva Sternbergs artikel i Expressen igår (se här), i vilken Sternberg hypotetiskt påstår att mödrar är bättre på att ta hand om små barn än vad fäder är.

Som rubriken antyder, utnyttjar Sabuni Sternbergs något provokativa påstående för att, med ett resonemang som dryper av politiskt korrekta formuleringar, ta udden av Sternbergs budskap.

Bland annat anklagar ministern vår styrelseledamot för att vara motståndare till jämställdhet mellan könen, vilket är en uppenbart avsiktlig vantolkning av Sternbergs budskap. Vår styrelsekollega är naturligtvis förespråkare för största möjliga jämställdhet av det slaget men menar att den måste inrymma ett erkännande av att män och kvinnor tenderar att ha olika intressen och vara olika bra på olika saker. Alltså menar hon att män och kvinnor inte behöver dela lika på alla sysslor, tjäna lika mycket pengar i eget namn eller vara styrelseledamöter i privata bolag i lika stor utsträckning för att vara utomordentligt jämställda.

Vidare menar hon att staten, representerad av vår politikerkår, går långt utanför de befogenheter väljarna gett dem när de försöker pådyvla medborgarna jämställdhet av Sabunis slag.

Webmastern


Kopiera länk 10-03-25

"Hemmapapporna är livsfarliga för barnen!"

Vår styrelseledamot, Eva Sternberg, har tydligen, precis som så många andra av oss, gått omkring länge med uppfattningen att mödrar är bra mycket bättre på att ta hand om små barn än vad fäder är. Så när hon, härom dagen, blev varse en doktorsavhandling om saken som lär visa att olycksfallsfrekvensen för barn under ett år kraftigt ökat under senare år, uppfattade hon den uppgiften som en bekräftelse på denna sin hypotes - och skrev denna debattartikel om saken i dagens nummer av Expressen.

Själva doktorsavhandlingen samt en sammanfattning av den kan du läsa - här!

Bravo Eva, även om jag nog tycker att du sågar oss män onödigt brutalt som barnomhändertagare. Vi män har inga problem med att erkänna att ni kvinnor är bättre på saken när barnen är riktigt små än vad vi är. Men vi kan lära oss och ju äldre barnen blir desto bättre funkar vi som barnavårdare. Vidare är jag rädd för att du kommer att få rätt många ilskna mothugg från unga kvinnor och män på den politiska vänsterkanten som absolut inte vill kännas vid några genusskillnader på det aktuella området. Jag är alltså rädd för att de kommer att missa det grundläggande budskapet i din artikel: hur käpprätt åt skogen fel det är att politiken tvingar ut kvinnorna från hemmen och barnen in i förskolan, t o m när barnen är små, och i stället hugga på den mer sekundära frågan om vem som är bäst på att ta hand om små barn: morsan eller farsan.

Webmastern


Kopiera länk 10-03-23

Jämställdhetsbonusen har ingen effekt

Det rapporterar ett antal nyhetsmedia idag med anledning av en undersökning som Försäkringskassan gjort.

Bonusen infördes den 1 juli 2008 för att få ett mer jämställt uttag av förädrapenningen. Föräldrarna får en extra ersättning på maximalt 100 kronor per dag om de tar ut fler än de reserverade dagarna. Alltså: ju jämnare uttaget är desto fler bonusdagpenningar blir det. Som mest betalas 13 500 kronor ut.

Nu visar statistik att det genomsnittliga uttaget av föräldraledighet för män respektive kvinnor fortsätter att ligga på ungefär samma nivå som tidigare: 44 dagar för pappor och runt 250 dagar för mammorna.

Enligt Mats Johansson, analytiker på Försäkringskassan, kan orsaken vara att reglerna är krångliga och att pengarna betals ut först året efter.

I sitt antagande har Johansson på Försäkringskassan förmodligen helt rätt. Vi behöver uppstädning bland alla krångliga, orättvisa och dyra lösningar på familjepolitikens område och få ett enklare, principfastare, rättvisare och konstnadseffektivare system i stället.

Webmastern


Kopiera länk 10-03-18

Resistent TBC sprider sig i Sverige

Redan för tre år sedan - här - uppmärksammade vi att TBC sakta men säkert är på väg tillbaka i Sverige och då i antibiotikaresistent form.Sedan dess har läget försämrat ytterligare; år 2008 påträffades 15 fall av multiresistent TBC i Sverige.

Läs mer om saken - här!

Som vi skrev redan 2007 utgör denna form av TBC ett allvarligt hot mot den svenska storskaliga formen av barnomsorg. Det kan mycket väl bli så att det är detta hot som, på lite sikt, på egen hand, kommer att stoppa "dagistvånget".

Webmastern


Kopiera länk 10-03-17

Ett ord med i laget i EU-ledningen

Som du läsare förmodligen redan vet, intresserar sig EU-byråkraterna såväl i kommisionen som parlamentet för familjepolitiska frågor och vi i styrelsen för denna förening har intrycket att Sverige och våra nordiska grannländer är föredömen där med vår höga individbeskattning och kraftigt skattesubventionerade barnomsorg, som ju gör att få föräldrar tycker sig ha råd att själva ta hand om sina barn de första viktiga åren.

Men det finns naturligtvis motkrafter, även inom EU-etablissemanget. I parlamentet finns det t o m en tvärpolitisk grupp som kallar sig The EP Intergroup on the Family, var ledande och drivande person förfaller vara den slovakiska parlamentsledamoten Anna Záborská.

På omväg blev vi uppmanade av Záborská att inkomma med ett par goda familjepolitiska idéer som skulle föra unionen framåt i kölvattnet av det lissabonfördrag som antogs sistlidna december. Dessa förslag avser Záborská, om de är bra, att konfrontera EU:s regeringschefer med under deras planerade möte 25-26 mars för att just staka ut vägen framåt efter Lissabon.

