Nyhetsarkiv 2006

Här har vi samlat viktiga nyhetsnotiser som förekom i denna webbplats nyhetsavdelning under året 2006, notiser som kanske förlorat sitt nyhetsvärde men definitivt inte sitt informationsvärde. För den som vill lära sig mer om svensk familjepolitik, kanske för ett eget inlägg i debatten eller enbart för personlig förkovran, gör därför klokt i att inte bara kolla Senaste nytt, Vårt flygblad, Vårt manifest och Debattforum utan också leta här.

Bruksanvisning


Kopiera länk 06-12-27

Västerås inför kommunalt vårdnadsbidrag

I dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) kan man, på debattplats, läsa att kommunledningen beslutat sig för att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Vilken teknisk lösning kommunen bestämt sig för (den s k "Nackamodellen" eller att be regeringen om att få bli försökskommun) framgår dock inte.

Vi ser den nya borgerliga kommunledningens initiativ som ett resultat av Föräldraupprorets och denna förenings mångåriga arbete, även om nämnda ledning naturligtvis aldrig skulle erkänna att idén kom utifrån. Den bristen på tacksamhet får man ha fördragsamhet med, för den goda sakens skull ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-12-21

Adopterade, riskgrupp för ungdomsvård

Adopterade löper tre gånger så stor risk som andra barn att placeras på ungdomshem efter tio års ålder. Ännu högre är risken för barn som är äldre när de adopteras och för barn som adopteras av ensamstående föräldrar.

Det framgår av en doktorsavhandling som Anna Elmund vid Uppsala Universitet framlagt (och förmodligen fått godkänd). 

Läs t ex Nerikes Allehandas fördjupning om saken - här!

Med andra ord, Elmund har, med hjälp av statistik, visat dels hur viktig anknytningen till föräldrarna är och vad som kan hända om den anknytningen bryts, och dels att föräldraskap är nå't man bör vara två om.

Alltså en bra bekräftelse på det vi i denna förening alltid hävdat: att barn bör tas om hand av sina föräldrar och att lagstiftningen för föräldrar med barn borde vara familjeorienterad, inte individorienterad som den är nu.

Webmastern


Kopiera länk 06-12-20

Socialen kidnappade femåring?

Femåringen kom till dagis med en långsmal rodnad på halsen så dagispersonalen frågade vad som hade hänt. Pojken gav då ett antal alternativa svar, varav ett var: "Mamma försökte strypa mig!"

Då gjorde dagispersonalen det de ska: anmälde iakttagelsen till kommunens socialförvaltning.

Några dagar senare fick familjen en kallelse till polisstationen för förhör i det barnmisshandelsärende som därmed uppstått. Föräldrarna gick till förhöret i sällskap av sin son, i förvissning om att de, med sonens hjälp, skulle kunna klara upp missförståndet. Men i stället omhändertogs sonen och transporterades i polisbil till den familj socialen hade utsett att ta hand om barnet tills ärendet hunnit utredas ordentligt.

Då blev pappan tämligen upprörd, så nu har även han gjort bort sig i såväl polisens som socialens ögon och visat hur olämplig också han är som förälder. 

Även mamman är upprörd och har svårt att samarbeta med soss i ärendet på det sätt som myndigheten vill. Därmed har också hon bekräftat riktigheten i de misstankar som låg till grund för ingripandet.

Det ser alltså rätt så besvärligt ut för såväl barnet som föräldrarna, trots att den åklagare som kopplats in på fallet lagt ned förundersökningen eftersom han inte tror att han, inför domstol, kommer att kunna styrka att ett brott har begåtts.

Vestmanlands Läns Tidning (VLT) har mer att berätta - här!

Det är svårt att, som vanlig medborgare, utan möjlighet att genomföra egna undersökningar, bilda sig en uppfattning om hur befogat statsmakternas ingripande var i det aktuella fallet. Däremot har man ju "rätt" att filosofera över systemet som sådant och om hur rimligt det är. Undertecknad gör då - bl a - följande reflektioner:

Möjligheterna för den familj, som på felaktiga grunder drabbas av ett tvångsomhändertagande, att få rättelse till stånd i domstol, måste betraktas som små. I praktiken väger socialtjänstens uppfattning om föräldrarnas lämplighet som föräldrar och bostadens lämplighet som hem mycket tyngre än föräldrarnas egen.

Det finns - i teorin - också en möjlighet att anmäla saken till JO, men även det ämbetsverket har samma svårigheter som domstolarna att sätta sig upp mot socialen i enskilda ärenden.

Därför rekommenderar vi föräldrar som drabbas av socialens intresse i tvångs­omhänder­tagande­ärenden att omedelbart - d v s innan några uttalanden över huvud taget gjorts och något hembesök accepterats - anskaffa hjälp från en på sådana ärenden specialiserad advokat.

Eftersom bara en försvinnande liten andel av de föräldrar som drabbas har råd med sådan assistans uppstår härmed ett tydligt exempel på hur den i andra sammanhang så prisade svenska likheten inför lagen fungerar i praktiken.

Webmastern


Kopiera länk 06-12-18

Föräldralön på gång i Höganäs

Utbildningsnämnden i Höganäs kommun har antagit en utbildningsplan för åren 2007 - 2010 vari bl a ingår att "Valfriheten i barnomsorgen ska stärkas genom föräldrars möjligheter till vårdnad av eget barn med hjälp av barnomsorgssubventioner." Det rapporterar Helsingborgs Dagblad i dagens nummer.

Tyvärr vet vi, i skrivande stund, inte mer om saken än så men hoppas kunna berätta mer snart.

Webmastern


Kopiera länk 06-12-15

Kristianstad beredd att införa ett vårdnadsbidrag…

…för föräldrar som tar hand om sina småbarn själva om riksdagen beslutar att göra en sådan lösning möjlig. Det framgår av en programförklaring som ledarna för den nya borgerliga regimen i kommunen presenterar i dagens nummer av Kristianstadsbladet.

Webmastern


Kopiera länk 06-12-12

– Föräldrar tar inte sitt ansvar…

…hävdar ordförandena för Vårdförbundet, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet i ett inlägg på DN Debatt idag, som slutsats av en undersökning om barns och ungdomars livsstilar som de tre förbunden just genomfört.

– Många föräldrar frånsäger sig sitt ansvar som föräldrar och låter barnen själva bestämma, är en annan slutsats från artikelförfattarna.

Läs artikeln - här!

Dagens föräldrar har det inte lätt! Först genomförs en omfördelning av resurserna för barnomsorg, från föräldrarna till staten, så att föräldrarna inte längre har råd att själva ta hand om sina barn. Sedan ändras lagen så att det blir olagligt att utsätta barn för kränkande behandling, en formulering som gjort många föräldrar tveksamma till om det över huvud taget går att säga "nej" till barnen utan att riskera böter, skadestånd eller tvångsomhändertagande. Samtidigt som en från staten utgående propaganda, om hur mycket bättre på barnomsorg den utbildade personalen på dagis är än föräldrarna själva, kraftigt sänkt föräldrarnas självförtroende.

Och nu vill alltså de tre förbundsordförandena ge föräldrarna skulden för resultatet.

Det är lätt att bli upprörd över det politiska och mediala spelet!

Webmastern


Kopiera länk 06-12-05

Föreningen uppvaktar Sveriges kommuner

– Jag vill hem, säger den lille "tvångs­place­rade" killen på fören­ing­ens grattis­kort till kommunerna.

Grattis till valsegern! Men eftersom vår nya regering aviserat att dess familjepolitiska paketlösning kommer att dröja, är det läge för våra familjevänliga kommunledningar att införa något slag av preliminär lösning redan nu så att idén om mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen hinner sätta sig innan det är dags att ånyo gå till valurnorna!

Ungefär det är budskapet i ett gratulationskort föreningen just skickat till styrelseordförandena i samtliga våra kommuner där Alliansen behållit – eller just kommit till – makten.

Titta på, och läs, kortet – här! (Om du i stället vill skriva ut det har du en mer utskriftsanpassad version – här.)

Kolla också gärna om din kommun finns med på vår sändlista – här!

Detta vare en ovanligt lustfylld aktivitet att ha varit vara engagerad i! Låt oss hoppas att vi framöver kan hitta på lika trevliga kampanjer.

Webmastern


Kopiera länk 06-12-05

Karlskrona på väg införa en kommunal barnomsorgspeng

Det framgår av en artikel i dagens nummer av Sydöstran.

Huruvida den aviserade barnomsorgspengen också kommer att kunna utgå också till föräldrar som själva vill ta hand om sina småbarn förtäljer inte artikeln.

Vi hoppas kunna komplettera med mer information om saken snart.

Webmastern


Kopiera länk 06-12-04

– Tid med föräldrarna är fundamentalt viktigt…

…hävdar neuropsykologen Eva Ånhammar-Nilsson i ett stort upplagt reportage i dagens nummer av Världen Idag. Hon sammanfattar små barns behov med tre ord: kärlek, kroppskontakt och kontinuitet.

Läs tidningens reportage om Ånhammar-Nilsson - här!

Lite underligt är det att det ska behöva sägas. Föräldrar i alla tider har vetat att ovan nämnda tre komponenter är nödvändiga för att barn ska må och utvecklas bra. Men en politiskt skapad - krass - verklighet har under senare decennier tvingat oss att prioritera bort dem. Den saken, d v s den politiken, måste vi ändra på!

Webmastern


Kopiera länk 06-11-30

Rättvik vill införa ett kommunalt vårdnadsbidrag…

…för föräldrar som tar hand om sina småbarn själva. Det framgår av en artikel i dagens nummer av Dalademokraten där kommunens centerpartistiske kommunalråd Jonny Jones låter sig intervjuas som representant för hela den borgerliga allians som där kommit till makten.

Tyvärr vet vi, i skrivande stund, inte mer om saken än så men hoppas kunna berätta mer snart.

Webmastern


Kopiera länk 06-11-29

– Regeringen kan inte tillåta tillfälliga lösningar…

…på problemet att hemmaföräldrar missgynnas medan dagisföräldrar gynnas av den förda familjepolitiken. Det framgår av ett svar som vår nye socialminister, Göran Hägglund, gett på en fråga från riksdagens kammare om vilka åtgärder ministern tänker vidta i avvaktan på ny lagstiftning som mer permanent kommer att rätta till obalansen. 

Med andra ord, ministern säger att han inte kommer att ta några preliminära initiativ över huvud taget för att tills vidare åtgärda problemet. Vi medborgare torde därmed kunna förmoda att han i stället kommer att ägna sin tid och kraft åt det aviserade, mer slutgiltiga, regeringsförslaget.

Läs frågan - här - och ministerns svar - här!

I svaret nämner ministern att det kommunala vårdnadsbidraget är en av fyra bärande delar i det förslag som komma skall. Vi tror att dessa fyra delar är dem vi beskrev - här!

Synd att Hägglund och vår nya regering inte inser hur mycket bättre en generell barnpeng vore, som föräldrarna antingen kunde köpa barnomsorg för eller stanna hemma för. Eller hur ännu mycket bättre avdrag på skatten för försörjningsbörda och faktiska barnomsorgskostnader - i kombination med utdebitering av barnomsorgen till självkostnad - vore. Den senare lösningen skulle Sverige bli drygt hundra miljarder kr per år och hundratusentals jobb rikare på.

Webmastern


Kopiera länk 06-11-28

– Kvinnor måste välja, de kan inte få allt,

…skriver Marie Söderqvist i dagens nummer av Expressen med anledning av tidskriften Mamas årliga jippo på Café Opera där kändismammor minglar, pussas och visar upp sina barn, därmed skapande intrycket att det går alldeles utmärkt att bli rik och berömd - där ute - samtidigt som man är en bra mamma - där hemma.

Söderqvist menar att både och - samtidigt - är en orealistisk illusion för de allra flesta och att förebilder och företrädare för kvinnor - som Mama - gör kvinnor en otjänst genom att underblåsa den illusionen.

Läs Söderqvists krönika - här!

Som vanligt en krönika av högsta klass från Söderqvist. Det enda undertecknad - som är man - har emot hennes resonemang är att genom det löper en antydan om att män skulle strunta i sina barn för att kunna bli rika och berömda. Det känns orättvist. Varje normal man gör sin bästa bedömning av hur han ska spendera sin tid och kraft på barn, kvinna, jobb och fritidsintressen och att denna bedömning starkt påverkas av i vilken utsträckning det finns en kvinna med i bilden och hur hon väljer att spendera sin tid och kraft. Så enkelt är det väl. Varför demonisera oss män mer än nödvändigt?

Webmastern


Kopiera länk 06-11-28

Rädda Barnen öppnar föräldramottagning

Som Rädda Barnen skriver på sin webbplats: Att vara förälder är härligt, för det mesta men inte alltid. Det finns tillfällen då man tvivlar på sin förmåga.

Därför har organisationen öppnat en föräldramottagning dit man antingen kan ringa eller e-mejla för att få råd och stöd. Telefonnumret dit är 020-786 786. Mer information om tjänsten hittar du - här.

Trevligt initiativ detta! Det ska gudarna veta att det inte är lätt att vara förälder och att det dräller av tillfällen då man tvivlar på om ens hållning gentemot barnet är den rätta. 

Som förälder till barn som blivit ganska vuxna kan jag säga att det enda jag ångrar om min egen, tidigare, föräldragärning är att jag inte litade mer på denna instinkt än jag gjorde. Ibland lät jag mig nämligen övertalas, mot bättre vetande.

Men det blev ganska bra ändå, ungarna sköter sig och mår bra! Och nu, i efterhand, ger de mig komplimanger för mitt förälderliga engagemang när de själva hade det jobbigt. Resultatet har blivit bästa tänkbara relation över generationsgränsen!

Mitt råd blir därför, i sammanfattning: Lita på din instinkt! Om nå't som har med barnen att göra känns rätt eller fel är det förmodligen just det! Belöningen för ditt engagemang och din klokhet får du senare!

Men räkna, för allt i världen, inte med några bekräftelser, varken från Rädda Barnen eller från andra statliga företrädare om du skulle beklaga dig över uppståndna konflikter med barnen! I sådana fall är det lika säkert som amen i kyrkan att RB, och andra statsföreträdare, oavsett fakta i målet, kommer att anklaga dig som förälder för den konflikt som uppstått.

Webmastern


Kopiera länk 06-11-27

Vilhelmina skriver till regeringen…

…för att be om lov att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det framgår av en artikel i dagens nummer av Världen Idag. Därmed reagerar kommunen på vår nye socialminister Göran Hägglunds inbjudan till kommunerna att ta det slaget av initiativ, ett utspel som vi skrev om - här.

Webmastern


Kopiera länk 06-11-22

Tierp hakar på Föräldraupproret

När det, efter valet, gick upp för ett antal hoppfulla småbarnsföräldrar i uppländska Tierp att de, av den nya regeringen utlovade, lättnaderna för hemmastannande småbarnsföräldrar skulle dröja, beslutade de sig för att själva försöka göra något åt saken och startade en namninsamling. Sjuhundraåttio namn behöver de samla in.

Det framgår av en notis i Uppsala Nya Tidning, som du kan läsa - här!

I samma artikel framgår att alla uppländska kommuner utom två, just Tibro samt även Älvkarleby, aviserat att de tänker införa ett vårdnadsbidrag när regeringen kommit loss med sitt familjepolitiska paket och gjort en sådan lösning möjlig.

I en efterföljande notis - här - i nästa nummer av tidningen, framgår att sossarna och vänstern - som vanligt - "lovat" att inte låta sig påverkas av detta slag av folklig viljeyttring. Enligt dem ska ungarna vara på dagis, punkt och slut!

Webmastern


Kopiera länk 06-11-18

Mats Gerdau fick Världen Idags Familjepris

Mats Gerdau från Nacka fick årets Familjepris från tidningen Världen Idag. Här i samspråk med tidningens chefredaktör, Carin Stenström.

Med motiveringen "…för att han genom att tänka fritt funnit vägar till ökad valfrihet i barnomsorgen och därigenom lyft upp föräldrars rätt till inflytande på den politiska dagordningen…" mottog igår f d kommunpolitikern i Nacka och drivkraften bakom den s k "Nackamodellen", numera riksdagsledamoten Mats Gerdau tidningen Världen Idags Familjepris.

Priset överlämnades i samband med tidningens jubileumsfest i Uppsala till minne av starten för fem år sedan.

- Jag känner mig rörd och glad över att få priset, sade Gerdau. "Att få det sporrar till ytterligare kamp."

Webmastern


Kopiera länk 06-11-17

Härnösand utreder kommunalt vårdnadsbidrag

I Härnösand har bråkiga föräldrar länge försökt få kommunledningen att mjuka upp det rådande dagistvånget men hela tiden fått nobben. Men nu, när kommunen fått en borgerlig ledning svänger t o m kommunens tjänstemän om på en femöring och tycker plötsligt att förslaget om någon form av ersättning till hemmastannande småbansföräldrar för tillhandahållna barnomsorgstjänster är intressant och bör utredas med sikte på något slag av konkret förslag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till i vår. Det framgår av en artikel i dagens nummer av Tidningen Ångermanland.

Webmastern


Kopiera länk 06-11-11

– Vårdnadsbidraget blir orättvist…

…hävdar en TV-producent vid namnet Lotta Lindmark på debattplats i dagens nummer av Metro Riks. Hennes argument är att det blir t ex ensamstående småbarnsföräldrar, som inte skulle ha råd att stanna hemma för de små pengar det blir fråga om, som - via skatten - kommer att subventionera gifta kvinnor som skulle nappa på möjligheten.

Läs Lindmarks tidstypiska krönika - här!

Visst har Lindmark en poäng. Få tycker egentligen att kommunala vårdnadsbidrag är någon särskilt bra lösning. Men det är ändå en lösning på en ännu större orättvisa den att föräldrar som lämnar in sina barn på dagis subventioneras med gigantiska belopp, på hemmastannande föräldrars bekostnad.

Det finns bättre lösningar: t ex en generell barnpeng, som man antingen skulle kunna stanna hemma för eller köpa barnomsorg för - eller ännu hellre: utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader. Men så långt vågar inget parti - ännu så länge - gå av rädsla för att skrämma upp den stora väljargrupp som dagisutnyttjarna numera utgör.

Webmastern


Kopiera länk 06-11-11

Vissa val man ställs inför är viktigare än andra

Ett av de viktigare är: Vem ska ta hand om mina barn när jag inte kan? Det frågar sig Åsa Malmström i dagens nummer av Ljusnan, och visar vilka stora skillnader som finns mellan landets kommuner på den punkten.

Läs hennes intressanta debattinlägg - här!

Men lite tragiskt är det att Malmström uppenbarligen inte kan tänka sig att denna person, som ska ta hand om hennes barn, med lite smartare och frihetligare politiska lösningar, skulle kunna vara henne själv. Så långt har indoktrineringen av svenska folket gått!

Webmastern


Kopiera länk 06-11-08

En bekräftelse på vår framgång

– Det har blivit okej att öppet erkänna att man hellre vore hemma och tog hand om sina små än är ute i förvärvslivet för att förverkliga sina karriärdrömmar, skriver Karin Olsson i dagens Expressen, i en krönika som knappast kan tolkas på annat sätt än som en bekräftelse på den effekt vi i denna förening och andra goda krafter haft på den s k "allmänna opinionen".

Läs Olssons, i slutsatserna något oklara krönika - här!

Olsson är så typiskt politiskt korrekt. Hon vet att det gäller att ifrågasätta föräldrar som sätter barn och familj framför pengar och jobb, även om hon därvid tvingas håna sin egen mor, som - som det låter - gav henne bästa tänkbara start i livet. Som Olsson själv säger blev hon sin tidsandas barn, som växte upp med helt andra värderingar än mammans och pappans, men det är uppenbart att hon själv inte inser hur mycket hennes mer "moderna" värderingar beror på statlig och feministisk indoktrination.

Webmastern


Kopiera länk 06-11-06

Varför mår våra ungdomar så dåligt?

Tillgänglig statistik visar att våra svenska ungdomar mår sämst psykiskt i hela västvärlden och att skuttet uppåt inträffade i slutet av åttiotalet. Vad detta kan tänkas bero på och vad som bör göras åt saken diskuterades i Axess TV igår av bl a Sven Bremberg från Folkhälsoinstitutet och skribenten / författaren Elise Claeson.

Bremberg menade att problemet beror på vad han kallar individualiseringen (1) och svårigheterna för ungdomar att få jobb. Lösningen såg han i att skolan måste bli bättre på att ta hand om eleverna, inte bara kunskapsmässigt utan också känslomässigt och filosofiskt.

Elise Claeson, å andra sidan, menade att problemet beror på att familjen som begrepp avskaffats i Sverige, samt att speciellt kvinnornas instinkter att ta hand om barn, hem och familj motarbetas politiskt. Följaktligen menar hon att lösningen ligger i att familjen återskapas, att det traditionella kvinnogörat uppvärderas så att barnen får en starkare känslomässig anknytning till sina föräldrar.

Se & lyssna till programmet - här!

Som vanligt när det gäller samhällsanalytiska program i TV var det både bra och mindre bra. Många kloka ord sades, men det frustrerande var - som vanligt - att så mycket som borde ha sagts aldrig yttrades.

Som exempel på något som frustrerade kan nämnas att trots att alla medverkande föreföll vara överens om att den grundläggande orsaken är dagens ungdomars bristande känslomässiga anknytning till andra vuxna och trots att alla föreföll vara överens om att utvecklingen skarpt avvek åt fel håll ungefär samtidigt som de första dagisgenerationerna uppnådde puberteten, påpekades kopplingen till dagissamhället inte av någon annan än Claesson, men inte ens av henne så tydligt att de övrigas polletter ramlade ned.

En annan sak som aldrig sades var att det tillskott till beskattningen som den kommunala barnomsorgen kräver starkt bidrar till att våra ungdomar har svårt att få jobb.

Men samtidigt vet jag hur svårt det kan vara att i pressade lägen komma på att säga det som borde sägas.

Fotnot 1: Med begreppet "individualisering" menar Folkhälsoinstitutet att folk i västvärlden i allmänhet och svenskarna i synnerhet tvingats bli mer individualistiska. De ingår inte längre i samma sociala sammanhang som  förr. ("Familjen" är ju avskaffad i Sverige.)

Webmastern


Kopiera länk 06-11-04

Okontroversiellt vårdnadsbidrag i Finland

Finland har tillämpat ett vårdnadsbidrag för hemmastannande småbarnsföräldrar i femton år nu. Det har blivit så etablerat att ingen part till företeelsen där vill eller vågar ifrågasätta det. Det framgår av en artikel om saken i senaste numret av Kommunalarbetaren, ett stycke som du kan läsa - här.

Den finländska erfarenheten av ett vårdnadsbidrag innehåller många intressanta lärdomar för oss i Sverige. Synd bara att finnarna inte kommit på hur mycket bättre en generell barnpeng vore, som föräldrarna antingen kunde köpa barnomsorg för eller stanna hemma för. Eller hur ännu mycket bättre utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som är norm för offentliga tjänster vore, i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader. Den senare lösningen skulle finnarna ha blivit drygt 50 mdr kr per år rikare på!

Webmastern


Kopiera länk 06-11-03

Haro får tillbaka statsbidragen…

…meddelar tidningen Världen Idag i dagens nummer. Detta genom att skapa en kvinnoavdelning, som i eget namn, ansökt om bidrag.

Läs tidningen artikel om saken - här!

Som framgår av artikeln är haroledningen glad över att ordningen därmed, i viss mån, återställs, men glädjen är inte utan reservationer; För att framgent få ut pengarna måste organisationen anpassa sig till statens tämligen godtyckliga och ovidkommande krav, föreskrifter som kommer att minska organisationens effektivitet. Å andra sidan kan kanske det hägrande resurstillskottet kompensera för den förlusten.

Det inträffade ger undertecknad vatten på sin kvarn! Hög beskattning och återbetalning på villkor (som alltid, i större eller mindre utsträckning, blir godtyckliga och ovidkommande - och orättvisa) är alltid sämre än om folk finge behålla pengarna från början! Och då har jag ändå inte sagt ett ord om rundgångens katastrofala samhällsekonomiska konsekvenser!

Webmastern


Kopiera länk 06-11-02

Även sossarna vill ha valfrihet i barnomsorgen…

…åtminstone de i östgötska Valdemarsvik. Det framgår av en motion som s-gruppen i den borgerligt styrda kommunen inlagt till fullmäktige i vilken de föreslår att de femton timmar i veckan som småbarn har rätt till förskolans välsignelser (hittills i form av tre timmar per dag, måndag till fredag) ska kunna tas ut på ett alternativt sätt, nämligen som fem timmar per dag under tre av veckans arbetsdagar. Det rapporterar Norrköpings Tidningar i dagens nummer.

Hur det kommer att gå för motionen återstår att se.

Undertecknad vet inte om vederbörande ska skratta eller gråta. Längre än så tycker tydligen inte sossarna i kommunen att man kan släppa invånarna.   

Webmastern


Kopiera länk 06-10-31

Veckans vinnarbild ;-)

Foto på lille KalleUndertecknads lokaltidning, Vestmanlands Läns Tidning (VLT) kör ett återkommande tema i tidningen, kallad Veckans bild. Vidstående bild vann vecka 44.

Bildtexten i tidningen lyder: Vårt barnbarn Xxxx, 20 månader, som på bilden just börjat på dagis och som i början hade svårt att orka med förmid­dagen med alla nya intryck. Ibland blev han så trött att han inte orkade äta lunchen.

Som du läsare förstår är redaktionens krav på bilderna att de antingen ska hålla hög fotografisk klass eller väcka positiva känslor. Vidstående bild vann, förmodligen på god fotografisk klass men framför allt på en förmodad förmåga att väcka sådana känslor. 

Men så funkar den inte på mig! Jag drabbas i stället av panik vid åsynen av en liten försvarslös kille som redan efter fyra timmar slocknar av (förmodat mental) utmattning. 

Vem tar ansvaret för de neurologiska, psykologiska eller sociala skador som lille Xxxx kan drabbas av på grund av för tidig separation från sin mor och för tidig exponering för en alltför stressande miljö?

Jag vet! Det får han ta själv! När han blivit tillräckligt gammal för att själv komma underfund med vad han utsattes för som liten, och fått förmågan att uttrycka det, kommer alla de statens företrädare, som såg till att det blev som det blev, att skaka på huvudet och två sina händer.

Webmastern


Kopiera länk 06-10-30

Mats Gerdau lovar driva barnomsorgsfrågan

Som du läsare kanske redan uppfattat har initiativtagaren till den s k "Nackamodellen", Mats Gerdau kommit in i riksdagen som representant för moderaterna. I denna nya roll tänker Gerdau fortsätta med att kämpa för större valfrihet i barnomsorgen. Det framgår av en artikel i dagens nummer av Världen Idag, ett stycke som du kan läsa - här!

Vi, kämpar för mer föräldramakt på statens bekostnad, noterar Gerdaus löfte med tacksamhet. Men om han också hade lyckats befria sig från den tankemässiga tvångströja som kommunala vårdnadsbidrag innebär och hade kunnat se hur mycket bättre en generell barnpeng - eller ännu hellre avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader - vore, hade vi varit ännu mer hoppfulla.

Webmastern


Kopiera länk 06-10-25

– Staten måste sluta toppstyra Sveriges familjer, 

säger allas vår Jonas Himmelstrand i ett stort upplagt reportage i dagens nummer av Världen Idag. "Det kväver människors initiativkraft och hotar den psykiska hälsan," säger han också.

Läs reportaget - här!

Bra uppmärksammande av vår angelägna sak. Vi tackar Jonas Himmelstrand och Världen Idag för hjälpen.

Webmastern


Kopiera länk 06-10-23

Hedemoras valfrihetslösning riskerar att stoppas

Under den förra mandatperioden hade de borgerliga den politiska makten i Hedemora. Då passade de på att införa den s k Hedemoramodellen, som innebär att man kan få betalt från kommunen för omsorg om egna småbarn om man också tar hand om minst ett "främmande" barn. 

Men efter valet för några veckor sedan har vänsterblocket återtagit makten och antytt att modellen kanske kommer att stoppas.

Läs Världen Idags artikel om händelseutvecklingen i Hedemora - här!

Underligt att vänstern kan vinna val med det slaget av frihetsinskränkande och fattigdomsbringande politik. Förklaringen är sannolikt att barnomsorgen inte blev den valfråga den förtjänade att vara i Hedemora.

Webmastern


Kopiera länk 06-10-23

"Får vi grön ljus från regeringen kör vi"

Det är ungefär budskapet till Världen Idag från ett antal kommuner som vill förbättra valfriheten och rättvisan i barnomsorgen. Det framgår av en artikel i tidningen som du kan läsa - här!

Men enligt vad som framgår av nedan stående nyhetsnotis ("Familjerna får vänta (2)") har regeringen ännu inget färdigt förslag att visa upp.

Webmastern


Kopiera länk 06-10-20

Familjerna får vänta (2)

Den nya regeringens första budget, som presenterades 16/10 (och som vi skrev om - här), väckte hos oss misstanken att det inte blir någon rivstart precis med införandet av de familjepolitiska förslag som Alliansen gick till val på. Och nu besannas den farhågan av en intervjuartikel med den nye socialministern Göran Hägglund i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Hägglund flaggar för att regeringen har en hel del beredningsarbete att göra innan något helgjutet förslag kan föreläggas riksdagen.

Men ministern antyder att det, under tiden, kan vara mödan värt för hugade kommuner att i förtid ansöka om att få bli försökskommuner för temporära vårdnadsbidrag som lösning, tills regering och riksdag kommit till skott i frågan.

Alltid något. Synd bara att regeringen bundit upp sig så hårt som den gjort för just kommunala vårdnadsbidrag som lösning när det finns så många bättre, t ex en generell barnpeng som föräldrarna antingen kan vara hemma för eller köpa barnomsorg för, eller - ännu hellre - avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader. 

Den senare skulle svenska folket bli drygt hundra miljarder rikare av per år. Inte illa av en tjänst som "bara" kostar ca 45 miljarder kr per år att producera. Den som vill veta hur sådana besparingar kan vara möjliga uppmanas att läsa detta!

Webmastern


Kopiera länk 06-10-17

Nobbade i Surahammar, för fjärde gången!

Denna förenings försök att få sossestyrda Surahammars kommun att införa ett mer frihetligt och rättvist barnomsorgssystem börjar bli en riktig följetong.

Det började med en namninsamling sommaren 2002 som uppmanade kommunledningen att folkomrösta i barnomsorgsfrågan i syfte att få en möjlighet att som förälder själv ta hand om sitt förskolebarn tillskapad. Men det initiativet avfärdades med det tvivelaktiga argumentet att kommunallagen inte gör det anvisade lösningsförslaget möjligt.

Då gjorde föreningen om namninsamlingen året därpå under en formulering som inte kunde avfärdas lika lätt, men även den framstöten avfärdades, denna gång med argumentet att den politiska ledningen helt enkelt inte ville ge kommuninnevånarna någon sådan möjlighet.

Då ilsknade vår, i Surahammar boende, ordförande till ordentligt och anmälde kommunledning till Länsrätten för diskriminering av folkgrupp (hemmaföräldrarna), men fick även denna gång bita i gräset eftersom det i den svenska lagboken inte finns någon skrivning till skydd för just den folkgruppen.

Och nu, har ordförande Westerlunds medborgarförslag, att kommunledningen tillskapar en vara hemma-möjlighet för småbarnsföräldrar, behandlats av fullmäktige i kommunen och även detta avslagits. Denna gång med motiveringen att det rättsliga läget är oklart!? (1).

- Visst är det jobbigt att hela tiden ha detta motstånd, säger Westerlund. "Ändå vädrar jag morgonluft. Vi har under tiden fått en ny regering som aviserat nya riktlinjer på barnomsorgens område. Min bedömning är därför att Surahammars istadiga kommunledning snart ändå kommer att tvingas ta skeden i vacker hand."

Fotnot 1: Underlig logik här! Hade det inte varit rimligare att bordlägga frågan tills det juridiska läget klarnat?

Webmastern


Kopiera länk 06-10-17

Familjerna får vänta

Alliansens familjepolitiska förslag finns inte med i den budget som vår nya borgerliga regering förelagt riksdagen. Det framgår om man läser det finstilta och lyssnar på regeringsföreträdarnas kommentarer.

Läs om budgeten - här (även om inte mycket där sägs om just de familjepolitiska förslagen).

Å ena sidan är underlåtenheten begriplig; regeringen har inte haft särskilt mycken tid på sig för att få ihop budgeten, å den andra är ignorerandet av just den familjepolitiska frågan illavarslande. 

Alla de som under lång tid kämpat för större rättvisa, valfrihet och ekonomisk effektivitet i barnomsorgen känner igen sig. När de borgerliga hade möjligheten att göra något åt saken (1976 - 1982 samt 1991 - 1994) hände inte mycket. Därför befarar dessa luttrade skeptiker att historien är på väg att upprepa sig.

Vi i Föräldraupproret kommer förstås att göra vad vi kan för att leda in utvecklingen på ett mer positivt spår.

Webmastern


Kopiera länk 06-10-09

Jämo: "Samma kvinnosyn i Sverige som bland talibanerna"

Genomsnittslönen för män är 20 procent högre än för kvinnor. En liten del handlar om ren lönediskriminering. En betydligt större del beror på att vi regelmässigt värderar kvinnor lägre än män. Det är samma strukturer som säger att män har rätt till kvinnors kroppar. Ett samhälle där det finns prostitution når aldrig jämställda löner.

Så börjar en debattartikel, skriven av chefsjämställdhetsombudsmannen Claes Borgström på DN Debatt idag, ett inlägg som naturligtvis utmynnar i slutsatsen att staten hårdare måste ta itu med medborgarnas felaktiga genusrelaterade attityder och beteenden.

Läs den - här!

Bedrövlig läsning! Borgström, likt hans åsiktsfränder på vänsterkanten, kan inte ens analysera problemets orsaker och och därvid komma fram till rätt svar. Då kan man heller inte bli förvånad över att slutsatserna, om vilka åtgärder som bör vidtagas, också blir bort i tok.

Män i allmänhet ser inte ned på kvinnor, vill inte förtrycka dem och vill absolut inte att de ska bete sig som män. Kvinnors lägre löner och mindre benägenhet att sträva efter toppositioner i samhället har biologiska, evolutionära - och faktiskt också politiska - orsaker. Ska det vara så svårt för Jämo att förstå?

Men det allvarligaste är kanske att Borgström använder sig av sin myndighetsposition i samhället för att basunera ut sina egna, personliga, åsikter i jämställdhetsfrågan. Så får en statlig myndighet inte agera!

Webmastern


Kopiera länk 06-10-09

Folkhälsoinstitutet: "Unga flickor mår allt sämre"

Fler ungdomar än någonsin drabbas regelbundet av magont, ryggont, yrsel, stress och depressioner. Den negativa trenden har pågått i 20 år och ingen vändning kan ännu skönjas.

Det framgår av en undersökning som Folkhälsoinstitutet nyligen genomfört och som uppmärksammas i dagens nummer av Svenska Dagbladet - här!

Men allt pekar inte åt fel håll. Undersökningen ger vid handen att våra ungdomar numera äter bättre, röker mindre och dricker mindre alkohol.

Skolläkaren Katarina Karlebo-Berggren tror att det vore bra om någon förälder vore till hands hemma efter skoltidens slut men vågar inte, med hänsyn till samhällsklimatet, riktigt föreslå något så radikalt.

Och alltid lika politiskt korrekta Folkhälsoinstitutet föreslår som lösning bättre statliga uppföljningar och högre effektivitet i skolan.

Typiskt.

