Nyhetsarkiv 2007

Här har vi samlat viktiga nyhetsnotiser som förekom i denna webbplats nyhetsavdelning under året 2007, notiser som kanske förlorat sitt nyhetsvärde men definitivt inte sitt informationsvärde. För den som vill lära sig mer om svensk familjepolitik, kanske för ett eget inlägg i debatten eller enbart för personlig förkovran, gör därför klokt i att inte bara kolla Senaste nytt, Vårt flygblad, Vårt manifest och Debattforum utan också leta här.

Bruksanvisning


Kopiera länk 07-12-28

Namninsamling på gång i Östra Göinge

– Nu drar vi igång en namninsamling för att få vårdnadsbidraget infört också i vår kommun [Östra Göinge], säger Christina Panfalk. "Om politikerna inte lyssnar kanske vi flyttar härifrån!"

Läs mer om Christina och Mattias Panfalks initiativ i Världen Idag - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-12-27

"Vi måste återta föräldraansvaret!"

Psykisk ohälsa breder ut sig bland unga. Att något inte står rätt till kan avläsas i en ökning av självdestruktivt beteende och allt grövre gatuvåld. Det fulla ansvaret vilar på oss vuxna. Det är vi som tappat greppet om de liv våra ungdomar lever

Det - och mer - skriver psykologen och terapeuten Anita Blomgren Rothschild på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet, ett inlägg som du kan läsa - här!

Rothschilds analys av problemets natur är bra (att ungdomarnas psykiska ohälsa till stor del beror på att föräldrarna i alltför stor utsträckning abdikerat från sin roll som just föräldrar). Mindre bra är att hon uppenbarligen inte inser att denna abdikation är en naturlig konsekvens av den förda familjepolitiken (som kraftigt beskär föräldrarnas befogenheter, ekonomiska resurser och tid att spendera på barnen).

Webmastern


Kopiera länk 07-12-21

BRIS: "Ungdomar har inga att prata med!"

BRIS har tydligen, tillsammans med Microsoft Network (MSN) genomfört en enkät bland nästan 10 000 ungdomar i åldern 14 - 17 år och därvid fått klart för sig att:

Läs BRIS-ledningens debattartikel i Dagens Nyheter om saken - här!

BRIS förnekar sig aldrig. Även denna gång är budskapet att staten måste få större personella resurser (underförstått på föräldrarnas bekostnad) så att statens personal bättre kan ta hand om ungdomarna när föräldrarna sviker.

Denna förenings styrelseledamot, Bo Pettersson, har attackerat BRIS många gånger i tidningarna för denna ambition, bl a - här! Det börjar bli dags för en ny drajv!

Webmastern


Kopiera länk 07-12-19

Nässjöföräldrar: "Ge oss ett vårdnadsbidrag!"

Men kommunens sossedominerade styre säger förstås "Nej!"

Läs mer om kommunens småbarnsföräldrars kamp för mer rättvisa och valfrihet i barnomsorgen - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-12-14

Förstämning i Föräldraupproret över vårdnadsbidraget

Det råder lätt förstämning i Föräldraupproret över det utlovade vårdnadsbidraget efter det att socialministern redogjort för detaljerna i förslaget och sedan det blivit klart att i stort sett alla sossestyrda kommuner kommer att nobba den nya möjligheten.

Besvikelsen över detaljerna har t ex att göra med att bidraget inte kommer att bli pensionsgrundande samt att det bara kommer att bli tillgängligt i två år från barnets ettårsdag.

Besvikelsen angående kallsinniga kommunledningar kommer mest från småbarnsföräldrar som upptäckt att de råkar bo i fel kommuner.

Världen Idag har skrivit om saken i en artikel som du kan läsa - här - där såväl Haros som denna förenings ordföranden intervjuas.

Visst är det bedrövligt att regeringen inte vågar gå längre för att rensa upp i barnomsorgsträsket och att det finns så många kommunledningar som är beredda att gå så långt för att begränsa sina medborgares friheter. 

Webmastern


Kopiera länk 07-12-10

Mammiga barn blir självständiga vuxna

Många föräldrar är oroliga för att deras mammiga (och kanske också pappiga) barn kommer att förbli "efterhängsna" också som vuxna, men den farhågan är obefogad, har den israeliska forskaren Irit Yanir vid universitetet i Haifa kommit fram till.

Hon har djupintervjuade psykologer, föräldrar och unga vuxna samt låtit 100 familjer svara på enkätfrågor om förälder-barn-relationer och vuxenlivet. Resultatet visade att nära relationer till föräldrar inte alls är ett tecken på beroende, tvärtom. Barn med sådan bakgrund uppvisade, senare i livet, ekonomiskt oberoende, stabilt yrkesliv och själslig mognad samt hade lättare att knyta trygga kärleksförhållanden.

Detta rapporterar Svenska Dagbladet i dagens nummer.

Förmodligen är det inte särskilt många erfarna föräldrar som är förvånade över Yanirs resultat och slutsatser. Jag vågar påstå att de stämmer väl med de flestas erfarenheter. Själv har jag två döttrar i den övre tjugoårsåldern. De är inte bara självständiga och framgångsrika utan också - fortfarande - mammiga & pappiga i den meningen att de bryr sig och gärna diskuterar allehanda filosofiska ting med sina föräldrar.

Den kontakten, som båda parter har glädje av än i dag, grundlades när de var riktigt små, ett kontaktskapande som dagens dagistvång gjort bra mycket svårare.

Webmastern


Kopiera länk 07-12-09

Är Sverige värt ledarskapströjan på barnomsorgens område?

Den frågan debatterade Therese Murphy, Jonas Himmelstrand, Louise Hallin, Sven Bremberg och Robert Noord på Axess TV under ledning av Lennart Persson i programmet Veckans Debatt med början kl 20.00 tidigare ikväll.

Bremberg och Noord hävdade att föräldrar borde vara tacksamma för statens generositet gentemot dem och att ungarna har det bättre på dagis än hemma (!). Murphy, Himmelstrand och Hallin, å andra sidan, menade att många barn far illa på dagis, att tidig dagisdebut försvagar anknytningen mellan föräldrar och barn, samt att den kontaktförlusten skapar problem senare, när barnen går igenom puberteten. Vidare att dagis inte alls är till för barnen utan för jämställdheten och för att maximera utbudet av arbetskraft.

Du kan se och lyssna till debatten genom att klicka på länken till videofilen "Familjeliv i fara?" på denna sida. Debatten om familjepolitiken börjar ca 23 min in i programmet.

En mycket bra debatt, som jag utser Murphy, Himmelstrand & Hallin till vinnare av. Bremberg (tjänsteman på Folkhälsoinstitutet) bekräftade tydligt vad många av oss dagiskritiker länge misstänkt, att han inte är så politiskt neutral som statliga tjänstemän borde vara. Han är helt klart för statlig uppfostran av våra barn med bibehållet ansvar för resultatet vilande på tämligen maktlösa föräldrar. Och Roos ska vi knappast tala om; han repeterade bara det vi hört till leda från sossehåll i en mansålder vid det här laget: vilka generösa gåvor föräldraförsäkringen och barnomsorgen är från staten till föräldrarna, samt att barnomsorgen är till för barnen, absolut inte för att förvandla hemmamammor till förvärvsarbetare.

Det hade inte varit fel om frågan om vem som ska bestämma hur barn ska tas om hand, staten eller föräldrarna, också hade diskuterats.

Webmastern


Kopiera länk 07-12-08

Hundra av landets 290 kommuner nobbar vårdnadsbidraget

Det har kommunförbundet Sveriges Kommuner och Landsting kommit fram till efter en undersökning, enligt en notis i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Som man kan förvänta sig är det de sosse- och vänsterstyrda kommunerna som tänker avstå. Men eftersom det finns 290 kommuner i Sverige skulle denna utsaga kunna innebära att flertalet kommuner ändå avser att införa ersättningen.

Jämför gärna med vad vi skrev om kommunernas avsikter på området redan 07-03-21, d v s - här!

Tidningens rubricering av nyhetsnotisen: "Vårdnadsbidrag får nobben" var intressant. Den ger intrycket att de flesta kommunerna inte avser att införa ersättningen. I själva verket förhåller det sig alltså - förmodligen - precis tvärt om.

Vidare är det viktigt att inse att ovan redovisade avsikter gäller i detta tidiga läge. På lite sikt torde trycket på de nejsägande kommunerna bli starkt att ändå, så småningom, erbjuda medborgarna ersättningen.

Fotnot: "Vårdlön" eller "föräldralön" vore ett bra mycket bättre namn på den planerade ersättningen än "vårdnadsbidrag".

Webmastern


Kopiera länk 07-12-07

Lagförslaget om vårdnadsbidraget nu ut på remiss

Idag skickar Socialdepartementet ut lagförslaget om det vårdnadsbidrag som ska införas 1 juli nästa år på remiss. Händelsen ackompanjerades av en debattartikel i Svenska Dagbladet i Socialminister Hägglunds namn, ett alster som du kan läsa - här!

Vi har sagt det förr men säger det gärna igen: Visst är det bra att något händer på barnomsorgens område, att dagistvånget mildras en aning. Men det är svårt att känna någon verklig entusiasm eftersom vårdnadsbidraget är en så undermålig lösning som det är. Bra mycket bättre vore en generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Men ännu bättre vore återgång till sambeskattning av makar samt avdrag på skatten för försörjningsbörda och utgifter (som barnomsorg) för inkomsternas förvärvande - i kombination med utdebitering av den kommunala barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster.

Denna sist nämnda lösning skulle göra svenska folket över hundra miljarder kronor per år rikare och friare. Inte illa av en offentlig tjänst som "bara" kostar 45 - 50 miljarder per år.

Webmastern


Kopiera länk 07-12-06

– Feminist är trist…

…tycker Svenska Dagbladets krönikör Cordelia Edvardsson och travesterar Povel Ramels i låten Turistflamenco (?).

Det är uppenbart att Edvardsson tycker att feministerna går för långt i sin dogmatik och sina försök att utnyttja statens tvångsmakt för att få alla män och kvinnor att uppföra sig politiskt korrekt.

Läs hennes utmärkta inlägg i genusdebatten - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-11-25

En ständig kamp mot klockan

Sociologen Jörgen Larsson vid Göteborgs Universitet har studerat hur svenska föräldrar använder tiden och varför så många av dem numera upplever att dygnets 24 timmar inte längre räcker till.

Läs Borås Tidnings uppmärksammande av Larssons forskning - här!

Larssons iakttagelser är helt klart intressanta, men som den icke-ekonom han är missar han ändå de riktigt stora orsakerna till stressen: vårt rekordhöga skattetryck i kombination med särbeskattningen av föräldrarna och den kraftigt skattesubventionerade barnomsorgen.

Summaeffekten av dessa tre policykomponenter är - med största avsikt - att en normal familj inte längre ska kunna leva på en enda normal lön. Eller uttryckt på ett annat sätt: den ekonomiska politiken tvingar ut båda föräldrarna i förvärvsarbete, även när barnen är små, en tidsanvänding som är oförenlig med små barns behov.

Dessutom är politiken förlustbringande i reda pengar, vilket gör att föräldrarna måste jobba ännu hårdare för att kompensera för denna förlust.

Förklaringar som Larsson är ljusår från att hitta.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-22

Förskolan uppskattas näst högst

Svenska folket är mest nöjt med tandvården, men på god andra plats kommer förskolan. Det framgår av en ny undersökning som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gjort för att rangordna våra offentliga tjänster med avseende på medborgaruppskattning. Polisen ligger i särklass sämst till.

Läs SKI:s pressmeddelande om saken - här!

Nu kommer väl dagiskramarna att gå igång igen och försöka påstå att dagiskritiker som vi i denna förening är ute i ogjort väder. Men det gäller att tolka statistiken rätt. Den fråga folk lär ha svarat på är väl ungefär: "Hur bra tycker du att dagispersonalen tar hand om ditt barn?", och visst är det glädjande att så många respondenter ger höga betyg. Men det är ju inte personalens insats vi kritiker skjuter in oss på utan de politiska lösningarna, som kraftigt gynnar dagisföräldrar och lika kraftigt missgynnar hemmaföräldrar.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-19

Förtryckande feminism

Visst ligger kvinnor i underläge på en del områden, och det ska vi försöka ändra på. Men vi får inte glömma bort – vilket görs idag – att männen på andra områden ligger i ett rejält underläge gentemot kvinnor och ibland är utsatta för ren diskriminering. Det måste också bekämpas. En sådan helhetssyn på genusfrågan, med en könsneutral grundsyn, är den enda framkomliga vägen om målet är sann jämställdhet.

Med de orden avslutar Pär Ström förordet till sin nyligen utkomna bok Mansförtryck och kvinnovälde, som debatterades på Axess TV, programmet Veckans Debatt igår (repris idag kl 22.30), ett debattprogram som du kan välja från denna sida (Veckans debatt - Feminism och ledarskap). Avsnittet om boken börjar ca 15 min in i videofilen.

Jag tar mig friheten att utnämna Pär Ström och bisittaren Elise Claeson till vinnare av debatten. Grattis till en väl genomförd insats!

Webmastern


Kopiera länk 07-11-17

JämO backar i kvoteringsfrågan

För drygt en månad sedan - här - uppmärksammade vi att vår nya, tillförordnade jämställdhetsombudsman, Anne-Marie Bergström, inte gillar kvotering för att få pappor och mammor att uppföra sig politiskt korrekt. Men nu visar det sig - här - att Bergström, inför den kritik hon fått från sina vänsterfeministiska medsystrar, tar ett halvt steg tillbaka och nu säger att "vi ska 'individualisera' föräldraförsäkringen men kanske inte nu. Däremot kan vi inte vänta en hel generation till."

Bedrövlig feghet! Lägg ned JämO och alla andra statliga verk vars enda eller huvudsakliga uppgift är att prångla ut de politiskt korrekta åsikterna till medborgarna!

Webmastern


Kopiera länk 07-11-17

– Varför inte låta staten föda barnen…

…skriver Moncia Bodling satiriskt i dagens nummer av Norrköpings Tidningar med anledning av Arbetarrörelsens Tankesmedjas rapport härom dagen om Alliansregeringens vårdnaddsbidrags alla påstådda nackdelar.

För att lösa problemet med det förvärvshinder som barn otvivelaktigt är och komma runt orättvisan att män inte kan föda barn, föreslår Bodling - med glimt i ögat - att en statlig klinik inrättas för produktionen av ny arbetskraft. På så sätt - menar Bodling - skulle många jämställdhetsrelaterade problem bli lösta och såväl män som kvinnor kunna uppnå den fullständiga lyckan att alltid kunna förvärvsarbeta.

Hon blir bara bättre och bättre som debattör, den där Bodlingskan, och så flitig hon är sedan! Kolla gärna i avdelningen Föreningen i media här på webbplatsen hur många bra saker hon skrivit .

Webmastern


Kopiera länk 07-11-16

Röda Södertälje inför vårdnadsbidraget

Trots att Södertälje styrs av en rödgrön majoritet bestående av s, v & mp kommer kommunen att införa vårdnadsbidraget nästa år. Det blir så eftersom mp avviker från sina koalitionsbröder på denna punkt och sällar sig till den borgerliga oppositionen. Därmed får förslaget majoritet i de beslutande församlingarna.