Läs vad vi skrev till Záborská & Co (på engelska) - här!

Låt oss hoppas att denna åtgärd får någon liten effekt, kanske i form av någon ändrad ståndpunkt eller en öppnad dörr någonstans.

Epilog skriven 10-04-06: Att döma av rapporteringen i media från EU-ledarnas möte 25-26/3 hade inte våra vänner i EU-parlamentet någon större framgång med sin planerade framstöt. Mötet föreföll att nästan enbart handla om Greklands finansiella kris och om hur övriga EU ska hjälpa till att lösa den. Men låt oss hoppas att vår insats kommer att bära någon slags frukt senare.

Webmastern


Kopiera länk 10-03-16

"Inte farligt för barn att vara hemma"

Det är rubriken på en bra debattartikel i dagens nummer av Trelleborgs Allehanda, som du kan läsa - här!

Bland annat påpekar skribenten hur icke-liberala många förment liberala mediaorgan är när de förspråkar dagistvång, samt vilket dåligt självförtroende många svenska föräldrar fått av decennier av propaganda om förskolans överlägsenhet som barnavårdare jämfört med föräldrarna.

Bra skrivet, Roland Hansson (kd)! Men ännu bättre hade varit om du i stället för vårdnadsbidraget hade puffat för familjebeskattning i stället för individbeskattning, barnomsorgssubventionernas avskaffande samt avdrag på skatten för försörjningsbörda och utgifter - som för barnomsorg - för inkomsternas förvärvande. En sådan lösning skulle svenska folket bli bra mycket rikare och friare av.

Webmastern


Kopiera länk 10-03-12

Fp på väg att överge jämställdhetstugget?

Som kanske bekant är har Folkpartiet varit ett pålitligt stöd till Socialdemokraterna under lång tid i kampen för det vi i denna förening kallar "dagistvånget", d v s hög individuell beskattning i kombination med nästan gratis kommunal barnomsorg, som gör att få föräldrar tycker sig ha råd att själva ta hand om sina små längre än föräldraledigheten medger. Denna kamp har förts under banéret "jämställdhet" som lite sarkastiskt kan uttydas så att kvinnor måste förvärvsarbeta lika mycket som männen alltid gjort.

Men nu ser det ut som om Fp kan vara på väg att överge jämställdhetstjatet, åtminstone som fråga inför det förestående valet. Det framgår av denna artikel, baserad på intervjuer med ett antal tongivande folkpartister i landet, i dagens nummer av Svenska Dagbladet.

Så himla bra om SvD uppfattat saken rätt! Då stiger onekligen hoppet, inte bara för Sveriges föräldrar och barn utan också för partiet!

Kanske har ledningen insett att arbetsfördelningen mellan män och kvinnor "där ute" i det "civila" samhället inte är nå't som staten har med att göra och absolut inte är nå't som ett förment liberalt parti som Fp bör puffa för. Men att hoppas på att inriktningsändringen inte bara handlar om strategi utan också om övertygelse är säkert att ha för högt ställda förväntningar.

Webmastern


Kopiera länk 10-03-12

Få ansöker om jämställdhetsbonus

Det framgår av denna artikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet.

Inte särskilt konstigt! Reglerna är jättekrångliga och därför ett ovälkommet tillägg till det lapptäcke som vår skatte- och sociallagstiftning är. Vi måste gå i motsatt riktning i stället och rensa upp i lag- och regelträsket!

Webmastern


Kopiera länk 10-03-08

USA:s kvinnor har kommit långt sedan 1960

Det framgår av denna recension, skriven av Professor Erik Åsard, av en amerikansk bok som beskriver hur den amerikanska kvinnans ställning i samhället har utvecklats fram till våra dagar.

Recensionen är en intressant sammanfattning av kvinnokampens utveckling, visserligen med fokus på USA men naturligt med stark relevans också för Sverige och Sveriges kvinnor.

Visst är det alldeles utmärkt att kvinnorna fått rösträtt, äganderätt och blivit myndiga, att lagstiftningen har blivit så könsneutral som den blivit. Men hur bra är det att de också, numera, tvingas förvärvsarbeta lika hårt som sina män, även när de har småbarn? Och hur bra är det att kvinnokampen inneburit att staten numera har synpunkter på hur män och kvinnor "där ute" delar upp sysslorna mellan sig?

Webmastern


Kopiera länk 10-02-26

Sann jämställdhet tillåter män och kvinnor att välja olika

Det kan sägas vara temat för denna ledarkommentar i dagens nummer av varannandagstidningen Världen Idag av tidningens chefredaktör Felicia Sværén med anledning av psykoterapeuten Louise Hallins föredrag i Riksdagen för någon vecka sedan.

Bra skrivet, Sværén! Det är trevligt för mig som man att kunna konstatera att vi tycker så lika som vi gör. Det säger nå't viktigt om den konflikt mellan män och kvinnor som statsfeministerna påstår finns där.

Webmastern


Kopiera länk 10-02-24

"Förlegad förmyndarmentalitet i Bryssel!"

I denna ledare i dagens nummer av Sydsvenskan ondgör sig tidningens politiska chefredaktör, Heidi Avellan, över att EU:s jämställdhetsutskott just utarbetat ett förslag till mammaledighet i sex veckor i samband med förlossningen.

Som du kan se är det direktivförslagets tvingande karaktär samt att det enbart riktar sig till mödrar, som upprör Avellan.

Avellan i Sydsvenskan är en jobbig person. Det är så mycket i politiken som hon inte förstår som gör att hon drar fel slutsatser. Men en förutsättning för egen förkovran är att vilja till kunskapsinhämtning finns, men det har Avellan många gånger visat att hon saknar.