Webmastern


Kopiera länk 06-10-09

– Kvinnorna gick högerut,

kommer Elise Claeson fram till i en eftervalsanalys som du finner i dagens nummer av Svenska Dagbladet - här!

Med stöd av SVT:s vallokalsundersökning kommer hon fram till att Alliansen nu har ett starkare stöd bland kvinnorna än vad vänsterblocket har och att det var den väljarrörelsen som avgjorde saken.

En intressant sak är att även den f d feministen Linda Skugge numera håller med Claeson till hundra procent. Läs själv - här - och förundras!

Webmastern


Kopiera länk 06-10-07

Några familjepolitiska reformer kan dröja

Vad vi kan förstå avser den nya regeringen att tämligen snart genomföra den utlovade resursförstärkningen av förskolan och införa den likaledes utlovade barnomsorgspengen (se Alliansens familjepolitiska förslag - här) men avvakta statsfinansernas utveckling innan den inför det också utlovade vårdnadsbidraget till hemmastannande småbarnsföräldrar och den på samma sätt framhållna jämställdhetsbonusen. 

Så tolkar vi regeringsförklaringen samt intervjuer den nye statsministern givit i samband med den. 

Därmed framstår den nya regeringens ambitioner på barnomsorgens område som klara. Även den vill, precis som den gamla regeringen, se till att den kommunala barnomsorgen blir oemotståndlig innan den öppnar upp för möjligheten för Sveriges småbarnsföräldrar att själva ta hand om sina barn.

Det är dock trevligt att för en gångs skull kunna ge våra högsta politiska företrädare beröm: Avvaktandet med att införa den aviserade jämställdhetsbonusen är jättebra. Den får regeringen gärna vänta med ända tills all tid löpt ut ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-10-02

En utmärkt sammanfattning av forskningsläget

"Storskalig, kollektiv barnomsorg är inte bra för barn under tre års ålder!" Det har en psykolog och en läkare i Canada kommit fram till genom att gå igenom och sammanställa en mängd forskningsinsatser i Kanada, USA, Storbritannien och Sverige på området.

Läs deras sammanfattning (på engelska) - här!

Kanadensarnas slutsatser står i tämligen bjärt kontrast mot vårt svenska Folkhälsoinstitutets, vars slutsatser du kan jämföra med - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-09-29

Mora avvaktar regeringens åtgärder…

…i barnomsorgsfrågan innan de går vidare och inför något slag av vara-hemma-möjlighet. Det framgår av en artikel i Mora Tidning, som du kan läsa - här.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-29

– Jag är orolig för dig Fredrik,

skriver Liza Marklund, i ett öppet brev till vår nye statsminister, i dagens nummer av Expressen och uttrycker oro för att Alliansen kommer att ge jämställdhetsarbetet ett bakslag genom att införa ett vårdnadsbidrag som i huvudsak kvinnorna kommer att utnyttja.

Läs Marklunds debattinlägg - här!

Debattinlägget är bedrövligt i den okunnighet i sakfrågans olika dimensioner som läggs i dagen. Män ser inte ned på kvinnor. Män vill inte jävlas med kvinnor. Män gaddar inte ihop sig för att förtrycka kvinnor. Och Marklunds resonemang om hur de ekonomiska drivkrafterna i barnomsorgen påverkar ska vi bara inte tala om.

Undertecknad hade gärna bemött Marklunds galenskaper i Expressen, men eftersom jag är en anonym man medan hon är en känd kvinna, kommer jag aldrig att få in något genmäle i den tidningen. Hoppas Marklund gläder sig åt det feminina övertaget.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-27

"Vinnarna är barnen"

– De stora vinnarna på Alliansens förslag till vårdnadsbidrag är barnen, skriver Yvonne Andersson (kd) i Östgöta-Corren som svar till Renée Frangeur, vars inlägg i debatten vi uppmärksammade - här!

Anderssons svar är bra, framför allt i problembeskrivningsdelen. Men lite synd är det att hon binder sig så hårt till en så dålig lösning som kommunala vårdnadsbidrag när det finns så många bättre (t ex en universell barnpeng eller avdrag på skatten för försörjningsbörda).

Webmastern


Kopiera länk 06-09-26

Oklart läge i Gävle

Igår röstade Gävle kommunfullmäktige ned en motion från Kd om vårdnadsbidrag för hemmastannade småbarnsföräldrar samt ansökan till regeringen om att så få göra. Detta med motivet att motionen, på grund av valutgången, blivit överspelad. Men i det nya kommunstyre som tillträder senare i höst kan frågan bli aktuell igen, mot bakgrund av den nya regeringens signaler i frågan. 

Läs mer om saken i Gefle Dagblad - här!

Det är en nåd att be om att det nya kommunstyret ska sätta press på sin nya regering i Stockholm att lösa problemet där, t ex medelst en universell barnpeng som föräldrarna antingen kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Eller ännu hellre, avdrag på skatten så att familjerna, under småbarnsåren har råd att leva på en lön. 

Webmastern


Kopiera länk 06-09-25

Vårdnadsbidrag på gång i Gnesta och Trosa

Det rapporterar Södermanlands Nyheter om i en artikel som du kan läsa - här!

Visst är det bra att de två södermanländska kommunerna hakar på och gör vad de kan för att bryta dagistvånget, men ännu bättre vore om de satte lite press på sina partikamrater i den nya regeringen och riksdagen för att få en lösning till stånd på den nivån. En sådan skulle ha alla förutsättningar för att ge de två kommunernas invånare bra mycket mer frihet och välstånd än vad en vårdnadsbidragslösning någonsin kan.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-24

– Hemmafrun är tillbaka,

tycker sig Svenska Dagbladet kunna konstatera och åberopar ett antal tecken, statistiska och trendmässiga, som stöd för sin slutsats. Ett intervjuoffer i artikeln ger också ett svar på frågan varför begreppet hemmafruar väcker så starka känslor här i Sverige: "Det är för att kvinnorna i karriären får så dåligt samvete."

Läs artikeln - här!

Ett annat intervjuoffer i artikeln beklagar att hemmakvinnor gör sig ekonomiskt beroende av sina förvärvsarbetande män. Det är förvisso sant, men män blir - då barn anländer - också beroende av sina kvinnor. Då uppstår nå't som båda kanske förträngt fram tills dess: "familjen".

Och förresten, hur mycket bättre vore det för den nyblivna modern att i stället bli beroende av staten, som i nyckfullhet och opålitlighet minsann inte står mannen efter?

Webmastern


Kopiera länk 06-09-23

Var femte VAB-are fuskar,

har Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Forskning (IFAU) kommit fram till. Fusket består enligt uppgift i huvudsak av att föräldrar anmäler till Försäkringskassan att de stannar hemma för vård av sjukt barn trots att barnet är på dagis och föräldern på jobbet - eller av att föräldern inte skulle ha jobbat under den aktuella tiden. 

Uppgifterna innebär att Försäkringskassan betalar ut ca 650 miljoner för mycket till småbarnsföräldrar för vård av sjuka barn.

Läs mer - här!

Det är tragiskt att så många i grunden rättrådiga medborgare ändå faller för frestelsen att offra hedern för småpengar. Så blir det lätt när staten tar hand om större delen av folks inkomster och återbetalningen hänger på hur man fyller i myndigheternas blanketter. Sverige har blivit ett land av fifflare där småbarnsföräldrarna ingalunda är de enda småskurkarna.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-22

"Vårdnadsbidraget, ett bakslag för kvinnokampen"

Det hävdar Renée Frangeur, lektor i genusvetenskap på Linköpings Universitet i en debattartikel i dagens nummer av Östgöta-Correspondenten, ett alster som du kan läsa - här.

Artikeln är väl värd genomläsning eftersom den innehåller mycken underbyggande fakta. Den är också värd ett bemötande eftersom det går att dra andra slutsatser av Frangeurs egen statistik, framför allt om man kompletterar med viktiga uppgifter som hon utelämnar.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-20

Vara-hemma-möjligheten i Hedemora ryker

Sossarna gick framåt i Hedemora kommun och uppnådde 41,4 % av rösterna. Det torde betyda att partiet måste ingå i nästa kommunregering och även dominera denna. Och det torde i sin tur innebära att den vara-hemma-möjlighet som där skapats under namnet "Hedemoramodellen" kommer att stoppas.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-20

– Omsorg om små barn hemma är ett riktigt arbete,

hävdar Jonas Himmelstrand i denna debattartikel i Världen Idag och åberopar Nackamodellen som bevis. I de kommuner som infört modellen köper kommunerna ju barnomsorg från föräldrarna och det skulle de ju inte göra om de erbjudna tjänsterna inte hade något kommersiellt värde. Alltså är barnomsorg hemma ett riktigt arbete, hävdar han.

Visst har Himmelstrand rätt i att barnomsorg och då gärna hemma, är ett riktigt jobb, men lite synd är det att han inte siktar högre, t ex mot en generell barnpeng som föräldrarna antingen kunde köpa barnomsorg för eller stanna hemma för. Eller ännu hellre: mot utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som faktiskt är norm för offentliga tjänster, i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och ådragna barnomsorgskostnader. Det skulle svenska folket bli bra mycket rikare och friare av än kommunala vårdnadsbidrag!

Webmastern


Kopiera länk 06-09-16

Mats Gerdau i Nacka får Haro:s guldmedalj

"Mats Gerdau och Nacka kommun har på ett föredömligt sätt visat vägen till valfrihet för många föräldrar och även andra kommuner. De har inte låtit sig stoppas av riksdag och regering utan genomfört en revolutionerande, nyskapande och efterfrågad modell för valfrihet."

Så lyder motiveringen till att Mats Gerdau får årets guldmedalj från Haro. Det rapporterar Världen Idag.

Även Nina Björk, den tidigare så skarpa och kompromisslösa vänsterfeministen som skrev Under det rosa täcket och blev berömd, har blivit medaljbeprydd för den omsvängning hon så tydligt gjorde med sin artikel i Dagens Nyheter 05-10-30, som du kan läsa (om) här

Förra gången, i januari i år, delade Haro, för ovanlighetens skull, ut flera medaljer, till Elise Claeson, Annica Dahlström, Anita Goldman, Carl Hamilton och Alf Svensson.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-15

Föräldrarna gillar Nackamodellen

De tre kommunerna som hittills inför den s k Nackamodellen, d v s Nacka, Sollentuna och Tyresö, har nyligen genomfört en enkät gentemot 78 av de cirka 100 familjer som nappat på den. Svaren visar att föräldrarna över lag är positiva. Men några tycker att ersättningen är för låg, att för få andra barn är hemma på dagarna och att byråkratin (kravet på bulvanföretag) kring modellen är för stor.

Läs mer - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-09-14

2000 namn överlämnade till Örebros kommunledning

I samband med en debatt om vårdnadsbidrag på Stortorget i Örebro igår mellan kd:s Lennart Bondesson och sossarnas Lena Baastad passade denna förenings medlem Susanne Lindholm på att överlämna de listor om drygt 2000 namn som föräldragruppen i sta'n lyckats samla in. Hon vädjade till Baastad med kollegor i stadens rådhus att hörsamma föräldrarnas krav på mer rättvisa och valfrihet i barnomsorgen.

Men av debatten som föregick överlämnandet framgick det att Baastad är kallsinnig till föräldrarnas krav eftersom föräldraförsäkringen och den kommunala barnomsorgen är de system som sossarna vill satsa på, inget annat.

- Det skulle kosta 45 miljoner om året att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag på 3000 kr i månaden per barn. Det har vi inte råd med - och förresten, vem har råd att leva på ynka 3000 kr i månaden, sade hon bland annat.

- Fyrtiofem miljoner är trots allt inte ens en procent av stadens budget och 3000 kr är bättre än dagens noll kronor, kontrade Bondesson med. 

Låst läge som vanligt alltså. Synd att ingen bad Baastad redogöra för hur ett vårdnadsbidrag skulle komma att kosta mer trots att 3000 i månaden bara är en tredjedel av vad motsvarande omsorg kostar på dagis. Då hade hon tvingats erkänna att det beror på att kommunen i så fall skulle tvingas börja med att betala de småbarnsföräldrar som idag gör jobbet gratis och att hon gärna ser att det grova utnyttjandet och den orättvisan består. Det hade inte varit så dumt om folk hade fått den saken klar för sig.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-11

Folk vill ha vårdnadsbidrag

En majoritet tycker att Alliansens förslag om ett vårdnadsbidrag på 3000 kr i månaden vore ett bra alternativ till dagis. Det framgår av ytterligare en opinionsundersökning som Sifo gjort, denna gång på uppdrag från Göteborgs-Posten. Av undersökningen framgår att ungdomar är mest positiva medan äldre människor är mindre entusiastiska.

Läs mer - här!

Hur länge till ska våra valda komma undan med att så uppenbart frondera mot väljarnas önskemål?

Webmastern


Kopiera länk 06-09-08

Allianspolitikerna i Lekeberg lovar större valfrihet

I anslutning till gårdagskvällens kommunfullmäktigesammanträde diskuterades barnomsorgen mot bakgrund av att fullmäktiges presidium beslutat sig för att inte låta fullmäktige ta upp föräldragruppens förslag om mer valfrihet i barnomsorgen till behandling med motiveringen att det strider mot lagen. (1)

Under diskussionen medverkade några av ledarna i upproret och på frågan vilka ledamöter som tillsammans med sina partier kommer att verka för en lösning på det problem som gruppen satt fingret på uttryckte Alliansens ledamöter sin vilja till medverkan, medan sossar och vp-are lovade att kämpa emot. 

- Vill ni ha valfrihet i barnomsorgen, rösta på kristdemokraterna, tipsade kommunalrådet Lennart M Pettersson (s).

Bakgrund: Här rapporterade vi att upproriskt sinnade småbarnsföräldrar i Lekebergs kommun i Närke, med god marginal samlat in det antal namn som krävs för att tvinga upp frågan om mer valfrihet i barnomsorgen på kommunfullmäktiges bord.

Fotnot 1: Undertecknad är inte helt övertygad om förslagets påstådda konflikt med lagen. Hoppas några engagerade kommunpolitiker undersöker saken. Till exempel har ju den s k Nackamodellen de facto blivit laglig tack vare att den inte överklagats i tid i Tyresö. I och med det har ett viktigt prejudikat skapats också för Lekeberg att utnyttja.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-07

Äktenskap är bäst för barnen

Ogifta föräldrar löper upp till fem gånger större riska att drabbas av familjeupplösning än gifta. Det visar en studie som The Conservative Party i Storbritannien låtit ett oberoende sociologiforskningsinstitut i Bristol genomföra.

Läs mer (på engelska) - här!

Artikeln ger intryck av att partiet kommer att låta rapporten ligga till grund för en annorlunda, mer familjestödjande politik än den sverigeinspirerade linje som den sittande labourregeringen följer. Det vore i så fall rätt medicin för Storbritannien, som bl a har problem med ett stort antal unga ensamstående småbarnsmammor!

Webmastern


Kopiera länk 06-09-06

Större chans till alliansseger i höstens val

- Höstens val avgjordes sannolikt den 30 september då Alliansen presenterade sitt familjepolitiska program, skriver Åke Sundström i dagens nummer av Världen Idag.

Men han är också kritisk till utspelet, bl a till kravet på full behovstäckning i den kommunala barnomsorgen innan hemomsorg ska kunna erbjudas medborgarna, till det föreslagna vårdnadsbidragets låga nivå, till villkoren som är knutna till den betydligt generösare barnomsorgspengen och till den föreslagna jämställdhetsbonusen, som Sundström visar skulle få orimliga konsekvenser.

Det är bara att hoppas att Sundström har rätt i sin förmodan om utspelets effekt på väljaropinionen. Undertecknad känner sig tyvärr inte lika övertygad, trots Sundströms utomordentligt goda insatser för vår sak.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-04

"Det finns värre kvinnofällor än hemmajobb"

"En ännu större fälla är att, av ekonomiska skäl, tvingas att förvärvsjobba, trots att man har småbarn och hellre skulle vilja ta hand om dem under några korta men viktiga år."

Ungefär så skriver Anna Tjäder i ett inlägg i dagens nummer av Östgöta-Correspondenten, som du kan läsa - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-09-03

Utrotningshotade hemmafruar

- Jag känner några hemmafruar. Det känns exklusivt på något sätt. Som att ha varit i Afrika och tittat på bergsgorillor. Nej, jag menar inte att hemmafruar är gorillor. Bara att de är ungefär lika sällsynta samt att de flesta som talar om dem offentligt aldrig träffat några. Så börjar Gert Gelotte sin krönika i dagens nummer av Göteborgs-Posten, som han avslutar med: 

"Tillsammans kan vi dessutom fundera över varför barn inte räknas in i bruttonationalprodukten medan politiker som pratar skit, och får betalt för det, anses producera en tjänst och därmed bidra till tillväxten."

Webmastern


Kopiera länk 06-09-01

–Problembarn bör spåras före födseln...

...och staten gripa in om sannolikheten är stor att barnet föds in till en dåligt fungerande familj! Det tycker Storbritanniens premiärminister Tony Blair i en BBC-intervju som nyss sänts.

Udden är riktad mot landets många unga och ensamstående mödrar, som Blair lovar statligt stöd till under förutsättning att de underkastar sig statens kontroll.

- Detta luktar statlig socialhygienspolitik lång väg, säger en taleskvinna för tankesmedjan Civitas (1) i en kommentar.

Läs Aftonbladets rapportering om Blairs utspel - här!

Blair förstår uppenbarligen inte att det är den sverigeinspirerade, familjefientliga och socialistiska socialpolitik hans regering så länge fört som skapat problemet med alltför många splittrade familjer och ensamma unga mödrar. Därför föreslår han mer av samma dåligt fungerande politik, att staten ska flytta fram sina positioner på medborgarnas bekostnad! Han har tydligen svårt att förstå att han borde gå i motsatt riktning!

Fotnot 1: Civitas är den tankesmedja / det bokförlag som gett ut Patricia Morgans bok, Family Policy Family Changes - Sweden, Italy and Britain Compared, som vi berättade om - här

Webmastern


Kopiera länk 06-09-01

Ingen folkomröstning om barnomsorgen i Lekeberg

Här rapporterade vi att upproriskt sinnade småbarnsföräldrar i Lekebergs kommun i Närke, med god marginal samlat in det antal namn som krävs för att tvinga upp frågan om mer valfrihet i barnomsorgen på kommunfullmäktiges bord.

Men nu tvingas vi konstatera att kommunstyrelsen där avstyrkt föräldragruppens förslag med motiveringen att den förslagna lösningen - vårdnadsbidrag - inte är en kommunal utan en statlig fråga.

Det rapporterar SVT Tvärsnytt idag.

Vi i denna föreningen kan bara hoppas att föräldragruppen inte lägger av i och med denna motgång utan återkommer på lämpligt sätt med stöd av den namninsamling de så förtjänstfullt genomfört.

Webmastern


Kopiera länk 06-09-01

'Nej' till valfri barnomsorg i Gävle

Vi har tidigare på denna plats berättat att driftiga unga mödrar i Gävle i våras drog igång en namninsamling för mer valfrihet i barnomsorgen. 

Naturligtvis hade föräldragruppen som etappmål att få ihop det erforderliga antalet namn i god tid före höstens val, men nu kan vi meddela att de misslyckades med just det delmålet (inte med hela kampanjen). De behövde 3700 namn men fick "bara" ihop 2300 i tid.

Samtidigt har kd-gruppen i kommunhuset i Gävle motionerat om ungefär samma sak, och den motionen behandlades av kommunstyrelsen igår. Men då insåg t o m förespråkarna att 'tåget hade gått' för att hinna behandla den i tid för de allmänna valen 17/9. 

Läs mer om det som hänt i Gävle på sistone - här!

Så enkelt och lätt kan man - åtminstone tills vidare - förtränga behandlingen av en fråga som en förkrossande majoritet av medborgarna vill ha en lösning på!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-31

Ingen Nackamodell i Krokom

Vi har just blivit varse att det även motionerats om införande av Nackamodellen i Krokom i Jämtland. Men också att motionen avstyrkts av kommunens Barn och Utbildningsnämnd med motiveringen att den avstyrkts av Skatteverket. Därmed kan man vara tämligen säker på att den också kommer att avstyrkas av Kommunstyrelsen och slutligen avslås av Kommunfullmäktige.

Läs mer om Anne Catrine Hedmans (kd) initiativ - här!

Världen är galen! För det första är Skatteverket ingen domstol, för det andra har modellen - de facto - blivit laglig på grund av att den inte överklagats inom föreskriven tid i Tyresö!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-31

Alliansen har enats även om familjepolitiken

Igår vid lunchtid presenterade Alliansens företrädare huvuddragen i den familjepolitik som de ingående partierna kommer att föra om de får väljarnas förtroende 17/9. Paketet innehåller följande huvudkomponenter:

Läs Göteborgs-Postens rapportering om utspelet - här och analys av detsamma - här! Läs också gärna Per Kågesons kommentarer på DN Debatt - här! Och inte att förglömma: Haros, Hemmaföräldrars och denna förenings kommentarer - här!

Det är uppenbart att alliansledningen ännu inte fattat galoppen om hur samhällsekonomiskt förlustbringande den kommunala barnomsorgen är, hur mycket på tvärs mot folkopinionen den går, hur frihetsberövande den är och hur den bidrar till att våra ungdomar mår sämst i hela den utvecklade världen! 

Det är tydligt att nämnda ledning också framöver tänker satsa det mesta av krutet på den kommunala barnomsorgen för att göra den fortsatt svår för småbarnsföräldrar att välja bort.

Det har länge varit uppenbart att vi i detta land inte längre har kvar någon liberal opposition som värnar om medborgarnas frihet och de välståndsskapande krafterna i samhället. Numera drar sig inte heller den borgerliga oppositionen för att försöka köpa väljarnas röster med deras egna skattepengar som om de vore gratis. Ingenting kan var mer fel! Skattepengar är - samhällsekonomiskt sett - svindyra!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-31

–Varför så svårt att acceptera den mänskliga naturen?...

...Det är inget större fel på den! Ungefär det frågar sig - och påstår - Elise Claesson i vad som Svenska Dagbladet stämplar som slutreplik i den debatt hon själv startade 24/8 med detta inlägg.

Läs hennes avslutande inlägg i just denna debatt - här! Det håller som vanligt högsta klass.

För undertecknad, som är man, är det särskilt tillfredsställande att läsa artiklar som kvinnor skriver, som till punkt och pricka ger uttryck för mina egna slutsatser och värderingar. Det måste ha en viktig innebörd som vänsterfeministerna ännu inte fattat. 

Webmastern


Kopiera länk 06-08-29

– Den kommunala barnomsorgen är lönsam,

hävdar tidskriften Förskolan i denna artikel där docenten i nationalekonomi vid Uppsala universitet, Eva Mörk, tar sin läromästares rapport Dagis och Drivkrafter till hjälp när hon hävdar att skattesubventionerad, offentligt tillhandahållen barnomsorg är samhällsekonomiskt lönsam.

Påståendet att den kommunala barnomsorgen skulle vara samhällsekonomiskt lönsam är falskt! Det har vi påpekat många gånger på denna webbplats, nu senast - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-29

– Mer kompromisser behövs inte,

skriver Vestmanlands Läns Tidning på ledarplats i dagens nummer och menar att i och med att den hägrande regeringsmakten nu fått Folkpartiet att, mot sin övertygelse, acceptera vårdnadsbidrag till hemmastannande småbarnsföräldrar behövs inga fler kompromisser i Alliansen inför valet. Tidningens argument är att de i samarbetet ingående borgerliga partierna måste ha några skillnader kvar för att kunna locka väljarna till just sina partier.

Läs ledaren - här! (Och när du ändå är på gång rekommenderas du att också läsa kd-arna Göran Hägglunds och Torsten Lindströms debattartikel i samma nummer av tidningen - här!)

Samma spår som VLT är inne på nu var Östgöta-Correspondenten inne på redan i början av juli med anledning av de då aktuella kompromisserna i Alliansen om fastighetsskatten.

Det börjar bli uppenbart att ledarskribenterna på VLT, tack vare oss protestanters envetna kamp, har börjat fatta hur orättvis den rådande barnomsorgspolitiken är. Nu återstår "bara" att också få dem att inse hur samhällsekonomiskt olönsam och icke-representativ för folkets vilja den är.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-28

– Vårdnadsbidrag vore fel...

...eftersom de dels skulle förstärka ojämställdheten mellan kvinnor och män och dels innebära ersättning från staten för att inte arbeta. 

Det skriver Uppsala Nya Tidning idag i en ledare som du kan läsa - här!

Det är skrämmande hur kompakt okunnigheten är om: 

 1. orättvisan i samhällsstödet mellan dagisföräldrar och hemmaföräldrar samt
 2. att dagisföräldrarna - genomsnittligt sett - inte betalar vad den kommunala barnomsorgen kostar samhällsekonomiskt sett.

Den okunnigheten får inte bara ledarskribenter att dra helt fel slutsatser.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-28

Så vill partierna ordna barnomsorgen

Dagens Nyheter har ställt följande tre frågor till företrädare för de sju riksdagspartierna:

 1. Hur vill ni förändra föräldraförsäkringen?
 2. Ska föräldrar utöver föräldraförsäkringen kunna få ersättning för att vara hemma med barn?
 3. Hur ser ni på maxtaxan på dagis?

Läs hur de olika partierna svarade - här!

Detta blev en av de bästa sammanställningarna av partiernas barnomsorgspolitiska program som jag hittills sett. Det är bara att tacka DN för hjälpen.

För undertecknad är det dock en aning nedslående att bara ett parti (Centern) vågar föreslå en barnpengslösning och att inget parti är i närheten att våga föreslå den samhällsekonomiskt och frihetligt sett bästa lösningen: utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader. Det säger en del om hur socialiserade svenska folket blivit av en mansålder av nästan oavbrutet socialdemokratiskt maktinnehav.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-28

"Barnen måste gå före arbetet"

Det är rubriken på en debattartikel som Kd:s Göran Hägglund och Maria Larsson fick publicerad i dagens nummer av Svenska Dagbladet med anledning av Elise Claesons inlägg 24/8 och Petra Ulmanens 25/8.

Läs det - här!

Artikel är bra, det enda jag har emot den är följande: 

 1. Påståendet att Claeson för ett alltför förenklat resonemang för att kunna tas på riktigt allvar är orättvist! Hon vill visa hur den förda familjepolitiken strider mot den mänskliga naturen och lyckas bra med det. Varför begära mer av henne på det begränsade utrymme som tidningen upplåter?
 2. - Kvinnor vill inte hamna i en beroendeställning gentemot sina män, som de inte kan ta sig ur, skriver författarna. Förstår de inte att ett kraftigt ömsesidigt beroende mellan man och kvinna uppstår när barn anländer? Det är inte bara kvinnor som blir beroende då utan också männen. Och hur mycket bättre är det för kvinnor med barn att i stället bli beroende av staten?
 3. Synd att partiet inte vågar gå längre än att föreslå kommunala vårdnadsbidrag, eftersom en barnpeng som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för vore så mycket bättre. För att inte tala om hur ännu mycket bättre utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader vore.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-27

"Jämställdheten har fått opinionen emot sig"

Det tycker sig Dagens Nyheters ledarskribent Henrik Brors känna runt sitt vätta finger. Istället finner han att familjen, dess behov och oavhängighet gentemot staten blivit viktigare frågor än på länge. 

Läs hans intressanta betraktelse - här!

Ett trevligt kvitto på att det opinionsarbete vi i denna förening - och andra - lag ned under så lång tid, ääntliigen är på väg att ge resultat. Om du läsare av dessa rader är med i den kampen: Grattis till framgången!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-27

Folkpartiet accepterar vårdnadsbidrag

Folkpartiet byter fot och säger ja till kommunala vårdnadsbidrag.

- Vi vill inte blockera en alliansuppgörelse, säger Lars Leijonborg, men antyder att eftergiften ändå är förknippad med ett antal villkor som, i sin tur, avslöjar att partiledningen tar detta steg under protest.

Läs mer - här och här!

Redan 17/8, d v s här,  kunde vi rapportera att Folkpartiet var på väg att svänga i barnomsorgsfrågan, inte av övertygelse utan som en kapitulation inför det tryck som vi dagistvångskritiker skapat. Dagens utspel ska nog ses som en bekräftelse på att fotbytet är en realitet. 

Visst är det bra att det rådande dagistvånget ser ut att vara på väg att rämna, men ännu bättre vore om Alliansen tog mod till sig och föreslog en mer renodlad lösning som t ex en barnomsorgspeng som småbarnsföräldrar antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för - eller ännu hellre: utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader. Den senare lösningen skulle svenska folket bli bra mycket rikare och friare av!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-27

"Infektioner och buller plågar daghemsbarnen"

Det skriver professorn och läkaren Wilhelm Engström i dagens nummer av Svenska Dagbladet som svar på Petra Ulmanens arga inlägg igår i samma tidning (se nedan). Ulmanens mothugg uppstod som en reaktion på Elise Claesons debattartikel 24/8 (ytterligare ett snäpp längre ned på denna sida).

Engström ger Claeson stöd och hävdar att många barn hade sluppit många sjukdomar och besvär vid späd ålder om de sluppit dagis då.

Läs Engströms inlägg i debatten - här (längst ute till höger på sidan)!

Det börjar brännas under fötterna på dagiskramarna! Vad ska de nu hitta på?

Webmastern


Kopiera länk 06-08-26

Nina Björks fortsatta bekännelser

Nina Björk, en av våra argaste vänsterfeminister som är för statlig styrning av folks beteenden så att fullständig jämställdhet mellan män och kvinnor uppnås, är uppenbarligen inne i en stor personlig metamorfos som fick sin början i och med att hon fick barn. Vi skrev om saken redan - här

Hon har kommit på att det kanske inte är så bra att lämna in riktigt små barn på dagis, varken för barnet eller föräldern. Men därmed inte sagt att hon kommit på vad man ska göra åt saken.

I ett inlägg på DN Kultur idag går hon Elise Claeson till mötes på ett nästan rörande sätt. Läs hennes debattinlägg - här!

Så trevligt det vore för Björk själv och för alla oss som kämpar för mer föräldra- och familjemakt på statens bekostnad om hon kom till insikt om att vad som behövs är att familjen, i lagstiftningen och i skattehänseende, återerkändes som den fundamentalt viktiga sociala enhet den är, alltid har varit och alltid kommer att vara!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-25

"Claesons febriga fantasier"

Det tog bara ett dygn för vänsterfeministen Petra Ulmanen att bemöta Elise Claesons inlägg igår i Svenska Dagbladet med ett genmäle där strategin är att misstolka Claesons budskap och sedan bemöta den sålunda konstruerade nidbilden.

Läs Ulmanens ilskna mothugg - här! Och folkpartisten Erik Ullenhags nästan lika ilskna protest, på samma sida i tidningen - här!

Läget är tämligen bedrövligt! Det är så mycket Ulmanen och Ullenhag inte fattar, trots att Claeson varit väldigt tydlig! Kanske är deras största miss därvidlag att de inte fattar hur förlustbringande, hur mycket fattigare den svenska kommunala barnomsorgen gör svenska folket. Att den ekonomiska ineffektiviteten är det kanske största skälet till att hemmaföräldrar nästan svälter ihjäl medan dagisföräldrar flänger omkring som skållade råttor för att hinna med att dra in tillräckligt med pengar, samtidigt som dagis kämpar på med för lite personal och för låga löner. 

Om dagis vore så lönsamt som det påstås skulle väl alla ovan nämnda medborgarkategorier ha det bättre ställt och kunna ta det lite lugnare!

Som sagt, synd att Ulmanen och Ullenhag inte fattar att de gått på världens blåsning!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-24

Säffle ska ta fram en egen föräldralönsmodell

I våras gick vi i föreningsstyrelsen ut med en uppmaning till medlemmar boende i ett antal lämpliga kommuner att starta namninsamlingar för mer valfrihet i barnomsorgen. Endast i en kommun hörsammades vår uppmaning - i värmländska Säffle. Där lämnade några eldsjälar, med Carin Gustavsson i spetsen, redan efter ett par månader, 9/6, in ca 700 namn med krav på att kommunstyrelsen, antingen på eget initiativ tar fram en lämplig modell för att utjämna orättvisan mellan dagisföräldrar och hemmaföräldrar eller går till folkomröstning i frågan.

Kommunledningen har valt det förra alternativet, d v s att direkt ta fram en lämplig lösning utan att gå "omvägen" via en folkomröstning. Det framgår av en artikel i Säffle-Tidningen, som du kan läsa - här!

Vi i föreningsstyrelsen står här och klappar händerna frenetiskt i beundran inför Carin Gustavsson och medkämpars insats och hoppas att det oväsendet hörs t o m i Säffle. Hela kampanjen är ett skolexempel på vad man kan åstadkomma med lite eftertanke, samarbete och målmedvetenhet. Kort sagt: ett föredöme för andra frihetskämpar i kommuner av samma kategori!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-24

"Mammorna kan avgöra valet"

"En stark underström går genom valrörelsen. Kvinnorna ropar: Vi vill vara mammor och ta hand om våra barn hemma. Men politiker och vilseförda genuspedagoger bromsar."

- Avsluta kriget mot människans natur, manar Elise Claeson, i en som vanligt utomordentligt bra krönika i dagens nummer av Svenska Dagbladet, en artikel som du kan läsa - här!

Med risk för att jag upprepar mig ad nauseam: Hon blir bara bättre och bättre, den där Claesondskan!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-23

– Synd att de låst sig vid vårdnadsbidrag,

säger Haros ordförande Therese Murphy och syftar på Allians för Sverige, i en intervjuartikel i dagen nummer av Pingströrelsens tidning Dagen. Hon menar att det kan finnas bättre lösningar på orättvisan mellan hemmaföräldrar och dagisföräldrar än den Alliansen nu diskuterar, t ex en barnpeng som föräldrarna antingen kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för - eller avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader.

Läs artikeln - här!

I detta sitt antagande, att det finns bättre lösningar än vårdnadsbidrag, har Murphy helt rätt! Det är olyckligt att media och proffspolitikerna tillsammans stämplat Föräldraupproret som kämpande för vårdnadsbidrag som enda tänkbara lösning. Så är det ju inte. Föräldraupproret är en kamp för att synliggöra orättvisan mellan hemmaföräldrar och dagisföräldrar och för att förmå våra politiker att ta över stafettpinnen och lösa problemet på bästa sätt. Som Murphy påpekar är vårdnadsbidrag inte det bästa sättet.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-22

Varning för karriärkvinnor!

- Killar, skriver Michael Noer, medarbetare på den amerikanska affärstidskriften Forbes varnande till sina genuskamrater, var de än må finnas: "Vad du än gör, gift dig inte med en kvinna med karriärambitioner. För om man ska tro sociologiska forskare ökar då risken för äktenskapliga problem, dels eftersom kvinnor i karriären oftare skiljer sig, oftare är otrogna och är mindre benägna att skaffa sig barn. Och de kvinnor som trots allt låter sig bli gravida är mer benägna att bli missnöjda med konsekvenserna."

Ja ungefär så börjar Noers vetenskapligt välgrundade resonemang och rådgivning till sina genusfränder i en artikel som är skriven med en glimt i ögat som tyvärr få kvinnor som läst artikeln ser ut att ha uppfattat. I stället har tidskriftsredaktionen, enligt uppgift, blivit överhopade med arga genmälen från just kvinnor.

Läs Noers underhållande brandfackla (på engelska) - här - och jämför gärna hans väl underbyggda resonemang med det mindre välbyggda genmäle (skrivet av Noers kollega i företaget, Elizabeth Corcoran) som tidskriften publicerat jämsides.