Läs mer om saken - här

Webmastern


Kopiera länk 07-11-16

Unga kvinnor mår sämst

Den grupp som mår sämst i det svenska samhället är unga kvinnor, framför allt unga kvinnor födda utanför Europa. Mellan fem och sex procent av dem har uppgett att de lider av svår ångest och självmordsförsöken bland ökar.

Det framgår av en rapport (Folkhälsorapport 2007) som Yvonne Forsell på Centrum för folkhälsa inom Stockholms läns landsting tagit fram.

Bland de bidragande faktorer som Forsell nämner finns försvagningen av vuxenanknytningen sedan många år tillbaka.

Läs en sammanfattning av rapporten i form av en intervju med Forsell - här!

Men som vanligt vill eller vågar intervjuoffret inte peka ut dagistvånget som en av de fundamentala orsakerna.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-16

– Finansministern är på fel spår…

…skriver Jonas Himmelstrand på insändarplats i Svenska Dagbladet idag med anledning av ministerns utspel i tisdags om mer pedagogik i förskolan.

Himmelstrand hävdar att expertisen är synnerligen kluven i frågan om hur förskolan påverkar barns inlärning. En samlad bedömning är att i den mån dagis bidrar till bättre inlärning är den effekten liten och har en tendens att tappa i betydelse efter några år i den vanliga skolan då övriga barn tenderar att komma ikapp.

En lika samlad bedömning av forskningsresultaten är att dagisbarn tenderar att bli aggressivare och olydigare än hemmabarn.

Men det största problemet med dagis är kanske att omsorgsformen försvagar den anknytning mellan föräldrar och barn som ska ge barnen det stöd de behöver för att kunna ta sig igenom puberteten och bli framgångsrika och harmoniska människor.

Läs Himmelstrands insändare - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-11-15

"Vårdnadsbidraget är ett steg framåt"

– Vårdnadsbidraget må vara en halvmesyr som lösning på det dagistvång som Sveriges föräldrar varit utsatta för så länge, men det är ändå ett stort steg framåt, skriver denna förenings medlem, Jonas Himmelstrand, i dagens nummer av Länstidningen i Södertälje i polemik mot ett tidigare inlägg i samma tidning (1).

Läs Himmelstrands utmärkta inlägg - här

Och när du ändå är på gång kan du lika gärna läsa tidningens ledarskribents mothugg några dagar tidigare mot samma inlägg - här!

Båda inläggen är bra, det enda undertecknad inte gillar är ledarskribentens hyllning till den av vår nya regering aviserade jämställdhetsbonusen. Sedan när blev det OK för regeringen att lägga sig i hur föräldrarna i familjerna delar upp arbetsuppgifterna mellan sig?

Fotnot 1: Tyvärr kan jag inte hitta det ursprungliga inlägget på Nätet.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-13

Finansministern vill satsa mer på förskolan

Det framgår av en intervju i dagens nummer nummer av Svenska Dagbladet. Det är främst det pedagogiska inslaget i förskolan som Anders Borg vill lägga mer krut på.

Läs artikeln - här!

Men det finns problem med Borgs idé:

 1. Det kommer att kosta ännu mer skattepengar och därmed förstärka den orättvisa som redan råder mellan dagisföräldrar och hemmaföräldrar.
 2. Ytterligare resursförstärkning av förskolan (som ju i huvudsak är en urban företeelse) kommer att tömma landsbygden på ännu mer folk.
 3. Det är inte i första hand "pedagogiskt innehåll" förskolebarn behöver utan god anknytning till föräldrarna som grund för en mer harmonisk uppväxt och vuxenliv.
 4. Ytterligare satsning på förskolan kommer att göra de redan stora samhällsekonomiska förlusterna ännu större.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-10

Kd:s ungdomsförbund vill vidareutveckla partiets familjepolitik

Vi i KDU kommer att driva på för att Kristdemokraterna ska se över sin familjepolitik i en framtidsgrupp och ta fram ett förslag på ett överförbart skatteavdrag om minst 50000 kronor per barn och år. Det här är en lämplig väg att gå för att få bukt med alla de skilsmässor som skapats av bidragsfällor och världens högsta skattetryck.

Så skriver Kristdemokratiska Ungdomsförbundets vice ordförande, Charlie Weimers, på debattplats i dagens nummer av Sydsvenska Dagbladet med tydlig adress till sina partikamrater i alliansregeringen, ett inlägg som du kan läsa - här

Bra att det tydligen finns en medvetenhet inom Kd om bristfälligheten i det utlovade vårdnadsbidraget till hemmastannande småbarnsföräldrar som lösning på problemen med den förda familjepolitiken.

Vi behöver återinföra sambeskattningen för föräldrar med barn, införa likafördelning av sociala förmåner mellan makar, införa avdrag på skatten för försörjningsbörda och för utgifter (som barnomsorg) för inkomsternas förvärvande (det senare i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster).

Låt oss hoppas att Weimers och KDU är beredda att trycka på moderpartiet i den riktningen.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-08

Anknytningen är fundamental för inlärningen

Den kanadensiske psykologen Gordon Neufeld som är en av författarna till den banbrytande boken, "Hold on to your kids - why parents need to matter more than peers", är ett känt och respekterat namn på det barnpsykologiska området.

Neufeld visar hur bristande föräldrakontakt under uppväxten bidrar till problem framförallt under tonårstiden. Han förklarar mekanismerna bakom en mängd destruktiva ungdomsfenomen med begreppet "peer-orientation" (på svenska ungefär "kompisanknytning"). Lösningen på problemet är förstås föräldraanknytning - bättre föräldrakontakt.

Han förklarar också - i en artikel som du kan läsa - här - varför en stabil vuxenanknytning är en förutsättning för lärande.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-12

Inga vårdnadsbidrag i Norrbotten

Inte en enda kommun i Norrbotten har (ännu) bestämt sig för att införa det nya vårdnadsbidraget (1) som regeringen gett möjlighet till från och med 1 juli nästa år. Det visar en genomgång som Sveriges Radio Norrbotten gjort.

Läs mer - här!

Sista ordet är nog inte sagt i Norrbotten. När väl angränsande kommuner börjar införa ersättningen torde trycket öka på de totalitärt sinnade norrbottniska kommunpolitikerna.

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-07

– Feminismen är förtryckande…

…hävdar debattören Per Ström i dagens nummer av Gotlands Allehanda. Hans bärande argument är att feminismen är kollektivistisk till sin natur (all statistik mellan gruppen män och gruppen kvinnor måste väga jämnt). Därför kan individer råka illa ut och stoppas i sina livsambitioner enbart på grund av att de råkar vara av fel kön. Och därför är feminismen också förtryckande och borde ses som liberalismens motpol, något som alliansregeringen borde bekämpa i stället för att omfamna.

Läs Ströms angelägna inlägg i debatten - här!

Hurra för Per Ström! Han har ju helt rätt! Hur länge till ska det behöva dröja innan vår regering inser att de blivit likhetsfeministernas gisslan i ett osnyggt spel som går ut över tredje part - medborgarna?

Webmastern


Kopiera länk 07-11-02

Barnskötaren tog med sig barnen hem

Hur skulle du småbarnsförälder känna dig om du, efter att ha lämnat ditt barn på dagis ringer stället upprepade gånger för att kolla om din telning är OK utan att någon gång få svar?

Det hände två mammor i Luleå under helgen 27-28/10 eftersom den enda personalmedlemmen som var i tjänst den dagen i stället tog med sig barnen hem, utan att säga något om saken, varken till sina chefer eller till föräldrarna.

Läs Norrländska Socialdemokratens rapportering om händelsen - här!

På denna webbplats finns många nyhetsnotiser om barn som råkat ut för farliga incidenter på dagis. En gemensam nämnare för alla dem är att varken personal eller ledning drabbats av några påtagliga konsekvenser av sina underlåtenhetssynder. På den punkten skiljer sig denna händelse; barnskötaren har fått sparken.

Webmastern


Kopiera länk 07-11-01

Alltfler elever är deprimerade

"Det blir allt vanligare att grundskoleelever i Göteborg sjukskrivs på grund av ångest och depression. Vissa barn drabbas redan på lågstadiet." Det säger överläkare Björn Magnér, specialist på barn- & ungdomspsykiatri hos BUP i Gamlestaden till Göteborgs-Postens journalist.

- Jag tror att barnen känner sig övergivna av vuxenvärlden på grund av vår moderna livsstil. Det finns en fattigdom på permanenta vuxenkontakter för barn, vilket visar sig genom att det är få vuxna men stora barngrupper i skolan, säger han också.

Läs GP:s artikel om saken - här!

Men som vanligt vill eller vågar intervjuföremålet inte säga rent ut att orsaken till bristen på vuxna i barnens liv i vardagen i stor utsträckning beror på den förda familjepolitiken och på dagistvånget.

Webmastern


Kopiera länk 07-10-29

Fler aborter än födslar

Förekomsten av aborter varierar i världen från ca 12 st per 100 födslar i Central­afrika till 105 (!) i Östeuropa och Ryss­land. Det framgår av en rapport som Guttmacher Institute och FN:s Världshälso­organisation (WHO) just publicerat.

Dessutom varierar andelen lagliga och säkra aborter (till skillnad från olagliga och farliga) från 100 % i västra och norra Europa samt i Nord­amerika - till 0 % (d v s 100 % olagliga och farliga) i Afrika och Sydamerika.

På kartan här bredvid kan du se hur olika länder och regioner ligger till på rang­ordnings­listan över aborter.

Utan mer fakta är det svårt att dra slutsatser om de faktorer som påverkar förekomsten av aborter (1) men lättare att klura ut vilka som påverkar fördelningen mellan säkra och osäkra ingrepp: I länder där aborter är tillåtna, betalas med skattemedel och är fria från övertalningsförsök i avstående syfte (som i vårt land) är de farliga aborterna nästan obefintliga, medan de i länder som representeras av motsatsen (t ex Centralafrika) (förbud, privata kostnader och sociala stigman) naturligtvis representerar 100 % av ingreppen.

Fotnot 1: Men det torde inte vara någon tvekan om att förekomsten av religiös tro och en etisk debatt om aborter spelar en viktig roll för hur stora aborttalen blir. Till exempel har vi uppfattningen att dessa två faktorer i stor utsträckning saknas i Ryssland, vilket ger landet världsrekordet i aborter, men konstaterar att båda faktorerna är jämförelsevis mer närvarande i Sverige, vilket har lett till lägre aborttal här, trots i övrigt lika förutsättningar.

En slutsats av det ovan stående är kanske att lagstiftningen ska vara tillåtande vad gäller aborter, under förutsättning att samhället utanför staten då upprätthåller en aktiv debatt om aborternas etiska dimension, en debatt som staten, med sina oproportionerligt stora propagandaresurser, då måste hålla sig borta från.

Webmastern


Kopiera länk 07-10-28

Äktenskapet behöver skyddas av lag

De som vill införa en könsneutral äktenskapslagstiftning hävdar i praktiken att föräldrarnas kön är utan betydelse och irrelevant för barnens uppväxt och utveckling. Om de tycker så hur kan då, ofta samma personer, hävda att det är viktigt att föräldraledigheten kvoteras mellan mamman och pappan eftersom det då är viktigt att barnet får knyta an till båda?

Den angelägna frågan ställer Urban Klintenberg i Borås i en insändare i dagens nummer av Borås Tidning, ett inlägg som du kan läsa - här!

Klintenbergs resonemang är svårt att värja sig från, inte minst synpunkten att äktenskapslagstiftningen bör debatteras mer och inte avgöras på förhand av riksdagsledamöter som lyssnar mer på särintressen som RFSL än på deras egentliga uppdragsgivare: väljarna.

Webmastern


Kopiera länk 07-10-27

– Varför har det privata blivit så politiskt…

…frågar sig Haro:s ordförande, Therese Murphy, på debattplats i dagens nummer av Borås Tidning och tar familjepolitiken som exempel. På det området ger hon själv svaret: Jämställdheten, som den definieras av vänstern, är för statens företrädare viktigare än medborgarnas frihet och strävan efter lycka.

Läs hennes utomordentligt goda debattinlägg - här!

Vi behöver mer debatt om den fråga Murphy ger sig i kast med: vad ska staten syssla med egentligen och var ska gränsen mellan det personliga och det politiska gå?

Webmastern


Kopiera länk 07-10-26

– Det är familjepolitikens fel att 16-åringen dog…

…hävdar denna förenings Bo C Pettersson på debattplats i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) med anledning av dödsmisshandeln på Kungsholmen i Stockholm för ett par veckor sedan.

Hans resonemang går ut på att bråk, fylla och allmänt asocialt beteende bland våra ungdomar - som alltså t o m kan leda till ond bråd död - är en konsekvens av det dagissamhälle vi gick in i från början av sjuttiotalet, en process som fått som ytterligare konsekvens att föräldrarna tappat alltför mycket av den livsviktiga kontakten med sina barn.

Läs Petterssons inlägg i debatten - här!

Den alerte besökaren av denna webbplats inser att artikeln i VLT är densamma som finns på föreningens egna debattforum - här - men det är väl aldrig fel att få ut största möjliga effekt av varje ansträngning.

Webmastern


Kopiera länk 07-10-11

Pojkarna offras av feministerna

Genusanalysen har nått vägs ände. Fokuseringen på de ”underordnade" flickorna och att könen är sociala konstruktioner, har gjort att vi slutat med riktad pojkuppfostran; vi vill inte se att pojkar har särskilda problem och behov.
……
Genussamhällets svek mot pojkarna är ett historiskt misstag, som kan få förödande konsekvenser. Vi riskerar att skapa en underklass av män, vars enda fel är att de inte är kvinnor.

Så skriver Elise Claeson i dagens Expressen, i en krönika som du kan läsa - här!

Claeson pekar finger mot likhetsfeministerna, som fått allt större inflytande på den svenska familjepolitiken ända sedan Alva Myrdals dagar, en politik som lett till att pojkar - i huvudsak - uppfostras av kvinnor och saknar goda manliga förebilder under uppväxtåren.

I denna observation har Claeson, enligt undertecknads mening, helt rätt. Ändå är jag inte helt överens med henne om var skulden för den negativa utvecklingen primärt ska läggas. Den tycker jag nog ska läggas hos folkets förtroendevalda i riksdag och regering som - i otillbörlig utsträckning - låtit sig påverkas av denna sidogrupp när de i stället skulle ha lyssnat på sina väljare.

Jämför gärna med denna förenings Bo C Petterssons betraktelse av den nyliga dödsmisshandeln i Stockholm - här.

Men detta påpekande av en subtil skillnad är bara en detalj, den förtar inte på något sätt undertecknads beundran av och tacksamhet för Claesons insats som folkupplysare.

Webmastern


Kopiera länk 07-10-09

Pneumokocker, livsfarliga dagisbakterier

I fjol drabbades 98 barn under fem års ålder av allvarliga infektioner av dagisbakterien framför andra: pneumokocker (1), varav nio dog. Det framgår av en debattartikel av Barnplantornas ordförande, Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram, i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning.

Gyllenrams förslag till lösning på problemet är att landstingen kompletterar det barnvaccinationsprogram som redan finns med medel också mot pneumokocker.

Läs hennes upplysande debattinlägg - här!

Tidstypiskt är att Gyllenram inte kan tänka sig att föreslå att små barn bör få möjlighet att slippa dagis för att på så sätt undvika att drabbas av denna ytterst farliga bakterie.

Och vad hände med den debatt vi borde ha haft i media och politiken om det starka samband som finns mellan pneumokockerinfektioner och dagis? Hur oåtkomlig för kritisk debatt får den kommunala barnomsorgsverksamheten vara?