Ett avslöjande exempel på redaktörens brist på insikt är hennes kritik mot förslaget för förmynderi mot kvinnor, samtidigt som hon framhåller den svenska familjepolitiken som ett föredöme - trots att den ju är ännu mer beteendestyrande gentemot kvinnor - och trots att den är svindyr, samhällsekonomiskt!

Webmastern


Kopiera länk 10-02-22

Ny intressant bok upptäckt!

Vi har just upptäckt att den tämligen kände barn- och ungdomspsykologen Magnus Kihlbom skrivit en bok tillsammans med två andra ämneskunniga personer med titeln Förskola för de allra minsta - På gott och ont.

I boken redogör författarna för nya vetenskapliga rön inom neurobiologi, barnpsykologi och barnpedagogik och kommer fram till att dagens förskola har stora problem med att uppfylla rimliga krav på kvalitet på grund av senare års nedskärningar på personalsidan.

Vi har uppmärksammat boken i vår Hämta hem / Köp-avdelning - här.

Notera att vi i Arkivet också , uppmärksammat Kihlboms skrift från 2003: Om små barns behov och utveckling - Nyare utvecklingspsykologiska och neurobiologiska rön, och att den skriften är tillgänglig gratis.

Webmastern


Kopiera länk 10-02-18

Louise Hallin fick Världen Idags Familjepris

I samband med ett seminarium i riksdagen igår förärades den vid det här laget, tack vare TV väl kända barnmorskan och psykoterapeuten Louise Hallin tidningen Världen Idags årliga Familjepris för:

…att hon har en mångårig erfarenhet av barn som på olika sätt har det jobbigt, en erfarenhet som tillsammans med hennes stora mod att våga säga sanningar ur ett barnperspektiv alltid gör att hon törs ta ställning och uthålligt stå på barnens sida.

Det var femte året i rad som tidningen delade ut priset.

Läs tidningens notis om saken - här - och en sammanfattning av Hallins föredrag under seminariet - här!

Ett bra val, tycker vi i denna förening, inte minst för att Hallin vågar ifrågasätta dagistvånget och förespråka en generell barnomsorgspeng till alla småbarn istället, alltså precis vad vi i denna förening förespråkar som mellansiktig lösning.

Webmastern


Kopiera länk 10-02-15

Monica Bodling: "Sann jämställdhet respekterar moderskapet!"

Det är rubriken på en tänkvärd debattartikel som denna förenings styrelsemedlem Monica Bodling just fått publicerad i varannandagstidningen Världen Idag, ett alster som du kan läsa - här!

Bodlings resonemang går ut på att moderskapet och arbetet hemma med barn måste uppvärderas och att ett bra sätt att åstadkomma det på vore att alla mödrar till små barn blev statsanställda under de första viktiga åren.

Som vanligt skriver Bodling tydligt, klart och intresseväckande, och bidrar därmed på ett lysande sätt till att fokus hamnar på dagistvånget som politiskt problem som måste lösas. Men undertecknad är inte särskilt entusiastisk över hennes förslag till lösning. Jag tycker nog att en generell barnomsorgspeng, som utgick till alla småbarnsfamiljer, för dem att antingen köpa barnomsorg för eller stanna hemma för, vore bättre. Men ännu bättre vore någon form av familjebeskattning där familjen som helhet, inte de enskilda inkomstgeneratorerna, vore skattesubjekt, som det familjeföretag familjen är, eller borde vara. Nå't i stil med det vi skrev - här!

Vi i styrelsen får väl diskutera Bodlings lösningsförslag och försöka enas om någon gemensam linje, men tills dess tackar vi för hennes bidrag till fokusering på problemet.

Webmastern


Kopiera länk 10-02-11

Avslöjande svar från S-håll

Den 18/1 - här - uppmärksammade vi Västmanlands socialdemokratiska riksdagsledamöters utspel i den lokala dagstidningen VLT om vad partiet tänker locka länets småbarnsföräldrar med för att få återkomma till den politiska makten i höst.

Den 28/1 - här - kommenterade denna förenings styrelseledamot Bo C Pettersson utspelet med ett mothugg i samma tidning som gick ut på att skribenternas och deras partis förslag skulle kosta alldeles för mycket såväl samhällsekonomiskt som medborgarfrihetligt.

Den 1/2 - här - återkom så de ursprungliga skribenterna i tidningen med en käck lite sak som gick ut på att Sveriges gulliga småbarn är värda hur stora samhällsekonomiska och medborgarfrihetliga förluster som helst.

Och idag - här - återkom Pettersson, konstaterande att artikelförfattarna uppenbarligen inte har något i sak att invända mot hans påståenden om stora förluster men att de ändå, med berått mod och mot bättre vetande, framhärdar med sina respekt- och ansvarslösa förslag.

Det faktum att få kom till Petterssons undsättning i tidningens spalter är illavarslande. Vi befarar att frånvaron av kritik gentemot uppenbara försök till bondfångeri av det aktuella slaget uppmuntrar till mer av samma sort framöver, alltså att kvaliteten på den politiska debatten kommer att sjunka och att det ömsesidiga föraktet mellan väljare och valda att öka. Det har vi heller inte råd med!

Webmastern


Kopiera länk 10-02-10

Oppositionen trasslar in sig i jämställdhetsfrågan

Göran Hägglund är att gratulera. I söndags gillrade han en fälla på DN Debatt och genast ställde sig rödgröna företrädare i kö för att få kliva i den.

Så intressant börjar Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman en krönika i dagens nummer av sin tidning med anledning av den artikel som kd:s Göran Hägglund skrev i Dagens Nyheter i söndags, som vi uppmärksammade - här.

Nu är du förstås nyfiken på vilka oppositionspolitiker som gick i fällan och hur det gick till. Den nyfikenheten kan du stilla - här!