Noers artikel - och reaktionen på den - bekräftar också en annan sak: att mäns och kvinnors humor skiljer sig åt. Många kvinnor förefaller inte förstå att Noer driver inte bara med män och kvinnor i största allmänhet utan framför allt med den sociologiska expertisen och forskningen.

Vilken tur att vi män (ja, undertecknad är man) har det sinne för humor vi har. I annat fall hade vi väl för länge sedan smällt av inför dagens feministers anklagelser om hur hemska vi är gentemot kvinnor och barn. Vi förstår att de försöker driva med oss men är smarta nog att inte svälja betet ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-08-22

Förskoleministern har äntligen svarat!

I mars i år ställde nättidningen Hemmaföräldrar ett antal viktiga och välformulerade frågor till förskoleminister Lena Hallengren. Ett par veckor senare fick redaktionen svaret, vidarebefordrat av ministerns assistent (som det numera heter):

Lena Hallengren hade gärna svarat på dina frågor om de hade varit formulerade på ett seriöst och professionellt sätt. Nu är de i vissa fall helt felaktiga och i andra fall insinuanta och Lena Hallengren gör därför bedömningen att hon inte har möjlighet att medverka.

Men Kristdemokraterna hakade på och förvandlade tidningens frågor till en interpellation i riksdagen, som - som vanligt - slutade i allmänt käbbel och oförändrade, av prestige låsta, positioner.

Men nu har faktiskt ministern svarat på frågorna, som de repeterades av tidningen Kristdemokraten i juni!

Läs frågorna och ministerns svar, samt Hemmaföräldrars redaktörs kommentarer till svaren - här! Läs också gärna Kd:s Maria Larssons kommentarer - här!

Det är synd att ministrar kan komma undan med det slaget av dumheter som Hallengren - förmodligen - kommer att komma undan med i detta fall, eftersom medias representanter i den aktuella frågan, till övervägande del, står på ministerns sida och inte vill medverka till att hon avslöjas. Det är väl detta som kallas medias granskning av, och kritiska hållning inför, den politiska makten ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-08-21

"Låt staten betala sänkt arbetstid för småbarnsföräldrar"

Lagstifta om att småbarnsföräldrar ska erbjudas fem timmar kortare arbetstid i veckan samt att staten går emellan och minskar inkomstbortfallet, till endast 30 procent om bara den ena föräldern minskar sin arbetstid, upp till 90 procent om båda gör det. 

Det föreslår ett gäng akademiker på DN Debatt i ett inlägg som du kan läsa - här!

Det är uppenbart att artikelförfattarna har socialistiska sympatier. För dem måste staten spela huvudrollen i lösningen av varje samhällsproblem. Och de har inga skrupler mot att staten belönar vissa beteenden och bestraffar andra, trots att det bestraffade beteendet kan vara minst lika lovvärt som det belönade. Synd att artikelförfattarna inte inser att vad som verkligen behövs är en omfördelning av samhällets pengaresurser från staten till medborgarna så att småbarnsföräldrarna har råd att stanna hemma några år när barnen är små.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-20

Svensk familjepolitik avslöjad

Svenska barn måste in på dagis så att båda föräldrarna kan förvärvsarbeta. För att uppnå det målet har den svenska staten vidtagit ett helt batteri av åtgärder, från ungkarlsbeskattning av föräldrarna och erbjudande om kraftigt subventionerad barnomsorg till målmedveten propaganda gentemot befolkningen om hur förkastligt det är att "bara" stanna hemma och ta hand om barnen.

Det och mycket mer kommer den brittiske sociologen Patricia Morgan fram till i sin bok Family Policy Family Changes - Sweden, Italy and Britain Compared (Civitas, London, 2006, ISBN 1-903386-43-8), som vi just upptäckt. Författaren och förlaget har gett oss tillstånd att publicera kapitlet om Sverige, vilket vi gör - här! Och tack vare denna förenings medlem Krister Pettersson finns där också en till svenska översatt och förkortad version.

Mot bakgrund av att Morgan aldrig besökt vårt land utan undersökt oss på avstånd är hennes insats imponerande! Hon avslöjar hur sovjetisk och föråldrad vår barnomsorgpolitik är samt att den egentligen inte löst några av de problem som programmet skulle lösa (1) utan i stället skapat nya problem. Trots det har staten med sina stora propagandaresurser skapat intrycket - såväl i Sverige som utomlands - att programmet varit och fortfarande är - extremt framgångsrikt.

Fotnot 1: Den svenska statens trumfkort på det familjepolitiska området har länge varit svenska kvinnors höga förvärvsarbetsgrad. Men Morgan visar att inte ens det påstått goda (?) resultatet håller för en granskning, eftersom småbarnsmödrars frånvaro från jobbet, på grund av föräldraledighet, vård av sjukt barn eller egen sjukdom är ca 33 procent, en siffra som i termer av faktiskt arbetad tid drar ned helheten för kvinnor till EU:s medelvärde. Märkvärdigare än så är inte de svenska "framgångarna".

Webmastern


Kopiera länk 06-08-19

Sossarnas valmanifest: samma gamla vanliga flugfångarfasoner

Sossarna har tänkt locka barnfamiljerna att rösta rött (förlåt: "rätt") 17/9 med 300 kr i månaden lägre maxtaxa (så att den nya avgiften blir 960 kr/mån), gratis barnomsorg för tredje barnet samt gratis förskola tre timmar per dag för treåringar och äldre. 

Det framgick av det valmanifest som partiet presenterade igår, ett dokument som du kan läsa - här!

Förslaget är utmanande eftersom partiet så länge hävdat att det inte finns statsfinansiella resurser för att kompensera hemmaföräldrar för de skattefinansierade subventioner dagisföräldrar så länge åtnjutit. Nu kommer S plötsligt fram till att det finns sådana resurser, men att de ska användas för att subventionera dagisföräldrar ännu mer!

Den andra sidan av samma mynt är försåtligheten i erbjudandet. Ännu lägre föräldraavgifter för barnomsorg låter som ett generöst erbjudande men är i själva verket en fälla som kommer att göra det än svårare för Sveriges småbarnsföräldrar att ta hand om sina barn på det sätt de skulle vilja och som såväl FN:s barnkonvention som vår egen Föräldrabalk påbjuder!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-17

Fp kan tänka sig vårdnadsbidrag

Allianspartierna är, enligt Dagens Nyheter, eniga om att tillåta kommunala vårdnadsbidrag. Men Fp-ledaren Lars Lejonborg gillar inte att bidragen ska bli frivilliga för kommunerna att införa eller låta bli att införa. Dessutom tycker han att bidraget måste vara så lågt att det inte blir ett hot mot dagis och heller inte lockar "för många" att stanna hemma i stället för att förvärvsarbeta.

Läs DN:s notiser om Fp:s försiktiga - men dock - omsvängning - här och här!

Å ena sidan har vi i Föräldraupproret anledning att gratulera varandra efter fp-ledningens kursändring i barnomsorgsfrågan. Alliansen hade inte enats om att göra något åt orättvisan mellan dagisföräldrar och hemmaföräldrar om vi inte hade pressat på som vi gjort! Och Fp-ledningen, som i trettio-fyrtio år varit inne på socialisternas linje i frågan, hade definitivt inte ändrat kurs nu om den inte hade känt vår blåslampa i baken!

Å andra sidan är den kursändring som Lejonborg nu aviserar så patetiskt försiktig. Den visar att han egentligen inte kommit till någon ny insikt i frågans fundamentala dimensioner (t ex om hur kraftigt olönsam och frihetsberövande det rådande systemet är) utan bara vill slänga till de arga hemmaföräldrarna ett hundben så att de håller tyst ännu ett tag framöver.

Alliansen i allmänhet och Fp i synnerhet måste bearbetas hårdare!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-16

"Unga mår dåligt - staten måste ta hand om dem bättre"

Det kommer - inte oväntat - Folkhälsoinstitutet fram till i en rapport som förelades regeringen igår.

Bakgrunden är att det länge varit känt att ungdomars psykiska ohälsa ökat kraftigt under senare decennier. I rapporten kommer institutet fram till att orsakerna i huvudsak är två: svårigheterna numera att få jobb och något de kallar "den ökade individualiseringen". 

Det senare har - enligt rapporten - att göra med att vi i vårt moderna slag av samhälle blivit mer egocentrerade (i motsats till gruppfokuserade) än tidigare, en process som även barnen drabbas av. Det torde betyda att när våra ungdomar drabbas av anfäktelser av olika slag har många inte tillgång till närstående och stödjande vuxna.

Som lösning på problemen föreslår institutet att förskolan och skolan måste bli bättre på att utveckla barnens "intellektuella, emotionella och sociala kompetenser", inte att föräldrarna ska beredas bättre möjligheter att ta hand om sina barn.

Läs mer - här! Läs också Världen Idags uppmärksammande av rapporten - här!

Å ena sidan framhålls det i rapporten att den ökande individualiseringen är en stor orsak till problemen, å den andra förnekas det att den brist på stödjande vuxna (t ex föräldrar) som obevekligen torde följa i denna individualiserings spår, skulle kunna ha något med saken att göra. Folkhälsoinstitutet kan man alltid lita på! Oavsett vilket psykosocialt problem institutet studerar brukar de komma fram till att staten måste flytta fram positionerna - underförstått på medborgarnas bekostnad.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-15

Kd accepterar Moderaternas skatterabatt till rättagerande

Kd har hittills varit det enda parti som motsatt sig att staten, med sina utbetalningar från föräldraförsäkringen, ska styra hur föräldrarna delar föräldraledigheten mellan sig. Men nu ser det ut som om Kd är på väg att ge vika på denna punkt, att partiet accepterar Moderaternas förslag till skatterabatt till den lägre avlönade förälder som lyckas förmå sin högre avlönade livskamrat att stanna hemma med barnen i stället.

Läs Svenska Dagbladets rapportering om utvecklingen - här!

Läs också gärna (i anslutning till artikeln) de kommentar som inkommit till den. Många uttrycker en frustration inför den borgerliga oppositionens övergivande av viktiga liberala och medborgarfrihetliga värden (en uppfattning som undertecknad delar till 100 procent). Medan andra förefaller att ha gått i den fälla som det politiska etablissemanget har gillrat, oförmögna att inse att vad som i början ser ut som en möjlighet och ett generöst erbjudande, i nästa varv blir ett tvång att göra som staten säger.

En kommentator (S Alm) hänvisar till en debattartikel han skrivit i Pingströrelsens tidning Dagen, under rubriken "Kd bränner krutet på fel frågor" som du absolut bör läsa.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-14

Mammor vill ta en paus från jobbet

"Skulle du vilja ta en paus från yrkeslivet för att kunna spendera mer tid i hemmet?" Ungefär den frågan har tidningen Mama ställt till drygt 1000 mammor i åldrarna 20 - 45 år. Femtionio procent av dem svarade 'ja'. Och nästan lika många - 57 procent - uppgav att de hade stannat hemma längre med barnen om det hade funnits ekonomiska möjligheter till det.

Vidare visar undersökningen att stödet för kvotering av föräldraledigheten är försvinnande litet. Endast tre procent ville ha en femtio-femtio-kvotering av den.

Läs Expressens uppmärksammande av undersökningen - här! (Observera länken "Bara tre procent vill dela lika på ledigheten". Där finns fler mer eller mindre intressanta sifferresultat från undersökningen.)

Ett tydligt tecken på den tid vi lever i är Mamas chefredaktörs kommentar till resultaten: "Det handlar inte om att bli hemmafru utan om att kunna ta en paus" och "Möjligheten att kunna satsa mer på familjelivet beror helt på vilken ansvarsfördelning som finns i hemmet".

Där har propagandan om hur fult det är att vara hemma och hur viktigt det är att mannen lagar mat, tvättar och städar exakt lika mycket som kvinnan tydligen sjunkit in bra ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-08-12

Våra ungdomar mår kass!

Det framgår av en artikel på DN Debatt idag, skriven av företrädare för ett antal mer eller mindre kända påtryckarorganisationer, t ex Hyresgästföreningen, Saco och Sveriges förenade studentkårer. Den kan du läsa - här!

Redogörelsen för ungdomarnas problem är tämligen förkrossande, men ingenstans i den påpekas kopplingen mellan ungdomarnas brist på psykisk välmåga idag med hur de togs om hand när de var små. Den kopplingen får du läsare göra själv.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-09

Sex av tio vill ha Kd:s vårdnadsbidrag

Kd har låtit SIFO fråga drygt 1000 stockholmare om vad det tycker om partiets förslag till vårdnadsbidrag till hemmastannande småbarnsföräldrar efter det att föräldraledigheten löpt ut. Femtioåtta procent svarade positivt, trettiotvå procent negativt medan tio procent svarade "vet ej". Läs mer - här!

Bland det värsta jag vet är opinionsundersökningsfrågor med svarsalternativen "ja", "nej" och "vet ej"! De passar mig nästan aldrig! I det aktuella fallet hade jag velat svara: "Bra att partiet gör vad det kan för att synliggöra problemet: att kombinationen av ungkarlsskatt på alla och kraftigt subventionerad kommunal barnomsorg gör att folk inte längre har råd att ta hand om sina barn på det sätt som Barnkonventionen och Föräldrabalken föreskriver. Men det finns bättre lösningar än kommunala vårdnadsbidrag! Till att börja med en barnpeng som skulle följa barnet, en peng som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg utifrån för. Men ännu hellre: utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader. Det senare alternativet skulle göra svenska folket ca 100 miljarder rikare - per år - och skapa ca 250.000 fler jobb!"

Men partiet förtjänar ett erkännande för att det försöker fästa medias och väljarnas uppmärksamhet på problemet.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-07

Stockholmarna säger 'ja' till Nackamodellen

Stockholmarna vill vara hemma med sina barn och få betalt av kommunen. Den omdiskuterade Nackamodellen får massivt stöd från länsborna. Det visar en undersökning som tidningen Stockholm City låtit Scoop göra. Till och med 62 procent av de tillfrågade sossarna och vänsterpartisterna tycker att modellen är bra!

Läs mer om saken - här!

Det är roligt att eldsjälarna i Nacka och Sollentuna, som drivit fram modellen, på detta sätt får ett erkännande och en bekräftelse. Men det är också viktigt att komma ihåg att Nackamodellen är en nödlösning, föranledd av en mot hemomsorg fientligt sinnad regering. 

Om/när vi får en mer familjevänlig regering kan helt andra och bättre lösningar införas, varav en vore en barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för, och en annan - ännu bättre - vore utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-06

Amning gör barnen mer stresståliga

Spädbarn klarar stress bättre senare i livet än flaskmatade barn. Men det är inte mjölken i sig som åstadkommer det resultatet utan den fysiska kontakten mellan mor och barn. Det är resultatet av en undersökning som genomförts i Storbritanien och som påbörjades redan på sjuttiotalet och omfattat ca 9.000 barn.

Läs mer - här!

Är det någon läsare av dessa rader som är förvånad av resultatet?

Webmastern


Kopiera länk 06-08-05

Mp kräver mer tid för barnen

- I nästa regeringsförklaring ska det finnas med "Mer tid för barnen!", sade Mp-språkröret Peter Eriksson i ett tal i Alingsås igår.

- Jag vet att detta är en känslomässigt svår sak för socialdemokrater. Men samtidigt har jag svårt att förstå varför det ska ses som ett hot mot jämställdheten, sade han också. 

Läs Dagens Nyheters uppmärksammande av talet - här!

Utspelet är intressant mot bakgrund av den vågmästarroll partiet skulle få om vänsterblocket vinner det förestående valet. Eriksson förefaller att antyda att kravet på mer tid åt föräldrarna för barnen är tämligen ultimativt. Om partiet står på sig blir det i så fall bättre villkor för hemmaföräldrar även om vänstern vinner valet! Otrooligt!

Webmastern


Kopiera länk 06-08-01

"Föräldrarna vet bäst, låt dem bestämma!"

Det ber Kd:s Maria Larsson om i en välskriven debattartikel, som du kan läsa - här!

Naturligtvis är artikeln ett led i partiets valkampanj, men den är också / ändå intressant eftersom den avslöjar mer om vad som egentligen sades under den utfrågning i riksdagen som vi rapporterade om - här.

Undertecknad drabbas av följande tankar av Larssons utmärkta artikel:

 1. Det är synd att Larsson och hennes parti inte inser hur mycket bättre än Barndagar och kommunal föräldraersättning en barnpeng vore, som skulle följa barnet oavsett vilken barnomsorgsform föräldrarna väljer. Och det är synd att hon och partiet inte inser hur ännu mycket bättre utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader vore.
 2. Som Larson skriver vet föräldrarna bäst vad som är bäst för deras barn. De har också, enligt Föräldrabalken, ansvaret för dem, ett ansvar som förskolepersonalen eller regeringen inte tar.
 3. Därför måste föräldrarna av staten ges möjligheter att välja rätt omsorgsform för varje barn, inte bara vilket dagis det ska gå i.
 4. Larsson påstår att forskningen på barnomsorgens område - sammantaget - skulle ge en oklar bild av huruvida storskalig barnomsorg är bra eller dålig för barnen. Det ger intryck av att även hon fallit offer för den svenska statens propaganda på området, trots hennes kritiska hållning.
 5. Denna webbplats är nämligen fullsmockad med hänvisningar till forskningsrapporter som uppvisar negativa psykosociala resultat av sådan barnomsorg. Mot denna tämligen samstämmiga internationella forskningsinsats står vår egen Bengt Erik Anderssons, som hävdar att dagisbarn klarar sig bättre i skolan och vuxenlivet än andra.

Men som sagt, artikeln är bra, mycket bra. Vi tackar Larsson för hjälpen.

Webmastern


Kopiera länk 06-08-01

"Alliansens svagaste länk...

...är Kristdemokraterna, inte på grund av partiets familjepolitik men av det faktum att partiet som helhet ligger så nära fyraprocentströskeln som det gör." Det hävdar bollnästidningen Ljusnan i en bra ledare som du kan läsa - här.

Artikeln innehåller ett resonemang som bekräftar vad vi redan visste: att det verkliga problemet med Kd:s förslag till ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar efter föräldraledighetens utgång är den befarade effekten på den s k jämställdheten (1).

Och den innehåller också ett bra resonemang om att den valfrihet som partiet säger sig vilja skapa inte kan skapas med hjälp av statliga (eller kommunala) bidrag (2).

Fotnoter:

 1. Vem/vilka har gett regeringen i uppdrag att sätta sig över de beslut om arbetsfördelning mellan man och kvinna som föräldrarna tar? När blev det politiskt oacceptabelt för kvinnor att ta mer hand om hem och barn än vad männen gör?
 2. Så rätt så rätt! Men tidningen missar att samma frihetsinskränkning uppstår ur kraftiga statliga subventioner till vissa befolkningsgrupper (t ex dagisföräldrar). Samt att såväl subventioner som bidrag sänker välståndet och förvärvssysselsättningen med jättebelopp!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-31

Kvinnor som pekar med hela handen

Elise Claeson, Svenska Dagbladets modiga och klarsynta krönikör.

Alva Myrdals ande svävar fortfarande över svensk "familjepolitik" (1), tjugo år efter hennes död. Hon trodde att politiken kunde skapa en ny människa, varav en viktig del var att barnen togs om hand i statliga storbarnkammare (motsvarande dagens förskolor). 

Men hon misstog sig; fortfarande tycker sjuttio procent av LO-kvinnorna att småbarn borde kunna tas om hand hemma (SIFO 2006).

Ungefär det skriver Elise Claesson i en krönika i dagens nummer av Svenska Dagbladet, ett alster som du kan läsa - här!

Hon håller stilen, den där Claesondskan! Frågan är om hon inte rentav bara blir bättre och bättre?

Fotnot 1: Citeringen är undertecknads och har att göra med att "familjen", som begrepp, sedan decennier tillbaka, är utmönstrat från svensk lagstiftning. Därmed tvingas man också konstatera att begreppet inte längre är relevant inom svensk politik! I klarttext: "familjen" finns inte längre i Sverige, juridiskt eller politiskt! Numera finns det bara individuella medborgare!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-30

"Nej tack, Hägglund!"

Det är rubriken för dagens ledare i Sydsvenska Dagbladet där tidningen gör till storms mot Kd:s förslag till vårdnadsbidrag med argumentet att det vore tidernas största kvinnofälla.

Läs artikeln - här!

Läs också - gärna - denna förenings medlem, Krister Petterssons replik i samma tidning några dagar senare - här!

Världen är galen! Inte ens samhällskrafter som Sydsvenskan, som utger sig för att vara en frihetssträvare, kan man längre lita på!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-29

Mönsterås har hittat ett nytt spår

Även Mönsterås kommun har skrivit till regeringen och bett om lov att få använda sina pengaresurser för barnomsorg friare än nu (i klartext: för att också kunna understödja föräldrar som själva tar hand om sina småbarn hemma). 

Det intressanta med den kommunens ansökan är att den åberopar Europarådets konvention om kommunalt självstyre som ett viktigt argumentet för att få det sökta tillståndet. 

Det rapporterar Sveriges Radios Ekot i en notis som du både kan läsa och lyssna till - här.

Men förskoleminister Hallengren är kallsinnig och vågar sig på att redan innan ansökan behandlats av regeringen lova att den kommer att avslås.

- Föräldrarna erbjuds föräldraförsäkringen och den kommunala barnomsorgen. Några ytterligare möjligheter tänker vi inte erbjuda, säger hon - ungefär - till SR:s journalist.

Låt oss hoppas att de översittarfasoner gentemot Sveriges småbarnsföräldrar som ministern uppvisar kommer att straffa sig i höstens val!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-28

"Hedemoramodellen", en intressant barnomsorgsform

Som vi meddelat - här - har - minst - ett tiotal kommuner i landet infört vad som Sveriges Radio nu rubricerar som "Hedemoramodellen" Den innebär att man kan få betalt från kommunen för omsorg om egna småbarn hemma - under förutsättning att man också tar hand om minst ett - men inte nödvändigtvis fler än ett - "främmande" barn.

I just Hedemora är det Centern som, med gott stöd från resten av borgerligheten, infört modellen, medan vänstern lovar / (hotar med) att om de får majoritet i kommunen i höstens val kommer de att stoppa verksamheten med hänvisning till att föräldrar inte är tillräckligt kompetenta att ta hand om sina barn.

Läs om och lyssna på reportaget samt en anslutande debatt om vårdnadsbidragens vara eller inte vara mellan Haro:s Madeleine Wallin och Fp:s Birgitta Ohlsson - här!

Av såväl reportaget som debatten drabbades undertecknad av följande tankar: 

 1. Hedemoramodellen är bra eftersom den så tydligt avslöjar vansinnet i den rådande barnomsorgspolitiken, d v s hur mycket ett "främmande" barn mer eller mindre kan betyda för familjens ekonomi.
 2. Den är också bra eftersom den så naturligt leder till en diskussion om grundproblemet i den svenska barnomsorgspolitiken: kombinationen av ungkarlsskatt på alla och nästan gratis kommunal barnomsorg, som gör att Sveriges föräldrar inte längre har råd att själva ta hand om sina barn.
 3. Oppositionsrådet Jan Stagenmarks (s) invändning mot modellen, att den uppmuntrar klantskallar som vanliga föräldrar att själva ta hand om sina barn, är så underbart avslöjande.
 4. Birgitta Ohlssons (fp) hävdande att föräldrar som "bara" tar hand om egna barn hemma - oavsett hur många de är - under inga omständigheter bör få ekonomiskt understöd från staten medan föräldrar som också tar hand om främmande barn bör få sådant stöd - även om antalet barn då är lägre än flerbarnsfamiljens - är minst lika avslöjande.
 5. Och inte så lite uppkäftigt var det av Ohlsson att hävda den orimliga uppfattningen i fembarnshemmamamman Wallins närvaro.
 6. Ohlsson hävdar socialistiska åsikter, inte liberala! Hon borde ta konsekvenserna av sina värderingar och gå med i något av våra socialistiska partier i stället. Eftersom hon, med det tvång som bara staten kan utöva, vill se till att folk gör som de blir tillsagda, torde Sossepartiet vara alltför mesigt för hennes smak: hon borde därför söka sig till Vänsterpartiet.

Härmed ett stort tack för god insats till Haros Madeleine Wallin!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-28

"Förskolan cementerar förlegade könsroller"

Det kommer Delegationen För Jämställdhet I Förskolan fram till i sitt slutrapport, som överlämnades till regeringens representant, förskoleminister Hallengren, igår. 

För att råda bot på problemet föreslår utredningen bl a att:

 1. alla i branschen, såväl personal som politiker åläggs att utbilda sig i genus"vetenskap" (1),
 2. staten tar fram ett program för jämställdhetscertifiering av förskolor
 3. Skolverket tydligare åläggs uppdraget att också undersöka förskolornas jämställdhetsarbete,
 4. en genuspedagog per 25 medarbetare anställs i förskolan,

Läs utredningsordförandens luftballong om händelsen på DN Debatt - här!
Läs också gärna Isobel Hadley-Kamptz krönika i Expressen med anledning av delegationens slutrapport - här!
Och gärna Susanna Popovas kritiska krönika i SvD, inte bara om rapporten utan om hela företeelsen - här!

Att regeringen gett delegationen i uppdrag att utreda saken framstår som solklart, men varifrån har regeringen hämtat sitt mandat? En sak är säker: den har inte fått uppdraget från landets väljare, som tycker att de vet bättre än staten hur små barn ska tas om hand och bemötas.

Utredningen förefaller att ha missat de kanske viktigaste skälen till det observerade traditionella könsmönstret i förskolan: att stressen och den otrygga anknytningen där tenderar att göra pojkar mer aggressiva och flickor mer inbundna.

Här kan vi ana ett nytt framväxande skäl till varför barnen - på felaktiga grunder - måste gå i förskola. Om pojkar visar pojkaktigt beteende och flickor flickaktigt, måste sådana yttringar bekämpas, och det görs bäst i förskolan. Föräldrarna kan man inte lita på!

Fotnot 1: Citatet speglar undertecknads uppfattning att genus"vetenskap" inte är någon riktig vetenskap utan politik i akademisk förklädnad.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-18

Alliansen tar familjepolitiken på allvar,

skriver Mats Fält, moderat kommunalråd i Tyresö utanför Stockholm (en av de där tre kommunerna som infört den s k "Nackamodellen") i dagens nummer av Svenska Dagbladet som ett svar på denna förenings Krister Petterssons debattinlägg i samma tidning 13/7 (som du hittar - här).

Fält vill att vi väljare ska ha förtröstan på att Alliansen kommer att hitta på nå't bra på familjepolitikens område efter valet, bara den får väljarnas förtroende.

Läs Fälts inlägg - här!

Fält ber väljarna om mycket, att de ska förlita sig på att Alliansen åtgärdar problemen utan att ha en aning om hur den i så fall kommer att gå till väga. Fler utmaningar av det slag Pettersson skrev behövs nog innan partiledningarna rökts ut ur sina gömställen och börjat konfrontera problemet!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-17

Kommunen utbildar föräldrar i föräldraskap

Västerås ligger långt framme när det gäller att, med kommunala resurser, hjälpa barnfamiljer komma på rätt köl igen när familjelivet spårat ur och umgänget mellan föräldrar och barn mest blivit gräl och utbyte av okvädningsord.

Det framgår av ett reportage i dagens nummer av regionaltidningen Vestmanlands Läns Tidning (VLT), artiklar som ännu inte finns att tillgå på Nätet.

Stödet har formen av en föräldrautbildning, kallad De Otroliga Åren, som bygger på en pedagogik som utvecklats av Prof. Carolyn Webster-Stratton i Seattle, USA. Den går i grunden ut på att föräldern konsekvent ska belöna önskvärt beteende och ignorera - inte kritisera - oönskat beteende.

Så bra om familjer kan få hjälp med att återfå harmonin! Men verksamheten väcker hos undertecknad frågor, dels om hur rimligt det är att kommunerna ägnar sig åt slikt och dels om hur rimligt det är att kommunens utbildare så entydigt lägger skulden för "haverierna" på föräldrarna. Jag menar att kommunen, som representant för staten, som systematiskt och under lång tid arbetat för att underminera föräldrarnas auktoritet, också har skuld. Men något sådant erkännande av statens roll ingår inte i "utbildningen".

Webmastern


Kopiera länk 06-07-16

Länsrätten stoppar Sollentuna

Länsrätten i Stockholms län säger nej till Sollentunas försök att införa den s k "Nackamodellen"! Det framgår av en nyhetsartikel från TT som publicerats på bred front av svenska nyhetsmedia, bl a - här!

Eftersom det är samma länsrätt som hanterat såväl överklagandet i Nacka som det nu aktuella i Sollentuna, är väl domen inte särskilt förvånande. Men visst vore det intressant att få ta del av rättens motivering.

En annan viktig aspekt är att samma modell, de facto, blivit laglig i Tyresö. Därmed torde det bli svårt att på sikt stoppa införandet av den i resten av landets kommuner - inklusive Sollentuna. Läs mer - här!

En tredje viktig aspekt att påminna om är att knappast någon kämpe för mer valfrihet i barnomsorgen ser kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar som den slutgiltiga lösningen på problemet. Men det är onekligen bland det bästa man kan göra åt saken på kommunal nivå. Förr eller senare måste dock problemet lösas där det hör hemma: i riksdagen!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-15

FN bryr sig inte

Den minnesgode besökaren av denna webbplats erinrar sig måhända att vi hösten 2004 anmälde Sverige till FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genčve för brott mot FN:s barnkonvention. Det rapporterade vi om - här.

Men trots en mängd påminnelser under år 2005 samt kopior på vår inlaga såväl till Svenska FN-förbundet som kommissionens närmast överordnade instans "the UN Economic and Social Council (ECOSOC)" i New York, med begäran till de två sist nämnda organisationerna att utnyttja sitt inflytande så att vi får någon form av rimligt svar inom rimlig tid, hände inget, förrän ett år senare (!) d v s hösten 2005. 

Då fick vi ett informellt svar där den juniora administratören på kontoret gjorde sitt bästa för att misstolka vår inlaga som om den handlade om ett enskilt ärende, för att i nästa varv kunna avfärda den med hänvisning till kommissionens stadgar, som inte tillåter att gruppen ägnar sig åt sådana ärenden.

Den finten ville vi inte gå på. I stället skickade vi in vår inlaga ännu en gång med ett lämpligt försättsbrev, denna gång rekommenderat för att - på så sätt - få det kvitto på mottagandet som visat sig vara så svårt att få på annat sätt. Om detta andra försök kan du läsa - här.

Men något kvitto på mottagande kom inte heller denna gång. FN brydde sig helt enkelt inte om att hämta ut försändelsen.

Men genom att ringa och prata med folk i FN:s enorma anläggningar i Genčve lyckades vi hitta sekreteraren för gruppen, som personligen lovat att distribuera vår anmälan till medlemmarna. Men en ny missräkning nu är att kommissionens arbetsgrupp, barnrättskommittén, inte kommer att åter ägna sig åt Sveriges uppfyllelse av barnkonventionen förrän om tre år.

Det är bara att gratulera FN och människorättskommissionen; förhalningstaktiken har lyckats! Vi frihetskämpar måste hitta andra vägar för att väcka befolkningen och dess förtroendevalda. Fortfarande är dock våra argument enligt inlagan rena dynamiten och användbara i andra - måhända mer nationella - sammanhang.

För undertecknad, som varit djupt engagerad i hela den ovan beskrivna processen, är slutsatsen - att FN inte bryr sig - en tämligen chockartad besvikelse. Den positiva bild jag hittills - i likhet med en majoritet av svenska folket - haft av organisationen är nu släckt. Så aningslöst godtrogen jag varit så länge!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-14

Synd att Föräldraupproret har vind i seglen…

…tycker Svenska Dagbladets krönikör, Anna Larsson och ondgör sig dels över att sossarnas feministiska nätverk, Feministas, är så tomt och innehållslöst som det är, dels att sossarna inte vågar gå hårdare fram i frågan om kvotering av föräldraförsäkringen än de gör och dels att Föräldraupproret har fått så mycken uppmärksamhet som det fått på sistone.

Läs Larssons krönika - här!

Så intressant att Larsson känner sig hotad av det pågående Föräldraupproret! Det är ett bra kvitto på att vår envetna kamp under lång tid för mer rättvisa och valfrihet i barnomsorgen är på väg att ge resultat!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-13

Urban Bengtson får svar på tal

Urban Bengtson påstår i Svenska Dagbladets "Brännpunkt" att valfrihet i barnomsorgen redan finns, att Alliansens politik på området redan genomförts - av sossarna - och att båda politiska lägren därför borde avföra familjepolitiken från valrörelsen och i stället koncentrera sig på mer blockskiljande frågor. 

Därmed visar han att han helt har missat de senaste årens familjepolitiska debatt i Sverige. Den valfrihet han skriver om, som innebär att många tvingas sätta sina ettåringar på dagis i deras mest känsliga ålder, är ingen valfrihet för tiotusentals svenska föräldrar. De föräldrar som så gör får ett samhällsstöd värt över 100 000 kronor per år och barn, något som hemmaföräldrarna inte ser röken av.

Det och mer bra saker skriver Therese Murphy, Haros ordförande, i dagens nummer av nätversionen av SvD, i en artikel som du kan läsa - här!

På samma spår - men med ett annorlunda resonemang - är denna förenings Krister Pettersson i ett genmäle i pappersversionen av tidningen, ett alster som du kan läsa - här - (under vinjetten ute till höger: "Replik | Familjepolitiken") 

Båda artiklarna är genmälen på en artikel från Bengtsons tangentbord som vi uppmärksammande - här!

Detta slag vann vi familjefrihetskämpar tack vare goda insatser från Murphy och Pettersson. Men tyvärr innebär det nog inte att vi ännu vunnit hela kriget. Flera goda insatser - på många plan - behövs!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-12

Lekebergspolitiker kräver friare barnomsorg

Här - kunde vi, för ett tag sedan, rapportera att ett antal företagsamma upprorsmakare i närkingska Lekeberg, med stor marginal, lyckats samla in det antal namn som krävs för att tvinga fullmäktige i kommunen att ta ställning till om kommunen inte, i samband med höstens allmänna val, också ska folkomrösta i barnomsorgsfrågan.

Nu kan vi dessutom berätta att centerpartisterna, folkpartisterna, kristdemokraterna och moderaterna i kommunledningen motionerat om att fullmäktige ger tjänstemannastaben i kommunen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns för att, inom ramen för befintlig lagstiftning, förbättra valfriheten i barnomsorgen.

Det rapporterar regionaltidningen Nerikes Allehanda i dagens nummer.

Eftersom de fyra partierna representerar en majoritet av fullmäktige är utsikterna goda för att motionen kommer att gå igenom.

Vi vill dock, återigen, påminna om att få av oss, kämpar för mer rättvisa och valfrihet i barnomsorgen, uppfattar kommunala lösningar på problemet som optimala och slutgiltiga. Eftersom problemet skapats i riksdagen i form av lagar om ungkarlsbeskattning av alla, oavsett försörjningsbörda, samt kraftigt subventionerad kommunal barnomsorg, som gjort det ekonomiskt omöjligt för Sveriges föräldrar att själva ta hand om sina barn på det sätt som Föräldrabalken föreskriver, måste problemet, för eller senare, lösas just där - i riksdagen.

Men det hindrar inte att vi med tacksamhet noterar lekbergspolitikernas initiativ.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-11

"Inga pekpinnar med kristdemokratisk politik"

Det är rubriken på en debattartikel som de två kd-arna Maria Larsson (riksdagsledamot & vice partiordförande) och Solveig Nygren (riksdagskandidat från Västmanland) fick införd i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT).