Fotnot 1: Pneumokocker kan förorsaka öroninflammation (som i värsta fall leder till förlust av hörseln), lunginflammation, hjärnhinneinflammation, sepsis (blodförgiftning) och/eller död.

PS: Vi har uppmärksammat faran med pneumokocker tidigare - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-10-08

Vårdnadsbidraget försenas på flera håll

Det framgår av en rundringning som Sveriges Radio gjort till kommunala företrädare i landet. Bakgrunden är att det riksdagsbeslut som aviserat förmodligen inte kommer att komma förrän en bit in på nästa år och då kan det bli för lite tid kvar för kommunerna att hinna införa bidraget 1 juli.

Webmastern


Kopiera länk 07-10-06

Nya JämO vill inte ha kvotering

Nya, tillförordnade JämO, Anne-Marie Bergström, vill inte tillgripa kvotering av föräldraledigheten för att få fäderna att ta ut mer av den men däremot att det tillsätts genuspedagoger på dagis för att motverka att flickor behandlas som flickor och pojkar som pojkar. Det framgår av en intervju i Dagens Nyheter med Bergström som du kan läsa - här!

Bra att Bergström vågar gå mot strömmen i kvoteringsfrågan, mindre bra att hon inte vågar det i frågan om genuspedagoger på dagis. Som jurist borde Bergström veta att det strider mot svensk politisk tradition (förmodligen också mot grundlagen) att staten planterar ut åsiktspoliser i samhället, i avsikt att tillse att våra mest värnlösa medborgare, barnen, får den politiskt korrekta indoktrineringen.

Webmastern


Kopiera länk 07-10-04

Hemundervisning ger underpriviligierade barn en bättre chans

Barn som undervisats hemma av lågt utbildade föräldrar lyckas bättre i skolan och fungerar bättre socialt än andra barn från samma samhällsklass som går i den vanliga skolan. Det har kanadensiska Fraser Institute kommit fram till i en studie som de skriver om - här.

Undersökningen innebär en fingervisning om att även hemomsorg av förskolebarn har liknande - positiva - effekter.

Webmastern


Kopiera länk 07-10-04

Har Storbritanniens Tories hittat rätt spår?

Ända sedan Margaret Thatcher försvann från den politiska scenen 1990 har vi utlänningar som försökt följa den politiska utvecklingen i Storbritannien betraktat hennes efterträdare som ledare för det konservativa partiet som varande en aning svaga i jämförelse, inklusive den nuvarande ledaren, David Cameron.

Men kanske har vi missbedömt Cameron eller kanske har han spottat upp sig på sistone. Oavsett orsak har något hänt, det framgår av det avslutande tal han höll i går till delegaterna på partiets kongress och då särskilt hans ord om familjens betydelse. Det ser onekligen ut som om Cameron vågar mer än han hittills gett intryck av. Det lovar gott.

Läs Camerons imponerande tal - här - (1)!

The Conservative Party's närmaste motsvarighet i Sverige är väl (De Nya) Moderaterna. Ändå känns det fullständigt osannolikt att vår egen Fredrik Reinfeldt skulle säga något liknande.

Tänk en så'n ideologisk resa Reinfeldt har gjort, från den marknadsliberala fundamentalist han var i ungdomen till den socialliberalist han nu uppträder som. Är det ändrad övertygelse vi bevittnar eller ren och skär makthunger?

Footnot 1: Om du inte har tid eller kraft att läsa hela talet, låt då din webbläsares sökfunktion ta dig ned till avsnittet om familjepolitiken, som börjar med orden "You know the best welfare system".

Webmastern


Kopiera länk 07-10-01

– Frånvarande föräldrar gör barn till vildar…

…skriver allas vår Monica Bodling på insändarplats i dagens nummer av Norrköpings Tidningar. Hon menar att det är den politiskt framtvingade frånvaron av föräldrar i barnens liv som gör att så många av dem, under puberteten och åren därefter, spårar ur. Av det drar hon slutsatsen att fingerpekandet från övriga samhället gentemot föräldrarna till dessa urspårare är orättvist, att det är staten som, på grund av den förda familjepolitiken, är den skyldige.

Läs hennes, som vanligt, tänkvärda och väl formulerade inlägg i debatten - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-09-27

Föräldrar läser för lite för sina barn

Åtta procent av föräldrarna till småbarn i åldrarna 2 - 8 år läser sällan eller aldrig för dem. Sextio procent av föräldrarna skulle vilja läsa mer för barnen om de bara hann med. Mammor läser mer för sina barn än pappor. Det framgår av en undersökning som Läsrörelsen och McDonalds låtit SIFO göra.

Dessa resultat har lett till att McDonalds beslutat att låta en bra barnbok ingå i företagets populära måltid för barn: Happy Meal.

Mot bakgrund av det starka ekonomiska trycket på svenska föräldrar att dubbelarbeta och lämna in sina små till den kommunala barnomsorgen, är resultaten från ovan nämnda undersökning inte särskilt förvånande. När ska föräldrarna hinna/orka läsa för sina små?

Det problem som undersökningen sätter strålkastarljuset på är stort och en alltför förbisedd konsekvens av det svenska dagissamhället. Allehanda video- eller audiomaterial riktat till små barn kan aldrig ersätta förälderns läsande ur bra barnböcker! Det kan jag säga av egen erfarenhet som förälder till barn i 25-årsåldern.

Särskilt TV kan vara direkt farligt för små ömtåliga barnhjärnor stadda i kraftig neurologisk utveckling (läs mer - här).

Denna nyhet får mig att med ett leende på läpparna minnas guldstunderna på kvällarna då jag läste för barnen innan sänggåendet. Favoritböcker var Roald Dahls och Michael Endes. Ungarna minns dem alla fortfarande. Och den insatsen lade grunden till ett eget läsintresse hos dem som de haft - och fortvarigt kommer att ha - ovärderlig nytta och glädje av, såväl professionellt som privat!

Webmastern


Kopiera länk 07-09-21

Lägre dagisavgifter ökar inte arbetskraftutbudet

Under åren 2001 - 2003 genomfördes maxtaxereformen i Sverige (1). Sedan dess har föräldraavgifternas andel av den totala kommunala barnomsorgskostnaden fallit från ca 20 procent till under 10.

Den officiella anledningen till reformen vara att göra den kommunala barnomsorgen tillgänglig för ännu fler småbarn (2).

På regeringens uppdrag har nu Skolverket utvärderat resultaten hittills och funnit att:

Läs verkets sammanfattning av undersökningen - här!

Upptäckten att utbudet av arbetskraft inte ökat som ett resultat av reformen är viktig. Det betyder att maxtaxereformen, inte bara har ökat orättvisan gentemot hemmaföräldrar utan också representerar bortkastade pengar - samhällsekonomiskt sett. Det betyder i sin tur att den gör oss alla - t o m dagisföräldrarna - fattigare!

Nu borde en stor debatt om slöseriet bryta ut i svenska media, men förmodligen kommer tystnaden att bestå.

Fotnoter:

 1. Maxtaxesystemet är 'frivilligt' för kommunerna, d v s ingen lag tvingar dem att gå med. Men om de avstår går de miste om de statsbidrag som till 100 procent kompenserar dem för de resulterande förlusterna av föräldraavgifter. Därför har samtliga 290 svenska kommuner 'frivilligt' gått med i systemet.
 2. Den verkliga anledningen var att vår dåvarande sossedominerade regering, valet innan, hade köpt småbarnsföräldrarnas röster för deras egna skattepengar. 
 3. Inte så konstigt att föräldrarna är mer nöjda, eftersom resurstilldelningen till barnomsorgen ökat, samtidigt som avgifterna sjunkit. Det är för mycket begärt att de ska genomskåda det bakomliggande bondfångeriet när en samlad kår av politiker och journalister inte vill att de ska inse det (eller kanske inte heller förstår).

Webmastern


Kopiera länk 07-09-21

Det norska vårdnadsbidraget är ifrågasatt

Norge regeras av en koalition av tre partier: Senterpartiet, Arbeiderpartiet och Sosialistik Venstreparti. Av dessa tre vill de två sistnämnda avskaffa det vårdnadsbidrag (1) (i Norge kallat "kontantstøtte") för omsorg om småbarn hemma som funnits sedan 1998. Men det vill de endast göra när den kommunala barnomsorgen är fullt utbyggd.

De två partiernas kritik av vårdnadsbidraget handlar dels om att bidraget sägs vara dyrt för staten och dels om att det motverkar integrationen av utlänningar i det norska samhället.

Läs Svenska Dagbladets artikel om utvecklingen i Norge på området - här

Skrämmande hur lika närliggande länder utvecklas, på gott och ont! Att härma Sveriges utveckling på barnomsorgens område är definitivt "på ont".

Kontantstøtten är "bara" på ca 3900 SEK per barn och månad medan den kommunala barnomsorgen, som regeringsmajoriteten vill styra över barnen till, kan beräknas kosta ca 10000 kr. Att förespråkarna för dagisomsorg ändå kan hävda att den senare lösningen är billigare än det förra måste rimligen ha att göra med att de förväntar sig att dagisomsorgen kommer att kompensera staten för de högre utgifterna med ännu högre skatteintäkter. Men som denna förenings ordförande skrev - här - är det en villfarelse, åtminstone vad Sverige anbelangar.

Inte heller föreställningen om att integrationen i samhället skulle förbättras om ungarna lockades/tvingades in på dagis håller. Det har att göra med den välståndsdämpande effekt som skulle uppstå när de offentliga utgifterna ökas från 3900 kr per barn och månad till 10000. Det kommer att minska antalet jobb i Norge, inte öka dem som förespråkarna tror.

Visserligen skulle antalet förskollärare och dagbarnvårdare öka men på bekostnad av andra marginella branscher där ännu fler jobb skulle försvinna. Även i de branscherna finns det utlänningar som kan befaras drabbas hårdare än infödda norrbaggar. Läs mer om denna effekt - här!

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-09-18

Familjepolitisk revolt på gång i Sverige

Det tycker sig Expressen-krönikören Ulf Nilsson se, bland annat i det vårdnadsbidrag (1) som regeringen utlovat. Med anledning av den händelsen levererar han, i dagens nummer av tidningen, en mycket läsvärd betraktelse över den utveckling som lett fram till att 90 procent av dagens förskolebarn över ett års ålder är på dagis på dagarna och till att familjen som social institution tömts på större delen av sitt innehåll.

Läs den - här

Det är inte första gången Nilsson behandlar detta ämne. En tidigare gång som vi uppmärksammade på denna webbplats var i oktober 2005 - här - även den gången en framställning av högsta klass.

Utmärkt att ha en så skriv- och ämneskunnig person som Ulf Nilsson, med hans goda mediala plattform, på vår sida!

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-09-18

Folkhälsoministern vill ge staten mer makt över barnen

Det behövs en ny samlad barnskyddslag, anser folkhälsominister Maria Larsson (kd), en lag som ska göra det möjligt för socialtjänsten att hjälpa utsatta barn, även utan klartecken från föräldrarna. 

Läs Svenska Dagbladets uppmärksammande av ministerns utspel - här!

Illavarslande utspel från oväntat håll. Vi har redan en lag om vård av unga (LVU) som ger socialtjänsten stora möjligheter att ingripa i dåligt fungerande familjer och ta barnen ifrån föräldrarna, en lag som lett till många uppenbara övergrepp i enskilda fall.

Undertecknad ska uppmärksamma föreningsstyrelsen på denna fråga och föreslå att vi bevakar den och vid rätt tidpunkt inger våra (kritiska) kommentarer.

Webmastern


Kopiera länk 07-09-09

De flesta kommunerna i Stockholms län säger 'ja'…

…till det vårdnadsbidrag (1) som ministrarna Hägglund och Sabuni utlovade i tisdags (som vi uppmärksammade - här). Det framgår av en rundringning som Svenska Dagbladet gjort. Läs mer - här!

Även här är det rimligt att anta att det är i de borgerligt styrda områdena som det sägs 'ja', medan det i de socialistiskt styrda - ännu så länge - sägs 'nej'.

Undertecknad blir förbryllad av att så många av intervjuoffren vågar svara kategoriskt, trots att kommunala beslut ju är kollektiva till sin natur och trots att många kommuner rimligen ännu inte kan ha haft frågan uppe på dagordningen.

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-09-07

Hälften av Dalarnas kommuner säger 'ja'…

…till det vårdnadsbidrag (1) som ministrarna Hägglund och Sabuni utlovade i tisdags (som vi uppmärksammade - här). Det framgår av en artikel i dagens nummer av Falu-Kuriren som du kan läsa - här!

Som man inser är det de borgerligt styrda kommunerna i landskapet som avser att utnyttja den möjlighet som staten ska införa, medan de vänsterstyrda - ännu så länge - säger 'nej'.

Undertecknad blir förbryllad av att så många av intervjuoffren vågar svara kategoriskt, trots att kommunala beslut ju är kollektiva till sin natur och trots att många kommuner rimligen ännu inte kan ha haft frågan uppe på dagordningen.

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-09-07

– Föräldrar jublar från norr till söder…

…hävdar tidningen Världen Idag - här - med anledning av Socialminister Hägglunds och Jämställdhetsminister Sabunis presskonferens i tisdags (som vi uppmärksammade - här) där de två bl a utlovade att möjligheten till kommunala vårdnadsbidrag (1) kommer att införas 1 juli 2008.

Läs också gärna tidningens utmärkta ledare om utspelet - här!

Visst ska vi vara tacksamma för att vi kommit så här långt. Låt alla oss som kämpat för mer rättvisa och valfrihet i barnomsorgen fira med kaffe och tårta nu. Men låt oss samtidigt, precis som Ingvild Segersam i Uppsala påpekar i ovan nämnda artikel, inse att det vi nu uppnått bara är en delseger. Det finns så oerhört mycket kvar att göra innan Sveriges föräldrar och barn uppnår den frihet från statligt godtycke och tvång - och den välståndshöjning - de förtjänar.

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-09-05

Vårdnadsbidraget kommer 1 juli nästa år

Det lovade socialminister Göran Hägglund och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på en presskonferens i regeringskansliet igår eftermiddag.

Precis som vi insett - och skrivit om - tidigare blir reformen försenad eftersom regeringen inte velat lansera vårdnadsbidraget (1) före den likaledes utlovade jämställdhetsbonusen (som tar längre tid att bereda till ett färdigt lagförslag) av rädsla för att folk då skulle välja "fel".

Läs Dagens Nyheters uppmärksammande av regeringens utspel - här - och gärna också Svenska Dagbladets ledare om saken - här!

Sällan får man vara riktigt glad. Visst är det trevligt att regeringen känner trycket att leverera, men vårdnadsbidraget är det sämsta av tänkbara lösningar på dagistvångsproblemet och jämställdhetsbonusen är ett missfoster av stora proportioner. Benägenheten hos vår påstått liberala regering att använda medborgarnas egna pengar för att - tämligen godtyckligt - belöna vissa beteenden och bestraffa andra är inte bara medborgarfrihetligt förkastligt utan också ett sanslöst slöseri med medborgarnas skattepengar!

En annan märklig sak med vårdnadsbidraget är att medan kommunerna ska få bestämma om de vill införa ersättningen eller ej är det staten som ska bestämma beloppets storlek.