Bra Rayman, det finns inget som bättre avslöjar genus- och jämställdhetsvansinnet än lite satirisk humor!

Webmastern


Kopiera länk 10-02-10

En bra artikel om Barnomsorgspengen…

…har jag hittat i senaste numret av tidskriften Privata Affärer, som du kan läsa - här!

Den visar hur sanslöst komplicerat Barnomsorgspengen är, framför allt sett som tillskott till den redan alltför komplicerade politiska situation som Sveriges småbarnsföräldrar redan har att hantera. Men komplikationsaspekten är artikeln inte i närheten av att behandla, den får läsaren begrunda alldeles själv. Vad undertecknad här har i åtanke är den räcka av familjepolitiska dellösningar som listas - här.

Webmastern


Kopiera länk 10-02-08

"Kapitulera inte för statsfeminismen!"

Det är Roland Poirier-Martinssons uppmaning till Sveriges förtroendevalda i en krönika i dagens nummer av Svenska Dagbladet, ett alster som du kan läsa - här!

Bra Martinsson! Statsfeministerna bör få ännu mer på pälsen tills även våra fega förtroendevalda på den borgerliga sidan börjar inse att acceptans av femninsternas teoribygge väcker löje och förakt hos väljarna, alltså att ett sådant försök att överta vänsterns ståndpunkt enbart kommer att resultera i förlust av väljarstöd, inte i den vinst, som Schlingmann & Co uppenbarligen ännu tror på.

Webmastern


Kopiera länk 10-02-07

"Vänstern ser medborgarna som statens egendom…

…inte staten som medborgarnas lydiga tjänare."

Det är en nyckelformulering i denna debattartikel av KD:s partiledare Göran Hägglund i dagens nummer av Dagens Nyheter i vilken Hägglund varnar för vänsteralliansens jämställdhetsprojekt och de frihetsinskränkningar som det gänget kommer att införa, för jämställdhetens skull, om de tillåts komma till makten i höst.

Mycket bra, Hägglund! Men ett problem är att även du, i ditt eget parti, har rätt många högt uppsatta som uppvisat stor benägenhet att gå in och styra och ställa på detaljnivå i folks liv. Men låt oss hoppas att ditt tal förra sommaren om "verklighetens folk" innebär en tydlig omorientering av ditt partis politik i mer medborgarfrihetlig och statsbegränsande riktning.

Webmastern


Kopiera länk 10-02-03

"Birgitta Ohlsson borde stanna hemma!"

Det är denna förenings styrelseledamot Eva Sternbergs uppmaning till vår nyutnämnda EU-minister i dagens nummer av Expressen med tanke på att Ohlsson är gravid och snart ska föda. Läs Sternbergs kloka råd till Ohlsson - här!

Bra, Sternberg! Du framför många intressanta synpunkter som Ohlsson verkligen borde fundera över!

Synd bara att så många - naturligtvis - kommer att välja att missförstå dig, försöka stämpla dig som bakåtsträvare, trots att du, egentligen, bara påminner Ohlsson om att kvinnors och mäns respektive instinkter & beteenden är resultatet av miljontals år av evolution, anpassningar som, på det hela taget, tjänat mänskligheten väl - och som centralt placerade översåtar som Ohlsson & Co inte lär kunna ändra på i första taget!

Webmastern


Kopiera länk 10-02-01

"Inga genuspolitiska experiment på våra barn, tack!"

Det önskar sig Kristdemokraternas Ungdomsförbunds ordförande, Charlie Weimers i detta upplägg på nättidningen Sourze, därtill uppenbarligen föranledd av diverse policydokument som ligger till grund för förskolans arbete, papper som visar hur mycket längre genusvansinnet gått, till och med i förskolan, än de flesta av barnens aningslösa föräldrar förmodligen insett.

Tack, Weimers, inte bara för ditt tydliga ställningstagande å ditt förbunds vägnar utan också för din angelägna upplysningsinsats!

Webmastern


Kopiera länk 10-02-01

"Svenska kvinnor lever höger men röstar vänster"

Svenska män tenderar att rösta på Alliansen medan kvinnorna föredrar vänsteroppositionen. Det konstaterandet tar Elise Claeson till utgångspunkt för att diskutera hur Alliansen ska kunna bli mer attraktiv för kvinnorna i en krönika i dagens nummer av Svenska Dagbladet, ett alster som du kan läsa - här!

Ett viktigt skäl till den genuskamp som en liten skara högljudda kvinnor för mot en stor skara ointresserade män är den särbeskattning vi numera har i Sverige, som gör att kvinnorna måste kämpa på i förvärvslivet för att inte hamna på efterkälken i insamlandet av socialförsäkringspoäng. Tänk så befriande det vore om möjligheten till familjebeskattning infördes så att män och kvinnor kunde dela lika på alla inkomster och poäng, oavsett hur de delade upp sysslorna mellan sig.

Dessa vänsterröstande kvinnor måste fås att inse att det minsann inte är bättre att vara beroende av staten än att vara beroende av sina män, på samma sätt som männen är beroende av sina kvinnor. Eller uttryckt på ett annat sätt: antingen är man singel eller också ger man sig hän åt kärleken och bildar familj med någon annan. Det är svårt att vara både och samtidigt.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-29

Schlingmann ger sig inte

För ett par veckor sedan - här - uppmärksammade vi Moderaternas partisekreterare Per Schlingmanns försöksballong som avslöjar att han nu vill att hans parti ska ta ytterligare ett steg åt vänster och överta även jämställdhetsfrågan från de politiska huvudmotståndarna.

Ett par veckor senare - här - ryckte ett antal moderatkvinnor ut i samma tidning och avrådde partiledningen från att följa Schlingmanns råd.