Artikeln innehåller en bra argumentation om varför den rådande barnomsorgspolitiken är vansinnig och - som man kan förvänta sig - en hyllning till partiets förslag om barndagar och kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar.

Läs den - här!

Det vore trevligt att oreserverat kunna säga "hurra, så bra!" inte bara till debattörernas problembeskrivning utan också till deras lösningsförslag. Men på den senare punkten infinner sig - för undertecknad - vissa reservationer. 

Det är t ex synd att de två debattörerna inte inser att den skärpta antidiskrimineringslagstiftning de föreslår inte överensstämmer med allmänhetens rättsuppfattning och därför kommer att skapa en mängd ny brottslingar av i grunden hederliga arbetsgivare som - efter bästa förmåga - försöker måna om såväl verksamhet som personal.

Och det är synd att de två inte inser hur mycket mer välstånds- och frihetsskapande utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader vore.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-11

Nytt försök i Falun

Vi har just blivit varse att oppositionspolitikern Maria Wilje från Falupartiet till fullmäktige i Falun föreslagit att kommunen ska skriva till regeringen och be om lov att friare få använda sina medel för barnomsorg så att de också får möjlighet att ekonomiskt understödja föräldrar som vill ta hand om sina barn själva - hemma.

Om vi räknat rätt är detta femte försöket sedan 2003 av ömsom privatpersoner, ömsom förtroendevalda att - på kommunal nivå - göra något åt dagistvånget och orättvisan mellan dagisföräldrar och hemmaföräldrar.

Men eftersom kommunen är sossedominerad och Falupartiet och Wilje tillhör oppositionen torde hennes förslag ha mycket små möjligheter att accepteras av fullmäktige. Och även om hon skulle komma igenom det nålsögat vet vi att det blir tvärstopp hos regeringen.

Man skulle önska att väljarna i Falun finge reda på hur deras förtroendevalda hanterar frågan om rättvisa och valfrihet i barnomsorgen! Det vore inte mer än rätt att det förakt för folkviljan som de uppvisar straffade sig i höstens val.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-08

Alliansens barnomsorgspoltik har sossarna redan genomfört

Det är några av de påståenden som Urban Bengtson i Umeå lyckats basunera ut via Svenska Dagbladets debattsida i dagens nummer av tidningen - här!

Bemöt gärna Bengtsons dumheter i papperstidningen! Själv har jag försökt bemöta dem å webben i anslutning till artikeln, men den debatten urartade till rena hönsgårdskacklandet.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-07

Tvååring rymde från dagis

Tvåårige Hampus gillade inte sin nya förskola. Redan efter en halv dag fick han nog och traskade barfota iväg mot det dagis han dittills gått på, där kompisarna och surrogatmamman fanns. En kilometer kom han innan en kvinna hittade honom - i färd med att korsa E-fyran.

Läs mer om saken - här!

Det är föreningens mening att förskolan, i praktiken, inte har mycket till ansvar för barnen. Det ska mycket till för att dagispersonal ska fällas i domstol för försummelse. Det lätta ansvar personalen har för våra små står i skarp kontrast till det tunga föräldrarna har. Om de skulle göra en liknande tabbe och i övrigt uppvisa en livsstil som kan utnyttjas emot dem i domstol riskerar de att barnen tvångsomhändertas och placeras i fosterhem, vilket i nio fall av tio innebär att barn och föräldrar skiljs åt för all framtid.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-07

Det blir ingen folkomröstning i Mullsjö

Här - kunde vi meddela att kommunfullmäktige i småländska Mullsjö, som resultat av en motion från kristdemokraterna i församlingen, beslutat sig för att anordna en folkomröstning i barnomsorgsfrågan i samband med höstens allmänna val samt att tillskriva regeringen för att be om lov att friare få disponera sina barnomsorgspengar. 

Men nu rapporterar tidningen Världen Idag att samma församling, på förslag från vänsterhåll, beslutat att hoppa över den påstått dyra och besvärliga folkomröstningen och skriva till regeringen redan nu.

Och så blev det. Kommunen har skrotat sina omröstningsplaner och kommunalrådet Anja Berglund (s) har redan skickat iväg en skrivelse med en begäran som alla vet att regeringen kommer att avslå, därmed förlänande kommunen bästa tänkbara ursäkt för att sluta anstränga sig mer i motionens riktning.

Enligt den intervju med förslagsställaren som ingår i tidningsartikeln är denne tämligen nöjd med den sabotageeffekt som han på detta enkla sätt lyckades uppnå.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-06

Regeringen vill att våra pojkar ska bli mer flickaktiga och våra flickor mer pojkaktiga!

Det framgår av direktiven till den utredning som regeringen tillsatte redan året 2003 och föreskrev att den skulle komma fram till - vilket den - lydigt nog - också gjort.

Du kan läsa utredningens -just publicerade - betänkande - här! (Se särskilt avsnittet 5.4)

Vi i denna förening blir, förstås (?), skrämda av den målmedvetenhet som regeringen och utredarna uppvisar när det gäller att, på politisk väg, ta kontrollen över våra barns personlighetsutveckling, i syfte att göra pojkar mer flickaktiga och flickor mer pojkaktiga!

Visst försöker vi föräldrar göra våra barn toleranta gentemot avvikare - och "socialt kompetenta" (väluppfostrade), (två viktiga komponenter i en välbalanserad personlighet). Men en sån välbalanserad personlighet innehåller ju fler komponenter än så, komponenter som vi föräldrar aldrig litat på att statens hantlangare kan förmedla till våra älskade barn.

Vi föräldrar insisterar på att, så länge som vi har det juridiska och sociala ansvaret för våra barn, ni, statens företrädare, håller tassarna borta!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-05

Nu är det nog med enighet,

tycker ledarredaktionen på linköpingstidningen Östgöta-Correspondenten med anledning av att Alliansen, i Almedalen, kommit överens om en gemensam ståndpunkt i frågan om fastighetsskatten. Skribentens reflektion har uppstått med anledning av att journalisterna, säkert som amen i kyrkan, kommer att fråga partiföreträdarna i Alliansen om hur det går med motsvarande sammanjämkning också på familjepolitikens område.

Tidningen tycker alltså inte att Alliansen ens ska försöka komma mer överens om barnomsorgen än de redan är, med stöd av argumentet att de skillnader som finns kvar kan bidra till att frågan blir mer aktuell inför valet än den annars riskerar att bli bli.

Vidare menar tidningen att det är främst Kristdemokraterna som skulle få betala dyrt för en kompromiss med de övriga allianspartierna i frågan.

Läs tidningens ledare - här!

Det ligger onekligen nå't i vad redaktör'n skriver. Men han förefaller att ha missat att det stora problemet med Alliansens familjepolitiska förslag inte är att de skiljer sig åt utan att partierna - över lag - hittills hållit så tyst om dem som de gjort. Det skapar - det förmodat korrekta - intrycket att frågan inte är särskilt viktig för Alliansens ledarskikt.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-05

Reinfeldt om familjepolitiken: "Vi är redan tillräckligt överens"

- Vi medlemmar i Allians för Sverige har redan i förväg kommit överens om mer än väljarna rimligen kan begära, säger moderatledaren Fredrik Reinfeldt till TT:s korrespondent. 

På frågan om något gemensamt utspel på på det familjepolitiska området är att vänta svarar Reinfeldt att han tycker att de borgerliga redan är överens om huvuddragen men utesluter inte att partierna "på marginalen" kan föra ytterligare diskussioner.

Alliansen kommer i mitten av augusti att presentera sitt valmanifest och i det kan enigheten på familjepolitikens område eventuellt manifesteras ytterligare. 

Det ovan skrivna framgår av en nyhetsartikel som kablats ut vitt och brett i media idag, bl a - här!

Undertecknad håller inte med Reinfeldt om att huvuddragen i Alliansens framtida familjepolitik skulle vara tydliga för väljarna. I stället finner jag Marie Söderqvists beskrivning av läget (i den omedelbart föregående notisen nedan) som varande mer sanningsenlig.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-05

Marie Söderqvist: "Upp till bevis, alliansen"

I en ljuvlig, men något avskärmad, trädgård i centrala Visby lyckades igår vår systerorganisation, Haro, med hjälp av Marie Söderqvist (1) som diskussionsledare få representanter för allianspartierna att enas om följande mål för familjepolitiken: 

Läs Söderqvists krönika i Expressen om evenemanget - här!

Och som kontrast, läs också gärna Cecilia Jacobsson i DN:s nedlåtande uppmärksammande av Haro:s verksamhet i allmänhet och organisationens medverkan under Almedalsveckan i synnerhet - här! (2)

Fotnoter:

 1. Expressens självständigt  tänkande krönikör, som välformulerat och kraftfullt stött vår kamp för ett mer barn-, föräldra- och familjevänligt Sverige under lång tid. Läs - åtminstone - en av de många artiklar från hennes tangentbord som vi uppmärksammat å denna webbplats - här!
 2. Undertecknad ger sig tusan på att Jacobsson är så ung att hon själv ännu inte har några egna barn och därför - ännu - inte förstått vad hennes mer livserfarna systrar snackar om.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-05

Miljöpartiet vill införa en 'barntidsförsäkring'

Igår, tisdagen 4/7, var det Miljöpartiets dag i Almedalen. Under de två språkrörens stora tal på kvällen utlovade de en "barntidsförsökring" som ska kunna utgå till föräldrar med barn mellan 1 - 3 år som jobbar deltid (max 75 procent). Det belopp som partiet tänkt sig är 1.500 kr i månaden och det ska beskattas samt vara pensionsgrundande.

Läs partiets två språkrörs "fusklapp" om förslaget inför talet - här!

Förmodligen ska det nya förslaget ses som en komplettering av förslaget om förlängd - och kvoterad -  föräldraledighet, som partiets kongress enades om i maj i år.

Genom de båda ovan nämnda utspelen visar partiledningen att den insett att det finns ett problem med det rådande dagistvånget. Men lösningsförslagen känns som en besvikelse. Dels eftersom vi svenskar måste sträva efter att spendera mindre skattepengar på barnomsorgen, inte mer, och dels eftersom de villkor som förslagen är förknippade med ytterligare kommer att begränsa medborgarnas redan alltför begränsade frihet gentemot staten och skapa nya orättvisor mellan dem som faller inom ramen för statens ekonomiska understöd och dem som faller utanför.

Vi måste, förr eller senare, återgå till en lösning som innebär att barnomsorgen utdebiteras till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader. Först då blir det föräldrarna och rimliga ekonomiska drivkrafter som styr hur vi tar hand om våra små barn!

Läs gärna Dagens Nyheters ledarkommentar till förslaget - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-04

Ge föräldrarna mer tid att ta hand om familj och barn

- För att barn ska kunna växa upp till väl fungerande vuxna, socialt sett, måste de göra det i väl fungerande familjer, skriver Göteborgs-Posten i dagens ledare och går i den till storms mot den s-märkta politik som, under lång tid, underminerat familjen som viktig samhällelig funktion.

Artikeln slutar med en appell till partierna i Allians för Sverige att komma överens i barnomsorgsfrågan före valet.

Läs artikeln - här!

Så trevligt att få draghjälp från s k "ob lib" håll! Det är vi i Föräldraupproret inte vana vid! Låt oss hoppas att detta tydliga ställningstagande från G-P:s sida är ett tecken på att hela det åsiktskollegium som tidningen är en del av är på väg mot ett uppvaknande.

Webmastern


Kopiera länk 06-07-04

Ministern far med osanning

I ett svar till Madeleine Lidman i Svenska Dagbladet 30/6 påstår förskoleminister Lena Hallengren att endast Barnombudsmannen bland statens olika myndigheter står bakom kravet att även förskolebarn ska omfattas av arbetsmiljölagstiftningen. Men nu visar Lidman, i ett genmäle i dagens nummer av samma tidning, att det påståendet är falskt. Också Barndelegationen, Skolverket, Arbetarskyddsstyrelsen och Socialstyrelsen stödjer BO:s förslag. 

Vidare påstår ministern att risken för att barn drabbas av olyckor inte är större på dagis än i hemmen. Eftersom undertecknad har ett annat intryck vore det intressant att få veta vilket faktaunderlag ministern här stödjer sig på. 

En sak är i alla fall säker: föräldrar tappar inte bort sina barn lika ofta som dagispersonal tappar bort sina skyddslingar. (Ibland glöms barn kvar vid utflyktsmålet, avviker under promenaden dit eller tillbaka, försöker smita hem till mamma eller pappa, drömmande driver iväg dit näsan pekar, eller blir kvarglömd på dagis efter stängningsdags.) Ett av de mest uppskakande fallen kan du läsa om - här

Om vi vidgar diskussionen och talar om hälsorisker och risker för en negativ utveckling av personligheten är saken redan klar. Alla vet att dagisbarn drabbas av många fler infektioner och andra hälsorisker (inklusive tinnitus) än hemmabarn, och vad gäller personlighetsutvecklingen dräller det av undersökningar ute i världen som pekar på att dagisbarn blir mer stressade och aggressiva samt får större koncentrationssvårigheter än hemmabarn. 

Men av någon anledning är det lögn i hällvete att få upp en debatt om allt detta på det politiska bordet i Sverige. Det ser våra proffspolitiker och journalister i förmodat okoordinerad allians till.

Läs också gärna Krister Petterssons kompletterande synpunkter på det pågående vilseledandet - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-07-04

Moderaterna i Sundsvall vill införa barnpeng

Moderaterna i Sundsvall vill införa ett "pengsystem" som ska omfatta såväl förskolebarn som skolbarn som äldre. Så att föräldrar ska få maximal frihet i valet av omsorgsform och skola samt att våra seniorer ska få bo där de trivs bäst och får den bästa vården.

Det framgår av en debattartikel från officiellt moderat håll i kommunen, ett inlägg som du kan läsa - här!

Ett mycket bra initiativ! Synd bara att moderaterna centralt inte hakat på och gjort förslaget till sitt. Synd är det också att moderaterna, varken lokalt eller centralt, inser hur mycket bättre utdebitering av offentliga tjänster som barnomsorg till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader vore.

Det skulle svenska folket bli ca 100 miljarder per år (1) och drygt 200 tusen fler jobb rikare på. Inga småsmulor precis.

Fotnot 1: I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 06-06-30

Barnomsorgen, en av valets viktigaste frågor

Jobben, sjukvården, skolan och barnomsorgen. De frågorna tycker svenska folket är de viktigaste inför de förestående allmänna valen i höst. Det framgår av en opinionsundersökning som Dagens Nyheter låtit Temo göra. Den kan du läsa mer om - här.

Intressant att vår fråga, barnomsorgen, seglat upp så högt på prioritetslistan som den gjort. Det har alla vi kämpar i Föräldraupproret bidragit till, trots att de flesta av våra politiska företrädare - av sina olika skäl - gjort sitt bästa för att bekämpa den händelseutvecklingen.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-30

"Familjen, inget pittoreskt tidsfördriv"

Under den rubriken går Göran Hägglund och Torsten Lindström från kd till attack mot sossarnas tvingande och familjefientliga barnomsorgspolitik i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT).

Artikeln är naturligtvis ett led i kd:s valkampanj, men bra ändå. Läs den - här!

Det är jättebra att de två kd-arna på detta sätt bidrar till att problemet - att svenska folket - med största politisk avsikt - berövats möjligheten att själva ta hand om sina barn - avslöjas. Mindre bra är att partiledningen inte inser hur mycket bättre utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader vore än den rundgång med skattepengar (kommunala vårdnadsbidrag och barndagar) som utgör grunden i partiets familjepolitiska program.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-30

Förskoleministern svarar

Någon vistelsemiljö- eller missförhållanderapporteringslagstiftning är inte aktuell för förskolan. Däremot tänker regeringen fortsätta med att pumpa in mer pengar i förskolan för att på så sätt minska de kvalitetsproblem som Hemmaföräldrars chefredaktör, Madeleine Lidman satte fingret på i Svenska Dagbladet för några dagar sedan.

Det framgår av förskoleminister Lena Hallengrens svar - här (under vinjetten "Replik | Förskola") - på Lidmans anklagelser - här!

Hon är envis som en röd gris den där ministern! Vad krävs för att hon ska förstå vilken återvändsgränd - från så många synvinklar - vår redan gigantiska satsning på förskolan är?

Webmastern


Kopiera länk 06-06-27

Förskolebarn saknar skydd,

skriver Madeleine Lidman, chefredaktör för nättidningen Hemmaföräldrar som representant för det pågående Föräldraupproret, med anledning av att barn på dagis inte omfattas av någon som helst vistelsemiljölagstiftning, trots att såväl vuxna på jobbet som barn och ungdomar i skolan gör det. Och trots att förskolebarn torde ha svårare än de två ovan nämnda kategorierna av medborgare att formulera sina krav och önskemål.

Artikeln slutar - följdenligt - med kravet att förskolan också måste omfattas av den arbetsmiljö- och missförhållanderapporteringslagstiftning som gäller i resten av samhället och på vårdområdet.

Läs Lidmans klartänkta och väl underbyggda artikel - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-06-26

Välfärd är att bli lämnad ifred,

skriver Elise Claesson på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet och knyter an till vad Karin Yngman skrev i Barometern och Oskarshamns-Tidningen - här - om att vi medborgare behöver en större, från politiken fredad, zon.

Läs Claesons - som vanligt - utmärkta krönika - här!

Förr var "välstånd" och "välfärd" för ekonomer samma sak, d v s ett mått på den materiella rikedomen/levnadsnivån i ett land. Men numera tror jag att de flesta skiljer på begreppen. "Välstånd" har kvar sin ursprungliga betydelse medan "välfärd", på grund av sossarnas långa politiska maktinnehav, har fått betydelsen "politiskt omfördelad materiell levnadsnivå".

Enligt den enkla principen har vi i Sverige värdens högsta välfärd, trots att vi, sedan sjuttiotalet, halkat efter betänkligt i välståndsligan.

Underligt är det att ingen av våra väl kända ekonomer någonsin påpekar att ju högre "välfärden" drivs upp, desto lägre blir välståndet. Lika underligt är det att inga inom den borgerliga oppositionen ens försöker gå ut med något som liknar det slaget av budskap.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-26

Ge min fru föräldralön!,

skriver denna förenings medlem, Mats Alberts från Simrishamn i dagens nummer av Expressen, som ett förslag till lösning på orättvisan mellan dagisföräldrar och hemmaföräldrar samt för att skapa mer valfrihet i barnomsorgen.

Alberts har intressanta idéer om hur vansinnet i det rådande barnomsorgssystemet bör rättas till: 

- Ge föräldralön tills barnen slutar skolan. Ända fram till studenten. Högre lön när barnen är små, lägre när de är större, föreslår han som lösning på bristen på vuxenstöd i barnens vardag.

Och som en åtgärd för att rensa upp i den tämligen vildvuxna flora av stöd och bidrag i olika former som uppstått ur sossarnas långa maktinnehav - som fått mängder av ej förutsedda konsekvenser av negativt slag - föreslår han en garanterad statlig minimilön till alla, som ska ersätta alla nuvarande bidragsformer - inklusive föräldrapenningen. 

Läs Alberts intressanta och välskrivna artikel - här!

Vi är förmodligen många som oreserverat ställer upp på Alberts problemdefinitioner (om orättvisor, statligt tvång, godtycke, mm). Att vi är överens om hur problemet ser ut är det viktigaste.

Men förmodligen är vi färre som oreserverat omfamnar hans förslag till lösningar, särskilt de av oss som tycker sig inse hur samhällsekonomiskt och medborgarfrihetligt förlustbringande beskattnings- och bidragssvängen är.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-26

Kommunalrådet får på tafsen

Här - berättade vi att denna förenings ordförande, i sin hemkommun (västmanländska Surahammar), ingett ett medborgarförslag i vilket han föreslår att kommunen anammar den s k "nackamodellen", som går ut på att kommunen köper barnomsorgstjänster från hemmastannande småbarnsföräldrar, som ett sätt att minska orättvisan mellan dagisföräldrar och hemmaföräldrar samt för att skapa mer valfrihet i barnomsorgen.

I samma veva kom kommunalrådet Anders Tollin (s) till tals i regionaltidningen Vestmanlands Läns Tidning (VLT) där han uttryckte sitt ogillande av förslaget, bl a med argumentet att den kommunala barnomsorgen är ett bra sätt för statens företrädare i kommunen att påverka barnens uppfostran.

Men nu får Tollin mothugg från sin egen förskolepersonal - här - och från åtminstone en oppositionell politikerkollega i kommunen - här.

Men frågan är om kritiken är tillräckligt stark. Det är illavarslande att de kritiska barnomhändertagarna inte vågar framträda med namn. Det tyder på att det inte är tillräckligt högt i tak i kommunen vad gäller möjligheten att framföra intern kritik.

Och det är illavarslande att den oppositionelle politikerkollegan skrattade gott och länge då denne fick vetskap om Tollins uttalande. Den lättsamma reaktionen väcker en misstanke om att politikerkollegan inte tar Tollins uttalande på tillräckligt stort allvar. 

Det faktum att sossarna ända sedan trettiotalet försökt ta över fostran av våra barn - men låta oss föräldrar ha kvar ansvaret för resultatet - är inget skämt.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-22

Ingen folkomröstning i Hammarö

Det blir ingen folkomröstning i värmländska Hammarö kommun på valdagen i höst om mer valfrihet i barnomsorgen. Inte heller kommer kommunen att skriva till regeringen och be om lov att friare få disponera sina barnomsorgspengar framöver. 

Båda sakerna hade nämligen kristdemokraten John R Pettersson föreslagit i en motion, som fullmäktige i veckan förkastade.

Hur många initiativ måste tas och hur många måste avfärdas innan barnomsorgsfrågan får det utrymme i valrörelsen som den förtjänar? Var är oppositionen?

Webmastern


Kopiera länk 06-06-21

Förskolan, forskningen och sanningen

Två myter odlas intensivt av de svenska dagisförspråkarna. Den ena är att svensk kommunal barnomsorg skulle vara världens bästa, den andra att dagis skulle främja barnens hälsa och utveckling.

Dessa två falska påståenden attackerar allas vår Jonas Himmelstrand i en ambitiös uppsats om åtta sidor som du kan läsa - här, skriven i opposition mot Folkhälsoinstitutet, som på sin webbplats - här - sammanfattar forskningsläget på området som att dagis skulle vara bättre för barnen än förälderlig omsorg.

Jag har också en myt att lägga till Himmelstrands två: att den kommunala barnomsorgen skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. Den påstås så vara eftersom den lär öka arbetskraftsutbudet och därmed förvärvssysselsättningen.

Den ökar förvisso arbetskraftsutbudet, men den skattebelastning som tjänsten kräver sänker efterfrågan på arbetskraft så att den resulterande sysselsättningen ändå sjunker.

Man kan därför räkna med att den kommunala barnomsorgen gör oss ca 120 miljarder fattigare - per år - än vi annars skulle ha varit och att den bär skulden till att drygt 200 tusen människor berövats sina jobb eller inte kan få några. 

Inte illa av en offentlig tjänst som "bara" kostar svenska folket ca 40 miljarder om året i skattepengar ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-06-20

Ingen folkomröstning i Härnösand

För ett tag sedan lämnade de upproriska i Härnösand in namnlistor med drygt fem procent av de röstberättigades namnunderskrifter på, d v s drygt 1.000 namn, med krav på folkomröstning i barnomsorgsfrågan.

Igår tog kommunens fullmäktige ställning till kravet. Det blev ett nej med motiveringen att varken skollagen eller kommunallagen tillåter att kommunens medel för barnomsorg fördelas lika mellan dagisföräldrar och hemmaföräldrar. 

Med konstaterandet av den orättvisan lät sig församlingen nöja och gick vidare till nästa punkt på dagordningen.

Som varje någorlunda engagerad besökare av denna webbplats vet vid det här laget är Härnösands fullmäktiges beslut taget å felaktiga grunder. Det går att komma runt skollagens krav på formell förskollärarkompetens och kommunallagens förbud mot kontant ersättning bara till vissa kommunmedborgare, t ex genom att göra som Tyresö kommun gjort, ett initiativ som vi bl a berättat om - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-06-19

Ingen folkomröstning i Örnsköldsvik

Det beslutade sig kommunens fullmäktigeförsamling för igår kväll efter en rekordlång debatt som Föräldraupprorets representant i kommunen, Maria Nordberg, inspirerade till med ett tal om saken till de församlade.

Debatten uppstod med anledning av att Nordberg & Co hade samlat in drygt 3000 namn för en folkomröstning i barnomsorgsfrågan, en bedrift vi skrev om - här.

Läs mer om händelsen - här!

Debatten i Örnsköldsviks kommunfullmäktige visade tydligt vilken blockskiljande fråga barnomsorgen är. Å ena sidan har vi sossar och vänsterpartister som vill att alla barn ska gå på dagis, å den andra de borgerliga plus miljöpartiet som vill ge föräldrarna ett friare val där t o m omsorg om egna barn hemma ska vara en av de möjliga alternativen.

Man skulle önska att väljarna i höst inser vad en röst på det ena eller andra blocket innebär, oavsett om barnomsorgen blir den valfråga den förtjänar att bli eller ej.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-16

Vi behöver en från staten fredad zon,

skriver Haro:s Karin Yngman i dagens nummer av Barometern och Oskarshamns-Tidningen med anledning av proffspolitikernas tal om att gå före och visa resten av befolkningen vägen. Yngman menar att sådant tal inte är något annat än en förskönande omskrivning för förtryck och att det finns gott om exempel på sådant översitteri i det Sverige som så många ändå uppfattar som medborgarstyrt.

Läs hennes klartänkta och välformulerade krönika - här!

Himla bra! Jag hade inte kunnat säga det bättre själv!

Webmastern


Kopiera länk 06-06-16

Fortsatt brist på förskollärare

För att möta behovet av förskollärare, ett behov som förstärkts av politiska beslut under senare år om kvalitetshöjning i - och större resurstilldelning till - förskolan, behöver 4300 förskollärare examineras varje år under flera år framöver. 

Eftersom det förmodligen kommer att bli svårt att utbilda så många kan bristen mycket väl bli permanent.

Det kommer Skolverket fram till i en rapport, som du kan läsa ett pressmeddelande om - här!

Det samhällsekonomiska vansinne som den kommunala barnomsorgen är en del av driver upp efterfrågan på sådan omsorg till orimliga höjder och berövar kommunerna de ekonomiska resurser de hade behövt för att möta den. 

Varför inser inte fler medborgare detta? ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-06-15

Alva Myrdals liv

Professorn i genusvetenskap vid Stockholms Universitet, Yvonne Hirdman, har skrivit en biografi om Alva Myrdal, den person som vi svenskar mer än någon annan har anledning att "tacka" (1) för att våra småbarn idag är på dagis i stället för hemma. Boken heter "Det tänkande hjärtat"

Läs Dagens Nyheters recension av boken - här och Göteborgs-Postens - här!

För några år sedan läste jag Kaj Fölsters (2) bok "De tre löven" som gjorde ett starkt intryck på mig. I den framstår Alva i sympatiskt ljus. Man får intrycket att hon verkligen försökte skapa en god balans mellan egna karriärambitioner å ena sidan och viljan att vara till hands för make och barn å den andra. Gunnar däremot framstår som en outhärdligt självupptagen parasit och som rena katastrofen som barnafar, framför allt i relationen gentemot äldsta barnet, sonen Jan. Efter att ha läste den boken förstod jag bättre varför Alva stred för att få hjälp från staten med marktjänsten (hon fick ju ingen hjälp från sin man) och varför Jan blev som han blev.

Men den insikten ledde inte till att jag fick lättare för att acceptera det dagistvång som blev familjen Myrdals arv till efterföljande generationer. Det kommer jag att fortsätta att bekämpa så länge det behövs.

Fotnoter:

 1. Ironi här!

 2. Kaj är paret Myrdals yngsta barn, en dotter (f 1936)

Webmastern


Kopiera länk 06-06-14

Familjepolitiken – en valvinnare

- Allt tyder på ett mycket jämnt valutslag i september. För att vinna kan det räcka med att Alliansen lockar till sig någon enstaka procent av vänsterblockets väljare. Den uppgiften borde vara lätt avklarad med en familjepolitisk offensiv som fångar upp väljarnas önskemål och bygger på alliansparternas enighet om det principiella, skriver Åke Sundström i dagens nummer av Världen Idag.

Läs hans, som vanligt, träffsäkra krönika om saken - här!

Han är bra den där Sundström, såväl sakkunnig som eftertänksam som kommunikativ! Han får gärna göra mer väsen av sig! Förr eller senare kommer väl självaste Göran Persson att säga att han egentligen alltid tyckt som Sundström men att han inte lyckats få ut sitt budskap i media ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-06-13

Låst läge i riksdagen

Maria Larsson (kd) i färd med att ge förskoleminister Lena Hallengren på tafsen för att hon vägrar att leverera det hennes väljare vill ha.

Ett snorkigt och avböjande svar förskoleminister Hallengren hade låtit sitt kansli ge nättidningen Hemmaföräldrar på några frågor tidningen ställt, föranledde riksdagsledamoten Maria Larsson (kd) att ställa följande tre frågor till ministern:

 1. Vad avser statsrådet göra för de tusentals föräldrar som efterfrågar ekonomiskt stöd för att stanna hemma längre med sina små barn? 
 2. Vad avser statsrådet göra för att de föräldrar som, på olika sätt, påtalar och efterfrågar mer flexibla barnomsorgsformer, ska erbjudas ett större och mer anpassningsbart omsorgsutbud?
 3. Vad avser statsrådet göra för att de medborgare som söker svar från sina folkvalda representanter och företrädare ska bli respektfullt bemötta och få korrekta svar?

Igår debatterades frågorna i kammaren och den förlöpte ungefär som man kan förvänta sig. Summan av kardemumman blev att ministern inte tänker göra någonting utöver det hon och regeringen redan gör.

Läs Larssons interpellation - här och protokollet från debatten - här ("21 § Svar på interpellation 2005/06:432 om valfrihet inom barnomsorgen", ett gott stycke ned) - om du orkar.

Ministern blir synnerligen tröttsam när hon vevat igång det positiv som, gång på gång, ger samma svar med endast små variationer i formuleringarna: "vi har världens mest generösa och flexibla föräldraförsäkring" och "den kommunala barnomsorgen är ett gemensamt åtagande ungefär som den kommunala busstrafiken eller brandförsvaret. Man kan inte få sina skattepengar tillbaka med argumenten att man inte åker buss eller att ens bostad inte brunnit!"

Webmastern


Kopiera länk 06-06-12

Namninsamlingen i Lekeberg i hamn

Vi har just blivit varse att de upproriska i Lekebergs kommun, med Ulrika Ingvarsson som sammanhållande, just samlat in drygt fem hundra namn för mer valfrihet i barnomsorgen och för folkomröstning om saken i samband med höstens allmänna val. Det är ungefär dubbelt så många namn som krävs för att tvinga upp frågan på kommunfullmäktiges bord. 

Ytterligare en imponerande sak är att detta resultat uppnåddes på bara någon månad!

Men enligt vad Världen Idag rapporterar har namnlistorna ändå inkommit till fullmäktige för sent för att kommunledningen ska hinna ta ställning till om en omröstning i frågan ska hållas i samband med höstens allmänna val eller ej. (1)

Läs ortens tidnings, liberala Nerikes Allehandas (NA:s), ledarkommentar till det inträffade - här!

Vi i föreningen tar av oss mössorna i stum beundran inför det Ulrika & Co åstadkommit.

Men samtidigt vill vi passa på att påminna om att få av oss, kämpar för mer rättvisa och valfrihet i barnomsorgen, uppfattar kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar som den perfekta lösningen på problemet. Men det är ändå - ungefär - vad man kan sikta på i kommunala aktioner av det slag som just nu pågår, inte bara i Lekeberg utan också i många andra kommuner i landet.

Eftersom problemet skapats i den nationella lagstiftningen är det i Riksdagen problemet förr eller senare måste lösas. En god sådan lösning vore utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och faktiska barnomsorgskostnader. Det skulle svenska folket bli bra mycket rikare och friare på.

Fotnot 1: Fast detta "problem" känns ändå som om det är av underordnad natur. I så fall får väl kommunen genomföra folkomröstningen vid ett senare - separat - tillfälle.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-10

Namninsamlingen i Säffle nu inlämnad

Igår lämnade Carin Gustavsson med medkämpar in listor med drygt 650 namn på med krav på större rättvisa i barnomsorgen och folkomröstning i frågan till representanter för kommunfullmäktige i Säffle.

Läs mer - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-06-09

Lyckat möte med Junilistan

Igår kväll träffade några av oss styrelseledamöter i föreningen representanter för Junilistan i Västmanland (fotnot). Avsikten var att presentera oss själva och vad vi kämpar för samt att försöka ta reda på var Junilistan står i barnomsorgsfrågan.

Det visade sig att vi var överens om det mesta, t ex att valfriheten i barnomsorgen måste bli större, ja t o m så stor att det måste bli ekonomiskt möjligt att själv kunna ta hand om sina barn.

Dessvärre står det väldigt lite om familjepolitiken i Junilistans valmanifest, vilket de närvarande representanterna lovade att försöka ändra på.

- Mötet var trevligt och lärorikt för båda parter, summerade föreningens ordförande. "Det känns som ett bra startskott för fortsatt dialog."

Fotnot: De från Junilistan närvarande representanterna var Mats Andersson, Eva-Britt Andersson, Monica Vatn, Tord Wiklund och Joakim Widell.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-07

Föräldraupproret, ädel kamp mot dagistvånget eller vägen tillbaka till spisen?

Det frågar sig den vänsterorienterade tidskriften Ordfront i nr 6 / 2006 och försöker skaffa sig en bild av vad Föräldraupproret handlar om, samt av de två lägrens bästa argument för och emot förälderlig valfrihet på barnomsorgens område.

Läs resultatet - här!

Skribenten lyckas så väl man kan förvänta sig av en person som redan på förhand har sin uppfattning i frågan klar: att den kommunala barnomsorgen är av godo och att protestanterna är ute i ogjort väder.

Men hon (?) missar ett antal viktiga saker, t ex: 

 1. Föräldraupproret handlar i grunden om att sätta fokus på det dagistvång och den orättvisa som uppstår ur skattesystemet och de kraftiga dagissubventionerna (som gör att folk inte längre har råd att ta hand om sina barn, samt att dagisföräldrar skattesubventioneras med stora belopp medan hemmaföräldrar svälts ut).
  Att upproret förknippas med kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar beror på att kommunala namninsamlingar, med krav på lokala folkomröstningar - och i förlängningen - ekonomisk kompensation till hemmaföräldrar, är den väg protestanterna valt för att tvinga upp frågan på politikernas bord. Trots att de flesta av upprorsmakarna är på det klara med att problemet finns i den nationella lagstiftningen och därför - förr eller senare - måste lösas i riksdagen.
 2. Medborgarnas uppgift är inte att leverera in maximalt med skattepengar till staten!
  Det går att visa att då skatteintäkterna är maximala står samhället vid ruinens brant, samtidigt som medborgarnas beroende av staten och därav följande hjälplöshet är maximal. 
  I själva verket förhåller det sig väl tvärt om: staten är till för medborgarna (och har uppgiften att leverera maximal nytta för minimalt med skattepengar).
 3. Artikelförfattaren lutar sig tryggt mot Folkhälsoinstitutets sammanfattning av forskningsläget på barnomsorgens område - här - som skribenten sammanfattar som att kommunal barnomsorg - i det stora hela - är bättre än förälderlig sådan.
  Det är i sanning underligt hur alla dagiskramarna har så lätt att hitta denna obskyra och tendentiösa webbsida och samtidigt så svårt att ta till sig den stora mängd av internationell forskning som pekar på stora psykosociala risker med det slag av storskalig kollektiv barnomsorg som vi tillämpar i Sverige.
 4. Artikeln berör inte med ett ord att svenska folket, ända sedan sambeskattningen avskaffades 1971 och marschen in i dagissamhället påbörjades, gång på gång visat att det helst hade velat ta hand om sina småbarn själva, om bara staten hade gjort det möjligt.
  Hur långt tycker Ordfront att staten, i det Sverige som de flesta ändå uppfattar som medborgarstyrt, kan gå i bekämpandet av denna viljeyttring ur folkdjupen?