Tänk att det ska vara så svårt för våra regeringar, oavsett politisk färg, att ta sig ut ur det trassel som familjepolitiken blivit!

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-09-04

Besvikna skriver till regeringen - och får svar

From: Anna Bergqvist & Malin Cederlöv i Åseda
To: Statsminister Fredrik Reinfeldt
Cc: Socialminister Göran Hägglund, Näringsminister Maud Olofsson, Utbildningsminister Lars Leijonborg
Sent: Tuesday, August 28, 2007 3:17 PM
Subject: Brev från Anna Bergqvist och Malin Cederlöf, representanter i Föräldraupproret i Uppvidinge kommun

Att inte införa det utlovade vårdnadsbidraget (1) den första januari 2008 vore ett totalt respektlöst agerande ifrån Din sida med tanke på den starka opinion vi i föräldraupproret har synliggjort under dryga tio års tid och som alliansen har vunnit valet tack vare.

Nu förväntar vi oss att Du inför detta vårdnadsbidrag som utlovats. Vi accepterar inte att bli behandlade så här respektlöst. Du har gjort oss väldigt besvikna Fredrik Reinfeldt!

Hälsningar från
Anna Bergqvist och Malin Cederlöf, representanter för Föräldraupproret i Uppvidinge kommun.

Så här svarade regeringskansliet:

From: registrator@primeminister.ministry.se
To: Anna Bergqvist & Malin Cederlöv
Sent: Monday, September 03, 2007 2:09 PM
Subject: Ang. Brev från Anna Bergqvist och Malin Cederlöf, representanter i Föräldraupproret i Uppvidinge kommun. SB2007/5711

Hej Anna och Maria [sic]!

Tack för ert brev. Statsminister Fredrik Reinfeldt har bett mig svara er.

Ni tar upp en mycket angelägen fråga. Familjen är en grundläggande gemenskap i samhället, men ingen familj kan placeras i någon standardform. Precis som Ni berör är det därför viktigt att alla föräldrar på en modern och växlande arbetsmarknad får mer makt över sin egen vardag.

Regeringen anser att vi ska ha en fortsatt väl utbyggd offentlig barnomsorg, som ska hålla en hög kvalitet och ha låga avgifter, men att det även ska finnas utrymme för föräldrar att välja en lösning som passar just dem i deras specifika situation.

Man arbetar med att utforma en familjepolitik som på bästa sätt skapar möjligheter att förena familj med karriär och där det råder rättvisa mellan olika barnomsorgsformer. Vårdnadsbidraget är ett bra exempel på regeringens ambition att öka människors möjligheter att själva göra sina val.

Den inriktningen ligger fast, även om regeringen är en koalition med enskilda partier och väljare med ibland skiljda [sic] intressen. Ökad valfrihet är dock grundläggande i den politik som drivs och något regeringen kommer fortsätta att arbeta för under hela mandatperioden.

Det är också viktigt att grundligt utvärdera vad nya reformer får för konsekvenser för andra områden, innan man stiftar nya lagar och låter olika förändringar träda i kraft. Därför avser regeringen återkomma med mer besked vad gäller reformer som vårdnadsbidraget i samband med höstens budgetproposition.

Med vänliga hälsningar
Tina Ghasemi
Brevenheten, Statsrådsberedningen

Regeringskansliets svar är daterat 3/9, en dag innan ministrarna Hägglund och Sabunis presskonferens där de utlovade vårdnadsbidraget till 1 juli 2008. Men svaret ger ingen antydan om att skribenten då kände till att det skulle bli en presskonferens nästa dag.

Lägg till detta konstaterande iakttagelsen att ministrarna redan nu utlovar ersättningen trots att varken någon proposition framlagts eller något beslut fattats i Riksdagen så framträder bilden av en regering som känner ett starkt tryck att göra nå't åt dagistvånget och som, i slutet av förra veckan och början av denna, hade särskilt bråda dagar. Det trycket har skapats utifrån av medborgarrörelser som denna förening, inte inne i det politiska maktcentrat!

Så, du frihetskämpe på barnomsorgens område som läser detta: det är dags att fira en viktig delseger!

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-08-25

– Välkommen i hemmafruklubben, Messing…

…skriver Elise Claeson i dagens nummer av Expressen med anledning av att Ulrica Messing hoppar av sina riksdagsuppdrag för att ta hand om den stora familj - med "barnbidrag" från tidigare förhållanden - hon skapat tillsammans med sin nya man, Torsten Jansson.

Läs Claesons, som vanligt, högkvalitativa betraktelse - här!

Jag hade tänkt skriva om saken själv, att Messing nu tänker leva det slags liv som hon och hennes parti så envist förvägrar andra kvinnor att leva: att stanna hemma några år när barnen är små för att ta hand om dem. Men Claeson hann före!

Det var en bättre lösning än om jag - som man - hade försökt komma till tals. Jag tackar fr Claeson för hjälpen.

PS: En viktig faktor i sammanhanget, som otvivelaktigt bidrog till att Messing vågade ta det steg hon nu tar, är att hon, vid 39 års ålder, är garanterad en pension på nästan 50 000 kr i månaden livet ut. Har Messing verkligen gjort skäl för så mycket pengar från övriga skattebetalare under så lång tid? ;-)

Webmastern


Kopiera länk 07-08-23

Skriv under brev till regeringen…

…och kräv att det utlovade vårdnadsbidraget (1) införs från och med 1/1 nästa år!

Vår systerorganisation, Hemmaföräldrar, har lagt upp denna namninsamling på Nätet med ovan antydda innebörd.

Ett mycket bra initiativ tycker vi i denna förenings styrelse, varför vi uppmanar dig läsare av dessa rader att skriva på.

Läs också gärna hur tidningen Världen Idag uppmärksammar Hemmaföräldrars initiativ - här!

I sammanhanget kan nämnas att Ingvild Segersam från Uppsala, redan hösten 2004, tog initiativ till en namninsamling till vår dåvarande socialdemokratiska regering med vädjan om uppluckring av det rådande dagistvånget och införande av något slag av möjlighet för föräldrar att själva ta hand om sina småbarn.

Den namninsamlingen gav "bara" ca 1000 namn, varvid Segersam drog slutsatsen att det inte var mödan värt att inlämna resultatet till regeringen. Om den namninsamlingen kan du läsa - här!

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-08-20

– Alliansen har gått vilse…

…skriver Elise Claeson på ledarplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet och gisslar Alliansledningen för att aningslöst ha gått på vänsterns slagord under de senaste fyrtio åren om socialism, feminism och jämställdhet, en intensiv och målmedveten propaganda som socialiserat Sveriges barn och föräldrar och gjort många av dem olyckliga.

Läs Claesons inlägg i debatten - här!

Det är alltid lika tillfredsställande att läsa Claesons krönikor! Jag känner mig bekräftad varje gång! Den känslan betyder extra mycket mot bakgrund av att vi befinner oss på ömse sidor om könsgränsen.

Naturligtvis kan man alltid expandera och fördjupa resonemanget - i mån av plats. En sak jag gärna hade gått in på - i mån av utrymme - om jag själv hade skrivit artikeln, är den utsträckning till vilken liberalismen och feminismen förtjänar att avfärdas på det summariska sätt som Claeson gör det på.

Jag tror att Claeson, med liberalismen, avser den socialliberalism som i dag är förhärskande, inte den mer ursprungliga marknadsliberalism som formulerades av pionjärer som Adam Smith, John Stuart Mill och andra. I så fall har hon - som jag ser det - helt rätt, eftersom dagens socialliberalism står mycket närmare socialismen än den står marknadsliberalismen.

Det jag vill säga med ovan stående rader är att socialliberalismen må förtjäna att dömas ut men inte marknadsliberalismen, att det vore synd om den senare formen drabbas av oförtjänt dåligt rykte.

Ett liknande resonemang kan föras om feminismen. Den ursprungliga, på 1800-talet, kan ses som ett koordinerat försök av framsynta - liberala - kvinnor med framåtanda att få sina män och sin samtid att inse att, i takt med samhällets materiella framsteg hade gårdagens patriarkala samhällsordning blivit överspelad, att det var dags för kvinnor att träda fram jämsides med sina män på alla områden, inte minst som företrädare för sina familjer.

Då handlade kampen om lika rösträtt, arvsrätt och äganderätt. Dagens feminism däremot handlar om att försöka mobilisera statens tvångsmakt för att se till att män och kvinnor behandlas lika av medborgarna, på alla livets områden, att det ska bli straffbart att inneha "fel" åsikter om kvinnor (och män) i allmänhet.

Återigen känner jag mig säker på att den feminism som Claeson avfärdar är den moderna, inte den ursprungliga. Och återigen en utläggning i avsikt att motverka att den ursprungliga formen får ett oförtjänt dåligt rykte.

Webmastern


Kopiera länk 07-08-15

Familjepolitiken slår ut folk socialt

Nittiofem procent av missbrukarna på Plattan på Sergels Torg i Stockholm kommer från splittrade hem. Många av dem har, från tidiga barnaår, levt bara med en förälder, oftast mamman, som begripligt nog inte hade kraft att ensam sätta emot när ungdomarna drogs till fel gäng. Flera av dem vi möter har trasiga barndoms- och ungdomsupplevelser av fosterhem och familjehem. Ungdomars rotlöshet är ett stort problem.

Plattan varnar alltså för familjeupplösningen. Plattan stöder inte ropet ”Död åt familjen!” utan ropar i stället ”Stöd åt familjen!”

Så skriver domkyrkokomminister Carl-Erik Andersson på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet där han, utöver den förda familjepolitiken, utpekar porren och alkoholen som faktorer som gör att folk slås ut och blir hemlösa.

Läs hans tänkvärda inlägg - här

Undrar bara om Sahlberg själv inser den utsträckning till viken den familjeupplösning han gisslar är resultatet av en ytterst målmedveten politik som sossarna och vänstern fört ända sedan trettiotalet, en politik som de även fått de borgerliga att - aningslöst - ställa upp på.

Inte ens nu, när de borgerliga har den politiska makten, kan man se några tecken på att vår nya regering gör något påtagligt för att återupprätta familjen som social institution och befria landets föräldrar och barn från statens grepp.

Efter en mansålder av socialistiskt styre är vi alla tämligen hjärntvättade.

Webmastern


Kopiera länk 07-08-15

Reinfeldt: "Inget vårdnadsbidrag från årsskiftet!"

– Det blir inget vårdnadsbidrag (1) från årsskiftet, sade statsminister Reinfeldt under sitt tal i Vaxholm i lördags. "Införandet måste samordnas med de andra komponenterna i vårt familjepolitiska paket, i första hand jämställdhetsbonusen."

Det uttalandet inspirerade Nya Wermlandstidningen till denna betraktelse på ledarplats i dagens nummer av tidningen.

Det är uppenbart att den stötesten regeringen ser är att om vårdnadsbidraget införs innan den mer komplicerade jämställdhetsbonusen är på plats, kommer för många kvinnor att välja att vara hemma med sina småbarn, d v s välja fel. Därför måste vårdnadsbidraget invänta beredningen av jämställdhetsbonusen så att båda kan lanseras samtidigt.

När blev det en uppgift för regeringen att ha synpunkter på de livsval medborgarna gör och använda deras egna pengar för att uppmuntra politiskt korrekta beteenden och bestraffa andra, beteenden som inte har särskilt mycket med ekonomisk effektivitet eller medborgerlig frihet att göra?

Genom detta synsätt avslöjar alliansregeringen hur långt den glidit från de välståndsskapande - medborgarfrihetliga - värdena på högerkanten mot den fattigdomsbringande centralstyrningen på vänsterkanten.

Fotnot 1: Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-08-14

SvD till regeringen: "Ge besked om vårdnadsbidraget!"

Även Svenska Dagbladets ledarredaktion lägger axeln till och uppmanar - i dagens nummer av tidningen - regeringen att sluta tveka och komma loss i barnomsorgsfrågan. Detta i en andraledare som du kan läsa mitt på - denna sida!

Trycket på regeringen i frågan blir allt starkare. Så bra! Synd bara att vi inte kan se fram emot en bättre lösning än den utlovade (vårdnadsbidraget (1)). Synd att det ska vara så svårt att få gehör för idén om en generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för.

Ännu mer synd är det att regeringen inte inser hur ännu mycket bättre återgång till sambeskattning av föräldrar i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och utgifter för barnomsorg - samt utdebitering av barnomsorgen till självkostnad - vore. På denna lösning skulle svenska folket - på sikt - bli ca 100 mdr kr per år (2) och drygt 200 000 jobb rikare. Inte illa av en sänkning av de offentliga utgifterna!

Fotnoter:

 1. Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.
 2. I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 07-08-13

Regeringsrätten säger "nej" till Nackamodellen

Det framgår av en debattartikel som modellens initiativtagare, Mats Gerdau med flera, skriver i dagens nummer av Svenska Dagbladet. I den påminner författarna regeringen om att det nu brådskar att införa det utlovade vårdnadsbidraget (1) bland annat för att förhindra att de hundratals familjer som hakat på "Nackamodellen" svälts ut på grund av politisk nyckfullhet.

Läs artikeln - här!

Trycket ökar nu på regeringen att göra något åt dagistvånget! Bra! Synd bara att vi inte kan se fram emot en bättre lösning än den utlovade (vårdnadsbidraget (1)). Synd att det ska vara så svårt att få gehör för idén om en generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för.

Ännu mer synd är det att regeringen inte inser hur ännu mycket bättre återgång till sambeskattning av föräldrar i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och utgifter för barnomsorg - samt utdebitering av barnomsorgen till självkostnad - vore (2).

Det är viktigt att komma ihåg att modellen också införts i Tyresö men aldrig överklagats där. Det betyder att lösningen förblir laglig där. Med andra ord, Sollentuna nu (och Nacka snart) må känna sig tvingade att avveckla sin nödlösning på orättvisan i barnomsorgen medan Tyresö tryggt kan fortsätta med den. Det är bara att hoppas att kommunledningen i den sist nämnda kommunen har tillräckligt med is i magen för att våga hålla ut. Det skulle bli ett värdefullt bidrag till avslöjandet av det politiska och juridiska vansinnet på området.

Ytterligare en viktig sak att inse är att medborgare i Sollentuna torde kunna överklaga det nu inkomna beslutet från Regeringsrätten till Europadomstolen med hänvisning till Europakonventionens Artikel 14, som tillförsäkrar dem frihet från diskriminering och Artikel 2 i Första Tilläggsprotokollet, som tillförsäkrar dem rätten till uppfostran och utbildning av barnen enligt egen religiös och filosofisk övertygelse.

Vi kan bara hoppas att ledningarna i de tre kommunerna inser att loppet ännu inte är kört!

Fotnoter

 1. Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.
 2. På denna senare lösning skulle svenska folket - på sikt - bli drygt 100 mdr kr per år och drygt 200 000 jobb rikare. Inte illa av en sänkning av de offentliga utgifterna!

Webmastern


Kopiera länk 07-08-06

Ska barnen uppfostras av staten eller föräldrarna?

Den frågan väcker Sydsvenska Dagbladet i en ledare i dagens nummer av tidningen, under rubriken "Nja till religiösa friskolor", och kommer fram till att stat & kommun bör vara mer återhållsamma med att bevilja offentliga medel till privata friskolor.

Artikeln är synnerligen läsvärd eftersom den ger en bra sammanfattning av kampen, i Sverige, under efterkrigstiden, mellan centralister (som vill ha en enhetlig barnomsorg och skola för alla) och individualister (som vill att föräldrarna själva ska bestämma vilken fostran och utbildning barnen ska få).