Men Schlingmann är inte den som ger sig hur lätt som helst, så nu har han, förstärkt av partikollegan, riksdagsledamoten Hillevi Engström, återkommit - här - med ytterligare argument varför staten bör gå in med lock och med pock för att få män att bete sig mer som kvinnor och kvinnor mer som män.

Men att döma av kommentarerna till artikeln på Nätet har Schlingmann fått lika mycket på pälsen denna gång som förra gången.

Den där ihärdiga kritiken bådar gott, tycker vi i denna förening.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-29

KD skulle kunna bli Sveriges frihetliga parti

Numera, när större delen av borgerligheten flyttat sig så nära socialdemokratin ideologiskt att det är svårt att längre se någon skillnad, lämnar allianskamraterna ett stort och viktigt utrymme åt KD att lägga beslag på, varifrån det bör hävdas att det civila samhället utanför politiken klarar mycket mer självt, utan politisk inblandning, än vad vänsterns folk tror. Men då måste partiet stoppa de tendenser till styrande och ställande med detaljer i folks liv som de ofta visar prov på hittills.

Ungefär så skriver Svenska Dagbladet i en ledare idag - här - inför KD:s partikongress som börjar imorgon.

Även partiets ungdomsförbunds ordförande, Charlie Weimers, passar på att, via media - här - ge moderpartiet några goda råd inför det stora mötet.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-28

Bra debatt om barnomsorgen i småländska Barometern

Vi har just blivit varse en bra debatt om barnomsorgen i kalmartidningen Barometern, som vi gärna vill tipsa om.

Det började med krönikören, tillika stadsdirektören i Stockholm, Irene Svenonius (uppenbarligen med rötter i östra Småland), som slog ett slag för Vårdnadsbidraget som frihetsskapare för svenska småbarnsfamiljer - här!

Det fortsatte med förskolelärarinnan Gunilla Henriksson - här - som uppfattade Svenonius ifrågasättande av den anbefallda kommunala barnomsorgen som en förolämpning och ett hot mot hela hennes yrkeskår.

Svenonius kom då tillbaka - här - med ett inlägg som väl egentligen inte innehöll så många nya argument, förmodligen eftersom de redan framförda räckte så gott.

…och fick eldunderstöd bara ett par dagar senare från en hemmamamma, Marita Sandberg - här - som argumenterade väl för hemomsorg av små barn med såväl utvecklingspsykologiska som medborgarfrihetliga sakskäl.

Bra gjort, utbrister vi i denna förening och riktar oss då i första hand till Svenonius och Sandberg. Nästa gång ni kommer in på ämnet kan ni dessutom utnyttja det samhällsekonomiska argumentet; den kommunala barnomsorgen kostar nämligen bra mycket mer än den smakar (som vi skrivit på många andra ställen på denna webbplats).

Webmastern


Kopiera länk 10-01-28

"Får barnomsorgen kosta hur mycket som helst?"

Det frågar sig denna förenings medlem Bo C Pettersson på debattplats - här - i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) med anledning av denna tidigare artikel från prominent sossehåll i samma tidning.

I den föregående artikeln utlovar författarna en rad förbättringar i statens erbjudande om barnomsorgstjänster till Sveriges småbarnsföräldrar om sossarna vinner valet i höst, utan att med ett ord antyda förslagets negativa konsekvenser: kostnaderna, krånglet och frihetsförlusterna.

Det är just de bristerna i redovisningen som Pettersson skjuter in sig på.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-27

Du mamma: deltag i World Movement of Mothers enkät!

För ett tag sedan - här - meddelande vi att vår systerorganisation Haro blivit invald i en referensgrupp av organisationer som ska bistå EU-kommissionen i utformningen av framtidens familjepolitik. En annan sådan organisation är World Movement of Mothers, som inför framtida möten inom ramen för projektet - kallat Family Platform - bett oss uppmana småbarnsmammor att fylla i dennna enkät om hur deras familjer har det och hur de skulle vilja ha det.

Enkäten lär inte ta mer än en kvart så det tycker vi att saken är värd - med råge!

Webmastern


Kopiera länk 10-01-23

Moderatkvinnor protesterar mot sin partisekreterare

För ett tag sedan uppmärksammade vi - här - att Moderaternas partisekreterare, Per Schlingmann gått ut i Aftonbladet med budskapet att han vill att hans parti ska driva på för att göra Sverige till världens mest jämställda land.

Han har nu fått mothugg från ett antal av hans egna kvinnliga partikamrater i Svenska Dagbladet - här! Extra intressant blir protesten mot bakgrund av att en av undertecknarna, Pia Kinhult, är medlem av Moderaternas partistyrelse.

Läs också gärna de kommentarer till artikeln som influtit. De inger hopp om att vansinnet, trots allt, kan hållas i chack i partiledningen.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-22

Stressigast för mammor på morgonen

Småbarnsmammorna är som mest stressade redan på väg till jobbet på morgonen. Det framgör av en undersökning som ett däckföretag i Storbritannien just genomfört och som Aftonbladet uppmärksammat.

Väcka barnen, se till de klär sig, får i sig frukost, borstar tänderna och har med sig alla saker till skolan. Stressigt redan det. Sedan, i bilen på väg med barnen till skolan genom rusningstrafiken, är mammorna i upplösningstillstånd.

42 procent av dem har, vid det laget, redan snäst av sina barn, oavsett om de förtjänat det eller ej.

Denna effekt av dagistvånget uppmärksammade vi redan i för tio år sedan i vårt flygblad. Vår slutsats blev, tämligen naturligt tyckte vi, att den politik som förorsakar denna stress måste backas, i felrättande syfte.

Intressant nog gick ett antal s-politiker igång på samma tema härom dagen i Vestmanlands Läns Tidning (VLT) - här - men deras slutsats blev den motsatta: att tvånget istället måste skärpas.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-22

"Vårdnadsbidraget ger ökad valfrihet!"