Webmastern


Kopiera länk 06-06-07

Christer Westerlund föreslår Nackamodellen för Surahammar

Föreningens ordförande, Christer Westerlund, har just tillställt sin hemkommun, Surahammar, ett medborgarförslag om att kommunen anammar den s k "Nackamodellen" för att minska orättvisan mellan hemmaföräldrar och dagisföräldrar samt för att få mer valfrihet i barnomsorgen till stånd.

Läs Westerlunds inlaga - här
Läs också gärna hur regionens stora tidning, Vestmanlands Läns Tidning, uppmärksammade utspelet - här! (fotnot)

Du läsare av dessa rader! Kolla om också din kommun tillåter s k "medborgarförslag". I så fall föreslår vi i denna förening att också du lägger ett sådant förslag. Gör det därvid lätt för dig och utgå från det Westerlund skrivit.

Fotnot: Notera kommunens starke mans, kommunalrådet Anders Tollins (s), kommentar till Westerlunds initiativ. Han säger väl - egentligen - att (i) föräldrarna är inte tillräckligt kompetenta att ta hand om sina barn, (ii) umgänget hemma och i grannskapet är torftigt jämfört med dagis och (iii) tack vare dagis kan vi som representerar staten i Surahammar se till att ungarna uppfostras som staten vill.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-07

Vissa sanningar får sägas, andra måste tystas ned

De som påstår att män och kvinnor är olika biologiskt och genetiskt blir utskällda med besked i den svenska samhällsdebatten, medan de som hävdar att skillnaderna uppstår ur omgivningens olika förväntningar på och behandling av män och kvinnor får mer statliga pengar att forska för. 

Så kanske man kan sammanfatta Marie Söderqvists krönika i dagens nummer av Expressen, ett alster som du kan läsa - här!

I artikeln hänvisar hon till den nystartade tidskriften Neo och där till en artikel av neurobiologen Annica Dahlström, som du kan läsa - här - samt till en artikel av Expressens kulturchef Per Svensson, som du kan läsa - här!

Vidare hänvisar hon till en artikel i samma tidskrift om genusindustrin av neomedarbetaren Peter Wennblad, men den kan man tyvärr inte komma åt via Nätet.

Visst är det en skrämmande bild av ett överpolitiserat samhälle som Söderqvist, Dahlström, Svensson och Wennblad målar upp.

Webmastern


Kopiera länk 06-06-02

Kristianstad skriver till regeringen

Kd i Kristianstad har, som i så många andra av landets kommuner, motionerat om att kommunen, i samband med höstens allmänna val, också folkomröstar i barnomsorgsfrågan samt skriver till regeringen för att be om lov att också få understödja hemmaföräldrar ekonomiskt (inte bara dagisföräldrar).

Men det förra (folkomröstningen) sade kommunstyrelsen härom dagen 'nej' till men till det senare (att skriva till regeringen) 'ja'.

Kommunens vänsterlutande ledamöter var som vanligt negativt inställda till båda delarna av förslaget.

Läs Kristianstadsbladets artikel om händelsen - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-06-02

Vansbros socialister fortsätter att bekämpa friheten

I mars i år, d v s här, kunde vi berätta att Vansbro kommun beslutat sig för att inte gå till folkomröstning i barnomsorgsfrågan, trots den namninsamling om saken som där genomförts.

Nu kan vi meddela att ett förslag där också väckts om att kommunen inför den s k Nackamodellen (som innebär att kommunen kan köpa barnomsorg från föräldrarna om de bara, på ett eller annat sätt, skaffar sig F-skattsedlar). Men det förslaget har kommunstyrelsen också avstyrkt med hänvisning till att Nackamodellens införande i just Nacka är föremål för juridisk prövning.

Det hade inte varit fel om någon hade upplyst ledamöterna om att modellen också införts i Tyresö och där inte överklagats. Det betyder att modellen där blivit laglig. Alltså har ett kraftigt prejudikat skapats, som Vansbro skulle kunna utnyttja, om bara viljan hade funnits. Läs mer om det intressanta juridiska läge som uppstått - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-06-02

Örkelljunga inför Nackamodellen

Ja det ser onekligen så ut efter det att kommunens utbildningsnämnd igår beslutade sig för att föreslå en sådan lösning. (1) Men lösningen blir åtminstone till en början begränsad till att endast omfatta ettåringar

Det framgår av ett protokoll från nämndens sammanträde igår, som undertecknad läst.

Fotnot 1: "Nackamodellen" innebär att att man kan få ersättning från kommunen för vård av egna småbarn utan krav på att man också tar hand om "främmande" barn.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-31

Gnesta inför Nackamodellen nästa år 

Den borgerliga majoriteten i Gnesta kommun i Sörmland avser att införa Nackamodellen nästa år. Det framgår av de ingående partiernas (1) gemensamma budget för 2007.

Men som vanligt är Socialdemokraterna och Vänsterpartisterna emot. De vill i stället att alla tillgängliga pengar - och lite till - ska satsas på den kommunala förskolan.

Det framgår av en artikel om saken i dagens nummer av Södermanlands Nyheter.

Därmed har invånarna två tydliga politiska alternativ att välja mellan i höstens kommunalval: 

Fotnot 1: I denna koalition ingår Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Vänsterdemokraterna. 

Webmastern


Kopiera länk 06-05-31

Den borgerliga oppositionen i Göteborg vill ha barnomsorgspeng...

...för att skapa mer valfrihet i barnomsorgen. T ex möjligheten att själv vara hemma med barnet när det är litet. Det framgår av en ledare i dagens nummer av Göteborgs-Posten, som du kan läsa - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-05-31

Säg 'nej' till kommunala vårdnadsbidrag,

uppmanar Expressens krönikör Ann-Charlotte Marteus i en ledare i tidningen idag med hänvisning till orimligheten (?) att staten (eller kommunerna) ska betala folk för att vara hemma och med tanke på de effekter som en sådan lösning skulle få, inte bara på jämställdhetsarbetet utan också på den gemensamma sektorns finanser. 

Läs Marteus tänkvärda artikel - här!

Men det är uppenbart att Marteus inte inser hur politiskt styrande den rådande familjepolitiken är och hur den strider mot folkets vilja. Eller uttryckt på ett annat sätt: Befolkningens ekonomiska resurser för barnomsorg har staten medelst tvingande skattelagstiftning lagt beslag på. Därmed kan staten också bestämma hur våra små barn ska tas om hand, och den har bestämt att de ska tas om hand av dagispersonal eller av dagmammor, inte av föräldrarna. De småbarnsföräldrar som av kärlek och engagemang inte kan tänka sig varken dagis eller familjedaghem får enligt gällande politik skylla sig själva. Dem har staten bestämt ska svältas ut. 

Inte ens Mats Gerdau från Nacka eller Maria Stockhaus från Sollentuna tycker att kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar är den bästa lösningen på problemet, men det är det bästa de - på kommunal nivå, med nuvarande lagstiftning - kan åstadkomma.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-31

Bra debatt om barnomsorgen igår kväll

Även den omröst­ning som program­redak­tionen genom­förde på nätet i samband med program­met bekräftar att det var frihets­föresprå­karna som vann debatten.

- Jag är hur jämställd som helst, trots att jag är hemma för att ta hand om familjens småbarn, sade Therese Murphy, nybliven ordförande i vår systerorganisation, Haro.

- Ett vårdnadsbidrag till hemmastannande småbarnsföräldrar vore ett steg tillbaka i jämställdhetsarbetet, sade Rossana Dinamarca (v), riksdagsledamot.

- Vi inför Nackamodellen i Tyresö av rättvise- och valfrihetsskäl, sade Mats Fält (m), kommunpolitiker i Tyresö utanför Stockholm. "Det är inte politiker som ska bestämma hur barnen ska tas om hand, det ska föräldrarna göra!"

- Forskningen på barnomsorgsområdet visar att barn mår bäst på dagis, sade Petra Ulmanen, redaktör på Ordfront Magasin.

- Det gör den inte alls, protesterade Jonas Himmelstrand, ledarskapskonsult, som länge intresserat sig för den svenska barnomsorgen. "Den sammanställning av forskningsläget som du hänvisar till är tendentiös och missvisande! Snarare förhåller det sig precis tvärt om!"

Där har du några av nyckelinläggen i gårdagskvällens Debatt på SVT 1.

Tack Therese, Jonas och Mats för en väl genomförd insats! Ni vann debatten! Ni lyckades väl med att avslöja hur orimligt det vore om era opponenter i debatten fick möjlighet att utnyttja hela statsmakten för att tvinga resten av svenska folket att dansa efter deras pipa.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-30

Stockholm: Nackamodellen införs vid borgerlig valseger

De tre borgerliga oppositionspartierna i Stockholms stad, Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet, vill betala föräldrar för att passa sina barn hemma. Det framgår av ett strategiskt dokument om framtidens barnomsorg som de tre lokala partiledningarna i Stockholms stadshus utarbetat gemensamt.

Men på riksnivå är allianspartierna inte överens om barnomsorgen. Där vill Moderaterna och Kristdemokraterna ha kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar enligt Nackamodellen, medan Centern vill ha en "barnomsorgspeng" som ska följa barnet och som föräldrarna kan leva på medan de tar hand om barnen själva (hemma) eller köpa barnomsorg för från andra. Medan Folkpartiet vill ha ett "barnomsorgskonto" på 40.000 kr per barn (som ett engångsbarnbidrag), som föräldrarna ska kunna använda t ex för att stanna hemma lite längre med sitt barn än föräldraförsäkringen medger, eller för att arbeta kortare dagar under den tid då barnet är litet (men också lika gärna för vilka andra icke barnrelaterade utgifter som helst). 

Det rapporterar Svenska Dagbladet idag i en artikel som du kan läsa - här!

Stockholmsalliansens initiativ kan vi nog uppfatta som ett kvitto på att vårt enträgna arbete med att lyfta upp barnomsorgsfrågan på bordet inför höstens val börjar bära frukt. Varför skulle annars den lokala oppositionen i Stockholm på detta sätt uppvisa olydnad gentemot sina centrala partiledningar när alla partier - över hela det politiska fältet - hittills varit överens om att se till att barnomsorgen inte blir en valfråga?

Webmastern


Kopiera länk 06-05-30

Namninsamlingen i Örnsköldsvik i hamn

Vi har just blivit varse att det gäng hemmaföräldrar i Örnsköldsvik, som sedan en tid tillbaka samlat in namn för mer valfrihet i barnomsorgen just uppnått de fem procent av de röstberättigades namnunderskrifter som krävs för att tvinga upp frågan på kommunfullmäktiges bord (1). Nu på torsdag kommer namnlistorna att överlämnas till kommunhuset.

Med tanke på att insamlingen bara pågått i ca två månader är det läge att ta av sig mössan och utbrista: Bra gjort!

Fotnot 1: I Örnsköldsviks fall innebär fem procent ca 2.400 namn. Men enligt vad vi erfar lyckades föräldragruppen samla in 3060, av bara farten!

Webmastern


Kopiera länk 06-05-28

Miljöpartiet vill ha barnpeng

Miljöpartiet vill förlänga föräldrapenningen till 18 månader och reservera en tredjedel till vardera föräldern (så att det blir en tredjedel kvar som föräldrarna kan fördela mellan sig enligt egna önskemål).

Vidare vill partiet att staten stöd till barnomsorgen ska komma alla barn till del, inte bara dem som överlämnas till den kommunala barnomsorgen.

Det var två viktiga beslut som partiet fattade under sin kongress i Borås under den gångna helgen.

Läs partiets pressmeddelande om resultatet av kongressen - här!

Om nu Mp står på sig i den aktuella frågan oavsett vilken roll partiet kommer att kunna spela efter höstens val, torde saken, på barnomsorgens område vara klar; då blir det någon form av barnpeng och därmed ett slut på dagistvånget. Men säker på partiets beslutsamhet i frågan kan man nog ännu inte vara. 

Läs gärna Mats Alberts slutsats om Mp:s roll i sammanhanget på debattplats - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-05-26

Småländska Mullsjö ska folkomrösta i barnomsorgsfrågan

Det har blivit klart efter det att kommunfullmäktige i kommunen i tisdags hade möte där just denna fråga var en av punkterna på dagordningen. Med rösterna 18-14 vann anhängarna till den kd-motion som utgjorde upprinnelse för ärendet. Kd, M, C och det lokala partiet Mullsjö Framtid röstade för medan S och V - som vanligt - röstade emot.

Läs Världen Idags artikel om händelsen - här!

Tämligen uppkäftigt att sossar och vänsterpartister så konsekvent försöker förhindra att vanligt folk får komma till tals i en så viktig fråga som hur våra barn ska tas om hand. Man frågar sig om socialisternas inställning till demokrati i denna fråga är typisk för deras inställning till folkets deltagande tvärs över det politiska fältet, eller om småbarnsföräldrarna ska känna sig särskilt motarbetade.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-22

De upproriska i Säffle i mål med sin namninsamling

- Vi har just fått in de sista namnen vi behövde för att lyfta upp frågan om lokal folkomröstning i barnomsorgsfrågan på kommunfullmäktiges bord, utbrister en av eldsjälarna bakom insamlingskampanjen i Säffle, Carin Gustavsson, på telefon till föreningens ordförande Christer Westerlund.

Insatsen är imponerande. På bara två månader har Carin och ett fåtal väninnor lyckat samla ihop inte färre än 650 namnunderskrifter, med god marginal vad som krävs för att, enligt kommunallagens paragrafer tvinga kommunfullmäktige att ta ställning till rimligheten i att dagisföräldrar av kommunen subventioneras med upp till 10.000 kr i månaden per barn - skattefritt - medan hemmaföräldrar får noll kronor.

Nu återstår för Carin och hennes kompisar att skriva ihop ett yrkande till kommunfullmäktige samt att meddela media om vad som är på gång.

Vi i föreningsstyrelsen säger GRATTIS till Carin & Co och passar på att framhålla dem som ett föredöme för andra oppositionella i andra kommuner av liknande storlek.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-22

Mark i Västergötland inför Nackamodellen

Det framgår av ett beslut Marks kommuns Barn- och Ungdomsnämnd fattade härom dagen.

Det betyder att det i Mark, senast fr o m 1 januari 2007 ska bli möjligt att få ersättning från kommunen för omsorg enbart om egna småbarn (1 - 3 år) under förutsättning att F-skattsedel finns eller att föräldern träffar avtal med befintligt bolag som tar hand om löneutbetalningarna. 

Ytterligare förutsättningar är att det sålunda uppstående familjedaghemmet godkänns av kommunen enligt redan etablerade kriterier och att familjen betalar barnomsorgsavgift(er) till kommunen som alla andra.

Det berättar ledamoten av kommunens styrelse och fullmäktigeförsamling, Jan Ericson (m).

Webmastern


Kopiera länk 06-05-21

Lyckat familjedagsfirande i Umeå

En höjdare - enligt barnen - med Umeås firande av FN:s Familjedag var att glassen var gratis. Men samtidigt diskuterade bekymrade föräldrar och oppositionspolitiker med istadiga företrädare för den politiska makten, rollfördelningen mellan stat, föräldrar och barn.

Även i Umeå firades FN:s internationella familjedag, men en vecka senare, dv s lördagen 20/5, än den officiellt proklamerade dagen, eftersom arrangörerna ville att aktiviteterna skulle ingå i kommunens stora årliga evenemang Kulturnatta. 

På stora scenen på Rådhustorget fick lokalpolitiker från s, m och kd, i korta appeller, dela med sig av sina familjepolitiska visioner. En stund senare fortsatte samtalen med öppen debatt och utfrågning i Folkets Hus. Här haglade allmänhetens frågor över de tre folkvalda.

Hårdast pressades socialdemokraternas representant. Denne kritiserade bland annat idén om vårdnadsbidrag och menade att nivån på ett sådant skulle bli alltför lågt för vanligt folk att leva på. 

- Bara välbärgade skulle ha råd med det, framhöll han, men gick då rakt på minan.

I publiken fanns nämligen låg avlönade familjer som inget hellre önskade än att få någon form av vårdnadsbidrag som en förstärkning av hushållsekonomin.

- På detta sätt blev debatten väl förankrad i verkligheten, säger Mattias Norin, som i egenskap av ordförande för Haro i Västerbotten, en av arrangörerna av familjedagsfirandet, var djupt engagerad i evenemanget.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-20

Vårt föreningsnamn på väg bli en socialdemokratisk slogan

Barnens rätt att vara barn kommer att vara ett viktigt tema för oss socialdemokrater under valrörelsen. För barnens skull är det viktigt att moderaternas högerallians inte får chansen att försämra den svenska välfärden.

Det är slutklämmen i ett brev som sosseledningen centralt skickat ut till alla partimedlemmar i landet, innehållande en välformulerad vädjan om pengabidrag till en medial kampanj, syftande till att misskreditera den borgerliga alliansens större återhållsamhet med skattemedel på barnomsorgens område. 

Läs partisekreterare Ulvskogs "tiggarbrev" - här - och bilda dig din egen uppfattning!

Säga vad man vill men sossarna är experter på att spela på folks rädslor och politiska okunnighet. Men frågan är om inte oppositionens oförmåga att avslöja falskspelet är ett än större problem.

T ex vore det väl inte fel om Ulvskog i ärlighetens namn meddelade att S, tack vare sin storlek, stats- och kommunalbidragen till politiska partiers konstruktion samt LO:s stöd, redan förfogar över större propagandaresurser än de övriga partierna tillsammans, utan ytterligare bidrag från medlemmarna!

Och det hade väl inte heller varit fel om hon upplyst om att det utskick hon just gjort kostat skattebetalarna ca 20 ggr mer än den annons i Aftonbladet hon vill samla in pengar till.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-19

Nej till föräldralön i Karlstad

Det blev som väntat ett nej i Karlstads kommunfullmäktige igår till Marcus Lagerquists (m) motion att kommunen ska införa den s k nackamodellen för att på så sätt kunna ersätta hemmaföräldrar för att de tar hand om sina småbarn själva.

Som sagt, det negativa beslutet var väntat eftersom såväl Barn- och Ungdomsnämnden som Kommunstyrelsen tidigare avstyrkt förslaget.

Det rapporterar Nya Wermlandstidningen i dagens nummer.

Men Lagerquist ger inte upp utan säger att han och partiet kommer att driva denna fråga stenhårt fram till nästa val.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-18

Göran Hägglund: "Skamlig hantering av föräldraupproret i Karlstad!"

Igår träffade Kd:s partiledare Göran Hägglund representanter för föräldraupproret i Karlstad

- Ledande kommunpolitikers brev till regeringen 2002 var formulerat som ett förfinat sätt att be om ett nej till ökad valfrihet i barnomsorgen, sade han. "Det var respektlöst och oförskämt hanterat av s-ledningen!" 

- Vi kommer aldrig att glömma den behandling vi fick av den socialdemokratiska ledningen i Karlstad, sade Christina Nilsson, en av pionjärerna i föräldraupproret i den staden.

Det ovan stående rapporterar Nya Wermlandstidningen i dagens nummer.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-18

"Dagis är som brandförsvaret - nå't vi alla måste ställa upp för"

Det sade förskoleminister Lena Hallengren - bland annat - under en debatt med Maria Stockhaus från Sollentuna och Mats Gerdau från Nacka (båda moderata heltidspolitiker och väl kända för att ha varit pådrivande i införandet av den s k "Nackamodellen" i sina respektive hemkommuner) under en debatt igår kväll i Orminge centrum i Nacka, arrangerad av den lokala socialdemokratiska partiföreningen. Ministern assisterades i debatten av kommunfullmäktigeledamoten Sandra Hultgren-Stenström.

Gerdau berättade att femtio familjer i Nacka, med totalt 65 barn nu ingår i vad som kallas "Nackaprojektet". Och Stockhaus kompletterade med upplysningen att flera barnfamiljer anmält intresse för att flytta till Sollentuna sedan möjligheten infördes. 

Men det imponerade inte på opponenterna. Hultgren-Stenström tyckte att det strider mot moderaternas linje att människor inte ska leva på bidrag. Och Hallengren menade att bidraget är så lågt att ingen kan leva på det.

På det svarade Gerdau: "Det är era regler som gör att vi inte kan sätta ersättningen högre. Vi skulle vilja betala 8 000 kronor i ersättning per månad!" 

En bra bit in i debatten utbrast Maria Brodd från Haninge med adress till ministern: "Familjeupproret finns i 120 kommuner. Det går inte att stoppa. Ni kommer att bli tvingade att tänka om!" 

En annan förälder erinrade om att varje dagisbarn subventioneras med, bortåt 90 000 kronor i månaden, att jämföra med det obefintliga stödet till hemmaföräldrarna. 

Det fick förskoleministern att upprört replikera: "Förskolan är inte alls subventionerad! Den ingår i ett gemensamt åtagande på samma sätt som till exempel brandförsvaret."

Läs gärna Carin Stenströms kommentar till debatten i Världen Idag - här!

Debatten blev det skyttegravskrig man kunde förvänta sig. Möjligen med ett undantag; De två moderaterna kände sig väl mer eller mindre tvingade att upplysa om den socialisminspirerade barnomsorgspolitik deras partiledning sedan nackamodellens födelse slagit in på. Så nu vet åhörarna till debatten i Orminge igår kväll att moderaterna minsann vill satsa på förskolan i minst lika stor utsträckning som sossarna.

En annan sak att reflektera över är minister Hallengren som politiskt fenomen. Hon bli aldrig svaret skyldig. Hon är som ett vevdrivet positiv som levererar samma svar hur många gånger som helst, oavsett om de passar ihop med frågorna eller ej.

Ledarskribenten Stenström (se ovan) finner denna förmåga imponerande. Jag finner den i stället generande, d v s att ministern gör bort sig. Väljarna kan inte vara så okunniga och så dumma i huvudet som den strategin förutsätter! Jag kan inte tänka mig annat än att den är kontraproduktiv.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-18

Sex utan kärlek är OK för unga

Det kommer Folkhälsoinstitutet (FHI) fram till efter att ha gått igenom och sammanställt nästan nittio forskningsstudier om ungas sexualitet.

Det är främst de unga kvinnornas attityder till sex som ser ut att ha förändrats under senare år. Det vill säga, de ser ut att ha kommit de unga männen mer till mötes om en mer frigjord inställning till saken än tvärt om.

Rapporten pekar på de medicinska riskerna. Vi har redan en stor utbredning av könssjukdomar bland unga och manegen är krattad för ännu större problem, kanske t o m en AIDS-epidemi.

Läs Svenska Dagbladets notis om institutets mediala utspel - här!

Frågans moraliska och känslomässiga dimensioner förefaller att helt lysa med sin frånvaro i FHI:s sammanställning. Därmed bidrar institutet, medvetet eller ej, till att skapa intrycket att frågan endast har en dimension - den medicinska.

Så går det lätt när staten tar över uppfostran av våra barn, en process som påbörjas den dag vi, av ekonomiskt tvång, lämnar in dem för vård och fostran till närmaste dagis. För resultaten tar staten inget ansvar. Det ligger, enligt lag, kvar på föräldrarna.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-16

Vådan av för mycken statlig styrning

Statlig styrning på genusområdet får orimliga, ja t o m löjeväckande konsekvenser, visar Susanna Popova i en välskriven krönika i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Hon tar Haros uteblivna statsbidrag på grund av för många manliga medlemmar som exempel på vansinnet.

Läs hennes artikel - här!

Undertecknad, som också är allergisk mot statens tämligen godtyckliga styrning av Sveriges medborgare håller med till 100 procent!

Webmastern


Kopiera länk 06-05-14

Lyckat familjedagsfirande i Alingsås

Familjedagsfirandet i Alingsås avslutades med att fem hundra ballonger släpptes upp mot skyn, till barnens stora förtjusning

I Alingsås firades FN:s familjedag för andra året i rad. Cirka 1500 personer slöt upp för att bland annat leka, umgås, grilla och lyssna på Filip Williams. Det var ett unikt samarbete där organisationer och grupper tvärs över den politiska och religiösa kartan enades om att familjen är den viktigaste byggstenen och själva ryggraden i samhället. 

- Fungerar inte familjen fungerar inte heller vårt samhälle, sade Gunilla Gomér (kd) i sitt tal. "Samhällsklimatet i dag är en spegelbild av vad som sker i den lilla enheten familjen. Det finns dem som ropar död åt familjen, men vi ropar länge leve familjen!"

Mammor, pappor och barn i mängder hade kommit till Nolhagaparken för att fira familjedagen. Alla föreföll att trivas. Barnen gladdes bl a åt heliumballonger och ponnyridning. 

Dagen avslutades effektfullt, när fem hundra ballonger släpptes upp mot skyn.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-14

Lyckat familjedagsfirande i Stockholm

Två av våra flitiga medhjälpare i färd med att dela ut flygblad om det pågående föräldraupproret.

Den 13/5 firades FN:s internationella familjedag i Kungsträdgården för fjärde året i rad.

Föreningen stod tillsammans med Hemmaföräldrar, Haro och Eva Sternberg.

Besökarna var många, trots ganska hård blåst.

Vi hade banderoller uppe som hänvisade till den senaste Sifo-undersökningen, som visar att 64 procent av folket vill att staten ska göra det möjligt att stanna hemma med barnen tills de är fyra år gamla.

Under dagen delades ett flygblad ut under parollen "Föräldraupproret växer", som beskrev vad vi vill samt hur vi bara växer och växer. 

- Skillnaden gentemot tidigare år var att många fler kom fram för att fråga eller debattera valfrihet i barnomsorgen, säger föreningens ordförande, Christer Westerlund, som även denna gång var på plats för att representera föreningen och det pågående föräldraupproret..

Webmastern


Kopiera länk 06-05-13

Alliansen sviker föräldraupproret

- Lyhördheten inom Allians för Sverige för det pågående föräldraupproret har inte varit det bästa, skriver Mats Fält, kommunalråd (m) och Patric Rylander, riksdagskandidat (kd) på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet. "Skarpa alliansförslag saknas och partierna spretar åt olika håll. Det verkar saknas en samsyn om att familjepolitiken verkligen måste reformeras i grunden."

- Fp måste bli berett att låta liberalismen gälla även inom barnomsorgen, Moderaterna måste tydligt ta avstånd från försöken att styra familjerna, och Centern måste åter bli en röst även för de hemarbetande, säger de också.

Läs debattinlägget - här!

De två politikernas inlägg i debatten är som en grön blomsteräng framför trötta ögon. De bekräftar det vi sagt i denna föreningen i sex år nu!

Webmastern


Kopiera länk 06-05-13

Simrishamnspar stämmer staten för brott mot föräldrarätten

– Det sätt som regeringen hårdnackat avvisar föräldrars rätt att själva ta hand om sina barn på strider mot såväl Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som den svenska Föräldrabalken som FN:s barnkonvention, säger Mats Alberts i Simrishamn, som tillsammans med sin hustru AnneLie just inskickat en stämningsansökan gentemot svenska staten till EG-domstolen i Luxemburg.

- Föräldrabalken ålägger föräldrarna ansvaret att ta hand om och uppfostra sina barn medan Europakonventionen ger dem rätten att göra just det. Men hur ska vi kunna axla det ansvaret eller åtnjuta den rätten när staten, med hjälp av skattesystemet och de kraftiga dagissubventionerna hindrar oss, säger han vidare.

Läs Trelleborgs Allehandas artikel om paret Alberts initiativ - här!

Läs också gärna parets inlaga till rätten - här!

Det är med både glädje och tillfredsställelse vi kan meddela att vi bistått paret Alberts med juridisk rådgivning i detta deras mycket intressanta initiativ. På något sätt måste man ju försöka jämna ut den obalans som uppstår när två vanliga medborgare utan juridiska resurser tar sig an staten som har obegränsat med sådana resurser.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-11

Nackamodellen i hamn juridiskt

Vi har just blivit varse att den s k Nackamodellen, som vi berättat om vid ett flertal tillfällen på denna plats, med början - här - inte har överklagats i Tyresö kommun där den också anammats som en lösning på dagistvångsproblematiken.

Det betyder att modellen blivit laglig där, vilket i sin tur betyder att ett starkt tryck skapats för att samma lösning, förr eller senare måste bli gångbar också i andra kommuner, bland annat i Nacka och Sollentuna, trots att besluten att införa modellen där, i skrivande stund, stöts och blöts av våra rättsliga instanser.

I längden kommer det att visa sig vara ohållbart att en av Sveriges 290 kommuner har särskilda privilegier.

Ytterligare en faktor som kommer att försvåra ett stopp av nackamodellen är att ett sextio- sjuttiotal familjer i Nacka redan hakat på; det kommer att bli politiskt känsligt att säga till alla dessa föräldrar att de inte längre får ta hand om sina egna barn.

Ett stort hål har just öppnats i den berlinmur som den svenska barnomsorgspolitiken utgjort så länge. Snart kommer väl hela muren att vara jämnad med marken och medborgarna själva att få bestämma hur de vill ha det. Och snart kommer vi förmodligen att få höra statsministern själv säga hur nöjd han personligen är med att småbarnsföräldrarna äntligen fått mer av det svängrum de så länge förtjänat ;-)

En helt annan sak är att Nackamodellen knappast kan anses vara den bästa lösningen på ett problem som skapats i den svenska riksdagen och som därför - rimligen - bör lösas där. Men den är otvivelaktigt det bästa en kommun kan göra åt saken i nuvarande läge.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-10

Svensk barnomsorg strider mot mänskliga rättigheter

Europakonvention om mänskliga rättigheter som sedan 1995 är svensk lag, ger föräldrarna rätten att välja en utbildning för sina barn som stämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse.

Även FN:s Barnkonventions Artikel 14, som handlar om barns rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, uttrycker tydligt att det är föräldrarna som har ansvaret för att vägleda barnen i denna process.

Men genom att göra det svårt - för att inte säga omöjligt - för föräldrarna att själva fostra och vägleda sina barn under uppväxten, bryter svensk barnomsorgs- och skolpolitik mot dessa föreskrifter.

Det blir en oundviklig slutsats av en debattartikel som Anders Carlberg (känd s-profil och chef för Fryshuset i Stockholm) samt Inger Davidson (riksdagsledamot för kd och känd familjerättskämpe) idag fått publicerad i Dagens Nyheter. Den kan du läsa - här!

Många av oss som länge i media försökt göra allmänheten och våra politiska företrädare uppmärksamma på den svenska statens brott mot sina egna grundlagar utbrister nu: "Äntligen lite stöd från nytt håll !"

PS: Jämför gärna med vår egen anmälan till FN av svensk familjepolitiks brott mot FN:s Barnkonvention - här!.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-10

Namninsamlingen i Storuman nu genomförd

I tisdags lämnade Elisabeth Arnfjell med kompisar in listor med drygt 380 namn på kommuninvånare som kräver folkomröstning i barnomsorgsfrågan. Det vill säga, dryg fem procent av de i kommunen röstberättigades namnunderskrifter. Alltså precis vad lagen kräver för att tvinga upp frågan på kommunfullmäktiges bord.

Det rapporterar tidningen Världen Idag i en artikel som du kan läsa - här

Av artikeln framgår att Arnfjell inte har några egna barn. Hon har alltså drivit denna fråga av principiella skäl, för att bidra till ett bättre samhälle. Synd att det inte finns fler som hon.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-08

Frihetskämparna i Emmaboda får nobben ännu en gång 

Den vänsterdominerade bildningsnämnden i Emmaboda drog iväg på en konferens som många i den borgerliga oppositionen inte hade tid att delta i. Då passade de närvarande på att avstyrka det förslag som sossarna själva, dessförinnan, uttryckt intresse för, nämligen ett föräldrakooperativ som kommunen sedan skulle kunna köpa barnomsorgstjänster från - för att i någon mån lindra det dagistvång som hittills rått i Emmaboda (såväl som i resten av landets kommuner). Läs mer om frihetskämparnas senaste initiativ - här.

- Nu får det vara nog, säger Annika Martinsson i Linnefors, en av de småbarnsföräldrar i kommunen som varit engagerad i frågan på frihetskämparnas sida i flera år. "Det är uppenbart att Bildningsnämnden bara lekt katt och råtta med oss genom att, gång på gång, ge oss positiva signaler, för att sedan avslå de lösningsförslag vi levererat, som de själva beställt!"

- Denna lek med oss småbarnsföräldrar och detta förakt för folkviljan måste avslöjas i höstens val! Sossarna och vänstern måste bytas ut eftersom de inte längre ens försöker att leverera de politiska lösningar som Emmabodas invånare efterfrågar. Lojaliteten gentemot partiledningen i Stockholm väger uppenbarligen tyngre än kommunmedborgarnas behov och önskemål, säger hon irriterat. (fotnot)

Martinsson besvikelse är förståelig. Det vi skulle vilja tipsa om nu är att nämndens beslut endast är ett avstyrkande, inte ett avslag. Endast kommunfullmäktige kan slutgiltigt acceptera eller avslå förslaget. Rekommendationen till Martinsson & Co blir därför att se till att ärendet vidarebefordras till kommunfullmäktige samt att de oppositionella där bearbetas.

Fotnot : Här har du en sammanfattning av de senaste årens folkligt tagna initiativ i Emmaboda för att motverka det rådande dagistvånget: 03-12-17: "Dystert 'nej' i Emmaboda", 05-05-28: "Emmaboda bildningsnämnd avstyrker frihetsförslag" och 06-01-25: "Småbarnsföräldrar i Emmaboda öppnar eget"

Webmastern


Kopiera länk 06-05-08

Jämlikhet handlar inte om lika resultat utan om lika förutsättningar

- Det är radikalfeminister på vänsterkanten som har smutsat ner feminismen med sin strävan att kvinnor ska göra som män.
- Det finns ingen motsättning mellan att vara feminist och att vara medveten om skillnader mellan män och kvinnor.
- Jämlikhet handlar inte om att alla människor är likadana, utan om att vi har lika frihet att utveckla vår individualitet.

Där har du tre nyckelpåståenden i Sofia Nerbrands utomordentligt välskrivna krönika i dagens nummer av Expressen, som du kan läsa - här!

Vi har just upptäckt ytterligare en medkämpe, som är kapabel att hålla ordning på sina tankar och formulera dem så att de leder till tydliga och viktiga slutsatser. Vi hoppas få läsa mer från Nerbrands tangentbord framöver.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-06

Västeråsmoderaterna markerar gentemot partiledningen

Folk som vet nå't om moderaternas inre liv vet då säkert också att den centrala partiledningens kursändring bort från liberalism och värdekonservatism mot mer socialism inte går hem hur smärtfritt som helst hos moderater i förskingringen. 

Så till exempel kan man konstatera att Västeråsmoderaterna, i sitt nyligen framtagna lokala politiska program, vill arbeta för mer valfrihet i barnomsorgen, en valfrihet som också ska omfatta alternativet att själv kunna vara hemma med barnen när de är små. Det rapporterar Vestmanlands Läns Tidning i dagens nummer.