Läs artikeln - här!

Det där med centralism och individualism kan översättas till mer gångbara politiska begrepp, t ex socialism respektive liberalism.

Intressant blir då att Sydsvenskan "alltid" varit en liberal tidning men numera, under den politiske chefredaktören Heidi Avellans ledning, blivit socialistisk. Och detta har skett utan någon större debatt, varken i tidningen eller i andra media.

Att det inte blivit någon större debatt i tidningen har en förklaring. I typisk centralistisk (socialistisk) anda tar tidningen helt enkelt inte in fler än ett fåtal mothugg, inlägg som dränks i åsiktsredaktionens massiva utflöde av budskap i motsatt riktning.

Det ska bli intressant att följa utvecklingen på Sydsvenskan, om den nuvarande åsiktsredaktionen kommer att lyckas med sin smygsocialisering eller om försöket kommer att avslöjas av ledningen eller kollegerna.

Webmastern


Kopiera länk 07-08-04

– Var är vårdnadsbidraget, Reinfeldt?…

…frågar sig kd-politikerna Ewa Samuelsson och Henrik Ehrenberg i Stockholm i en debattartikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet med anledning av att inget hänt i barnomsorgsfrågan sedan Alliansen, strax före förra höstens val, gick ut med sitt löfte om ett vårdnadsbidrag (1) för hemmaföräldrar som tar hand om sina barn själva, hemma.

Av artikeln framgår att de signaler från Stockholms stad som vi hört förut, om stadsledningens positiva inställning till kompensation för den ekonomiska orättvisa som hemmaföräldrar utsätts för, är mer än signaler; staden har redan, för innevarande budgetår, från och med 1 juli 2007, avsatt pengar för sådant stöd men skjutit upp genomförandet i väntan på regeringens mer generella lösning.

– Men stadsledningens tålamod är begränsat, skriver de två artikelförfattarna i sitt debattinlägg, som du kan läsa - här!

Detta är en utomordentligt betydelsefull bidrag i kampen mot dagistvånget!

Stockholm är vår befolkningsmässigt största och resursstarkaste kommun (2), därtill den där dubbelarbete är som mest utbrett och där stödet för barnomsorg hemma därför kan förväntas vara som lägst. Ändå har den, sedan valet hösten 2006, nya kommunledningen kommit fram till att någon form av stöd till hemmaföräldrar måste införas av rättviseskäl.

Det är ingen tvekan om att trycket på alliansregeringen att åtgärda problemet ökat i och med Samuelssons och Ehrenbergs artikel.

Synd bara att varken författarna eller deras partiledning inser hur mycket bättre en generell barnomsorgspeng vore, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Och synd är det att de inte inser hur ännu mycket bättre en återgång till sambeskattning i kombination med avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader vore - i kombination med utdebitering av den kommunala barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för kommunalt producerade tjänster!

Den senare lösningen skulle svenska folket bli drygt 100 mdr kr per år (3) och drygt 200 000 jobb rikare på. Inte illa av en sänkning av de offentliga utgifterna!

Fotnoter:

 1. Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.
 2. Största och resursstarkaste eftersom staden, sedan länge, varit landets politiska huvudstad och eftersom en oproportionerligt stor andel av omlandets skattepengar hamnar just där, ända sedan Gustav Vasas tid utarmande resten av landet!
 3. I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 07-08-01

Kommunal 'olydnad' i barnomsorgsfrågan kan vara på gång

Många förtroendevalda i kommunstyrelser och barnomsorgsnämnder är oroliga för att vår nya regering kan vara på väg att svika löftet om ett vårdnadsbidrag (1) från och med 1 januari 2008. Denna oro har förstärkts av finansministerns uttalande i Almedalen i somras, ett utspel som du kan läsa om - här!

Läs Världen Idags artikel om saken - här!

Synd bara att det s k 'vårdnadsbidraget' är en så hopplöst otillräcklig lösning. Som vi väl, vid det här laget, skrivit tusentals gånger, vore en generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för, en mycket bättre lösning.

Men ännu bättre vore en återgång till sambeskattning och avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader - i kombination med utdebitering av den kommunala barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster. På denna lösning skulle svenska folket - på sikt - bli drygt 100 mdr kr per år (2) och drygt 200 000 jobb rikare. Inte illa av en sänkning av de offentliga utgifterna!

Fotnoter:

 1. Vårdlön eller föräldralön vore ett bra mycket bättre ord för vad det handlar om.
 2. I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 07-08-01

Det jäser av missnöje bland Sveriges föräldrar

Snöbollen som upproriska föräldrar i Uppvidinge kommun började forma för några år sedan, för att uppmärksamma de lokalt förtroendevalda på de orättvisor och det tvång som den rådande familjepolitiken medför, bara växer. Sedan dess har obekväma föräldrar eller politiker också i: 

Ale, Alingsås, Anderstorp, Arboga, Arvika, Askersund, Avesta, Bjuv, Boden, Bollnäs, Borgholm, Borlänge, Borås, Botkyrka, Boxholm, Båstad, Danderyd, Eda, Ekerö, Eksjö, Emmaboda, Enköping, Eskilstuna, Eslöv, Falkenberg, Falköping, Falun, Flen, Gagnef, Gislaved, Gnesta, Gotland, Gävle, Göteborg, Götene, Habo, Halmstad, Hammarö, Haninge, Heby, Hedemora, Helsingborg, Hudiksvall, Hultsfred, Härnösand, Höganäs, Högsby, Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kil, Kinda, Knivsta, Kramfors, Kristianstad, Krokom, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge, Laholm, Landskrona, Laxå, Lekeberg, Leksand, Lerum, Lessebo, Lidingö, Lidköping, Linköping, Ljungby, Lomma, Ludvika, Luleå, Lycksele, Malmö, Mark, Markaryd, Mellerud, Mjölby, Mora, Mullsjö, Munkedal, Mölndal, Mönsterås, Nacka, Nora, Nordanstig, Norrköping, Norrtälje, Norsjö, Nykvarn, Nynäshamn, Nässjö, Olofström, Orsa, Oskarshamn, Pajala, Partille, Rättvik, Salem, Sigtuna, Simrishamn, Sjöbo, Skara, Skellefteå, Skurup, Solna, Sollefteå, Sollentuna, Stensared, Stockholm, Storuman, Sundbyberg, Sundsvall, Sunne, Surahammar, Säffle, Sävsjö, Söderhamn, Söderköping, Sölvesborg, Tierp, Timrå, Tomelilla, Torsås, Tranemo, Tranås, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Tyresö, Täby, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Upplands Väsby, Uppsala, Vaggeryd, Vansbro, Varberg, Vetlanda, Vilhelmina, Vimmerby, Vindeln, Vännäs, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Älmhult, Älvsbyn, Ängelholm, Öckerö, Ödeshög, Örebro, Örkelljunga, Örnsköldsvik, Österåker, Östra Göinge, och Östergötlands region hakat på och gjort snöbollen ännu större. Det vill säga: i 164 av landets 290 kommuner!

Av dessa har, enligt vad vi erfar, Avesta, Eda, Ekerö, Falun, Gagnef, Göteborg, Götene, Hedemora, Höganäs, Karlstad, Kil, Kinda, Kristianstad, Kungsbacka, Kävlinge, Leksand, Mark, Markaryd, Mullsjö, Mölndal, Mönsterås, Norrköping, Norrtälje, Orsa, Partille, Söderköping, Trosa, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Uppvidinge, Vaggeryd, Vilhelmina, Vimmerby, Öckerö, Ödeshög, Örkelljunga och Österåker, det vill säga, minst trettionio kommuner, redan ansökt hos såväl vår gamla som nya regeringen om att friare få disponera sina barnomsorgspengar.

De som ansökte till den gamla regeringen fick kortast möjliga "nej" utan motivering, de som har ansökt till den nya får ett betydligt artigare och vänligare svar, där socialminister Hägglund redogör för beredningsarbetet med frågan och håller fast vid tidplanen för införandet av det aviserade kommunala vårdnadsbidraget, d v s 1 januari 2008.

Hedemora, Höganäs, Knivsta, Kungsbacka, Lerum, Linköping, Mark, Nacka, Uddevalla, Uppsala och Örkelljunga har gått sin egen väg och sjösatt system som innebär att man får ersättning för omsorg om egna barn om man dessutom tar hand om minst ett men inte nödvändigtvis fler än ett (1) "främmande" barn.

Nacka, Sollentuna och Tyresö har gått ett steg längre och infört den s k "nackamodellen", som gör att kravet på främmande barn bortfaller (dock till priset av avsevärt administrativt krångel).

Tidningen Världen Idag har gjort en ambitiös sammanställning av vilka initiativ som tagits i vilka kommuner. Den kan du läsa - här!

Samtliga dessa intressanta initiativ har förbigåtts med nästan total tystnad av media och inget parti utom Kd vågar driva frågan. Vad kan det bero på?

Fotnot 1: Denna kompromisslösning avslöjar särskilt väl hur groteskt godtycklig och orättvis den svenska barnomsorgspolitiken blivit. En familj med två egna småbarn, som också är beredd att ta in ett främmande barn, får ca 12 000 kr i löneersättning i månaden från kommunen för sin barnomsorgsgärning, medan en annan likadan familj som inte vill eller kan ta emot något främmande barn kammar noll. Ett enda främmande barn mer eller mindre kan alltså, med dagens vansinniga regler, betyda 12 000 kr i månaden mer eller mindre i familjeinkomst!

Webmastern


Kopiera länk 07-07-27

– Könsneutral förskola kan skada barnen…

…säger professor Annica Dahlström till Världen Idags Jonas Adolfsson i en intervjubaserad artikel i dagens nummer av tidningen.

– Skillnaden mellan pojkar och flickor, biologiskt och neurologiskt, är mycket större än vi någonsin har kunnat föreställa oss, säger hon också och menar att det förhållandet gör den förhärskande - könsneutrala - pedagogiken på dagis ytterligt tveksam.

Läs intervjun med Dahlström - här

Vilken tur att det finns modiga personer som Dahlström som vågar säga även politiskt obekväma sanningar. För mig är hon pojken i Kejsarens Nya Kläder, han som sade det alla andra också hade upptäckt men inte vågade uttala: "Men han är ju naken!"

Därmed inte sagt att Dahlströms budskap är banalt, tvärt om. Hon levererar en viktig neurobiologisk förklaring till det vanligt folk kommit fram till empiriskt för länge sedan: att det är skillnad på pojkar och flickor, och att det inte är något fel i att så är fallet!

Webmastern


Kopiera länk 07-07-23

– Vänta inte på regeringen…

…säger Hans Jonasson, vice ordförande i Uddevalla kommuns Barn- och Utbildningsnämnd i en artikel i dagens nummer av tidningen Världen Idag: "Kör igång redan nu!", uppmanar han.

Läs artikeln - här - och ta del av Jonassons argument..

Vi i föreningen kan bara hålla med. Men när du läser artikeln, inse hur absurd den svenska barnomsorgspolitiken blivit och hur långt kommunerna måste gå för att komma runt den.

Dessa inslag av orimlighet och orättvisa i den svenska lagstiftningen måste påpekas och debatteras i en mycket större utsträckning än hittills. Det räcker inte att, som medborgare eller kommun, bara snällt foga sig i den!

Webmastern


Kopiera länk 07-07-21

Folkpartiet är stoppklossen i regeringen…

…på familjepolitikens område, hävdar Nya Wermlandstidningen i denna ledare i dagens nummer av tidningen. Artikeln förklarar väl varför inget ser ut att hända på området i regeringskansliet.

För oss i föreningen, som länge klagat på den icke-liberala politik som förment liberala Folkpartiet fört länge och som Moderaterna närmat sig sedan Reinfeldt tog över, var det trevligt att få detta medhåll från NWT. Samtidigt är det uppenbart att denna vår upplysningskampanj måste fortsätta innan budskapet sjunkit in på den breda front som krävs för att en förändring ska komma till stånd.

Webmastern


Kopiera länk 07-07-20

För mycket politik på dagis: förskollärare slutar

I förskolan måste personalen ställa upp på den jämställdhetspolitik som regering, riksdag och skolverk föreskriver, rekommendera dagisomsorg även för små barn och aldrig - i varje fall inte gentemot omvärlden - avslöja sina eventuella tvivel på omsorgens kvalitet.

Om de kraven blir för höga för ens samvete måste man, som medarbetare i den svenska barnomsorgsindustrin, ta konsekvenserna och sluta. Det är precis vad förskollärare Lotta Störbäck i Jönköping just gjort.

Läs mer om henne och hur hon tänkte - här!

Det är alltid lika uppbyggligt att läsa om folk som har goda principer och som tar dem på allvar - även konsekvenserna. Det återställer ens förtröstan på att det goda i människan kommer att segra. Lycka till Lotta Störbäck!

Webmastern


Kopiera länk 07-07-19

Jämställdhetsministern, en katt bland hermelinerna

Invandrarkvinnor som kommer till Sverige måste snabbt lära sig svenska och komma ut på arbetsmarknaden. Från regeringens synvinkel är det inte acceptabelt att de stannar hemma och tar hand om barnen. Det är inte heller acceptabelt att fäder från främmande patriarkala länder kommer hit med sina överdrivna uppfattningar om sin betydelse som försörjare och beskyddare av familjen. I Sverige gäller svenska lagar och svensk jämställdhet från det ögonblick de beträder svensk mark.

Så - ungefär - sade jämställdhets- och integrationsminister Nyamko Sabuni till SR:s utrikeskorrespondent Thomas Nordegren i eftermiddags i programmet SR-korrespondenterna, ett programavsnitt som du kan lyssna till - här! (ca 7 min. in i avsnittet)

I intervjun framgår tydligt att ministern är beredd att gå långt för att med den tvångsmakt som bara staten besitter se till att folk uppför sig politiskt korrekt. Därmed avslöjar hon att även hon - som så många andra ledande folkpartister - har gått vilse i det ideologiska landskapet och inte alls förfäktar en liberal politik, trots att hon företräder förment liberala Folkpartiet.

Webmastern


Kopiera länk 07-07-19

Den svenska kollektivistiska barnomsorgen fungerar dåligt…

…hävdar Karin Yngman på ledarplats i dagens nummer av Barometern Oskarshamns-Tidningen. Hon menar att problemet i grunden består av att barnen inte får den uppmärksamhet och handledning de behöver för att utvecklas på bästa sätt. Hon kommer fram till att en generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa högkvalitativ barnomsorg för, vore en mycket bättre lösning.

Läs Yngmans utmärkta krönika - här!  

Så trevligt att konstatera att Yngman föreskriver samma slags lösning som vi i föreningen förespråkar!. Synd bara att hon inte går ett steg längre och som slutmål puffar för återgång till sambeskattning och avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader - i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster. På det senare slaget av lösning skulle svenska folket bli drygt 100 miljarder kr per år (1) och drygt 200 000 förvärvsjobb rikare! Inte illa av en sänkning av de offentliga utgifterna!

Fotnot 1: I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 07-07-18

– Vårdnadsbidraget kanske blir uppskjutet…

…sade finansminister Anders Borg - bland annat - på en pressträff i Almedalen igår. Men det väcker ilska hos företrädare för både Haro och denna förening.

Läs om ministerns uttalande och reaktionerna - här!