För ett par veckor sedan - här - uppmärksammade vi ännu en ledare av förment liberala Sydsvenska Dagbladet, i vilken tidingen gick till ännu ett hårt angrepp mot Kristdemokraterna och deras Vårdnadsbidrag för att det håller kvinnorna hemma och ungarna borta från den välgörande miljö som den kommunala barnomsorgen påstås vara.

Nu har tidningen fått svar från Kd:s gruppledare i Malmö, ett mothugg som du kan läsa - här!

– Bra svar på tal!, utbrister vi i föreningen. Synd bara att vi inte helhjärtat kan ställa upp på Vårdnadsbidraget som en tillräcklig bra och heltäckande lösning på barnomsorgeländet! Det är inte fler dellösningar vi behöver utan färre, mer principfasta och heltäckande sådana!

Webmastern


Kopiera länk 10-01-21

Finns det en liberal jämställdhetspolitik?

Det frågar sig docenten i nationalekonomi och riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson (m) i detta upplägg på nättidningen Svensk Tidskrift idag och ger själv ett svar: "Visst finns det en liberal jämställdhetspolitik, men den handlar inte, som vänsterns, om lika livsföring och lika utfall för alla, utan om lika rättigheter, skyldigher och möjligheter för alla."

En mycket bra artikel från Pålssons hand, tycker undertecknad, så läs den! Det borde Reinfeld och hans partiledning också göra - noga!

Man skulle kunna komplettera med påpekandet att eftersom staten styr samhällsutvecklingen medelst lagstiftning och eftersom denna lagstiftning enligt grundlagar och allmänt accepterade rättsprinciper ska vara så lika för alla som det bara går att göra den, är staten i praktiken tämligen maktlös inför det beteendeskillnader mellan män och kvinnor som tenderar att uppstå "där ute".

Det vore trevligt att någon gång få höra en minister säga detta i TV, att det finns gränser för statens uppdrag, men ännu så länge icke.

PS: Läs också gärna, för kontrastens skull, moderatkvinnan Birgitta Wistrands upplägg på samma plats - här! Enligt updertecknad gör hon samma misstag som så många andra jämställdhetsdebattörer: att inte inse statens begränsningar i ett fritt samhälle.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-21

Stor skillnad mellan teori och praktik i föräldraledigheten

Enligt en undersökning som TCO just genomfört med cirka 7 000 svarande tycker en majoritet att det är viktigt eller mycket viktigt att dela lika på föräldraledigheten. Men i praktiken visar det sig - som vanligt - att medan 90 procent av kvinnorna var hemma i sex månader eller mer, var endast tolv procent av männen hemma lika länge.

Läs Aftonbladets rapportering om undersökningen - här - (och missa då inte de mycket intressanta kommentarer som influtit).

Vi i denna förening kommenterar här, på samma sätt som vi gjort så många gånger förr: Hur män och kvinnor delar upp sysslorna mellan sig där hemma har staten - eller TCO - inte med att göra!

Webmastern


Kopiera länk 10-01-18

Sossarna vill snärja in barnfamiljerna ännu mer

Kommunal barnomsorg även på nätter och helger, möjlighet för båda föräldrarna att vara hemma samtidigt med ett nyfött barn, höjt tak i den tillfälliga föräldrapenningen, tredelning av föräldraledigheten (enligt tidigare tillkännagivet förslag), hårdare styrning av kommunerna så att barnomsorgen blir ett ännu mer prioriterat utgiftsområde än det redan är, samt - på sikt - helt avgiftsfri kommunal barnomsorg, det är uppenbarligen vad Socialdemokraternas vill införa om de vinner nästa val.

Läs partiföreträdarna och riksdagsledamöterna Österbergs, Israelssons, Thorells och Nilssons debattinlägg med ovan stående innebörd i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) - här!

Förslaget skrämmer upp oss i denna förening rejält! Räcker det inte med den befintliga snårskogen av krångliga dellösningar med tillhörande krångliga regler? Räcker det inte med att barnomsorgen redan kostar en bra bit över 100 miljoner i skattepengar? Ska det krånglas till ännu mer och bli ännu dyrare?

Dessa dumheter måste bemötas med all kraft!

Webmastern


Kopiera länk 10-01-15

"Jämställdheten har blivit vår tids socialism"

Det hävdar skribenten Elise Claeson i denna krönika i webbtidningen Svensk Tidskrift och uppmanar borgerligheten att ta mod till sig och komma fram med en social politik som skiljer sig så mycket från vänsterns att folk kan uppfatta skillnaden. Tills dess, menar Claesson, kommer Alliansen att misslyckas med att värva de kvinnliga röster de behöver för att vinna nästa val.

Vi noterar också att Claeson blivit intervjuad i Moderata Ungdomsförbundets tidning Blått - här! (i PDF-format)

Bra sagt och skrivet, Claeson!

Webmastern


Kopiera länk 10-01-15

Många barn vanvårdas i kommunernas fosterhem

Igår presenterade den s k "Vanvårds­utredningen" ett delbetänkande för folkhälso­minister Maria Larson. Där framgår att man hittat över 400 fall av vanvård av - och allvarliga övergrepp på - barn i av kommunerna anvisade s k "familjehem" (förr: "fosterhem").

Larsson förespeglade statliga ursäkter och möjligen skadestånd, men det kommer att dröja eftersom ytterligare en utredning nu ska tillsättas, denna mer i detalj undersöka de upptäckta fallen.

Läs Dagens Samhälles rapportering av händelsen - här - och gärna krönikör Björn Ramels reaktion på avslöjandena i Sydsvenskan - här!

Under lång tid har vi i denna förening, fått in en ström av informella rapporter om påstådda oegentligheter i samband med tvångsom­händer­tagande av barn, inte bara omsorgs­relaterade sådana, med barn som offer, utan också rättsliga, som drabbar föräldrarna i lika hög grad. Varje gång har det varit plågsamt för oss att tvingas avböja erbjudande om hjälp på grund av resursbrist.