Vi inbillar oss att vi i denna förening, med vår folkupplysning, bidragit till denna lokala - men dock - kursavvikelse.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-04

Trevligt möte med folkpartister i riksdagen

Från vänster till höger: Christer Westerlund, föreningens ordförande; Andreas Bergström, politisk sekreterare i Folkpartiets riksdagsgrupp - Solveig Hellquist, riksdagsledamot för fp från Västernorrlands län & ledamot i socialförsäkringsutskottet. 

Det var ett trevligt möte vi represen­tanter för föreningen fick med Solveig Hellquist och Andreas Bergström från Folkpartiet igår i riksdags­huset.

Vi fick en god möjlighet att leverera vårt budskap om hur orättvis den förda barnom­sorgs­politiken är, hur olönsam den är och hur brutal den kan vara mot särskilt känsliga barn som har svårt att anpassa sig till den mycket annorlunda sociala miljö som förskolan är.

Vi påpekade vilken engagerande fråga familjepolitiken är och vilken valvinnare den skulle kunna vara - och uppmanade de två närvarande folkpartisterna att se till att partiet utnyttjar den möjlighet som detta intresse erbjuder. 

Bergström hävdade att även om allianspartierna inte kommer att lyckas att komma överens i familjepolitiken före valet så kommer partierna alldeles säker att lyckas med det därefter. Men vi stod på oss om att något besked i frågan före valet är viktigt, även om det inte blir ett detaljerat förslag utan bara en tydlig deklaration om alliansens viljeinriktning.

Det kändes som om vi var överens om det mesta. Ändå råder stor osäkerhet om vad vi lyckades åstadkomma. För även om våra två besöksvärdar skulle vilja gå på offensiven i barnomsorgsfrågan bland sina partikollegor i maktens centrum har de ju i så fall en jätteuppgift framför sig; kollegorna är ju så många och spretar så mycket i just denna fråga.

Webmastern


Kopiera länk 06-05-02

Även i Gävle motdemonstrerades det

Kristdemokrater och föräldraupprorsmakare i Gävle gjorde gemensam sak på socialisternas stora dag, 1:a maj, och tågade genom sta'n under banderoller och plakat som krävde mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen, som en direkt utmaning mot socialisterna. Det rapporterar Gefle Dagblad i en artikel som du kan läsa -här.

Vi har också förstått att en modig mamma gick i sossarnas tåg med ett plakat med texten "Inför Nackamodellen i Gävle!"

Bra gjort!

Webmastern


Kopiera länk 06-05-01

Vi deltog i sossarnas 1:a maj-demonstration i Västerås

Vi i föreningen lyckades väl med att få fram vårt budskap i samband med sossarnas 1:a maj-demonstration i Västerås. Våra tre banderoller syntes bättre än några andras.

Någon i förenings­styrelsen upptäckte i förväg att huvud­talaren i sam­band med sossar­nas 1:a maj-demon­stra­tion i Västerås i år skulle bli social­minister Berit Andnor, som ju för alla oss barn­omsorgs­kämpar är känd för att inte vilja unna hemma­föräld­rar mycket mer än vatten och bröd.

Den upptäckten födde naturligt idén att vi borde motdemonstrera för mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen. 

Så blev det också. Vi gick med i tåget genom sta'n och väl framme vid ankomstplatsen, Viktor Larssons Plats framför "Växhuset" stod vi sedan där under hela spektaklet med våra banderoller bättre synliga än några andras. 

Ministern höll sitt tal, som gick ut på att bara sossarna kan erbjuda den trygghet som medborgarna behöver och att den borgerliga alliansen är den största fara som tänkas kan. 

Barnomsorgsfrågan snuddade hon bara vid (genom att hävda att Sveriges föräldrar vill kunna kombinera föräldraskap med förvärvsarbete och att sossarna är det enda parti som gör den kombinationen möjlig (1)). 

Efter talet lyckades föreningens Marianne Claesson få en pratstund med henne och frågade vilka slutsatser hon och regeringen drar av den senaste opinionsundersökningen. Men ministern bara avfärdade den som ointressant samt repeterade det alla vi kämpar hört så många gånger förr: att vår föräldraförsäkring är världens bästa samt att inga pengar, under några omständigheter någonsin får tas från förskolan för att spenderas på billigare omsorgsformer (!)

- Det var som att tala med en vägg, sade Claesson efteråt, oförmögen att dölja sin besvikelse.

Men aktionen var ändå lyckad. Många deltagare i tåget och åskådare längs vägen fick sig säkert en tankeställare. Men ministern är, som vi alla egentligen visste redan på förhand, en hårdare nöt att knäcka. Hon har ju för länge sedan visat att förmågan att lyssna och ta till sig ny kunskap inte är hennes bästa gren ;-) 

Fotnot 1: Visst, många småbarnsföräldrar vill säker kunna kombinera föräldraskap med förvärvsarbete, men det betyder inte nödvändigtvis att de vill ägna sig åt båda sakerna samtidigt. Men den kompletterande upplysningen förefaller ministern vara oförmögen att ta till sig ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-05-01

Stor demonstration i Uppsala för friare barnomsorg

I år samlade Kd:s demonstrationståg för mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen ca 1200 personer. Bra många fler än sossarnas och vp:s tåg tillsammans.

Demonstrationståget på första maj i Uppsala för mer rättvisa och valfrihet i barnomsorgen blev en stor succé även detta år . Det samlade drygt 1.200 deltagare, bra många fler än i fjol och nu liksom då bra många fler än sossarnas och vänsterpartiets tåg tillsammans.

Huvudtalare på ankomstplatsen, S:t Eriks Torg, var f d kd-ledaren Alf Svensson. Sedan följde en utmärkt panéldebatt med Alf Svensson, Per Kågeson och Marie Söderqvist under ledning av Sievert Öhholm. 

Per Kågeson berättade stolt att enligt den senaste SIFO-undersökningen vill 65 % av vänstersympatisörerna ha ett vårdnadsbidrag, medan "bara" 64 % av de borgerliga sympatisörerna vill det. Alf Svensson kontrade dock snabbt med glimten i ögat att bland Kristdemokrater ville 90 % ha vårdnadsbidrag.

Per Kågeson hävdade att det måste anses vara vetenskapligt belagt att det är bättre för små barn att vara hemma än på dagis. Marie Söderqvist reflekterade över att idag vågar svenskar i högre grad stå för åsikten om ett vårdnadsbidrag, ett stort framsteg jämfört med bara för något decennium sedan. Alf Svensson sade sig vara övertygad om att han skulle få se ett vårdnadsbidrag i Sverige inom sin livstid.

Mellan talen sjöng en barnkör. Det var en varm och positiv stämning i tåget och på det efterföljande mötet. Ett mer sympatiskt sätt att framföra sina politiska åsikter på är därför svårt att tänka sig.

Läs gärna Marie Söderqvists krönika om evenemanget - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-04-28

"Låt barnen vara hemma tills de är fyra!"

Det tycker svenska folket, att döma av en opinionsundersökning som tidningen Världen Idag låtit Sifo göra. Sextiofyra procent av de tillfrågade tyckte så, att jämföra med endast 27 procent som tyckte det motsatta. 

Intressant är att regeringspartiets egna väljare inte på något sätt skiljer ut sig i denna fråga. Och hos regeringens stödtrupp, LO, är stödet för en sådan möjlighet ännu starkare (76 procent).

Läs tidningens artikel om saken - här!

Läs också gärna den kristdemokratiska ledningens kommentarer till undersökningen - här!

Att opinionsläget ser ut så här har vi vetat i trettio år. Det som kan förvåna är att regeringspartiets väljare inte reagerar, att den borgerliga oppositionen väljer att inte utnyttja läget, samt att media väljer att inte avslöja denna uppenbara och stora klyfta mellan väljare och valda.

Men det finns en förklaring: såväl regeringspartiets som oppositionens ledande personer samt större delen av journalistkåren har ett starkt egenintresse av att låta fotfolket - via skatten - betala denna välbeställda befolkningsgrupps barnomsorg.

Att avslöja detta tysta samförstånd är en av denna förenings viktigaste uppgifter.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-28

Per Kågeson: "Små barn bör vara hemma!"

- Många barn far illa på dagis, säger fil. dr. Per Kågeson, som undersökt saken noga.

Många små barn mår inte bra på dagis. Därför borde dagens tämligen fyrkantiga barnomsorgssystem mjukas upp så att föräldrar får en möjlighet att vara hemma med sina barn längre än dagens föräldraförsäkring medger.

Så kanske man kan sammanfatta fil. dr. Per Kågesons budskap till kanske 150 intresserade örebroare i Alnängsskolans aula. igår kväll. 

Han har bra på fötterna, Kågeson, när han drar sina slutsatser. Han har nämligen gjort den kanske största, mest ambitiösa och noggrannast genomförda sammanställningen av forskningsläget om svensk barnomsorg hittills. Den har han dokumenterat i en bok med titeln Tid för barn?, som måste betraktas som nödvändig läsning för vare medborgare som vill fördjupa sig i ämnet. (Den kan du kan köpa - här.)

Ett av de mest hjärtknipande saker som Kågeson berättade var att forskaren Ingrid Hårsman, i början av 80-talet, tyckte sig finna att många barn som lämnas in på dagis genomgår ett slags sorgearbete som varar i flera månader, för vissa ända upp till fem månader. (Som alla föräldrar inser är flera månader en evighet i ett litet barns liv.)

Och bra var det att han kopplade ihop dagens barnomsorg - som utmärks av att familjens och föräldrarnas roller förminskats medan statens, dagis och dagispersonalens i motsvarande grad förstorats - med den större förekomst av psykosociala problem som alla insatta idag tvingas konstatera hos våra ungdomar.

Men som den vänstermänniska Kågeson är kan han inte tänka sig någon annan lösning på problemet än statlig och / eller kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar. Den mycket mer välstånds- och frihetsskapande lösning som utdebitering av barnomsorgen till självkostnadspris i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader skulle innebära, ligger uppenbarligen bortom hans tankehorisont. Men det synsättet delar han ju numera med många i ledande befattningar långt in i det borgerliga blocket.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-28

Två nya namninsamlingar startade

Tack vare tidningen Världen Idags koll på de namninsamlingar som pågår och nyligen startats i landet har vi blivit varse ytterligare två - i halländska Halmstad och värmländska Kil.

Du som bor i någon av dessa kommuner och vill hjälpa till i denna angelägna kampanj: här har du din kontaktperson samt vederbörandes telefonnummer:

Kommun Namn Tel. E-post
Halmstad Madelene Sjöström 076-262 55 78  
Kil Anne-Marie Robertsson 070-321 55 95  

Webmastern


Kopiera länk 06-04-26

Föräldrar till skolkare bötfälls

Föräldrar till en tioårig pojke i Linköping tvingas betala 10.000 kronor vardera till staten efter det att de misslyckats med att få sin son att gå till skolan. Det rapporterar Dagens Nyheter idag.

Pojken, som går i fjärde klass, har många timmars ogiltig frånvaro. Genom ett åtgärdsprogram har föräldrarna förbundit sig att se till att tioåringen går till skolan, men det har de alltså misslyckats med.

Nu döms de av länsrätten att betala de böter som Linköpings Barn- och Ungdomsnämnd begärt.

Vi har ju som bekant skolplikt i detta land, men detta är ändå första gången som undertecknad erfar att detta tvång kuggar i på detta sätt.

Det inträffade ger anledning till reflektion om rimligheten i systemet. Hårt pressade föräldrar som inte levererar kan tydligen straffas men har någon hört talas om en skola, kommun eller stat som straffas för att de inte levererar en social miljö och en utbildning som en tioåring kan uthärda?

Webmastern


Kopiera länk 06-04-24

Marks kommun gör ett nytt försök

I borgerligt styrda Marks kommun i Västergötland har under senare år försök gjorts att bryta det statligt påtvingade dagistvånget. Där har det motionerats och samlats in namn, som lett till att kommunen idag kan betala folk för omsorg om egna barn under förutsättning att de också tar hand om lika många "främmande" barn. En kooperativ möjlighet, som innebär att ett antal föräldrar går samman för omsorg om de gemensamma barnen, finns också.

Och nu har ytterligare ett steg tagits; ett par familjer i kommunen har lagt ett medborgarförslag med Nackamodellen som förebild. Det fick kommunledningen att, som så många kommuner redan gjort, tillskriva regeringen för att få lov att också understödja hemmaföräldrar. Men som vanligt blev det nobben utan annan motivering än att regeringen inte känner för att gå kommunen och föräldrarna till mötes.

Men socialministern, Berit Andnor har i Sveriges Radio Sjuhärad sagt att regeringen vägrar eftersom upprorsmakarna inte är representativa för Sveriges småbarnsföräldrar. Den lögnen har enligt uppgift i Världen Idag, fått de initiativtagande föräldrarna att gå i taket.

Hur länge till ska detta vansinne få pågå?

Webmastern


Kopiera länk 06-04-18

Ett nytt försök att få FN att vakna

Den minnesgode besökaren av denna webbplats kommer ihåg att vi hösten 2004 till FN:s människorättskommissarie i Genčve inskickade en anmälan om att svensk familjerelaterad lagstiftning på flera viktiga punkter strider mot FN:s barnkonvention.

Trots flera påminnelser fick vi ett svar först ett år senare (!) där kommissionen, på pin kiv, försöker tolka vår inlaga som om den handlade om ett enskilt barnärende för att, med hänvisning till generalförsamlingens riktlinjer för verksamheten, kunna avfärda den med argumentet att kommissionen inte får lägga sig i enskilda sådana ärenden.

Naturligtvis kunde vi inte låta kommissionen komma undan med det lumpna försöket, varför vi nu gjort en ny inlaga som till 90 % består av den ursprungliga. Den - alla 12 sidorna - kan du läsa här - om du orkar ;-)

Om någon vecka, när vi är säkra på att kommissionen mottagit vår anmälan tänker vi tipsa både utländska och inhemska media om saken.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-16

'Den nya kvinnan' är en hemmafru...

...tycker sig brittiska The Times ha upptäckt och hänvisar till en amerikansk undersökning som visar att fler och fler medelklasskvinnor väljer att stanna hemma när barnen är små, en undersökning som också visar att dessa hemmafruar är mer tillfreds med livet än sina förvärvsknegande medsystrar. 

Läs tidningens artikel om saken - här!

Artikeln påminner om vad amerikanska nyhetstidskriften Time skrev om saken i maj 2004.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-12

Unga knäcks av stressen

De flesta ungdomar känner sig hårt stressade av studierna och av oron för att inte få jobb trots god utbildning. Och tjejerna mår ännu sämre än killarna eftersom de har ytterligare en sak att oroa sig för sitt utseende.

Det framgår av en undersökning som webbplatsen Lunarstorm gjort och som tidningen Expressen uppmärksammat - här.

Visst kan stressen hos unga bero på skolan, oro för att inte få jobb och/eller utseendefixering, men det är inte hela sanningen. För hur vi handskas med stress grundläggs tidigt i livet. En undermålig vuxenrelation under de första levnadsåren kan ge en lägre ångesttröskel, som gör att stressreaktionen sätter igång vid mindre påfrestning än hos dem som fått en tryggare uppväxt. Undersökningar av små dagisbarn visar att förhöjda värden av stresshormoner är vanliga trots att barnen ser ut att må bra. 

Samma dåliga vuxenrelation förvärrar sedan problemen i ungdomsåren eftersom den gör barnet obenäget att diskutera saken och ta hjälp från den vuxne.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-12

Så kompenserar vi oss för statens familjefientliga politik

- Vi har blivit världens mest hemkära folk, som en reaktion på statens familjefientliga politik, förefaller Elise Claeson hävda i denna ledare i dagens nummer av Svenska Dagbladet.

Hon är bra på att angripa problemet från olika håll den där claesonskan!

Webmastern


Kopiera länk 06-04-11

Haro tappar statsbidraget

I arton år har vår systerorganisation Haro fått bidrag från staten för sin verksamhet. Men från och med i år är det slut med det, meddelar Haro på sin webbplats. 

Orsaken lär vara att regeringens delegation för statsbidrag till kvinnoorganisationer beslutat sig för att ändra bidragsreglerna och kräva att medlemskåren består av minst 80 procent kvinnor för att kunna komma i fråga för bidrag. Det uppfyller inte Haro, som "bara" kommer upp i 60 procent.

Beslutet ger anledning till filosoferande över det godtycke och den politiska styrning som utmärker de flesta statliga och kommunala bidragssystem.

Det kan vara av intresse att denna förening, Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid, inte tar emot några bidrag alls, varken från staten eller kommunerna. Vi lever helt på medlemsavgifter och gåvor från medlemmarna - och på massor av ideellt arbete förstås ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-04-11

Fyra nya namninsamlingar startade

Tack vare tidningen Världen Idags koll på de namninsamlingar som pågår och nyligen startats i landet har vi blivit varse ytterligare fyra: i ångermanländska Sollefteå och Örnsköldsvik, i sörmländska Katrineholm samt i östgötska Mjölby.

Du som bor i någon av dessa kommuner och vill hjälpa till i denna angelägna kampanj: här har du din kontaktperson samt vederbörandes telefonnummer och e-postadress:

Kommun Namn Tel. E-post
Sollefteå Kristina Norström 0620-140 30 kristina@passagen.se
Örnsköldsvik Maria Nordberg 076-839 26 69  
Katrineholm Anna-Maria Wiklund 0150-910 04 potatisskruv@hotmail.com
Mjölby Anne-Marie Nordén 0142-200 46  

Webmastern


Kopiera länk 06-04-10

Brittiska mammor vill stanna hemma

Allt fler brittiska mammor vill stanna hemma med sina barn, visar en undersökning som brittiska regeringen gjort och som tidningen Daily Telegraph uppmärksammat - här.

Eftersom regeringen har lovat erbjuda nästan gratis barnomsorg till alla barn (ā la Sverige alltså) hade den förmodligen hoppats på att de flesta skulle ange den dyra barnomsorgen (typiskt 17.000 kr i månaden per barn) som skäl till att de stannar hemma, men det gjorde bara 14 procent av de tillfrågade. Resten angav barnens behov av tillgång till en nära anhörig vuxen som skäl.

En annan intressant sak är att landets hälsominister, Patricia Hewitt säger att hemmamammor har varit undervärderade av regeringen alltför länge.

Läget i Storbritannien på barnomsorgens område ser alltså tämligen oklar ut. Å ena sidan har regeringen lovat (eller kanske hotat med att) införa svensk skattesubventionerad barnomsorg, å den andra har vi uttalande i motsatt riktning från regeringsmedlemmar som hälsoministern.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-07

Familjerna bygger samhället

Som de flesta vet brukar Sverige lojalt ställa sig bakom de beslut som FN fattar, men Expressens krönikör Johan Wennström har hittat ett som Sverige reserverat sig mot: den s k Doha-deklarationen från hösten 2004, som, i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, slår fast att familjen är samhällets naturliga och fundamentala gruppbildning. 

En sådan utgångspunkt kan Sverige inte längre acceptera eftersom såväl FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som Doha-deklarationen inte tar upp de homosexuellas roll och rättigheter i samhället till behandling.

Läs Wennströms utmärkta krönika - här!

Visst är det typiskt att om Sverige ska reservera sig mot ett FN-beslut så ska det handla om föräldrarnas betydelse för sina barn.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-06

Har moderaterna övergett sin liberalkonservativa ideologi?

- Moderaternas kursomläggning i familjepolitiken är nödvändig av arbetsmarknadspolitiska, familjesociala och valstrategiska skäl, sade partiets familjepolitiske expert Ulf Kristersson (t v) till föreningens Christer Westerlund (t h) och Bo Pettersson i förmiddags.

Det frågar vi oss i föreningsstyrelsen efter det att föreningens ordförande Christer Westerlund och styrelseledamot Bo Pettersson i förmiddags diskuterade partiets nya familjepolitik med Ulf Kristersson, moderaternas ordförande i den interna arbetsgrupp som formulerat den. 

Till att börja med bekräftade Kristersson att han inte kunde finna några fel i den sammanfattning av denna nya politik, som vi redan presenterat i denna avdelning så här:

 1. Minskad längd på föräldraledigheten från 13 månader till 12,
 2. Lägre ersättning i föräldraförsäkringen från 80 % av inkomsten till 75,
 3. Höjt tak i föräldraförsäkringen från ca 20.000 kr i lön per mån till ca 24.800, (a)
 4. Ett skatteavdrag på 3.000 kr per mån, motsvarande en lön på 4.400 kr / mån till den hemmaförälder som, under föräldraledigheten, lyckas övertala sin förvärvsarbetande partner att stanna hemma och ta hand om barnet, (a)
 5. Ett (för kommunerna frivilligt) kommunalt vårdnadsbidrag för barn 1 - 3 år,
 6. Avgiftsfri (d v s statligt finansierad) förskola om tre timmar per dag för barn, 3 - 5 år. Avgifter på maxtaxenivå under övrig tid.
 7. Avgiftsfri och obligatorisk sexårsverksamhet,
 8. Etableringsfrihet för privata förskolor.

Vi i vår förening kämpar ju för att föräldrarna ska få mer frihet att själva forma sina liv tillsammans med sina barn och kan - i huvudsak - bara hitta ett moderat förslag som pekar i den riktningen: punkten 5 ovan. För övrigt ser vi nästa bara förslag som pekar i motsatt riktning, d v s mot mer statlig maktutövning gentemot Sveriges småbarnsfamiljer.

Naturligtvis försökte vi påverka Kristersson i vår åsiktsriktning, bl a med argumentet att stark statlig styrning av familjernas liv knappast kan vara förenlig med den liberala och värdekonservativa ideologi som väljarna åtminstone hittills förknippat partiet med. Men Kristersson stod på sig och hävdade att kursändringen är nödvändig för att få ut småbarnsföräldrarna i arbetslivet, mot bakgrund av hur familjerna numera ser ut och av valstrategiska skäl.

Föreningen representanter gick hem från mötet, överväldigade av insikten om hur stort behovet av kunskapsförmedling i frågans samhällsekonomiska, psykosociala och opinionsmässiga dimensioner är, aspekter som vi bara hann snudda vid under den timme som stod till vårt förfogande. Slutsatsen blir att vi alla som kämpar för mer familjemakt på statens bekostnad har hur mycket som helst att göra, särskit fram till det förestående valet i höst!

Fotnot a: Dessa två förslag tillsammans betyder alltså att moderaterna tycker att det är värt upp till 29.000 kr i månaden i skattefinansierad lön till den förälder i familjen som tjänar mest för att förmå denne att stanna hemma och ta hand om familjens spädbarn, medan den andre går ut och förvärvsjobbar. Får den s k jämställdheten kosta skattebetalarna hur mycket som helst?

Webmastern


Kopiera länk 06-04-05

Nacka kommun överklagar

Förskole- och grundskolenämnden i Nacka beslutade i kväll att driva den omstridda frågan om familjedaghem för eget barn vidare till kammarrätten. Bakom beslutet står ledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

- Vi tycker att länsrätten har fel i sak och behöver en dom i prejudicerande instans, säger Mats Gerdau (m), Lars Hultkvist (fp), Jan-Eric Jansson (kd) i förskole- och grundskolenämnden i en gemensam kommentar.

- Vår ambition är att öka familjernas valfrihet. Barnomsorgen ska bedrivas på föräldrarnas villkor och med barnens bästa för ögonen. Man ska inte behöva lämna barn till den kollektiva barnomsorgen för att få del av samhällets stöd, förklarar politikerna sitt beslut.

- Vi har inte infört något bidrag. Bidrag är till sin karaktär prestationslösa, d v s man kan inte ställa krav på motprestation från mottagaren för att få ett bidrag. Det gäller exempelvis för barnbidrag, bostadsbidrag och socialbidrag. Vårt beslut innebär ju klara prestationskrav, eftersom man måste driva en pedagogisk verksamhet som uppfyller givna kvalitetskrav och vi kan inte se att Skollagen ger oss rätten att reglera hur många eller vilka barn man ska ta emot, säger de också.

Hittills har över 50 familjer i Nacka nappat på det nya alternativet och nya ansökningar kommer in varje vecka. 

- Föräldrarna behöver inte oroa sig, lovar de tre kommunalpolitikerna. "Länsrättens dom vinner inte laga kraft förrän kammarrätten sagt sitt. Till dess gäller vårt tidigare beslut. Några krav på återbetalning är definitivt inte aktuella, även om Länsrättens dom, mot förmodan, skulle stå fast.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-05

Fler unga kvinnor försöker ta sina liv

Under år 2003 lades 1.440 unga kvinnor i åldersintervallet 15 - 24 år in på sjukhus efter att ha försökt ta sina liv eller på annat sätt allvarligt försökt skada sig själva. Det var 44 procent fler än fem år tidigare, under 1998. 

Även bland pojkar och unga män är den procentuella ökningen nästan lika stor men nivåerna är lägre: 467 fall år 2003, vilket var 40 procent högre än 1998. Men det betyder inte nödvändigtvis att pojkar är mycket mindre deprimerade än flickor. En viktig förklaringsfaktor är att pojkar tenderar att använda mer drastiska metoder för sina självmordsförsök och att de därför oftare lyckas än flickorna gör.

Det ovan stående har Socialstyrelsen kommit fram till i en rapport som publicerades igår.

Vi i denna förening hävdar att den sedan 35 år tillbaka i Sverige förda familjepolitiken, som innebär att barn får dålig anknytning till sina föräldrar och till att föräldrarna har små möjligheter att vara till hands för sina barn när det behövs, är en viktig orsak till att så många ungdomar blir så deprimerade att de vill ta sina liv. Detta måste vi få en ändring på och det snart! Det lidande och de tragedier som döljs bakom ovan stående siffror är outhärdligt att betänka!

Webmastern


Kopiera länk 06-04-04

Omsorg om barn hemma är ingenting värt

Ungefär det förefaller Uppsala Nya Tidning hävda i denna ledare i dagens nummer av tidningen.

Den fick riksdagens förre talman Ingegerd Troedsson (m) att skriva detta genmäle.

Vi i föreningen försökte också protestera med detta inlägg, men som vanligt när vi försöker komma till tals i UNT blev vi refuserade.

Webmastern


Kopiera länk 06-04-02

Het debatt om barnomsorgen i Norrköping

I samband med Haros årsmöte i Norrköping under denna helg genomförde organisationen igår en paneldebatt om barnomsorgen med företrädare för samtliga riksdagspartier under ledning av Världen Idags ledarskribent Carin Stenström.

Som man kunde förvänta sig blev drabbningen mest ett ställningskrig där samtliga parter deklarerade sina respektive partiledningars ståndpunkter och var försiktiga med att ge uttryck åt egna värderingar. (De har ju alla lojaliteten gentemot dessa sina ledningar att tänka på.)

Men det betyder inte att debatten var meningslös. Dagiskramarna i panelen fick säkert en hel del tänkvärt att ta med sig hem och vissa inlägg i debatten var femettor som var ett nöje att lyssna till.

Läs Världen Idags referat från drabbningen - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-03-31

Tre nya namninsamlingar startade

Tack vare tidningen Världen Idags koll på de namninsamlingar som pågår och nyligen startats i landet har vi blivit varse ytterligare tre - i gestrikländska Gävle, värmländska Säffle och östgötska Ödeshög.

Du som bor i någon av dessa kommuner och vill hjälpa till i denna angelägna kampanj: här har du din kontaktperson samt vederbörandes telefonnummer och e-postadress:

Kommun Namn Tel. E-post
Gävle Sussie Hemgren 026-624 733 sussieluskan@hotmail.com
Säffle Carin Gustavsson 0533-109 58 carin.gustavsson@tele2.se
Ödeshög Ingrid Andersson 0707-486 521 rianders@tele2.se

Webmastern


Kopiera länk 06-03-29

"Nacka är på rätt väg, Billström på fel,"

...skriver Svenska Dagbladet i sin huvudledare idag och jämför Nackas förslag till lösning - som drabbats av juridiska problem - med den som sossestyrda Stockholm stad förespråkar: nolltaxa i barnomsorgen. 

Läs den - här!

Artikeln är som vore den skriven av någon av oss kämpar för mer valfrihet i barnomsorgen. Vi skulle inte ha kunnat göra det bättre själva! Men på en punkt blev det fel: Länsrättens dom i frågan om "Nackamodellen" gäller bara Nacka kommun. Om inte besluten att införa motsvarande lösning i Sollentuna och Tyresö överklagats av några kommunmedborgare där inom tre veckor after det att besluten om införande fattades, är de implementeringarna utom räckhåll för våra domstolar. I så fall är ett mycket intressant juridiskt och politiskt läge under uppsegling.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-28

Stockholmssossarna lockar med gratis barnomsorg

- Om vi vinner valet i höst kommer vi att ta bort alla avgifter i barnomsorgen upp till 12 års ålder så att den blir gratis för stockholmarna, sade Stockholms finansborgarråd Annika Billström på en presskonferens igår, som förmodligen kan betraktas som stockholmssossarnas valupptakt.

Om detta och och fler vallöften från det hållet kan du läsa - här!

Nu får man bara hoppas att Stockholms väljare inser att det inte finns några gratisluncher och att gratis barnomsorg upp till 12 år i praktiken innebär dagistvång och ett starkt incitament för föräldrarna att låta skolbarnen vara på fritis istället för hemma. Därmed innebär "erbjudandet" också fortsatta svårigheter för föräldrarna att vara till hands för sina barn och fortsatt stor omfattning av psykiska problem och depressioner hos våra barn.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-27

Länsrätten upphäver Nackamodellen

Länsrätten i Stockholms Län upphäver Nacka kommuns s k Nackamodell, som skulle ge föräldrarna en ekonomisk möjlighet att stanna hemma med sina småbarn längre än föräldraförsäkringen idag medger. Det rapporterar DN idag i en artikel som du kan läsa - här.

Uppenbarligen anför rätten följande två skäl för sitt beslut

 1. Rätten gör bedömningen att den införda lösningen var av så stor principiell vikt att genomförandebeslutet borde ha överlåtits till kommunfullmäktige. (Uppenbarligen lyftes frågan inte till den nivån utan beslutet togs i stället av kommunens förskole- & grundskolenämnd.)
 2. Rätten gör bedömningen att skollagen inte ger stöd för den av kommunen införda lösningen.

- Det är uppenbart att rätten försökt tolka vår barnomsorgslösning som om den handlade om bidragsgivning till enskilda kommunmedborgare, för att i nästa stund kunna olagligförklara den med hänvisning till kommunallagens likabehandlingsparagraf och diverse domstolsprejudikat, säger Mats Gerdau, förskole- & grundskolenämndens ordförande. "Men det är ju en missuppfattning! Det handlar ju om köp av barnomsorgstjänster enligt samma krav och rutiner som vi tillämpat i åratal på andra leverantörer! Den enda nyheten är att vi släppt kravet på minst ett 'främmande' barn i familjen!"

- Vi kommer förmodligen att överklaga, säger Gerdau.

Noteras bör att domen endast gäller Nacka kommun, d v s inte Sollentuna och Tyresö, som infört samma lösning. Om de två senare implementeringarna inte överklagats inom föreskriven tid är de utom räckhåll för domstolarna. I så fall är ett mycket intressant juridiskt och politiskt läge under uppsegling.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-27

Skilsmässodrabbade barn mår dåligt

Det kan Rädda Barnen - föga förvånande - konstatera efter att ha öppnat en ny avdelning på sin webbplats dit drabbade barn kan skriva för att får råd från såväl psykologer som jurister. Redan första dygnet skrev fler än hundra barn och ungdomar för att få hjälp. Läs mer - här!

Varje år är runt 50 000 barn med om att deras föräldrar separerar och nästan en tredjedel av alla barn i Sverige har skilda föräldrar, enligt Rädda Barnens statistik.

Dessa tragedier bidrar den statliga s k "familjepolitiken" till genom att uppmuntra till individuell välfärdspoängsinsamling i stället för familiär sammanhållning. Men staten tar inget ansvar för det negativa resultatet.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-27

"Poängen är 'köp av barnomsorgstjänster...

- När Maria Stock­haus i Sollen­tuna och jag i Nacka publi­cerade denna debatt­artikel i Svenska Dag­bladet 9/9 -05, under titeln 'Bilda daghem åt ditt eget barn' tog det hus i 'häll­vetet', sade Mats Gerdau från Nacka kommun på föreningens årsmöte i Västerås 26/3. "Sedan dess har ingen av oss fått en lugn stund! Vi kan fort­farande inte förstå hur något så positivt som mer valfri­het för Sveriges småbarns­föräldrar av vissa politiker och media­represen­tanter kan uppfattas som ett hot."

...från hemmaföräldrar', inte bidrag till folk som hellre stannar hemma än förvärvsarbetar." 

Ungefär så kan man kanske sammanfatta Mats Gerdau från Nacka:s budskap till ett 25-tal föreningsmedlemmar, lokalpolitiker och intresserade privatpersoner som igår samlades i Västerås för att höra hur i all världen Nacka, Sollentuna och Tyresö har lyckats kringgå kommunallagens perverterade krav på likabehandling av kommunens medborgare, som i politiskt lydiga domstolars händer kommit att få betydelsen att skattesubventioner på uppåt 20.000 kr i månaden för barnomsorg till vissa kommunmedborgare är OK medan kompensation för uteblivna subventioner till andra som vill sköta barnomsorgen själva inte är det.

Gerdau är en van föredragshållare med sympatisk framtoning, och snabb nog i huvudet för att hålla tråden, oavsett hur många distraherande frågor han får, varför föredraget och den efterföljande diskussionen blev hur intressant som helst. Den hade gott fler, såväl engagerade privatpersoner som frågehanterande lokalpolitiker i regionens kommunhus, kunnat lyssna till.

På den senare punkten var föreningens ordförande - som kommer från Surahammar - dock besviken; ingen enda ledamot från hans hemkommuns styrelse eller barn- & ungdomsnämnd behagade att dyka upp, trots personliga inbjudningar och gratis inträde. "Det väcker ett tvivel om den borgerliga oppositionen i Suras genuina engagemang i barnomsorgsfrågan," sade Westerlund surt.

Trots ordförandens besvikelse är vi övriga styrelseledamöter nöjda och glada över ett lyckat arrangemang. Vi gick alla hem efter mötet upprymda och om möjligt ännu mer motiverade för vår kamp än tidigare. Den känslan förstärktes av att vi t o m lyckades få vår ordförande att tina upp när han insåg att surapolitikernas ointresse ändå bara gäller ett tag till. Förr eller senare - och då snarare förr än senare - måste även de konfrontera den valfrihetsrevolution som sveper över Sverige och då kommer saker och ting att hända, t o m i tröga Surahammar!

Webmastern


Kopiera länk 06-03-26

Allt fler barn hamnar på institution

Gamla tiders kritiserade barnhem är nedlagda. Men antalet barn på institution ökar. Proportionellt sett hamnar allt fler av de omhändertagna barnen i olika former av institutionsvård, medan andelen som placeras i familjehem sjunker, trots att myndigheterna föredrar familjehem. 

Allt detta och mer intressant framgår av en artikel i Dagens Nyheter, som du kan läsa - här!

Vidare framgår det av artikeln att det går dåligt för de barn som omhändertas och placeras utanför hemmet. De klarar sig sämre i skolan, drabbas mer av psykiska problem, och en hög andel av flickorna föder barn redan i tonåren.

Vilken tragedi det är för såväl barn som föräldrar när familjerna spricker och barnen placeras hos andra! Vad jag kan förstå handlar det om ca 15 000 barn i Sverige.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-25

Landsomfattande jakt på förskollärare

För att minska de stora barngrupperna och höja personaltätheten i Västerås kommunala och privata förskolor ska 42 nya avdelningar öppnas och ett nittiotal förskollärare rekryteras (motsvarande en tillkommande nettokostnad för kommunen på drygt 20 mkr per år). Det rapporterar Vestmanlands Läns Tidning (VLT) idag. 