Det är uppenbart att ministern ser den utlovade vårdlönen enbart som en utgiftspost i statens och kommunernas budgetar, inte som den besparingsmöjlighet förslaget har alla möjligheter att bli.

Han lär vara en hejare på ekonomi, en av få i ämnet universitetsutbildade personer vi haft på den posten. Men det är tydligt att det finns en hel del ekonomi av fundamentalt slag som Borg ändå inte begriper.

Webmastern


Kopiera länk 07-07-17

– Det börjar bli dags för regeringen att leverera…

…enligt det löfte om mer valfrihet i barnomsorgen, som den gick ut med före valet i höstas, skriver kommunpolitikerna Mats Fält i Tyresö, Maria Stockhaus i Sollentuna och Magnus Bergman i Nacka i dag på DN Debatt, d v s - här.

Det är uppenbart att författarna är oroliga över vad regeringen gör och inte gör på området, en oro som vi i föreningen delar. Men rimligtvis bör debattinlägget bidra till den eld i baken vår nya regering bör känna.

En helt annan sak är att den skiss till lösning som Alliansen gick ut med före valet är så hopplöst otillräcklig och felriktad. En mycket bättre lösning vore en generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Men den bästa lösningen vore återgång till sambeskattning och avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader - i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar var norm för offentligt producerade tjänster. På det senare slaget av lösning skulle svenska folket - på sikt - bli drygt 100 miljarder kr per år (1) och drygt 200 tusen jobb rikare! Inte illa av en sänkning av de offentliga utgifterna!

Fotnot 1: I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 07-07-12

Är Israels kibbutzer modellen för barnomsorg också i Sverige?

I Jerusalem pågår just nu en filmfestival. En av de mest hyllade bidragen där hittills är dokumentären Solens barn, som skildrar livet för de små barnen på Israels kibbutzer, ett fullskaligt experiment i social ingenjörskonst, som pågick under 50- till 80-talen och som bl a innebar att barnen skulle tas om hand kollektivt av proffs, inte av klantskallar till amatörer som föräldrar.

Filmen berättar gripande om hur barnen ofta längtade hem till sina föräldrar och hur de - i brist på föräldrar - i stället utvecklade starka känslomässiga band till de barnsköterskor som var "snälla".

Läs Dagens Nyheters uppmärksammande av festivalen och filmen - här!

Vad vi förstår har Israel avbrutit detta experiment eftersom det inte fungerade särskilt bra. Det gjorde såväl barnen som föräldrarna olyckliga. När kommer Sverige att avbryta sitt liknande experiment?

Webmastern


Kopiera länk 07-07-08

Ungas oro och ångest, ett tecken på familjernas dysfunktion

Statistiska Centralbyrån har tagit fram data för år 2005 som visar att våra svenska ungdomar mår allt sämre på grund av ångest och oro.

Det konstaterandet tar KDU:s ordförande, Ella Bohlin, som utgångspunkt för en debattartikel i dagens utgåva av Aftonbladet där hon hävdar att vuxenvärlden i allmänhet och familjerna i synnerhet inte fungerar som de ska. Det vill säga att alltför många föräldrar inte levererar det stöd till sina tonåringar som de behöver för att uppnå harmoni och framgång i livet. 

Vidare menar hon att en viktig uppgift för politiken är att skapa goda förutsättningar för föräldrarna att tillhandahålla det erforderliga stödet till sina barn, inte att försöka ersätta föräldrarna i denna roll.

Läs Bohlins angelägna och väl byggda inlägg i debatten - här!

Vi i denna förening kan bara hålla med! Men hade vi skrivit artikeln själva hade vi förmodligen varit ännu hårdare i vår dom över den gällande familjepolitiken än vad Bohlin är och hävdat att det i huvudsak är den som gjort att Sveriges föräldrar, i alltför stor utsträckning, abdikerat från sin viktiga roll gentemot barnen.

Webmastern


Kopiera länk 07-07-08

Nina Björk på väg växa upp

År 1996, när Nina Björk bara var 29 år, kom hon ut med boken Under det rosa täcket, som gjorde henne berömd, mer eller mindre över en natt. I den propagerar hon för att staten måste se till att kvinnor får tillträde till det hon uppfattar som männens priviligierade arena (de höga posterna i näringsliv och offentlig förvaltning) på lika villkor och inte dra sig för att utnyttja sin tvångsmakt för att motverka folks tendenser att tänka politiskt fel på könsrollsområdet.

Nio år senare, d v s år 2005, efter det att hon fått sitt första barn, skrev hon på DN Debatt: "Vi är på fel spår! /…/ I vår trångsynta strävan efter s k 'jämställdhet' låter vi barnen ta smällen!"

Och nu, år 2007, har Björk kommit underfund med att 'den traditionella kvinnovärlden är värdefull den med'.

Läs Svenska Dagbladets intervju med Björk - här!

För mig som kvinnovänlig man är intervjun med Björk avslöjande. Jag trodde att hon hade mer än naken - men ack så missriktad - avundsjuka gentemot männen att komma med. Hon verkar fortfarande inte förstå att mäns tendens att jobba hårdare när barnen kommer, har att göra med deras instinktiva uppfattning om hur göra störst nytta för familjen i den situation som uppstått, inte med det hon tror: social status!

Björk, en av vänsterfeminismen i Sveriges största ikoner, har en bra bit kvar innan hon greppat hela bilden!

Webmastern


Kopiera länk 07-07-05

Små barn måste få en tupplur mitt på dagen!

Det hävdar riksdagsledamoten Solveig Hellquist (fp) i en debattartikel i dagens nummer av Aftonbladet och kritiserar därmed föräldrar som ger dagispersonalen instruktioner om att deras små barn inte får sova middag eftersom de då tenderar att vara vakna "alldeles för länge" hemma, på kvällen.

Läs Hellquists viktiga påpekande - här!

Visst är Hellquists kritik gentemot berörda småbarnsföräldrar befogad, men den missar roten till det onda; Att den brist på hänsyn till försörjningsbörda som utmärker vårt svenska inkomstskattesystem och de sanslöst höga dagissubventionerna tillsammans gör att föräldrarna varken har råd att själva ta hand om sina barn eller orkar med den livsstil som nämnda skattesystem och subventioner påtvingar dem.

Jag hoppas att jag har fel men befarar att Hellquists kritik kan komma att tas tas till intäkt för förslag till politiska beslut, innebärande att staten måste flytta fram sin position ytterligare, på småbarnsföräldrarnas bekostnad, trots att det egentliga problemet är att den svenska familjepolitiken, i sin nuvarande form, påtvingar föräldrar och barn en livsstil som ingen av parterna orkar med.

Webmastern


Kopiera länk 07-07-01

Fler än föräldrar bör få ta ut vab-dagar

Det föreslår Folkpartiet och tänker i första hand på studenter, arbetslösa och pensionärer som skulle kunna ha vabbandet som extraknäck. Ersättningen tänker sig partiet ska vara den genomsnittliga för vård av sjuka barn.

Läs mer om förslaget - här!

Men i förslaget ingår inte att hemmaföräldrar utan sjukpenninggrundande inkomst i eget namn ska få ersättningen höjd från garantibeloppet till ovan nämnda genomsnittliga ersättning. Utlänningar, homosexuella och folk med exotisk religiös tro är i lag skyddade mot diskriminering, men inte hemmaföräldrar. Hur länge till ska vi tvingas leva med den orättvisan och den dubbelmoralen?

Webmastern


Kopiera länk 07-06-30

Halva priset på städhjälp…

…blir det från och med i morgon då vår nya borgerliga regerings förslag om skattereduktion för s k hushållsnära tjänster träder i kraft. Reduktionen, som uppgår till halva arbetskostnaden (inklusive moms), med ett tak vid 50000 kr per år per person, gäller:

Läs Skatteverkets pressmeddelande om de nya reglerna - här!

Visst är det bra att barnfamiljerna på detta sätt får en möjlighet till hjälp i den stressiga vardagen till rimliga ekonomiska villkor. Men vi i denna förening är skeptiska till utformningen. Den är både onödigt detaljerad och onödigt komplicerad. Om det fortsätter så här kommer bara universitetsutbildade ekonomer med god datorvana och bra bokföringsprogram att kunna leva och verka i Sverige.

Webmastern


Kopiera länk 07-06-25

Spotta inte på kärnfamiljen…

…skriver Bitte Assarmo på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet och menar att vanliga familjer med en mamma och en pappa är den bästa miljön för barn att växa upp i. Vidare menar hon att kritiken mot kärnfamiljen (för att den håller kvinnor tillbaka karriärmässigt, samt för att det förekommer våld mot kvinnor och barn i dem) inte håller eftersom det är osannolikt att de alternativa samlevnadsformer som uppstår ur dagens normbildning skulle vara bättre i dessa två problematiska avseenden än kärnfamiljerna är.

Läs Assarmos inlägg i debatten - här!

Staten har med politiska medel länge försökt besegra den mänskliga naturen (att enbart kvinnor kan föda och amma barn samt att man och kvinna har en tendens att bilda familj och skaffa barn) för att i stället göra föräldrarna till arbetsmaskiner och barnen till behållare för statens värderingar, förmedlade via förskolepersonal och grundskolelärare. Den kampen kan staten aldrig slutgiltigt vinna! Den mänskliga naturen tar man inte kål på så lätt!

Webmastern


Kopiera länk 07-06-18

Familjejordbrukarna stödjer oss!

Igår hade Familjejordbrukarnas Riksförbund landsmöte. Bland de motioner som då anammades fanns följande från ordföranden Guy-Allan Svensson:

Dagens familjepolitik, som grundar sig på tanken att alla barn och föräldrar skall tvingas till en kollektiv lösning för barnens fostran, oavsett om bostadsort och arbetsförhållanden utesluter möjligheten att utnyttja den kommunala barnomsorgen, eller att föräldrarna, av andra skäl, önskar lösa sin barnuppfostran på ett annat ändamålsenligt sätt.

För glesbygdsbefolkningen innebär nuvarande barnomsorg oftast problem med tidiga morgnar, sena hämtningstider och långa bilresor. Detta innebär att flertalet glesbygdsfamiljer har svårighet att utnyttja den subvention för barnpassningen man erbjuds.

För att lösa dagens barnpassning och samtidigt skapa en rättvisare och mot barnen humanare uppväxt vore det bättre om varje barnfamilj erhöll en vårdnadslön motsvarande den kostnad samhället i dag bidrar med till dem som har förmånen att kunna utnyttja den kollektiva kommunala barnomsorgen.

Vi hemställer därför:

- att regeringen inför en obligatorisk vårdnadslön till alla småbarnsfamiljer som ger alla möjlighet att lösa sin barnuppfostran på det sätt var och en förälder anser vara bäst för barnen.

Den motionen antogs av stämman och kommer - enligt Svensson - snart att inskickas till regeringen som ett åtgärdsförslag.

Vi i BRTFT tackar Familjejordbrukarna för draghjälpen! Att de tycker som oss i vår fråga borde inte förvåna någon. Den kommunala barnomsorgen är ju, i huvudsak, en tätortsföreteelse, som landsbygdens folk - via skatten - tvingas vara med och betala för trots att de har svårt att utnyttja den.

Däremot är det förvånande att övriga organisationer som säger sig företräda landsbygdens folk, t ex LRF och Centern, är så passiva i denna fråga som de är. 

Förhoppningsvis innebär Familjejordbrukarnas initiativ en vändpunkt.

Webmastern


Kopiera länk 07-06-16

Barn sabbar karriären för kvinnor

Statistiska Centralbyrån (SCB) har just utkommit med en rapport om hur föräldraförsäkringens utformning påverkar kvinnors karriärer och inkomster.

Som man kan förvänta sig kommer byrån fram till att kvinnors benägenhet att under småbarnsåren prioritera barnen framför jobbet bestraffar sig karriärmässigt och inkomstmässigt.

Läs Svenska Dagbladets intervju med en av byråns utredare - här!

Utredningar av ovan antytt slag gör undertecknad desperat, dels eftersom de - många miljoner senare - kommer fram till nå't som alla redan visste och dels eftersom de utges under den falska förespeglingen att de skulle vara politiskt neutrala.

Lösningen på det problem rapporten tar sikte på torde rimligen vara att när man och kvinna får barn ihop måste lagstiftningen bekräfta att familjen just blivit viktigare än jaget, att båda föräldrarna måste få bidra till familjens välmåga efter förmåga och intresse, samt att den resulterande arbetsfördelningen, föräldrarna emellan, staten inte har nå't med att göra.

Men som bekant funkar det inte så i Sverige. Genom att beskatta familjer så att de inte längre kan leva på en lön, locka med nästan gratis barnomsorg och utförsäkra föräldrar utan inkomst i eget namn, lägger sig staten i på ett sätt som skulle ha gjort Marx, Lenin, Stalin & Mao Tse Tung gröna av avund.

Webmastern


Kopiera länk 07-06-11

Sverigedemokraternas familjepolitik är bäst

Sverigedemokraterna (SD) vill införa en generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Det framgår av partiets familjepolitiska program, som du kan läsa - här!

Därmed tar partiet ledningen på området, framför samtliga sju riksdagspartier!

Det enda undertecknad inte gillar i programmet är förslaget att studenter med studieskulder, vars inkomstintjäningstid förkortas av småbarnsår, ska få skulderna avskrivna i motsvarande grad. Det är ingen bra idé. Vilken rättvisa ligger i att låta medborgare med endast grundskole- och gymnasieutbildning betala universitetsstudenternas utbildning? Nej, vi måste i stället gå i motsatt riktning, mot att folk betalar mer av sina egna utbildningskostnader – med lån om så krävs! All annat är inte bara omvänd fördelningspolitik utan också ett samhällsekonomiskt resursslöseri!

Observera att det ovan stående enbart innebär ett uppmärksammande av – och kommentarer till – partiets förslag på det familjepolitiska området. Denna notis kan därför - naturligtvis - inte tolkas som något ställningstagande å föreningens sida gentemot partiets förslag på övriga politikområden.

Webmastern


Kopiera länk 07-06-01

Dags för ny kampanj i Föräldraupproret

Det tycker uppenbarligen Världen Idags chefredaktör Carin Stenström, med anledning av Sahlin & Co:s utspel i Svenska Dagbladet i onsdags, att döma av hennes ledare i hennes tidning i dag.

Visst har Stenström en poäng. Frågan är bara om Sveriges småbarnsföräldrar, nedtyngda som de är av de dagliga måstena, orkar med ännu en stor landsomfattande kampanj. Vem ska då se till att ungarna har tak över huvudet, kläder på kroppen, mat i magen - och de känslomässiga och intellektuella behoven tillgodosedda?

Staten - och i den inkluderar jag även den politiska opinion som Sahlin & Co för tillfället representerar - utnyttjar tämligen hänsynslöst det resursövertag i opinionsbildningen som den tillskansat sig, på medborgarnas bekostnad.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-31

Sossarnas kampskrift mot vårdnadsbidraget

Det vårdnadsbidrag som alliansregeringen "hotar med" att införa kommer att medföra:

Det kommer Sossarna fram till i en kampskrift som du kan läsa - här!

Enda problemet är att beräkningarna är felaktiga. De har kraftigt överdrivit de befarade kostnaderna genom att räkna in barn som antingen är för unga eller för gamla för att komma i fråga för ersättningen. Sedan smyger de med problemet att om reformen genomförs måste kommunerna börja med att betala ut vårdnadsbidrag till de hemmaföräldrar som hittills gjort barnomsorgsjobbet gratis.