Upptäckten av dessa drygt 400 fall av vanvård och övergrepp förstärker onekligen vårt intryck av allvarliga brister inom kommunernas och domstolarnas tvångsom­händer­tagande­verksamhet, brister som måste åtgärdas - bums!

Webmastern


Kopiera länk 10-01-14

Västerås skolbarn ska få egna datorer

Från och med nästa år ska alla elever i Västerås grundskolor, från och med årskurs 6, utrustas med egna bärbara datorer - och därmed, i förlängningen, få tillgång till hela Internet, utan begränsningar.

Det framgår av en artikel i gårdagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) som du kan läsa - här!

Mot bakgrund av risken för att ungarna kommer att använda datorerna för att besöka olämpliga sajter och fördriva dagarna med spel istället för kunskapsinhämtning, är det illavarslande att stadens utbildningsförvaltning förefaller att inte ha konsulterat den part som har det juridiska asvaret för barnen - föräldrarna - innan beslutet togs.

Men å andra sidan är ju det förfarandet typiskt för statens behandling av familjerna och föräldrarna.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-11

"Ungarna ska vara på dagis och föräldrarna på jobbet!"

Det är kontentan av denna debattartikel i dagens nummer av sörmländska, socialdemokratiska, Folket, skrivet av tre i s-partiet uppenbarligen djupt engagerade personer.

Det är för undertecknad obegripligt att det kan finnas politiker som, likt de här aktuella författarna, så envist och öppet kämpar för mer tvång och mer statlig indoktrinering av våra barn! Och minst lika obegripligt är det att det finns folk som röstar på dem! Det borde vara ett politiskt självmord att gå till val på högre skatter, mindre frihet och en större stat, men sossarna har många gånger visat att för halva svenska folket är inget av detta avskräckande.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-11

Den heliga förskolan

Det påstås ofta att Sverige är ett konsensusland, där den offentliga debatten präglas av konflikträdsla och politisk korrekthet.Om det är sant är det lätt att utse vilken fråga som är allra heligast. Det är varken integrationspolitiken, jämställdheten eller klimathotet. Det är förskolan.

Så börjar en ledare i dagens nummer av Östgöta-Correspondenten i vilken tidningen går till kraftigt angrepp mot sina politiska sympatisörer inom borgerligheten för att de inte vågar stå upp för mer medborgerlig frihet på just barnomsorgens område.

Läs artikeln - här!

– Bra, Corren, utbrister vi i Barnens Rätt! Problemet är bara att det behövs hundratals fler inlägg av samma sort för att Alliansen ska våga stå upp för sina egna principer. Vi i denna förening gör så gott vi kan, men vi behöver mycken hjälp från andra goda krafter - som Corren.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-08

Sydsvenskan: "Gå inte i KD-fällan!"

Sydsvenskan har i dagens huvudledare uppmärksammat det vi skrev om för några dagar sedan - här - (att Vårdnadsbidraget fått några förskolor i Stockholmsområdet att stänga och minskat köerna till andra) och går, som så många gånger förr, till hård attack mot Kristdemokraterna för deras, som tidningen tycker, undermåliga familjepolitik.

Läs artikeln - här!

Vi i Barnens Rätt har sagt det förr många gånger men känner oss manade att säga det igen: Underligt att en tidningsredaktion, som säger sig vara liberal, så starkt och ihärdigt propagerar för en statsstyrd och socialistisk familjepolitik.

Webmastern


Copy Link 10-01-07

"Vi ska bli världens mest jämställda land!"

Sverige ska vara världens mest jämställda land, ett samhälle där individens önskemål och möjligheter inte bromsas av förutfattade meningar, fördomar eller könsnormer.

Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar i vårt samhälle. Det krävs hårt arbete och förändring för att nå dit. Det måste börja redan när ettåringarna börjar på förskolan och sträcka sig ända till sammansättningen i ledningsgrupper och bolagsstyrelser. Politiker, familjer och arbetsgivare har alla ett ansvar för ett jämställt Sverige. Vår största tillväxtpotential ligger i att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Det ovan stående är några nyckelformuleringar i Moderaternas partisekreterare Per Schlingmanns debattartikel i dagens nummer av Aftonbladet, ett alster som du kan läsa - här!

Det är uppenbart att Schlingmann, och kanske hela hans parti, vill gå ännu längre än de redan gjort för att föra en minst lika sossig politik som sossarna själva vill.

Får vi påminna Schlingmann om att statens (våra förtroendevaldas) roll är att organisera samhället så att ett antal goda resultat uppnås varav ett är likabehandling av folk oavsett kön. Får vi också påminna om att statens medel för att uppna alla dessa goda ting är (könsneutral) lagstiftning. Får vi vidare påminna om att Sverige, sedan början på förra seklet, redan har en lagstiftning som, mig veterligen, inte på någon punkt, diskriminerar kvinnor, snarare tvärt om.

Vi hävdar alltså att Schlingmann och hans gäng redan åstadkommit vad de har mandat för inom sin del av helheten. Om det, efter denna politiska insats, kvarstår beteenderelaterade skillnader mellan män och kvinnor är det en sak som staten, helt enkelt, inte har med att göra.

The webmaster


Copy Link 10-01-07

Minskar verkligen vår anti-agalagstiftning övergreppen mot barn?

År 1979 införde Sverige, som första land i världen, en lagstiftning som gjorde det olagligt att utsätta barn för "kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling".

Sedan dess har det varit ganska tyst om saken; undertecknad känner inte till några undersökningar av lagens effekter, genomförda i vårt land.