Men ett problem är att de flesta andra kommuner gör likadant samtidigt, vilket har gjort förskollärare till en bristvara.

Tänk så bra en barnpengslösning eller motsvarande hade varit nu! Då hade den konstgjort upphaussade efterfrågan på dagisplatser dämpats, kommunen sparat pengar och föräldrarna fått större valfrihet i barnomsorgen! Men så bra får det väl inte bli!

Webmastern


Kopiera länk 06-03-24

"Ministern vill inte svara"

Ungefär det snorkiga svaret fick Hemmaföräldrar när de ställde ett antal angelägna och väl formulerade frågor till förskoleminister Lena Hallengren härom dagen. Ministern lät via sin assistent (som det numera heter) hälsa att: 

Lena Hallengren hade gärna svarat på dina frågor om de hade varit formulerade på ett seriöst och professionellt sätt. Nu är de i vissa fall helt felaktiga och i andra fall insinuanta och Lena Hallengren gör därför bedömningen att hon inte har möjlighet att medverka.

Vad menar ministern med sina icke motiverade påståenden om brist på seriositet och professionalism? Och kan en minister helt enkelt vägra att svara på frågor med argumenten att vissa är av fel slag och andra alltför avslöjande? 

Frågorna var väl formulerade och av intresse för många småbarnsföräldrar och därför hur välmotiverade som helst. Men de avslöjade ett pågående, politiskt dikterat, vansinne som Hallengren inte orkar ta tag i ännu, varför påståendet om insinuationer kom väl till pass.

Och är det verkligen sant att ministern endast kan tänka sig att svara på frågor som ställs av frågeställande proffs? I så fall ligger ju Hemmaföräldrars redaktörer skrynkligt till; de jobbar ju ideellt!

Detta slag av arrogans borde avslöjas och ministern tvingas att be om ursäkt!

Webmastern


Kopiera länk 06-03-24

"Bannlys antifeminister från riksdagen!"

Ja, det är väl faktiskt vad Gudrun Schyman förespråkar i denna artikel i Expressen idag, med anledning av det seminarium som riksdagsnätverket Forum för Familj och Människovärde anordnar 29/3, som vi länge flaggat för - här.

Vi jämställdhetskämpar, som strävar efter största möjliga likabehandling mellan könen, med minsta möjliga statliga inblandning i processen, tackar för den draghjälp Schyman - förmodligen oavsiktligt - därmed gett oss.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-21

Anders Borgs galenskaper

På självaste Internationella Kvinnodagen, 8 mars, gick moderaternas chefsekonom, Anders Borg, ut med en artikel med oklar mottagarkrets, vari han för ett resonemang i jämställdhetsfrågan som är svår att skilja från vänsterns. Som den ekonom han är inser han att staten - och särskilt då den svenska staten - har en stor makt att medelst beskattning, bidrag och subventionerade tjänster belöna vissa beteenden och bestraffa andra så att svenska folket beter sig politiskt korrekt.

Den makten tycker han att staten ska utnyttja till max även i fortsättningen, så att alla vuxna (med undantag för det första spädbarnsåret) förvärvsarbetar. Ja han tycker t o m att det är rimligt att staten betalar upp till 29.000 kr i månaden i lön till den förälder i familjen som tjänar mest för att förmå denne att stanna hemma och ta hand om familjens spädbarn, medan den andre går ut och förvärvsjobbar. Och han har uppenbarligen inga problem med att den förälder som inte förvärvsarbetat innan barnets ankomst bara skulle få en fjortondel så mycket i ersättning från staten - för samma jobb!?

Borgs artikel, som måste betraktas som förvånande för att komma från liberalt och värdekonservativt håll, har inspirerat Susanna Popova till denna skarpa kommentar i Svenska Dagbladet.

Det är uppenbart att Borg har glömt vad han under sin ekonomiutbildning förhoppningsvis fick lära sig, dels om det obetalda hemarbetets välståndsbringande värde och dels om beskattningens inkomstdämpande effekter (att en krona ytterligare i skatt sänker välståndet med tre kronor - och vice versa) ! 

Genom att utnyttja dyra skattepengar på det sätt som Borg föreslår skulle förmodligen utbudet av arbetskraft öka, men efterfrågan tyvärr minska så att den resulterande sysselsättningen också minskade, varvid hela nationen skulle bli fattigare. För att inte tala om vad som skulle hända på det medborgarfrihetliga området.

Kombinationen av ett stort ego och otillräckliga kunskaper är farlig hos folk med inflytande.

Moderaternas familjepolitiska förslag i punktform:
 • Minskad längd på föräldraledigheten från 13 månader till 12,
 • Lägre ersättning i föräldraförsäkringen från 80% av inkomsten till 75,
 • Höjt tak i föräldraförsäkringen från ca 20.000 kr i lön per mån till ca 24.800,
 • Ett skatteavdrag på 3.000 kr per mån, motsvarande en lön på 4.400 kr / mån till den hemmaförälder som, under föräldraledigheten, lyckas övertala sin förvärvsarbetande partner att stanna hemma och ta hand om barnet,  
 • Ett (för kommunerna frivilligt) kommunalt vårdnadsbidrag för barn 1 - 3 år,
 • Avgiftsfri (d v s statligt finansierad) förskola om tre timmar per dag för barn, 3 - 5 år. Avgifter på maxtaxenivå under övrig tid.
 • Avgiftsfri och obligatorisk sexårsverksamhet,
 • Etableringsfrihet för privata förskolor.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-23

Kd:s "Super-nannies" finns redan i Västerås

Den 20/3 gick ett par lokala kd-politiker ut i den lokala tidningen Vestmanlands Läns Tidning (VLT) och propagerade för kd:s förslag om "Super-nannies" - här. Två dagar sedan besvarade en ung lokal sossepolitiker med ambitioner att en sådan funktion redan finns i stadshuset vid namn "Familjebehandlingen" - här. Och nästa dag, den 23/3 kompletterade en tjänstekvinna i stadshuset informationsdelgivningen med att avdelningen lär heta "Råd och stöd familj" - här.

Men ett problem är att det inte är lätt att på kommunens webbplats hitta någon verksamhet som heter varken "Familjebehandlingen" eller "Råd och stöd familj". Så det är ju inte så konstigt om de två kd-politikerna drog de slutsatser de gjorde.

En helt annan sak är att vi i denna föreningen inte gillar förslaget om Super-nannies eftersom vi ser det som ett försök av staten att på ännu ett plan och på ännu ett sätt överordna sig föräldrarna och diktera hur föräldrar och barn ska uppföra sig - utan att i praktiken behöva ta något ansvar för konsekvenserna.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-22

Borås inför möjlighet att vara hemma med barnen

Gå ihop med vänner eller grannar och få betalt från kommunen för att ni tar hand om era småbarn. En sådan lösning lanserar nu sexpartimajoriteten i Borås. 

Läs Borås Tidnings notis om saken - här!

Eftersom modellen inte gör det möjligt att få betalt enbart för omsorg om egna barn är det svårt att känna någon särskilt stor entusiasm inför den.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-20

Trassligt för Skatteverket

- Vård av egna barn kan inte anses vara ett förvärvsarbete i skatterättslig mening, hävdar Skatteverket på sin webbplats - här! Därav följer - enligt verket - att ersättning utbetalad av kommunen till en enskild förälder för omsorg om egna barn blir skattefri. Men det betyder också att sådan ersättning i stället måste anses vara ett bidrag och i så fall, utan uttryckligt stöd i lag, skulle den strida mot kommunallagens likabehandlingsparagraf, som föreskriver att alla kommuninvånare måste behandlas lika. 

Inte heller anser verket att vård av egna barn kan vara näringsverksamhet i skatterättslig mening, varför det blir omöjligt för myndigheten att utfärda de F-skattsedlar, som i så fall skulle behövas. Se här!

Däremot har verket kommit fram till att vård av egna barn är ett förvärvsarbete i skatterättslig mening om tjänsten förmedlas via ett bulvanföretag. Se här!

Det är bara att konstatera att Skatteverket inte har det särskilt lätt i dessa dagar. De kommer alltså fram till att omsorg om egna barn är ett förvärvsarbete endast om tjänsten förmedlas via ett bulvanföretag! Lite komiskt är det onekligen ;-)

Av verkets egna skrivningar enligt ovanstående länkar är det slående hur löst grundade verkets slutsatser förefaller vara. Där finns många förekomster av orden "måste anses", som lämnas därhän utan närmare motiveringar, trots att lagtexten vimlar av juridiskt sett odefinerade termer.

Jag skulle vilja hjälpa Skatteverket med följande definitioner:

 1. Ett förvärvsarbete är en tjänst som någon extern part är villig att betala för,
 2. En förvärvsarbetare är också en näringsidkare om vederbörande, med sin uppdrags-/arbetsgivare kommer överens om att själv sköta inbetalningen av arbetsavgifter och inkomstskatter till Skatteverket,
 3. Skatteverkets argument, att omsorg om egna barn måste anses falla inom ramen för det egna förälderliga ansvaret, har efter avskaffandet av sambeskattningen och marschen in i dagissamhället inte längre bärkraft. De förändringarna har gjort att normala föräldrar med normala inkomster inte längre har råd att själva axla den uppgiften, vilket i sin tur har förvandlat barnomsorgen till en av våra största industriella branscher. Att omsorg om barn och då även om egna barn blivit ett förvärvsarbete bekräftas av att kommunerna, som har ett statligt uppdrag att tillhandahålla barnomsorg, är villiga att betala föräldrar för att själva göra jobbet i avsikt att minska efterfrågan på dagisplatser eller spara pengar.
 4. Hur rimligt är det att, om de två parterna, uppdragstagaren och uppdragsgivaren är överens om vilket jobb som ska göras, hur det ska ersättas pekuniärt och vem som ska sköta uppbörden, då i stället Skatteverket, som det samhälleliga serviceorgan det i grunden är, försöker stoppa överenskommelsen?

Webmastern


Kopiera länk 06-03-20

Örebro Universitet blir centrum för kunskap om barnkonventionen

Örebro Universitet har fått i uppdrag av regeringen att komma med förslag på hur lärosätet skulle kunna bli ett centrum för kunskap om FN:s barnkonvention och hur undervisningen om denna konvention kan integreras i de befintliga utbildningar som direkt eller indirekt berör barn. Det framgick av SR P4 Örebros program "Rakt På Sak" tidigare idag.

Men som vanligt handlar det om hur våra offentliga myndigheter och organ ska bli bättre på att tillvarata barns intressen, inte alls om att svensk familjelagstiftning i stor utsträckning strider mot nämnda konvention. Jätteunderligt är det! Silandet av mygg och sväljandet av kameler ska tydligen fortsätta!

En annan bedrövlig aspekt är att det samarbete mellan staten och ÖU som är på väg att växa fram på området kan ses som ytterligare en spik i den kista som innehåller liket "Svensk högre utbildnings oberoende av staten".

Webmastern


Kopiera länk 06-03-20

Sveriges ungdomar mår sämst

Sveriges ungdomar mår sämre psykiskt än deras jämnåriga kamrater i tio jämförbara länder runt omkring oss. Och ökningstakten i denna negativa utveckling är också högre här. Det konstaterar Folkhälsoinstitutets expert på barns och ungdomars hälsa, Sven Bremberg, som intervjuades i SVT 1:s program Agenda igår kväll.

All expertis som fick komma till tals i programmet var rörande överens om att det är den höga ungdomsarbetslösheten som är boven. Den har ökat med 30 procent under de senaste fyra åren, trots högkonjunktur.

I augusti ska FHI inkomma med sin rapport om läget till regeringen.

Visst är den höga ungdomsarbetslösheten en viktig faktor (som beror på den sysselsättningshämmande ekonomiska och arbetsmarknadsstyrande politik regeringen fört så länge) men det hade inte varit fel om programmet också hade lyft fram andra viktiga faktorer, som t ex den dåliga föräldraanknytning som blivit resultatet av regeringens drygt trettio år gamla familjepolitik. Den faktorn har ju institutet lyft fram i andra sammanhang, bl a här

Å andra sidan har ju institutet också hävdat att dagisomsorg är bättre än hemomsorg, bl a här, så från det hållet kan man tydligen vänta sig vad som helst.

Med tanke på institutets hittills demonstrerade politiska känslighet kan vi vara tämligen säkra på att FHI, i sin rapport i sommar, kommer att föreslå mer av det som redan funkat så dåligt så länge, d v s mer statligt engagemang på föräldrarnas bekostnad. Suck!

Webmastern


Kopiera länk 06-03-17

Schabbel i riksdagen sabbade valfrihetsförslag

Det blev nej i riksdagen till oppositionens förslag om mångfald och valfrihet i barnomsorgen igår. De fyra borgerliga partierna plus Miljöpartiet hade återigen enats om att uppdra åt regeringen att införa större valfrihet i barnomsorgen där möjligheten att själv kunna ta hand om barnen hemma ska ingå.

Men på grund av att Miljöpartiet glömde att meddela sossarna att de i denna fråga avsåg att rösta med det borgerliga blocket, kvittades partiets frånvarande ledamöter - som vanligt - mot det borgerliga blockets i stället för mot det socialistiska. Ett dubbelfel alltså.

Såväl Mikaela Valtersson, partiets representant i utbildningsutskottet, samt Leif Björnlod, partiets kvittningsman, beklagar - enligt Världen Idag - det inträffade.

- Synd, säger Ulf Nilsson (fp), andre vice ordförande i utbildningsutskottet till TT. "Men det upphäver inte det gamla riksdagsbeslutet från maj 2003. Det nu nedröstade yrkandet var en påminnelse om det beslut riksdagen fattade för tre år sedan, att regeringen ska komma med ett förslag som ökar valfriheten i barnomsorgen."

Röstresultatet blev 140 för avslag och 132 för bifall. Om kvittningen i stället hade tillämpats på rätt sätt hade resultatet blivit 135 för avslag och 137 för bifall.

Riksdagen är sannerligen ett underligt organ. Alla vet att det uppvisade resultatet inte motsvarade ledamöternas åsikt men ingen bryr sig. Och saken blir ju inte bättre av att just denna fråga - i flera år - varit förföljd av feltryckningar och felkvittningar i riksdagen (vilket framgår - här). 

Och ännu värre blir det om man betänker att det borgerliga blocket haft drygt trettio år på sig för att stoppa den pågående socialiseringen av våra barn men inte åstadkommit något bestående som är värt att berätta om.

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att befara att det är vilja som saknas. Även våra oppositionella riksdagsledamöter lever gott på höga löner och nästan gratis barnomsorg, som deras sämre bemedlade undersåtar ute i landet tvingas betala via skatten.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-10

Västeråsmoderaterna föreslår nackamodellen

Igår lämnade Västeråsmoderaterna in en motion till kommunens fullmäktige vari föreslås att kommunen inför ett system med "kommunala föräldradagar" som ska göra det möjligt för kommunens småbarnsföräldrar att få ersättning från kommunen för omsorg om egna barn utan krav på omhändertagande också av "främmande" barn. Alltså en form av "nackamodell". 

Därmed har en lång behandlingsprocess startats, som kanske kan bli klar någon gång i närheten av höstens val. 

Den som vill veta mer om initiativet kan kontakta Västeråsmoderaternas oppositionsråd Elisabeth Unell på tel 021-39 22 24 eller 070- 580 48 19.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-10

Skatteverket ger upp om Nackamodellen

"Det finns inga skattemässiga hinder för kommuner att anlita bolag som erbjuder barnomsorg och betalar ut lön till föräldrar som vill vara hemma med sina egna barn. Om kommunen sluter avtal med ett bolag och säger att 'vi anlitar er för att tillhandahålla barnomsorg, här får ni pengarna', och det bolaget sedan ordnar barnomsorg på ett eller annat sätt, står det det bolaget fritt att anställa vilka det vill. Skatteverket har inga synpunkter på det."

Det säger nu Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket med anledning av Nacka kommuns nyligen införda barnomsorgsmodell, som innebär att föräldrar kan få ersättning från kommunen för vård av egna barn under förutsättning att de tar "anställning" hos något bolag som sköter det administrativa och fungerar som bulvan gentemot kommunen och Skattemyndigheten.

Det rapporterar Sveriges Radios "Ekot" i en notis som du kan läsa - här!

Detta är ett stort framsteg! Thörnroos är samma person som tidigare, i många mediala organ, envist hävdat att Nacka kommuns försök att kringgå lagen med sin "nackamodell" inte håller juridiskt (underförstått: Skatteverket kommer att sätta de käppar i Nackas hjul som krävs för att stoppa initiativet).

Men allt är därmed ännu inte frid och fröjd. Fortfarande är det tveksamt om Skatteverkets kapitulation också innebär att det nu skulle vara fritt fram för föräldrar att etablera egna firmor enbart för att kunna ta hand om de egna småbarnen. Och fortfarande är det solklart att det ännu inte går att ta hand om egna småbarn utan företagsbildning. Men tillbakadragandet är onekligen ett viktigt framsteg. Det kommer att sätta fokus på de orimliga orättvisor som de återstående juridisk-politiska hindren utgör.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-10

Ännu en sossestyrd kommun säger nej

Nu säger även Vansbro kommun i Dalarna nej till folkomröstning i barnomsorgsfrågan, trots att den namninsamling som just avslutats där med råge inbringat de erforderliga fem procenten av de röstberättigades namnunderskrifter. Därmed har tolv av fjorton s-styrda kommuner där namninsamlingar genomförts (1) avfärdat kommunmedborgarnas krav. Det har tidningen Världen Idag räknat ut - och berättar mer - här!

Det är tämligen klart varför kommunerna säger nej till folkomröstning. Utgången är ju tämligen given; det skulle bli klara utslag i familjefrihetlig riktning. Och det skulle, i sin tur, öka pressen på våra förtroendevalda att göra nå't åt saken. Därför känns det bättre att låta locket ligga kvar på tunnan ett tag till.

Fotnot 1: De två s-styrda kommuner där folkomröstningar genomförts är Uppvidinge i Småland och Karlstad i Värmland, men det skedde redan för fyra år sedan. I båda fallen vann valfrihetsivrarna stort. Ytterligare en folkomröstning har genomförts i moderatstyrda Örkelljunga i Skåne. Där vann frihetskämparna ännu större.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-08

Skilsmässor och separationer går i arv

Barn från spruckna familjer skiljer sig dubbelt så ofta och separerar tre gånger så ofta som barn från intakta föräldrahem. Det visar en ny studie som Folkhälsoinstitutet i Norge nyligen presenterat, rapporterar tidningen Världen Idag i en artikel som du kan läsa - här!

Det skulle inte förvåna om den s k "allmänna" uppfattningen i Sverige, som den kommer att basuneras ut av Sveriges åsiktsjournalister och proffspolitiker med anledning av denna upptäckt, kommer att bli att staten måste få ännu större resurser (underförstått: på föräldrarnas bekostnad) för att skydda barnen från den destruktiva effekt skilsmässor och separationer kan ha på barn. Trots att en mer rimlig slutsats torde vara att resursfördelningen ginge i motsatt riktning för att öka sannolikheten att föräldrarna håller ihop.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-07

"Vems sida står media på?..."

...frågar sig nätverket Hemmaföräldrar (www.hemmaforaldrar.se) med udd främst mot Dagens Nyheter, som - trots att tidningen bekänner sig till liberalismen (som sätter individen framför kollektivet) - i barnomsorgsfrågan intar motsatt ståndpunkt och försvarar att föräldrarna utsätts för både piska och morot att göra det politiskt korrekta: lämna in ungarna till närmaste dagis och dubbelarbeta.

Läs huvudredaktörens skarpa protest - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-03-07

Fri etablering av förskolor oroar ministern

Tack vare stöd från Miljöpartiet har den borgerliga oppositionen lyckats driva igenom ett beslut i riksdagen om att rätten att etablera förskolor ska vara fri. Det betyder att kommunerna inte längre ska få säga nej till entreprenörer i barnomsorgsbranschen med argumentet att ytterligare barnomsorgsplatser inte behövs i aktuell kommundel.

Det beslutet gillar naturligtvis inte regeringen. Förskoleminister Hallengren säger att hon är rädd för att nya privata etableringar kan slå undan benen för befintliga, väl fungerande kommunala inrättningar.

Det rapporterar Vestmanlands Läns Tidning i dagens nummer.

Fri företagsamhet är inskriven i vår grundlag. Mot den bakgrunden är såväl det kommunala dagismonopol vi haft så länge som ministerns okunnighetsavslöjande uttalande anmärkningsvärda. 

Webmastern


Kopiera länk 06-03-05

Brittiska regeringen vill förstatliga barnen

I ett försök att minska klyftorna mellan barn som har det bra och dem som har det mindre bra, har den brittiska labour-regeringen utarbetat en detaljerad plan som kraftigt skulle flytta fram statens position gentemot barnen på föräldrarnas bekostnad. En plan som innebär allmän skattefinansierad barnomsorg för alla barn samt integration av denna omsorg med utbildningssystemet (1). 

Den har föranlett juristen och samhällsanalytikern Jill Kirby att skriva en bok, The Nationalisation of Childhood (ung. Förstatligad barndom). Hennes slutsats är:

I en förklädnad som ger intryck av engagemang och barnvänlighet försöker vår regering kraftigt ändra maktbalansen mellan föräldrarna och staten gentemot barnen.

Eftersom planen inte tar sikte på de verkliga orsakerna till att vissa barn far illa (t ex ensamt och ungt moderskap samt familjeproblem) kommer regeringen inte att kunna erbjuda dessa de mest utsatta någon hjälp. Istället innebär planen ett angrepp på den sociala företeelse som mer än någon annan får barn att må bra och lyckas i livet: väl fungerande familjer med engagerade föräldrar.

Planen är inget annat än ett försök att förstatliga våra barn!

Läs mer om boken - här. Från samma webbplats kan du också köpa den - här!

Är det inte skrämmande hur dåliga politiska lösningar som socialism och statlig fostran av barnen har en tendens att sprida sig? Varför är det så mycket svårare för goda frihets- och välståndsskapande idéer att växa på samma sätt?

Fotnot 1: Är det måhända någon svensk läsare av dessa rader som känner igen sig här? ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-03-05

Om sossarna vinner valet kommer Nackamodellen att stoppas

Det framgår - föga överraskande - av en artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter, som bra summerar läget med Nackamodellen just nu. Läs artikeln - här!

Förmodligen finns det inga kommunpolitiker eller vanliga medborgare som ser Nackamodellen som den perfekta lösningen på dagistvångsproblematiken, inte ens bland tillskyndarna. De flesta ser den väl som en kommunal nödlösning på ett nationellt problem som riksdagen visat sig vara ovillig / oförmögen att lösa. Med andra ord, stoppa gärna Nackamodellen, men inte förrän en bättre lösning skapats i riksdagen!

Webmastern


Kopiera länk 06-03-03

Sossarnas valstrategi avslöjad

Fokusera på moderaterna som huvudmotståndare, utmana Fp:s sympatisörer på vänsterkanten i syfte att få dem att i stället rösta på S - och tig ihjäl Kd och Centern. Det är i ett nötskal sossarnas strategi inför det förestående valet. 

Det framgår av ett internt dokument som någon illojal medarbetare på sossekansliet läckt till media.

Med andra ord, sossarna tänker bedriva denna valkampanj som de bedrivit alla de tidigare jag kan minnas. Suck!

Webmastern


Kopiera länk 06-03-02

Maxtaxan har tvingat ut fler kvinnor från hemmet

Det kommer - föga förvånande - Institutet För Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering fram till, även om det inte har lyckats beräkna effekten mer exakt - i termer av förvärvsarbetstimmar. Däremot kan analytikerna inte se att reformen påverkat männens arbetsmönster i någon större utsträckning. Maxtaxereformen genomfördes under åren 2001 - 2003. 

Det rapporterar TT och Vestmanlands Läns Tidning (VLT) i dagens nummer av tidningen.

Maxtaxan är ett exempel på reform som bara har förlorare. Den har förstorat de samhällsekonomiska förlusterna ökat dagistvånget och ökat förvärvsjobbtvånget. Vilken medborgare eller politiker kan vara nöjd med sådana effekter?

Webmastern


Kopiera länk 06-03-01

Är sossarnas 'välfärdspolitik' bara ett sätt att göra folk beroende?

Det frågar sig Monica Bodling från Norrköping i denna som vanligt insiktsfulla och välformulerade insändare, denna gång i Södermanlands Nyheter.

Hon är himla bra den där Monica Bodling! Hennes envetna kamp mot statligt förmynderi är särskilt intressant mot bakgrund av att hon förr - enligt egen utsago - troget röstade på sossarna. Förmodligen gör hon inte det längre ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-03-01

Arbogas moderater vill införa barnomsorgspeng

"Vi vill ge alla föräldrar (i Arboga, undertecknads anm) möjlighet att fritt välja barnomsorg. Dessutom vill vi införa en barnomsorgspeng så att de föräldrar som vill stanna hemma med sina barn ska få rätt till ekonomiskt stöd med belopp som motsvarar kommunens kostnader för barn i den kommunala barnomsorgen." Så skriver tre förmodat framstående moderater i kommunen på Arbogamoderaternas vägnar, i dagens nummer av Nerikes Allehanda.

Med tanke på de signaler den moderata partiledningen gått ut med på sistone i barnomsorgsfrågan framstår Arbogamoderaternas utspel i NA som svår olydnad, ungefär lika olydigt som Nacka kommuns nyligen införda "Nackamodell". Var ska detta sluta?

Webmastern


Kopiera länk 06-03-01

Askersund gör tummen ned för vara-hemma-möjlighet

Som i så många andra kommuner i landet har kd i Askersund motionerat om att kommunen borde folkomrösta om barnomsorgsfrågan och därefter, om utfallet blir det förväntade, skriva till regeringen och be om lov att friare få disponera sina barnomsorgspengar. (Läs mer om partiets centrala initiativ - här!)

Men för det initiativet blev det tvärstopp härom dagen i kommunens fullmäktigeförsamling. Majoriteten bestående av sossar och centerpartister sade nej - rapporterar Nerikes Allehanda.

Webmastern


Kopiera länk 06-03-01

"Likhetsfeministerna har i grunden fel..."

"Det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor. Därför blir likhetsfeministernas slutsatser, som bygger på att så inte skulle vara fallet, obevekligen felaktiga."  Det hävdar professorn i neurologi Martin Ingvar, i denna intervju i SR P1:s program Vetandets Värld, som sändes 12.10 tidigare idag. 

Lyssna till programmet i efterhand - här!

Det börjar bli rätt många som hävdar att män och kvinnor är olika, inte bara fysiologiskt (män kan som bekant inte föda barn, en skillnad som är svår att förneka) utan också neurologiskt. Som Ingvar är inne på leder ett sådant konstaterande obevekligen till konsekvenser på våra slutsatser om hur män och kvinnor vill leva sina liv. Ytterligare ett inlägg i samma riktning, men från en annan utgångspunkt, kan du läsa - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-02-28

Olof Palme såg till att Sveriges barn hamnade på dagis...

...och kvinnorna i produktionen. Det är kanske att hårddra Svenska Dagbladets ledarskribent, Claes Arvidssons slutsatser i hans krönika i dagens nummer av tidningen, men något åt det hållet förefaller Arvidsson ändå hävda. Läs hans mycket intressanta krönika - här!

Läs också journalisträven Ulf Nilssons minst lika intressanta snabbanalys av Palmes historiska betydelse - i Expressen - här!

Man kan inte låta bli att undra hur Palme själv skulle ha reagerat på resultatet av den samhällsomvandling som han i så stor utsträckning bidrog till och som bär hans signatur - om han hade fått leva.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-23

"Backa bandet..."

...till den tid då familjerna kunde klara sig på en lön och åtminstone en förälder kunde vara till hands för barnen. Detta som en lösning på all psykisk ohälsa som drabbat såväl vuxna som barn sedan dess."

Ungefär så skriver Kerstin Bengtsson-Norén i en välargumenterad och rapp insändare i dagens nummer av Svenska Dagbladet, ett inlägg som du kan läsa - här!

Som grädde på moset skulle dessutom det materiella välståndet och den personliga friheten i samhället öka om "bandet backades".

Webmastern


Kopiera länk 06-02-21

De motargument Föräldraupproret måste hantera

Igår kväll, efter TV4-nyheterna, chattade statsministern med ett antal tittare som reagerat på det Vår Store Ledare sade under programmets gång.

Haros Madeleine Wallin frågade: 

Varför lämnas en stor grupp ständigt åt sitt eget öde, nämligen de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn? Till största delen är det kvinnor som väljer barn framför karriär under några år. Ett felaktigt val enligt dig och din regering, som totalt nonchalerar oss och därmed - enligt min mening - även nedvärderar barn, kvinnor, omsorg om barn, föräldrars kompetens och det arbete som utförs i ett hem. Din egen mor gjorde ju tydligen ett utmärkt jobb; borde det inte uppvärderas? Vet du att det pågår ett föräldrauppror runt om i vårt land?

Och statsministern svarade:

Föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn gör ett fantastiskt jobb. Utgångspunkten för vår familjepolitik är barnens behov av trygga uppväxtförhållanden och kvinnors och mäns behov att kunna förena föräldraskap och arbete. Vi har därför världens mest generösa och flexibla föräldraförsäkring. Den gör det möjligt att vara hemma när barnen är små, att ta hand om sjuka barn och att jobba deltid om man vill. 

Vi har också en väl utbyggd förskola som utgår från barnens behov av omsorg, utveckling och lärande. Maxtaxan innebär att inga barn stängs ute av ekonomiska skäl. De förslag som funnits om vårdnadsbidrag har nivåer som många inte skulle klara sig på, särskilt inte ensamstående. Förslagen skulle riskera att resurser togs från den övriga barnomsorgen. En sådan förändring ställer inte jag upp på.

Statsministerns svar är upplysande eftersom det väl sammanfattar regeringens skäl till att inte gå hemmaföräldrarna till mötes. Det är alltså Perssons invändningar som Föräldraupprorets aktivister måste ta fram svar på för att vinna debatten och få ett slut på dagistvånget.

Själv vill jag bidra med följande kommentarer:

 1. Om nu hemmaföräldrar gör ett så fantastiskt jobb, varför uppmuntrar då staten inte dessa föräldrar utan försöker svälta ut dem med hjälp av skattesystemet och frysa ut dem ur socialförsäkringssystemen?
 2. Kvinnor och män vill säkert kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete men inte nödvändigtvis samtidigt. Såväl kvinnor som män inser att deras barn har behov av att åtminstone någon av föräldrarna är tillgänglig när barnen är små och då kan det bli svårt att samtidigt förvärvsarbeta. Varför vägrar regeringen att inse detta? Har medlemmarna i den varken varit barn eller föräldrar?
 3. Persson vill få det att framstå som om föräldraförsäkringen är en generös gåva från staten till Sveriges småbarnsföräldrar. Ingenting kan vara mer vilseledande. Sveriges småbarnsföräldrar betalar svindyrt för den förmånen i form av sänkt välstånd och högre arbetslöshet under den icke småbarnstida delen av livet, antingen via skatten eller med sina jobb.
 4. Föräldraförsäkringen bidrar - via beskattningen - till att småbarnsföräldrar får svårt att få jobb och det är ingalunda så enkelt för den kategorin av personal att jobba deltid som Persson antyder. Arbetsgivarna kan ju ha andra idéer.
 5. Maxtaxan har inte gjort nå't för låginkomsttagarna men däremot berikat medel- och höginkomsttagarna. På bekostnad av tusentals människor, som, på grund av det höga svenska kostnadsläget, förlorat sina jobb.
 6. De förslag till vårdnadsbidrag som hittills förekommit i debatten har varit låga, för att säkerställa att resurserna - per barn - i den kommunala barnomsorgen inte ska behöva minska. Samtidigt kan man konstatera att ca 20 procent av Sveriges småbarn tas om hand av sina föräldrar helt gratis. Några tusenlappar i månaden som erkännande av det fantastiska jobb som Persson enligt pkt 1 ovan lovordar vore ju bra mycket bättre än dagens noll kronor.
 7. Stat & kommuns kostnader för barnomsorgen, som kan beräknas till ca 60 miljarder kronor per år (föräldraförsäkringen + barnomsorgssubventionerna), måste minskas. Enligt tämligen väl accepterade nationalekonomiska schabloner skulle varje 200.000 kr-intervall av skattesänkningar - på sikt - höja BNP med 600.000 kr och skapa ett nytt jobb.
 8. Ett bra sätt att åstadkomma detta vore att, i största möjliga mån, ersätta dagens beskattnings- och bidragssväng på barnomsorgens område med utdebitering av barnomsorgen till självkostnad i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och faktiska barnomsorgskostnader.
  Antag att vi den vägen kunde reducera beskattningen med 50 av de 60 skattemiljarder som systemen idag kostar. Då skulle vi kunna räkna med att välståndet - på sikt - ökade med 150 miljarder per år och sysselsättningen med 250 tusen jobb.
 9. Och samtidigt skulle staten få mer pengar över för att understödja dem som i det läget verkligen kan behöva stöd - t ex ensamstående småbarnsföräldrar - en grupp som Persson, enligt svaret ovan, ömmar för.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-20

"Nio av tio älskar dagis!"

Det påstår Aftonbladet och hänvisar till en undersökning som tidningen Vi Föräldrar låtit göra på webben, där de kommer fram till att 62 % av föräldrarna är "mycket nöjda" med dagis och 35 % "ganska nöjda".

Läs Vi Föräldrars notis om saken - här (där du också kan hitta tidningens pressmeddelande om undersökningen samt hela sammanställningen av resultaten) och Aftonbladets uppmärksammande av undersökningen - här!

Som man ropar får man svar. Självklart säger föräldrar att de gillar dagis. Vad ska de annars säga? Om de i stället hade uttryckt missnöje med inrättningen hade de ju varit tvungna att ta konsekvenserna av sitt ställningstagande och tagit ut ungarna därifrån för att sedan ta hand om dem själva, och det har de ju inte råd med.

Detta måste bemötas! Skriv insändare/debattartiklar till både Aftonbladet och Vi Föräldrar!

Webmastern


Kopiera länk 06-02-17

Hemmakvinnorna mår lika dåligt som de arbetslösa

1950 fanns 1,3 miljoner hemmafruar i Sverige. Tjugofem år senare hade antalet halverats och ytterligare 25 år senare, d v s år 2000, var antalet så litet som 224000 personer. Enligt SCB jobbar 75 procent av mammorna och 90 procent av papporna som har barn under sju år.

Enligt en undersökning som Aftonbladet hänvisar till idag sover hemmakvinnorna sämre, röker mer, bantar mer och är mindre nöjda med sitt utseende och sin ekonomiska situation (1) än andra samhällsgrupper.

- Det beror, bland annat, på att hemmakvinnor blivit marginaliserade i det svenska samhället och att de naturliga sociala kontakterna kraftig minskat, säger en intervjuad hemmakvinna.

Läs tidningens artikel om saken - här!

Fotnot 1: Tacka fan för detta! Enlönefamiljer är ju utsatta för en sanslös diskriminering av staten via skattesystemet (inga skatteavdrag för försörjningsbörda), samtidigt som de ändå tvingas vara med och via skatten betala för tvålönefamiljernas kraftigt skattesubventionerade barnomsorg! De har alltså all anledning i världen att vara missnöjda med sin ekonomiska situation!

Webmastern


Kopiera länk 06-02-15

Våra barn och unga mår allt sämre

Det kommer - som vanligt - BRIS (Barnens Rätt i Samhället) fram till i sin rapport från förra årets verksamhet, som du kan läsa en sammanfattning av - här!