De flesta tycker nog, måhända efter lite eftertanke, att det är bra att denna orättvisa gentemot dagisföräldrarna åtgärdas, men genom att glida förbi problemet, hoppas skriftförfattarna att partiets fotfolk inte ska upptäcka den pågående diskrimineringen.

För övrigt är språkbruket försåtligt, varav några smakprov kan hämtas redan från ovan stående lista: "Begränsningar i barns rätt till förskola", "Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv", "Tillbakagång för en modern familjepolitik i världsklass".

Man blir chockad och skrämd av den låga intellektuella nivån i skriften och av insikten om hur stor risken är att smörja som denna kan komma att utgöra grund för nationell politik som ingen svensk kan undkomma.

Våra politiker behöver utsättas för mycket mer av kritisk granskning än de hittills varit föremål för!

Webmastern


Kopiera länk 07-05-31

Alliansen nobbar Sahlins invit

Det hävdar Svenska Dagbladet - här - efter att ha pratat med ordföranden i riksdagens socialförsäkringsutskott, Gunnar Axen (m), som hävdar att utskottets borgerliga ledamöter inte tänker överge den nya regeringens principöverenskommelse om familjepolitiken.

Synd bara att vår nya regering inte vågar gå längre, t ex genom att införa en generell barnpeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för - eller ännu hellre: (åter)införde sambeskattningen av föräldrar samt avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader, i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster.

På det senare förslaget skulle svenska folket - på sikt - bli drygt 100 mdr kr per år (1) och 200 000 jobb rikare! Inte illa av en sänkning av de offentliga utgifterna!

Fotnot 1: I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 07-05-31

SvD:s P J Anders Linder ger Sahlin svar på tal

I sin artikel staplar hon skällsord på varandra – ”omodernt”, ”bakåtsträvande”, ”föråldrat” – och tycks i upphetsningen glömma att det är svenska mammor och pappor hon talar om.

Med bl a de orden bemöter idag Svenska Dagbladets politiske chefredaktör, P J Anders Linder, Mona Sahlin & Co:s debattinlägg i samma tidning i går (som vi uppmärksammade omedelbart under denna notis).

Linder avslutar med:

Alliansen bör genomföra vad man lovat, men sedan är det läge att tänka mer långsiktigt och fritt. Hur ser en verkligt nytänkande familjepolitik ut? En som respekterar både fostraransvar och yrkesarbete – och som bygger på en grundläggande insikt: Att drömmen om heltidsarbete och heltidsdagis, lika för alla, är en förlegad politikerdröm som inte hör framtiden till.

Läs Linders krönika - här!

Med det inlägget bekräftar Linder hur väl kvalificerad han är för årets guldmedalj från vår systerorganisation Haro!

Och personligen gillar jag särskilt Linders uppmaning till alliansregeringen att därefter - i grunden - reformera den svenska familjepolitiken, som, i nuvarande form, är såväl svindyr (samhällsekonomiskt sett) som godtycklig och totalitär till sin natur.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-30

– Skrota kd:s vårdnadsbidrag…

…skriver vår nya sosseledare Mona Sahlin och två riksdagskollegor (Marie Granlund och Tomas Eneroth) på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet.

Artikeln är full av de invändningar mot mer rättvisa i barnomsorgen som vi hört från vänsterkanten och från Folkpartiet hur länge som helst; t ex att det inte går att leva på de små pengar som det blir fråga om, att reformen kommer att urholka det heliga tempelbygge som den kommunala barnomsorgen blivit i vårt land, samt att det kommer att bli en kvinnofälla.

Men artikeln är egentligen en invit till alliansregeringen att komma överens med vänstern om att skrota den föräldralön som t o m förespråkarna envisas med att kalla "vårdnadsbidrag" i utbyte mot att vänstern stödjer regeringens förslag till jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen.

Läs artikeln - här!

De tre betongsossarnas inlägg i debatten är bedrövlig läsning. De vill fortsätta med att använda föräldrarnas egna pengar för att i ännu större utsträckning framöver belöna vissa beteenden och bestraffa andra, i strid mot folkets vilja, mot Föräldrabalken och alla människorättskonventioner vi skrivit under på! 

Hur länge till ska de komma undan med detta fronderande mot medborgarnas önskemål och allmänt accepterade rättsprinciper?

Webmastern


Kopiera länk 07-05-28

Rädda de svenska mammorna!

I tredje världen tycker Röda Korset att mammor ska räddas från de fasor och umbäranden som krig och svält för med sig, eftersom de är så viktiga för barnen, hemmen och familjerna. Det framgår av en reklamkampanj som organisationen just nu genomför i Sverige. Men Sveriges mammor ska minsann inte räddas. De ska (åter)gå till förvärvsjobb så fort det bara går efter det att de fött fram sina guldklimpar. Barnen ska i stället tas om hand av andra små barns mammor, hemmen reduceras till en plats där man sover över natten och familjerna, ja de är helt enkelt avskaffade i den svenska lagstiftningen.

Ungefär det är spåret i en ledare från Carin Stenström på Världen Idag, ett stycke som du kan läsa - här!

Därmed har åtminstone en av våra tongivande åsiktsutprånglare insett det denna förenings Krister Petterson insåg och skrev om redan för ett par veckor sedan - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-05-25

Kvinnor med barn halkar efter i löneligan

Mammor jobbar mindre och pappor jobbar mer efter det att de blivit föräldrar. Redan två år efter första barnets ankomst har kvinnor halkat efter i löneligan.

Det har Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering kommit fram till, enligt en artikel i Dagens Nyheter, som du kan läsa - här!

Nu kan vi nog vänta oss att våra företrädare i regering och riksdag kommer att ta rapporten till intäkt för att föreslå ännu mer kvotering så att kvinnorna förvärvsjobbar mer och männen mindre för att på så sätt tvinga fram större inkomstmässig jämställdhet mellan könen. Trots att en mycket bättre lösning vore att familjen åter erkändes i den svenska lagstiftningen och betraktades ungefär som ett familjeföretag, där inkomsterna tillfaller "företaget" och där medarbetarna själva bestämmer arbetsfördelningen mellan sig. Då skulle mannen och hustrun slippa kämpa mot varandra om pensionspoängen och staten slippa lägga sig i.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-24

Hemmaföräldrars barn lyckas bättre i skolan

Om mamma är hemma med barnet under tiden för grundskolan medan pappa är hemma med det under gymnasietiden, lyckas det bäst i skolan.

Allra bäst går det för barn till föräldrar med hög inkomst och hög utbildning, medan det går allra sämst för barn till fattiga, lågutbildade och ensamstående föräldrar.

Det har doktoranden vid Umeå Universitet, Magdalena Norberg-Schönfeldt, kommit fram till genom att analysera 70 000 svenska barns skolresultat mot bakgrund av deras familjeförhållanden.

Läs Expressens uppmärksammande av Schönfeldts forskningsresultat - här!

Forskarens resultat stämmer väl tämligen väl överens med folks allmänna uppfattning om saken, men inte med den av statens och medias anammade uppfattning ( att ju tidigare ungarna lämnas över till dagis desto bättre går det för dem i skolan). För dessa dagiskramare har Prof Em Bengt-Erik Anderssons forskning blivit precis vad de behöver för att döva sina egna dåliga samveten.

Man kan också ägna en tanke åt vad Schönfeldts undersökningsresultat säger om hur väl folkskolan lyckas med sitt mål att ge alla en bra utbildning, oavsett hemmaförutsättningar.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-22

Haro:s guldmedaljörer för 2007 utnämnda

Journalisten Jonas Adolfsson på Världen Idag, politiske chefredaktören P J Anders Linder på Svenska Dagbladet och krönikören Linda Skugge på Expressen får årets guldmedaljer från Haro för sina insatser under året för en mer familje-, mamma- och barnvänlig politik! Det framgår av en artikel i gårdagens nummer av Världen Idag, som du kan läsa - här!

Bra val tycker undertecknad! Skugges grova språkbruk innan omvändelsen / den nya insikten är lätt att förlåta vid tanke på hur stort det är att prestigelöst kunna byta åsikt och öppet erkänna det. Välförtjänta "Grattis" till alla tre medaljörerna!

Webmastern


Kopiera länk 07-05-21

– Tidig dagisstart och skilsmässa kan skada för livet…

…säger entreprenören, forskaren och samhällsdebattören Eva Sternberg till Världen Idag i en intervju i dagens nummer av tidningen.

Kanske kan man sammanfatta Sternbergs budskap så här:

Läs intervjun med Sternberg - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-05-16

– De nya moderaterna tänker som de gamla kommunisterna…

…skriver nationalekonomen och samhällsdebattören Åke Sundström i debattavdelningen av denna webbplats och ger där De Nya Moderaterna en stor känga för att ha övergett väsentliga liberala och konservativa värderingar, till synes enbart för att tillskansa sig den politiska makten.

Det är uppenbart att Sundström befarar att ett sådant svek mot viktigaste principer kommer att få allvarliga konsekvenser på många plan av det svenska samhällslivet.

Men Sundström hinner också med att kritisera denna förenings medlem Bo C Pettersson för påstådda räknefel vad gäller den svenska skattefinansierade barnomsorgens samhällsekonomiska förlusteffekter och presenterar en egen kalkyl som han finner bättre med sanningen överensstämmande.

Läs Sundströms väl byggda och formulerade inlägg i debatten - här!

Petterssons kommentarer, tillagda 07-05-19:

Jag beklagar att Sundström och jag inte kan komma överens om hur beräkna de samhällsekonomiska effekterna av den kommunala barnomsorgen.

Vid genomläsning av Sundströms återgivning av min beräkningsgång är det uppenbart att skillnaden till stor del beror på missuppfattningar.

Framför allt beror den på att Sundström inte förstått (förmodligen på grund av att jag inte tillräckligt tydligt gjort det klart ;-) att jag, i den kalkyl från min hand han hänvisar till, försökt redovisa barnomsorgens samtliga samhällsekonomiska kostnader. Det vill säga, jag jämför dagsläget med ett läge där den kommunala barnomsorgen inte finns, där föräldrar antingen tar hand om sina små själva - hemma - eller köper barnomsorg på en öppen marknad.

Sundström däremot tänker sig att de offentliga utgifterna för barnomsorgen ska förbli tämligen oförändrade, men att subventionerna, som idag går till daghemmen, i stället ska gå till föräldrarna, att antingen stanna hemma för eller köpa barnomsorg för.

Därmed missar Sundström den största samhällsekonomiska kostnadskomponenten, nämligen beskattningens BNP-dämpande effekt, som - i runda slängar - motsvarar skillnaden mellan våra två kalkyler.

Om nu Sundström tog hänsyn till "min" förlustfaktor i sin kalkyl - eller jag tog bort den ur min - skulle vi hamna på tämligen lika resultat, ett tämligen intressant läge mot bakgrund av att vi nalkat oss problemställningen från två olika håll. Men eftersom jag inte vill att min stora förlustkomponent ska försvinna från dig läsares näthinna, är jag obenägen att, denna gång, agera anpasslig. / BoP

Webmastern


Kopiera länk 07-05-16

Intressant seminarium om familjefrågor i Riksdagen

Som ett led i firandet av FN:s Internationella Familjedag arrangerade riksdagsgruppen Forum för Familj och Människovärde samt Föreningen Internationella Familjedagen igår ett seminarium i Riksdagens Ledamothus om familjerelaterade frågeställningar:

Summas summarum, en givande eftermiddag som gav mycket att tänka på. Synd bara att så få riksdagsledamöter vågade delta (eftersom den till arrangemanget bidragande riksdagsgrupperingen, Forum för Familj och Människovärde, har en kristen framtoning och eftersom de flesta riksdagsledamöterna blivit jätteskraja för kristendomen).

Webmastern


Kopiera länk 07-05-14

– Folkpartiet vill inte att föräldrar tar hand om sina barn…

…skriver denna förenings medlem Bo Pettersson på insändarplats i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) och fortsätter:

Svar på tre folkpartisters insändare "Ja till alternativa förskoleformer" (VLT 4/5):

Enligt insändarförfattarna vill partiet att fler privata och kooperativa förskolor ska få etablera sig och att de ska få samma ersättning från kommunen som den egna barnomsorgsverksamheten får.

Förslaget låter bra men vid eftertanke inser man ändå att det brister, eftersom det inte innehåller något av hoppingivande slag till alla de föräldrar som skulle vilja ta hand om sina småbarn själva om bara staten och kommunen gjorde det ekonomiskt möjligt.

För med en kombination av ungkarlsskatt på alla och sanslöst höga skattesubventioner till den kommunala barnomsorgen har våra företrädare i riksdagen - med flit och med Folkpartiets målmedvetna tillskyndan - gjort det omöjligt för föräldrar med normala inkomster att själva ta hand om sina små, trots att föräldrarna, enligt lag, har ansvaret för sina juniorer.

Att det rådande systemet är kraftigt förlustbringande för folkhushållet och totalitärt på ett sätt som inte anstår ett medborgarfritt land, bryr sig varken skribenterna eller deras parti om, trots att de betraktar sig som liberalismens, d v s den medborgerliga frihetens, företrädare i Sverige.

Mitt råd till de tre skribenterna och deras parti blir därför: återgå till den liberalism ni en gång stod för och verka för en mer livsstilsneutral / mindre diskriminerande barnomsorgslösning, eller ta konsekvenserna av den politik ni för nu och uppgå i Socialdemokraterna - eller lägg ned!

Bo C. Pettersson, Västerås (styrelseledamot i 
föreningen Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid)

Webmastern


Kopiera länk 07-05-14

Kraftfull uppmaning från Warszawa: "Återupprätta familjen!"

Socialismen har länge försökt utrota familjen som företeelse med förödande resultat. Trots de dåliga erfarenheterna därifrån försöker numera västvärldens liberala och välmående länder sig på en liknande social omdaning - utan att resultaten hittills ser särskilt mycket bättre ut.

Så kanske man kan beskriva den bakgrund mot vilken ca 3 000 delegater från 60 länder samlades i Warszawas enorma kulturpalats från det kommunistiska femtiotalet där massor av fördrag hölls om vikten av att familjen som social företeelse åter får det erkännande och stöd som alla dessa konventioner om mänskliga rättigheter - som länderna skrivit under på - föreskriver.

Läs Världen Idags sammanfattning av konferensen - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-05-13

Lyckat familjedagsfirande i Kungsträdgården, Sthlm!

– Det mest lyckade familjedagsfirandet hittills, tyckte föreningens ordförande Christer Westerlund (t v i bild) efter detta års upplaga, som vanligt i Kungsträdgården, Stockholm.

– Det bästa familje­dagsfi­randet hittills, utbrister föreningens ordfö­rande, Christer Wester­lund, glädje­strålande på mobil­telefon till under­tecknad, på väg hem från detta års firande av FN:s Inter­natio­nella Familje­dag i Kungs­träd­gården i Stock­holm.

Vädret var perfekt, det var fler besö­kare än tidi­gare år och en mycket större medve­tenhet, inte bara om familje­dags­firandet som numera etablerad tradition utan också om dagis­tvånget som politiskt problem.

En konsekvens av dessa tämligen nya insikter hos stockhol­marna var en mycket större acceptans än tidigare av Föräldra­upproret som respektvärd kämpe för en lösning av problemet.

– Det märktes tydligt på att inga besökare gick i polemik med oss. Samtliga höll med oss i vår sak, säger Wester­lund. "Tidigare år har ca hälften protesterat, antingen mot vår problembeskrivning eller mot våra förslag till lösningar!"