Men nu har vi fått hjälp utifrån:

Psykologiprofessor Marjorie Gunnoe vid Calvin College, Michigan, USA har kommit fram till att barn som ibland blev disciplinerade fysiskt gjorde bättre ifrån sig på en mängd områden - inklusive skolan - än de som aldrig blev det.

Och Jason Fuller vid University of Akron Law School, som har specialstuderat konsekvenserna just här i vårt land, har kommit fram till att sedan lagen infördes har förekomsten av vuxnas våld mot barn - samt det inbördes ungdomsvåldet - flerfaldigats.

Läs amerikanska Newsmax.com's uppmärksammande av de två undersökningarna - här!

Lagändringen här i Sverige föregicks av en hel del debatt mellan de två lägren För och Emot, en match som dock ja-sidan lätt vann eftersom ett "ja" blev en trevlig social markering av vilken utmärkt duktig förälder man är som kan disciplinera sina barn utan att ta i med några hårdhandskar, medan ett "nej" blev en inbjudan till misstankar om böjelser för våld som få, till slut, ville utsätta sig för.

Här hjälpte det inte att de tveksammas huvudargument var att lagändringen inte behövdes eftersom vi redan hade en lagstiftning som kriminaliserade misshandel och eftersom domstolarna redan såg våld mot barn som särskilt graverande.

Anti-agalagen har haft god effekt; den har kraftigt bidragit till svenska föräldrars dåliga självförtroende som just föräldrar och gjort dem obenägna att ta konflikter med sina barn av rädsla för rättsliga obehagligheter. Effekten har förstärkts av att lärarna (föräldrarnas ställföreträdare under skoltid) utsatts för en liknande behandling av staten.

Vis av erfarenheten att om man kan bli missförstådd kommer man att bli det, påpekas härmed att vi i denna förening inte förspråkar aga; vi vill bara tipsa om ett par intressanta forskningsresultat där fysisk disciplinering ingick som faktor, samt uttrycka vår uppfattning att den svenska antiagalagstiftningen bidragit till ökad beteendemässig osäkerhet hos såväl föräldrar som barn i deras två olika roller.

The webmaster


Kopiera länk 10-01-05

Vårdnadsbidraget stänger förskolor

Två förskolor har lagts ned på Järvafältet i Stockholm. Orsaken är, skriver Dagens Nyheter, att vårdnadsbidraget har blivit populärt i invandrartäta områden där barn blir omhändertagna av arbetslösa mammor. Det har också inneburit att köerna till kommunala förskolor har minskat. Förskolan Stormhatten hade i maj i fjol en kö på 110 barn men nu är den borta.

Mohammed Hagifarah som är medborgarvärd i Rinkeby, där 454 barn mellan ett och tre år inte är inskrivna i någon förskola, varnar för att kvinnorna och barnen kan isoleras: "De flesta har det trångt hemma och varken tillgång till bra lekplatser eller leksaker. Vi måste verkligen vara uppmärksamma på hur det här utvecklas," säger han.

Trots att vi i denna förening är kritiska till Vårdnadsbidraget som lösning på det vi kallar "dagistvånget" vill vi ändå försvara bidraget mot den kritik som Hagifarah framför; det är ju inte bidragets fel att folk är fattiga, trångbodda eller socialt isolerade. Då ska det inte heller användas för att lösa de slagen av problem. Som vanligt gäller det att hitta kärnproblemen och lösa dem - utan kompensatoriska omvägar.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-04

Tvååringen får gå kvar på sin förskola

För några veckor sedan - här - rapporterade vi om en tvååring som blev portad från sitt dagis på grund av att personalen hade fattat antipati för hans mamma. Nu rapporteras det - här - att barnet får gå kvar, bara mamman håller sig utanför lokalerna, d v s lämnar och hämtar sitt barn utomhus.

Intressant juridiskt spörsmål som saken har väckt; Skollagen ger inte stöd för uteslutning av barnet av de skäl som personalen åberopar men den ger inte heller kommunledningen lagstöd för att tvinga personalen att bibehålla barnet.

Så kan det gå när politiker och jurister - men inte föräldrar - får bestämma hur små barn ska tas om hand.

Webmastern


Kopiera länk 10-01-04

Familjefientlig politik funkar inte i längden

Det kan sägas vara budskapet i denna krönika av Elise Claeson i dagens nummer av Svenska Dagbladet, i vilken hon gisslar svenska politikers benägenhet att styra och ställa med Sveriges familjer, föräldrar och barn bortom vad hon tycker är acceptabelt i ett medborgarfritt samhälle.

Och vi i denna förening förstår precis vad Claeson tar sikte på, men inser oxå att många som kommenterat artikeln på tidningens webbplats inte förstått det. Hoppas att många kommer till Claesons undsättning, i förklarande syfte!

Webmastern


Kopiera länk 10-01-02

Expressen: "Skrota spisavdraget!"

I Tyskland debatteras tydligen ett förslag till vårdnadsbidragsliknande lösning som lär komma från de regerande Kristdemokraterna och som i media fått namnet "spisavdrag".

Nu hakar Expressens åsiktsredaktion på och uppmanar Alliansen att inför den förestående valrörelsen gå ut med programpunkten att bidraget, inför nästa mandatperiod, ska avskaffas eftersom det motverkar jamställdheten, arbetslinjen och integrationen.

Läs ledaren - här!

Vi (i Barnens Rätt) har sagt det förr och känner oss manade att säga det igen; vi tycker inte heller att Vårdnadsbidraget är den bästa lösningen på det vi kallar "dagistvånget" men så länge som våra politiska företrädare inte gör mer för att dika ut barnomomsorgsträsket känner vi oss tvingade att försvara denna halvmesyr till lösning.

Vilka andra lösningar vi föreslår har vi skrivit om många gånger, bl a - här!

Webmastern


logga.gif (923 bytes)