Varje år, i drygt trettio års tid, har BRIS - ungefär vid den här tiden på året - publicerat sin årsrapport från föregående verksamhetsår med - ungefär - rubricerat budskap. Och varje år har organisationens slutsats varit att föräldrarna inte tar hand om sina barn som de bör tas om hand - och tolkat det som ett skäl till att såväl BRIS som staten måste få ökade resurser för att fylla det tomrum som föräldrarna lämnar efter sig. (Underförstått: på föräldrarnas bekostnad, så att det blir än svårare för dem att, i nästa varv, upprätthålla sin redan undermåliga barnomsorgsstandard.)

Och så har det också blivit. BRIS har alltmer blivit en del av statsapparaten, staten har flyttat fram sina positioner, föräldrarna har fått det allt svårare - och ungarna mår allt sämre.

Den utvecklingen tolkar BRIS - även detta år - som en bekräftelse på att staten måste få större resurser (underförstått: på föräldrarnas bekostnad) - ungarna mår ju hela tiden allt sämre...

Hur länge till ska vi föräldrar acceptera detta vansinne, som i första hand går ut över våra barn men också över oss själva?

Fotnot: BRIS har drygt 9000 medlemmar omsätter ca 32 mkr/år och har 14 pers anställda. Det gör organisationen till ett riktigt storföretag i barnomsorgspropagandabranschen. Två mkr av intäkterna kommer från medlemmarna, 6 mkr från staten (Socialstyrelsen) och kommunerna, medan resten lär komma från insamlingskampanjer och jippon av olika slag. Föreningens "Generalsekreterare" tjänar 700 tkr om året.

Epilog: Ovanstående nyhetsnotis med kommentarer har också gått ut som insändare i några svenska tidningar, bl a Sundsvalls Tidning. Den gav upphov till en reaktion från BRIS som du kan läsa - här - och ett genmäle från Pettersson som du kan läsa - här.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-15

Åtta av tio förskolor är för bullriga

Det framgår av en landsomfattande undersökning som Arbetsmiljöverket håller på med. Hittills har 400 förskolor och 300 skolor i 200 av landets 289 kommuner undersökts. Av dessa inrättningar har alltså ca 600 fått påpekanden om att skärpning krävs.

Det framgår av ett pressmeddelande på Arbetsmiljöverkets webbplats som du kan läsa - här. I anslutning därtill kan du också se hur bullerläget är på det dagis/den skola där just ditt barn går.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-14

Föräldrarna i Nordanstig samlade in 1100 namn

Redan i november i fjol kunde vi rapportera att småbarnsföräldrar i Nordanstig, redan tre veckor efter start, lyckats samla in de erforderliga fem procenten av kommunens röstberättigades namnunderskrifter för att tvinga frågan om mer valfrihet i barnomsorgen upp på kommunfullmäktiges bord. I kommunen betyder det ca fyra hundra namn.

Men föräldragruppen nöjde sig inte med det utan fortsatte att samla in inte färre än 1100 namn. Idag lämnades listorna in till kommunhuset med krav på att kommunledningen åtgärdar det problem som de underskrivande pekar på: att det blivit omöjligt att själv kunna ta hand om sina barn på det sätt de flesta skulle vilja. 

Läs Sundsvalls Tidnings notis om händelsen - här!

Det ser onekligen en aning hoppfullt ut. En av de mottagande, skolnämndens ordförande Ove Wallberg (m) kommenterade med: "Vi måste ta hänsyn till kraven."

Webmastern


Kopiera länk 06-02-12

”Dagis är skadligt för små barn...”

...hävdar Steve Biddulph, psykolog och författare på Tasmanien (1) av böcker som huvudsakligen har handlat om hur man tar hand om och uppfostrar barn.

Han bekräftar det vi har hört förr här i landet, att små barn inte mår bra mentalt av den stressiga miljö som dagis ofta är och att den hindar barnen från att bygga lugna och trygga relationer, i första hand med mamman. 

Läs Aftonbladets uppmärksammande av Biddulphs senaste bok "Raising Babies" - här!. 

Där kan man - i skrivande stund - också rösta om man tror att dagis är skadligt för barn under tre år eller ej. Gör gärna det! (2)

Läs också gärna brittiska The Times lite mer utförliga recension - och intervju med Biddulph - här!

Och sist men inte minst: läs brittiska The Guardian's utdrag ur boken, som visar hur väl påläst Biddulph är och hur väl han bygger sitt resonemang - här! (3)

Hur många fler expertutlåtanden i Biddulphs riktning ska vi behöva ta emot här i Sverige innan det blir någon reaktion från svenskt centralpolitiskt håll?

Fotnoter:

 1. En ö som ligger strax söder om den australiska landmassan (tvärs över Bass Sound från Melbourne), som ingår i federationen Australien men som har ett stort mått av inrikespolitisk och administrativ självständighet.
 2. 06-02-14 kl 20.00 hade 61000 personer röstat varav 48 % hade svarat "ja" och 52 % "nej"
 3. Det enda undertecknad protesterar mot i utdraget är att Biddulph framhåller Sverige som ett föredöme tack vare vår "generösa" föräldraförsäkring. Biddulph är ju varken någon ekonom eller statsvetare så det är förståeligt att han inte förstår hur styrande kombinationen av konfiskatorisk beskattning på enlönefamiljer och nästan "gratis" barnomsorg är, inte heller hur samhällsekonomiskt förlustbringande hela systemet är, en effekt som föräldrarna tvingas kompensera för genom att jobba hårdare och längre - vilket går ut över barnen.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-11

Även Tyresö inför nackamodellen

Redan 05-12-14 kunde vi rapportera att Tyresös Barn- och Ungdomsnämnd beslutat sig för att tillstyrka ett förslag om att kommunen inför den s k "nackamodellen", som innebär att man kan få ersättning för vård av egna småbarn hemma under förutsättning att man öppnar egen firma eller tar "anställning" i ett befintligt "paraplybolag", det senare för att sköta myndighetskontakterna och skatteinbetalningarna.

Nu kan vi dessutom rapportera att kommunens fullmäktige gått på nämndens linje och beslutat införa lösningen. Det framgår av en notis i dagens nummer av Svenska Dagbladet, som du kan läsa - här!

Men fortfarande hänger osäkerheten om bärkraften i Skattemyndighetens vägran att utfärda de erforderliga F-skattsedlarna som ett mörkt moln över initiativet. Myndighetens beslut är enligt uppgift överklagat till Länsrätten, så längre fram i vår lär vi få veta hur domstolen ställer sig till lösningen.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-10

"Varför oroar vi oss mer för torsken i Östersjön än för våra barn?"

Docent Peter Währ­borg, en orädd sannings­sägare om hur vår moderna livs­föring stressar t o m våra barn

Det frågade sig Docent Peter Währborg från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg retoriskt under en föreläsning i Föräldraalliansen i Stockholms Stads (FISS) regi igår kväll på Hässelby Gård utanför Stockholm - om den stress vårt moderna samhälle utsätter våra barn för - i en till bristningsgränsen fylld konferenslokal.

Währborgs budskap är i korthet att barn, i alltför stor utsträckning, redan från späd ålder, utsätts för stress som efter hand ger sig till känna som rent kroppsliga sjukdomar, som åderförkalkning, diabetes och övervikt - och som psykisk ohälsa, t ex i form av depressioner.

Währborg hävdar att det finns många faktorer i vår moderna livsföring som bygger upp denna stress:

Docenten trycker på vikten av att varje barn, under denna resa, har tillgång till - minst en - vuxen som denne har god känslomässig, social och intellektuell kontakt med och har uppenbarligen inget emot att denna person är en förälder.

Währborg är alltså oerhört kritiskt till hur vi tar hand om våra barn i vårt moderna samhälle och riktar skarp kritik mot såväl föräldrar som politiker för att samhället har blivit så barnfientligt som det blivit.

Undertecknad har svårt att undanhålla dig läsare följande förklaring till denna beklagliga utveckling: "Dagis åt alla" har av våra vänsterlutande regeringar, ända sedan sextiotalet, erbjudits småbarnsföräldrarna som en generös, ja nästan gratis, förmån, som denna stora väljargrupp haft svårt att motstå. För att göra valet för föräldrarna ännu "lättare" (1) avskaffades i Sverige 1971 sambeskattningen och därmed hänsynen till försörjningsbördan i inkomstbeskattningen. Resultatet blev att småbarnsföräldrarna inte längre hade råd att själva ta hand om sina barn, trots att de - naturligtvis - helst hade gjort just det.

I klartext: våra statsbärande regeringspolitiker har lurat skjortan av Sveriges småbarnsföräldrar och det är i huvudsak barnen som betalar priset.

Fotnot 1: Drypande ironi här ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-02-09

Har likhetsfeminismen nått vägs ände?

Den frågan snuddar Camilla Cavendish vid i en artikel i dagens nummer av brittiska The Times där hon summerar feminismens utveckling och frågar sig om målet - större självständighet för kvinnorna var värt priset i form av social alienation från t ex barnen.

Hennes slutkläm är en förhoppning om att nu när kvinnorna har hittat sig själva kan det vara dags att de återigen låter baren ta plats i deras liv.

Läs hennes utomordentligt bra artikel - här!

En viktig komponent i kvinnokampen har varit förhärligandet av förvärvslivet som kungsvägen till självförverkligande, självuppskattning och lycka. Men så enkelt är det ju inte och har aldrig varit. För många är jobbet tämligen själsdödande, för andra finns inga avancemangsmöjligheter, medan en tredje grupp blir utbränd och går in i den s k "väggen". 

Många kvinnor har funnit att de på jobbet längtar efter att i stället få vara hemma och ta hand om barnen och samtidigt bygga upp ett vackert och väl fungerande hem. Men förverkligandet av sådana orealistiska drömmar har vänsterpolitiken i Sverige för länge sedan satt stopp för.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-08

"Inför ett kommunalt vårdnadsbidrag...

...med nackamodellen som förebild!" Det går Trelleborgs folkpartister ut med som ett lokalt löfte/förslag inför valet i höst. Läs mer om utspelet - här!

Utspelet är intressant mot bakgrund av att det stämmer så illa med vad Folkpartiet centralt kämpat för så länge och ännu inte tagit avstånd från: dubbelarbete och omhändertagande av barnen på kommunala barnomsorgsinrättningar.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-08

"Är vi beredda att ge barnen mer av vår tid?..."

...frågar sig Ann Heberlein, teologie doktor i etik, i en debattartikel dagens nummer av Svenska Dagbladet där hon påminner om undersökningar som visar att ett förfärande stort antal barn och ungdomar lider av ångest och depressioner, samt att det de, mer än något annat, önskar sig är mer tid tillsammans med föräldrarna.

Artikeln, som du kan läsa - här, slutar med frågan om vi föräldrar är beredda att ändra våra liv så att vi kan leverera just det: mer tid med våra barn.

Enligt undertecknad är problemteckningen mycket bra men slutsatsen fel. Problemet är inte att Sveriges föräldrar är för egoistiska och materialistiska utan att de blivit grundlurade av vänsterpolitiker och vänsterfeminister att tro att den kommunala barnomsorgen är ett generöst erbjudande från staten, utan vidhängande nota/faktura. 

I själva verket har nämnda barnomsorg - i kombination med en skattelagstiftning så utformad att det inte ska gå att försörja en normal familj på en enda normal lön - blivit ett tvång som är ovärdigt ett land vars medborgare gärna vill tro att de är fria.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-08

Namninsamling på gång i Nynäshamn

Det rapporterar tidningen Världen Idag i dagens nummer av tidningen. Initiativtagare är Peter & Tina Molin i kommunen.

Vi i denna förening hälsar initiativet med tillfredsställe, uppmanar dig nynäshamnare som läser detta att hjälpa till samt önskar "aktivisterna" i kommunen all tänkbar framgång.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-02

Kollektiv barnomsorg ger bråkigare barn 

I höstas blev vi varse amerikanska NICHD-rapporten om hur olika former av barnomsorg påverkar barnen och deras utveckling. Den slår fast att kvaliteten i omsorgen är av fundamental betydelse för barnens inlärning och språkliga utveckling, vare sig den tillhandahålls av föräldrar eller mer storskaliga omsorgsinrättningar. Vidare kommer undersökningsgruppen fram till att kollektiv omsorg leder till större aggressivitet och ohörsamhet hos barnen samt - naturligtvis - till sämre föräldraanknytning.

Men ett problem i ett svenskt perspektiv är att t ex Folkhälsoinstitutet inte vill kännas vid rapporten eftersom de där påstår att undersökningen genomförts på omsorgsinrättningar med väsentligt lägre personaltäthet än vi har i Sverige. Men den slutsatsen bestrids av Jonas Himmelstrand, som påpekar att studien även omfattar inrättningar  med mindre barngrupper och högre personaltäthet än vad som gäller på normala svenska förskolor. Därmed torde FHI:s invändning falla.

Läs Folkhälsoinstitutets sammanfattning av forskningsläget på barnomsorgens område, samt ett antal intressanta kommentarer till denna sammanfattning (bl a Himmelstrands), - här!

Läs också gärna hur vi kommenterade NICHD-rapporten i höstas - här - och FHI:s schizofrena inställning till barnomsorgsfrågan - här.

Slutsatsen kan knappast bli annan än att NICHD-studien bekräftar att storskalig kollektiv barnomsorg har en tendens att göra våra ungar mer aggressiva och olydiga samt sämre anknutna till oss känslomässigt, socialt och intellektuellt (vilket bäddar för allehanda problem senare i livet).

Det är dags att denna högintressanta rapports lyfts fram i media. Hittills har det ju varit dödstyst.

Webmastern


Kopiera länk 06-02-01

Tonårstjej utkastad av pappan

Plötsligt kända pappan att han fått nog och kastade ut sin 16 dotter från hemmet. I det läget såg dottern ingen annan utväg än att be pojkvännens familj om tak över huvudet. Men där har de inte plats och pappan vägrar att låta sig kontaktas om saken - samtidigt som kommunens socialförvaltning hävdar att problemet inte är deras. Det rapporterade Vestmanlands Läns Tidning om i dagens nummer.

Av artikeln framgår, mellan raderna, att pappan är ensam om vårdnaden om dottern. Det konstaterandet bekräftar för undertecknad hur svårt - för att inte säga omöjligt - det är att på egen hand uppfostra barn, speciellt i puberteten och kanske speciellt tjejer. Därför måste rådet till alla föräldrar bli: Skilj er inte utan bit ihop och ta er igenom de svåra pubertala åren! På andra sidan väntar belöningen i form av bättre harmoni och relationer än kanske någonsin.

Man får bara hoppas att den aktuella pappan och dotter försonas och att harmonin i familjen kan återkomma. Föräldrar och barn är inget man förskjuter eller byter ut hur som helst.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-30

Är Folkpartiet på väg tillbaka till liberalismen?

Det kan man fråga sig efter att ha läst SvD:s ledarskribent Claes Arvidssons intervju med Stockholms nytillträdande folkpartistiska oppositionsråd, Lotta Edholm, i dagens nummer av tidningen. På frågan vad hon tycker om den s k "Nackamodellen" för att ge föräldrar möjligheten att själva ta hand om sina småbarn, säger hon:

Den är för krånglig. Frågan borde lösas på riksplanet. I dag ges barnomsorgen en enorm subvention, men inget till föräldrar som vill något annat.

Läs hela intervjun - här!

Fantastiskt! Där har ju Edholm rätt på alla punkter! Hoppas nu bara att hon också inser att kommunledningen i Nacka har tagit sitt steg i desperation över att bl a Edholms partivänner i riksdagen, i trettio års tid, systematiskt sabbat alla försök till lösning av problemet på just riksplanet.

Edholm har nog en hel del förkunnelsearbete kvar att göra innan resten av hennes ledande men ack så vilsegångna partivänner ser saken som hon gör.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-28

Varför måste Tysklands kvinnor välja mellan jobb och familj?

Det frågar sig den amerikanska tidskriften Time i sitt senaste europeiska nummer (January 30, 2006) och kommer fram till att Tyskland fortfarande är ett traditionellt paternalistiskt samhälle där kvinnans plats är i hemmet. Det ger kvinnor med karriärambitioner sämre möjligheter än sina manliga kamrater att kombinera jobb med familj, hävdar de.

Läs artikeln (på engelska) - här! Läs också gärna hur tidningen Världen Idag beskrev den tyska familjepolitiken för ett par år sedan - här!

Time's artikel bygger på missuppfattningen att hemarbete inte har något samhällsekonomiskt värde. Ingenting kan vara mer fel! En hemmaförälder som tar hand om hem och två småbarn är så samhällsnyttig att vederbörandes förvärvsarbetande livskamrat får ligga i för att vara lika "lönsam".

Läs denna förenings Bo C Petterssons insändare till tidningen med anledning av artikeln - här! Men om den kommer att publiceras är ju en annan femma.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-28

Kd centralt gör förslaget om "supernannies" till sitt

I december i fjol, d v s här, rapporterade vi att Folkpartiet i Umeå och Kristdemokraterna i Stockholm, i sina respektive kommuner, motionerat om att "supernannies" införs som en resurs som föräldrar som tappat greppet ska kunna begära hjälp från för att återställa ordningen i hemmet och familjen.

Nu visar det sig att Kd centralt går ut med förslaget som sitt, att uppfattas som något som partiet skulle vilja införa om det fick väljarnas förtroende i nästa val. Det framgår av partiledningens inlägg på DN Debatt idag, som du kan läsa - här.

På grund av diverse politiska ingrepp under de senaste trettio - fyrtio åren fungerar familjerna och hemmen allt sämre, samtidigt som såväl barn som föräldrar också mår allt sämre.

En rimlig slutsats av en sådan diagnos vore väl att staten bör ta några kliv tillbaka och återlämna en del av de resurser den tagit ifrån föräldrarna så att de får bättre möjligheter att göra sitt jobb som just föräldrar.

Men Kd, i vad som måste uppfattas som krockande med den liberalkonservativa ideologi partiet hittills bekänt sig till, föreslår nu istället att staten flyttar fram positionerna ännu mer gentemot föräldrarna och utbildar dem i hur man fostrar rätt slags samhällsmedborgare.

Det är skrämmande hur en mansålder av socialistisk politik flyttat hela det svenska politiska landskapet så långt åt vänster att t o m ett liberalkonservativt parti som Kd börjat lägga fram socialistiska förslag.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-26

Gnestapolitiker är intresserade av nackamodellen

Gnestas borgerliga kommunpolitiker är intresserade av att införa den s k nackamodellen (som du kan läsa mer om - här) också i sin kommun. Det framgår av en artikel i Södermanlands Nyheter, som du kan läsa - här.

Men det dröjde inte länge förrän reaktionerna började komma. 

Men än förefaller initiativet vara i sin linda. Oss veterligen har ännu inget formellt förslag förelagts kommunfullmäktige och även om så kommer att ske torde det vara långt ifrån säkert att förslaget kommer att gå igenom. Jokrar i leken torde de tre folkpartisterna och de tre miljöpartisterna i fullmäktige bli. Vi ska försöka följa ärendets utveckling och återkommer när vi snappat upp nå't intressant.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-25

Småbarnsföräldrar i Emmaboda öppnar eget

I maj i år (d v s - här) rapporterade vi att småbarnsföräldrar i Emmaboda, till fullmäktige i kommunen, lagt ett förslag om att föräldrar med hemmavarande småbarn skulle få en pensions- och sjukpenninggrundande ersättning från kommunen för utfört barnomsorgsarbete och för att de avstår från att utnyttja den svindyra kommunala barnomsorgen. Men det förslaget avslog fullmäktige med den undanglidande motiveringen att kommunen inte har laglig möjlighet att ge kontant stöd till enskilda medborgare.

Men nu är föräldragruppen på gång igen och på väg att etablera ett föräldrakooperativ i form av en ekonomisk förening, som kommunen sedan kan köpa barnomsorg från.

- Den i fullmäktige dominerande sossegruppen har uttryckt intresse för en sådan lösning, rapporterar en av eldsjälarna i föräldrarnas kamp, Annika Martinsson i Linnefors, hoppfullt.

Här är en variant av nackamodellen på väg att växa fram, och det i sossestyrda Emmaboda! Ett mycket intressant utvecklingsspår!

Webmastern


Kopiera länk 06-01-25

"Beklämmande, Prof. Hamilton..."

...skriver Åke Sundström i dagens nummer av Världen Idag med anledning av Prof. Carl B Hamiltons och Birgitta Ohlssons inlägg på DN Debatt 06-01-03, "Moderaterna i Nacka skadar Alliansen" (som du kan läsa - här). 

Han menar att det slag av vänsterfeministisk, antiliberal smörja som artikeln innehåller är precis vad man kan förvänta sig från Ohlsson men inte från Hamilton eftersom han ju råkar vara professor i just nationalekonomi, ett ämne där liberala principer utgör grunden.

Sundström finner att de två författarnas artikel bekräftar att Sverige inte längre har något liberalt parti, som vågar eller vill ta strid för medborgarfrihetliga värden.

Läs hans välkonstruerade tanke- och ordbygge - här!

Tyvärr överensstämmer Sundströms slutsatser med denna förenings. Vi har ofta, såväl här som annorstädes, skrivit om Folkpartiets falska skepnad i det politiska landskapet och dess tämligen konsekventa svek av liberala principer.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-25

Regeringen vägrar lyda riksdagen

Den 7 maj 2003 beslutade riksdagen att regeringen måste skapa mer valfrihet i barnomsorgen, vari möjligheten att själv ta hand om sitt barn måste ingå. Men som alla vet har inte mycket hänt på området. Detta faktum föranledde riksdagsman Mikael Oscarsson (kd) att fråga förskoleminister Hallengren vilka åtgärder i beslutets riktning som regeringen avser att vidta.

Den frågan debatterades i riksdagen igår och svaret blev - om man skalar bort all ovidkommande retorik från ministern: "Vi tänker inte göra någonting!".

Läs Världen Idags ledarkommentar till händelsen - här! Läs också gärna vårt uppmärksammande av riksdagens beslut, då det begav sig - här!

Detta trots måste helt enkelt straffa sig i nästa val, för den svenska politiska hygienens skull!

Webmastern


Kopiera länk 06-01-24

Vi stoppade införandet av svensk barnomsorg i Kanada!

Saken är klar, de liberalkonservativa the Conservatives vann valet till det federala parlamentet i Ottawa med 124 platser, följt av de socialliberala the Liberals med 103, följt av det provinsnationalistiska partiet Bloc Quebecois med 51, följt av det socialistiska New Democratic Party med 29.

Läs mer om valet och valresultatet - här!

Varför är nu detta intressant för oss svenskar? Jo rubriken ovan antyder vad det handlar om; the Liberals har innehaft den politiska makten i Kanada under de flesta av de senaste hundra åren (t ex under de senaste tretton) och hade på sitt program inför årets val bl a löftet att införa Universal Childcare, d v s storskalig, med skattemedel finansierad, barnomsorg ā la Sverige.

Inte så konstigt kanske eftersom kanadensarna, tack vare våra rikspolitiker som är ute i världen och representerar oss samt våra massmedia, hade fått uppfattningen att den svenska barnomsorgsmodellen är världens bästa och att svenskarna äälskaar den oreserverat.

Men så lyckades vi etablera kontakt med några kritiska grupper i Kanada som tvivlade på det föreslagna systemets välsignelser. De fick vatten på sin kvarn när de fick klart för sig att det i Sverige finns en stark opinion mot systemet, samtidigt som de fick hjälp med uppbyggandet av en verkningsfull arsenal av motargument.

Vi har alltså hjälpt de goda krafterna i Kanada att stoppa Universal Childcare! Därför har vi i föreningen anledning att fira idag - och kanske också filosofera över nyckfullheten i att vi ännu inte lyckats åstadkomma en lika påtaglig framgång på hemmaplan.

Men den kommer snart den också ;-)

Webmastern


Kopiera länk 06-01-19

Det groteska svenska skattesystemet

För att en småbarnsfamilj om två vuxna och två barn ska uppnå existensminimum och den erforderliga inkomsten ska genereras av endast den ena av de två föräldrarna, måste denne tjäna ca 330 000 - 340 000 kr om året, d v s ca 28 000 kr i månaden. Vidare tvingas man konstatera att en till synes kraftig inkomstökning endast marginellt förmår lyfta familjen ovanför den otrygga nivån. Denna höga ribba gör att många slås ut redan på förhand och blir socialfall, medan de som ändå försöker klara sig själva sällan lyckas särskilt väl eftersom de får svårt att bygga upp några egna finansiella reserver för oförutsedda händelser. Resultatet blir en ur-hand-i-mun-tillvaro som skapar otrygghet och ett stort beroende av staten.

Det och flera intressanta slutsatser drar Maria Rankka och Helena Olsson i en rapport betitlad På marginalen - skatternas sociala dimension, som presenterades under ett lunchseminarium tidigare idag i Skattebetalarnas Förenings regi i Stockholm. Den kan du läsa - här!

Föreningens Bo C Pettersson skrev om saken redan i augusti 2003 men tryckte där också på det groteska i att svensk skattelagstiftning tillämpar omvänd hänsyn till försörjningsbörda, d v s att en ensam familjeförsörjare med fler munnar att mätta måste tjäna bra mycket mer på egen hand än vad två dubbelarbetande behöver tjäna tillsammans. Läs gärna Petterssons debattinlägg - för jämförelsens skull - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-01-17

Elise Claeson fick årets haromedalj

Elise Claeson, fri skribent i bla Svenska Dagbladet och Läkartidningen, fick årets guldmedalj från vår systerorganisation Haro.

Med skärpa går Elise Claeson till angrepp mot den feminism som är blind för de skiftande behov, önskemål och åtaganden som kvinnor kan ha i olika skeden i livet. Hon hyllar moderskapet och den trygghet familjen kan ge barnen. Hon återkommer ofta till denna angelägna fråga och det går inte att ta miste på hennes stora och personliga engagemang."

Med de orden överlämnade Maria Brodd från Haro den organisationens guldmedalj för 2005 till Elise Claeson, frilansande skribent i bl a Läkartidningen och Svenska Dagbladet för hennes förtjänstfulla arbete med att uppvärdera familjens och hemmaförälderns roller i samhället och deras betydelse för det uppväxande släktet.

Medaljen - tillsammans med en fin blomsterbukett - överlämnades under en träff på Café Sten Sture i Gamla Sta'n i Stockholm igår eftermiddag i närvaro av Elises dotter Catarina, som hade all anledning att känna sig extra stolt över sin mamma just denna dag.

PS: Detta år delade Haro ut flera medaljer, alltså inte bara en. Ytterligare belönade mottagare vara Alf Svensson, riksdagsledamot & f d partiledare för Kd; Annica Dahlström, professor i histologi & neurobiologi vid Göteborgs Universitet; Carl Hamilton, ekonom och författare; samt Anita Goldman, författare och samhällsdebattör.

Samtliga är mycket bra val tycker vi i denna förening och vill gärna instämma i hyllningskören.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-16

Ska staten betala folk för att stanna hemma?

Det frågar sig Falu-Kuriren i dagens nummer av tidningen och försöker få fram ett bra svar genom att intervjua dels en kd-anhängare, som vill att staten eller kommunen understödjer hemmaföräldrar på något sätt och dels en sosse som på känt manér finner det befängt att staten ska ta av knappa skattepengar och betala folk för att stanna hemma.

Läs artikeln - här - och värdera själv argumenten!

Samtidigt lade tidningen ut en snabbenkät på webben med vidstående fråga - som gav vidstående svar.

Det är uppenbart från båda intervjuerna att varken kd-aren eller sossen förstår vidden av ekonomisk styrning som småbarnsföräldrarna utsätts för. Så t ex förstår kd-aren inte att det inte bara är dagissubventionerna som styr utan att den höga beskattningen på låga inkomster gör det i lika hög utsträckning. Och sossen förstår inte att hemmaföräldrar gör ett jobb hemma som rimligen är lika mycket värt i pengar som samma jobb utfört på dagis, men att hemmaföräldern, med nuvarande system, varken får inkomst eller pensionspoäng - eller kan erbjuda sin förvärvsarbetande livskamrat skatteavdrag för det. 

Därför faller hennes påstående - att dagisföräldrar via skatten försörjer hemmaföräldrar - som en sten. Det förhåller sig ju precis tvärt om.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-10

"Ingen vill veta sanningen om dagis"

Svenska forskare vet att de måste vara försiktiga med dagiskritiken för att inte äventyra statsanslagen för kommande år. Ändå har larmrapporterna om dagis stadigt droppat in under lång tid. Trots det blir det ingen debatt om saken, eftersom så många investerat så mycken övertalningskraft och prestige i dagisprojektet så länge och så många av medborgarna gett vika och börjat utnyttja systemet, att majoriteten av befolkningen inte längre vill veta av några nackdelar eller larmrapporter.

Därför blir det alltid, efter varje sådan rapport, återigen helt tyst.

Ungefär så skriver Elise Claesson i en krönika i dagens nummer av Expressen, som du kan läsa - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-01-10

Barnfamiljer vill inte flytta

Familjebildningen och familjerelationerna har haft stor betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden under de senaste 30 åren. Det visar SCB i en ny rapport. 

När folk flyttar ihop av kärlek blir det svårare att byta bostads- och arbetsort eftersom båda personerna - numera - måste få jobb på den nya orten. Än svårare blir det när barnen vuxit till sig och börjat etablera egna sociala relationer på hemorten.

Men problemet löser sig om/när föräldrarna skiljer sig för då ökar flyttbenägenheten ordentligt

Läs SCB:s pressmeddelande om saken - här!

En normal familj kan inte längre klara sig på en enda normal lön och hemmet är inte längre den sammanhållande kraft det en gång var. Andra sociala krafter ( t ex dagis, skolan, jobbet och vänskapskretsen) på hemorten konkurrerar. Därför har dagens småbarnsföräldrar svårt att flytta dit jobben finns, vilket i sin tur förstärker de samhällsekonomiska förluster som vi alltid hävdat att den svenska familjepolitiken ger upphov till.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-04

– Snurrig svensk barnomsorgspolitik…

…skriver föreningens Bo C Pettersson, i ett antal tidningar i dagarna med anledning av Skattemyndighetens vägran nyligen att utfärda F-skattsedlar till föräldrar som, mot ersättning från kommunen, är villiga att själva ta hand om sina barn i stället för att lämna in dem till närmaste kommunala barnomsorgsinrättning.

Artikeln slutar med en vädjan till media att intressera sig för vansinnet på området så att det kan avslöjas och därmed åtgärdas.

Läs artikeln t ex - här!

Webmastern


Kopiera länk 06-01-04

Förskoleministern KU-anmäld

Den 7 maj 2003 beslutade riksdagen att regeringen måste skapa mer valfrihet i barnomsorgen, vari möjligheten att själv ta hand om sitt barn måste ingå. Men som alla vet har inte mycket hänt på området. Regeringen hävdar att valfrihet redan föreligger och att enda skälet till att den inte bygger ut föräldraförsäkringen (den enda lösning på problemet som regeringen kan tänka sig) är brist på budgetutrymme.

Läs gärna hur vi uppmärksammade riksdagsbeslutet när det begav sig - här!

Regeringens motsträvighet på detta område har, enligt Världen Idag, nu fått kd:s riksdagsledamot Mikael Oscarsson att anmäla biträdande utbildningsminister, tillika förskoleminister, Lena Hallengren till riksdagens konstitutionsutskott (KU) för obstruktion.

Men än så länge vet vi inte om KU tar upp frågan till behandling. För att så ska ske måste en majoritet av utskottets ledamöter rösta för en sådan utgång. Vi hoppas kunna återkomma till frågan när vi vet mer.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-04

Reaktionerna på Fp:s utspel i DN kom snabbt

- Folkpartisterna Carl B Hamilton och Birgitta Ohlsson har helt rätt; egna barn som affärsidé och födkrok är ju befängt, skriver socialdemokratiska Värmlands Folkblad apropå det debattinlägg de två riksdagsledamöterna fick publicerat i Dagens Nyheter igår (se nedan, d v s - här). Tidningens ledare kan du läsa - här.

- De förment liberala riksdagsledamöterna Hamilton och Ohlsson sätter socialistiska värden framför liberala, skriver liberala Västerviks-Tidningen på ledarplats - här.

- Det verkar vara dags för Folkpartiet att byta namn till Förmyndarpartiet, skriver fd partiledaren i Kd, Alf Svensson i tidningen Dagen i ett inlägg som du kan läsa - här.

De två diametralt motsatta slutsatserna av samma frågeställning som här kommer till uttryck är upplysande. De hjälper oss sanningssökare att hitta det vi letar efter.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-03

"Moderaterna i Nacka skadar Alliansen!"

Det skriver de folkpartistiska riksdagsledamöterna Birgitta Ohlsson och Carl B Hamilton i dagens nummer av Dagens Nyheter och syftar på kommunens försök nyligen att skapa större valfrihet i barnomsorgen, ett initiativ som du kan läsa mer om - här.

Artikelförfattarna framhåller tre principer i Allians för Sveriges politiska program som de menar att Nacka nu bryter mot, nämligen strävan mot mer jämställdhet och förvärvsarbete för såväl män som kvinnor samt bättre integration mellan svenskar och "utlänningar".

Läs artikeln - här!

Intressant nog nämner de två inte den princip som mer än någon annan särskiljer liberalismen från andra politiska ideologer, ett tankebygge som ju Folkpartiet säger sig vara den främsta företrädaren för i Sverige, nämligen den personliga friheten att själv - gärna ihop med en livskamrat - kunna bestämma hur livet ska levas (och barnen tas om hand). Den rätten försvarar absolut Nacka kommun bättre än Folkpartiet, trots att kommunen endast kan försöka att kompensera för - inte eliminera - de strukturella fel i svensk familjepolitik som Ohlsson och Hamilton försvarar.

Webmastern


Kopiera länk 06-01-02

Leksand inför en vara-hemma-möjlighet

Leksand inför möjligheten att etablera privata förskolor i hemmiljö som ska innebära att man också kan få ersättning för omsorg om egna barn under förutsättnng att man också tar hand om främmande barn. Det erfar undertecknad. Vilka krav kommunen kommer att ställa på "personalens" formella kompetens, lokalernas ändamålsenlighet och förhållande mellan främmande och egna barn har jag i skrivande stund ingen uppfattning om.

Men jag inser att krav kommer att ställas, vilket kommer att innebära att vissa föräldrar döms ut av kommunen som vårdare av sina egna barn, trots att de förmodligen inte begått några fel som kan motivera en sådan bestraffning.

Det är underligt att fler inte ser hur diktatoriskt det rådande dagistvånget är! Föräldraupproret borde vara tio gånger så stort!

Webmastern


Kopiera länk 06-01-02

Barnombudsmannen: "Barnagan ökar"

Sedan 1979 är det förbjudet att aga barn i Sverige, trots det blir många barn fortfarande slagna i landet. Nu varnar Barnombudsmannen att barnagan ökar.

– Vi får fler och fler signaler om att barn utsätts för fysisk bestraffning, och vi vet också att antalet anmälda barnmisshandelsbrott ökar. Det finns en risk att det ökar i samhället, säger Lena Nyberg till Ekot. 

Signalerna kommer från rättsväsendet och sociala myndigheter.

Läs Sydsvenska Dagbladets notis om saken - här.

Bedrövligt! Kanske finns en delförklaring i det de kanadensiska forskarna, som vi uppmärksammar här, kommit fram till (att föräldrar fungerar sämre som föräldrar om de har barnomsorgen ordnad så att de själva endast gör sporadiska insatser på området).

För övrigt kan jag tycka att, om vi nu ska ha en lag som förbjuder kränkande behandling av barn, vi i så fall också måste få en lag som straffbelägger kränkande behandling av föräldrar.

Webmastern


logga.gif (923 bytes)