Föräldraupprorets tre ingående organisationer, Haro, Hemmaföräldrar och denna förening, delade i år tält, också med Elise Claesson, som var där för att puffa för sin bok mamma@home.

Göran Hägglund inledningstalade om familjens stora sociala betydelse samt vikten av den utlovade föräldralön som t o m han missvisande envisas med att kalla "vårdnadsbidrag". Han ser kopplingen mellan hur våra barn och ungdomar mår och hur familjerna fungerar i Sverige.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-11

Kriget mot mammorna skadar vårt samhälle…

…skriver denna förenings medlem, Krister Pettersson, bl a i dagens nummer av Ljusdals-Posten där han, med anledning av Röda Korsets just påbörjade reklamkampanj till förmån för mödrar i u-länderna, kontrasterar organisationens engagemang för dem med dess ointresse för svenska mödrars livsvillkor.

Läs Petterssons välskrivna och tänkvärda inlägg i debatten - här!

Visst är det en avslöjande dubbelmoral som Pettersson sätter fingret på! Det ska bli intressant att se om det blir någon debatt om denna selektiva synskärpa och blindhet i svenska media. Förmodligen inte!

Webmastern


Kopiera länk 07-05-11

Fp vill skärpa kommunernas barnomsorgsansvar

Enligt lag har kommunerna skyldighet att tillhandahålla dagisplatser till efterfrågande föräldrar "utan oskäligt dröjsmål". Men nu vill Folkpartiet att detta krav ska skärpas till så att det blir dyrare för kommunerna att misslyckas med detta åtagande, ett förslag som de övriga allianspartierna - enligt uppgift - ställer sig bakom.

Det framgår av en artikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet som du kan läsa - här!

Det är lätt att inse partiets bevekelsegrund för förslaget: hur besvärligt det kan bli för föräldrar som, efter föräldraledigheten, vill (åter)gå till jobb, om kommunen inte kan ställa upp med barnomsorg. Men en allvarlig nackdel med förslaget är att det kommer att öka kommunernas benägenhet att avsätta ännu mer av sina begränsade resurser till just barnomsorg, trots att de redan avsätter så oproportionerligt mycket till den.

Den kommunala barnomsorgen har länge varit en helig ko politiskt och den ska uppenbarligen bli ännu heligare.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-10

"Föräldraupproret måste hålla ångan uppe!"

Vi, från vänster: Alex, Jenny och Christer, besökte folkhälsominister Maria Larsson (kd) 9/5. Som synes är det ingen tvekan om vem som gjorde det starkaste intrycket.

Det var – ungefär – folkhälso­minister Maria Larssons budskap till Christer Wester­lund, ordfö­rande, och Jenny Odälv, styrelse­ledamot, i denna förening när de två hälsade på i Social­departe­mentet i går för att stämma av med ministern – och sakkun­nige Ulrik Lind­gren – var vi befinner oss nu, i arbetet mot mer rätt­visa och val­fri­het i barnom­sorgen, och hur gå vidare.

Ministern poäng­terade hur viktigt det är att vi protes­tanter håller opinions­trycket uppe – på alla nivåer! Därmed antydde hon att det vårdnads­bidrag som Alliansen utlovade före valet och som hennes parti­ledare – Göran Hägg­lund – bekräf­tade i en intervju i Sveriges Radios Ekot 07-01-30 inte alls är så säkert i hamn som de två utspelen kan ge sken av.

Av ministerns ord kunde våra represen­tanter inte dra andra slutsatser än att det finns en hel del motstånd och brist på entusiasm för förslaget till vårdnads­bidrag bland hennes regeringskollegor.

Slutsummeringen blev att ministern och hennes partikollegor ska fortsätta med att försöka påverka opinionen i riksdagen och regeringen, samt till dessa hörande administrativa organ, och att vi – i upproret – bör fortsätta med att påverka opinionen ute i landet genom att skriva debattartiklar och insändare, samt genom att konfrontera lokala politiker.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-09

Varning för överstimulans av outvecklade barnhjärnor

En sådan varning utfärdar Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet och överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, i en artikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Den handlar om att barns hjärnor inte på långa vägar är färdigutvecklade vid födseln, neurologiskt sett och att resten av den utvecklingen i hög grad styrs av de sinnesintryck barnet får från och med födseln. Av detta drar Lagercrantz slutsatsen att det är jätteviktigt dels att vi inte utsätter små barn för fler sinnesintryck än de klarar av, och dels att denna stimulans blir av "rätt" slag. 

Läs denna mycket välgjorda artikel - här!

En slutsats av Lagercrantz resonemang måste rimligen bli att storskalig kollektiv barnomsorg är riskfylld samt att föräldrarna, genom det slaget av barnomsorg, tappar en hel del av den påverkan på barnens personlighetsutveckling som föräldraskap i grunden handlar om.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-09

Elise Claeson: "Svenska mammor har det inte alls så bra!"

– Svenska mammor har det inte alls så bra som Rädda Barnen påstår! Det menar författaren och debattören Elise Claeson med anledning av Rädda Barnens utspel som vi skrev om i notisen precis under denna..

– Välfärdens baksida är att mammorna arbetar för mycket och stressas sönder, men det mäter vi inte, säger hon också (till Expressen.se) - här!

Som vanligt kloka ord från fr Claeson. Kommentarer känns överflödiga.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-09

Rädda Barnen: "Sverige bäst i världen för mammor!"

Sverige är världens bästa land att vara mamma i, enligt Rädda Barnen i USA:s Mothers' Index. Övriga nordiska länder ligger också i toppskiktet i den rangordning av 140 länder som organisationen genomfört, där faktorer som mammors och barns hälsa samt utbildning och ekonomi väger tungt (1).

Läs TT:s och Vestmanlands Läns Tidnings rapportering om organisationens utspel - här!

Mångfacetterade undersökningar av detta slag av, i huvudsak, subjektiva (icke-numeriska) faktorer vars resultat sedan ska vägas samman till en enda rangsiffra måste alltid tas med en stor nypa salt. Resultatet blir ju oerhört beroende av vilka faktorer som väljs ut, kvaliteten på tillgängliga data samt hur sammanställarna sedan väger samman de olika faktorerna i de slutgiltiga rangvärdena.

Men visst, om ovan stående faktorer värderas högt är det inte så konstigt att svenska mödrar hamnar i topp. Och visst kan rapporten, kanske särskilt för oss kritiker av den moderna svenska statsfeminismen, fungera som en påminnelse om hur bra svenska kvinnor - trots allt - har det, jämförelsevis.

Men därmed inte sagt att läget är så bra som det borde vara eller att vi ska slå oss till ro med argumentet att jämfört med Afrikas kvinnor har ju de svenska det ändå så himla bra.

Det finns mycket kvar att göra för att kvinnor och barn i Sverige ska få det ännu bättre utan att det skulle ske på andras bekostnad. Ett bra sätt vore att (i) återinföra sambeskattningen, (ii) (åter)införa avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader, (iii) ta bort alla skattesubventioner till den kommunala barnomsorgen och (iv) se över försörjningsstödet till ensamstående föräldrar mot bakgrund av föreslagna förändringar.

Ett sådant åtgärdspaket skulle göra mammorna i intakta familjer mer oberoende från staten, ekonomiskt sett, och lätta på trycket på dem att (åter)gå till jobbet innan de själva och deras barn är redo för det. Det skulle också - på sikt - avsevärt höja välståndet och sysselsättningen i landet (2). Och slutligen skulle det frigöra statliga resurser som våra förtroendevalda kunde använda för att bättre hjälpa de ensamstående föräldrarna i landet - och de fattiga mödrar och barn i underutvecklade länder som Rädda Barnens rapport egentligen handlar om.

Men en stor fråga som återstår är om vi i Sverige fortfarande har kvar några politiska partier som är liberala, marknadsorienterade och modiga nog att våga ta täten i en sådan omorientering. En generation av socialism har satt sina spår i de svenska sinnena.

 1. Men vad gäller barnens välfärd hamnar vi "bara" på fjärde plats med Italien som vinnare, ett av Västeuropas mest traditionella och familjeorienterade länder där få barn tas om hand utanför hemmet, alltså motsatsen till vad som gäller i Sverige. Finns det månntro en läxa för oss svenskar att lära här? :-)
 2. Denna förening beräknar att en kursändring i anvisad riktning - på sikt - skulle höja BNP med drygt 100 mdr kr per år och öka antalet förvärvsjobb med drygt 250.000! Ingen dålig avkastning på en minskning av beskattningen och de offentliga utgifterna.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-09

HomO förlorade mot Umeå kommun

För ett par veckor sedan, d v s - här - berättade vi att HomO stämt Umeå kommun till länsrätten för att en ledamot i kommunens socialnämnd hade röstat emot att två lesbiska par skulle få adoptera sina respektive partners biologiska barn (trots att hennes reservation inte på långa vägar räckte för att stoppa adoptionerna).

Nu har rättens dom kommit och det blev avslag på HomO:s begäran om skadestånd. Läs mer på Världen Idags webbplats - här

Det var väl för väl! Konsekvenserna av en dom i motsatt riktning hade blivit förödande för rättsäkerheten samt för åsikts- och yttrandefriheterna i landet.

Webmastern


Kopiera länk 07-05-06

Lyckad konferens om barnomsorg i Frankfurt!

I tyska Frankfurt am Main, på Johann-Wolfgang Goethe Universität, samlades i helgen drygt 500 föredragshållare och åhörare för att försöka ta fram svar på frågan var små barn ska tas om hand, hemma eller borta.

Efter ett antal kraftfulla föredrag från dignitärer som Sir Richard Bowlby, Prof Gordon Neufeld och Dr Steve Biddulph, hade deltagarna inga svårigheter att enas om slutsatserna.

Läs appellen från seminariet till världens politiska företrädare - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-05-02

Lyckat alternativt 1:a maj-firande i Uppsala

Ungefär 500 tågade på 1:a maj i Uppsala för mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen.

För tredje året i rad organiserade Kristdemokraterna i Uppsala län ett alternativt 1:a maj-tåg i just Uppsala. Under ledning av en blåsorkester tågade ca 500 personer från Vaksala Torg till St. Eriks Torg under plakat och banderoller som med budskap som "Vårdnadsbidrag nu!", "Rättvisa och valfrihet åt småbarnsföräldrar" och "Mer tid för barnen" avslöjade vad det handlade om.

Framme vid St. Eriks Torg höll folkhälsominister Maria Larsson och f d talkvinnan i riksdagen Ingegerd Troedson tal och krävde att den nya regeringen nu gör något åt orättvisan som hemmaföräldrar drabbas av.

Sedan vidtog en paneldebatt under f d TV-journalisten Siewert Öholms ledning med de två nämnda personerna, plus Haro's ordförande Therese Murphy och denna förenings motsvarighet Christer Westerlund där samstämmigheten åter var stor om hur problemet ser ut och att det är hög tid att det nu åtgärdas.

Läs Världen Idags reportage från evenemanget - här!

Bra att problemet med bristen på valfrihet och rättvisa i barnomsorgen uppmärksammas. Mindre bra är att Kd så hårt binder upp sig för en så dålig lösning som en valfri kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar, som t o m partiet envisas med att missvisande kalla "vårdnadsbidrag".

Bättre vore en generell barnpeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Men ännu bättre vore avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader, i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster. Den sist nämnda lösningen skulle svenska folket bli drygt hundra miljarder rikare av - per år!

Webmastern


Kopiera länk 07-04-30

– Kvinnorna behöver inga feministiska förmyndare...

…skriver ekonomen och krönikören Carl Hamilton i dagens nummer av Aftonbladet med anledning av att författarinnan till boken "Bitter------", Maria Sveland, enligt uppgifter i media, med sin psykoterapeuts samtycke, åkt till Kanarieöarna för att finna sig själv.

Hamilton går till skarpt angrepp mot vänsterfeminister och hela spektrat av politiker, som går så långt som de gör för att förmå kvinnor att förvärvsjobba mer och män att stanna hemma mer. Och han är särskilt kritisk mot de Nya Moderaterna, som fortfarande låtsas vara liberala men som blivit lika benägna som vänstern att använda medborgarnas egna (skatte)pengar för att tvinga och locka fram det politiskt korrekta beteendet. 

Läs Hamiltons angelägna krönika - här!

Ett mycket bra bidrag till den (familje)politiska debatten från Hamiltons tangentbord. Undertecknad sitter och nickar instämmande hela vägen igenom den - utom när skribenten, tydligen uppriktigt menat, i förbifarten, precis som vänstern brukar, hävdar att "Sverige har världens bästa föräldraförsäkring."

Hamilton är ju ändå ekonom. Då borde han inse hur samhällsekonomiskt svindyr föräldraförsäkringen är, hur den sänker välståndet och sysselsättningen, samt hur orättvis den är gentemot de, i huvudsak, kvinnor som skaffar barn först och jobbar sedan, jämfört med dem som gör tvärt om.

Webmastern


Kopiera länk 07-04-29

Dagens unga mår sämre än föräldrarna gjorde

Det kommer Svenska Dagbladet fram till efter att ha jämför ett antal hälsofaktorer för 16-17-åringar i början av åttiotalet och nu. Bland annat kommer tidningen fram till att:

Men allt pekar inte åt fel håll. Glädjande nog kunde tidningen konstatera att 

Folkhälsoinstitutets Sven Bremberg får i artikeln komma till tals och erbjuder en förklaring som vi hört förr: "en ökande individualisering och stora svårigheter att få jobb." Som den samhällsingenjör Bremberg är föreslår han, som lösning, att skolan måste bli bättre på att ta hand om eleverna, inte bara kunskapsmässigt utan också känslomässigt.

Läs tidningens artikel - här!

Dagen efter, den 30/4 - här - kom en uppföljare som antyder att vår nya regeringen i stället är inne på att det är föräldrarna uppgift att stödja sina barn under de besvärliga pubertala åren och att den avser att komma med ett förslag på ett stödpaket till föräldrar för barnens hela uppväxt.

Men fortfarande vågar ingen part, varken tidningen FHI, eller regeringen, säga som det är att ungarna mår dåligt på grund av dålig anknytning till sina föräldrar, i sin tur beroende på att de varit på dagis i stället för hemma.

Webmastern


Kopiera länk 07-04-27

HomO stämmer Umeå kommun för diskriminering

Två homosexuella par har ansökt till Umeå kommun om att få adoptera barn. Kommunens socialnämnd tillstyrkte de två ansökningarna men kd-ledamoten Helén Edlund röstade emot av övertygelse om att barn behöver både en mamma och en pappa som förebilder.

För denna - enda - avvikande röst, som alltså inte förmådde påverka nämndens jakande beslut, har kommunen stämts till Länsrätten för diskriminering av homosexuella.

Men dissidenten, som inkallades som vittne, stod i rätten på sig och hävdade att hennes åsikt om barns behov inte är grundad på någon motvilja mot homosexuella.

Läs Världen Idags uppmärksammande av rättegången - här!

Det var tur att protestanten uttryckte sig som hon gjorde! (Förmodligen hade hon fått råd från kommunens jurist om vad säga i rätten.) För om hon, i stället, hade uttryckt sig bara lite annorlunda och uppfattats som inte gillande homosexuella för (att de inte är bra för barn) hade förmodligen det kokta fläsket blivit stekt och kommunen drabbats av kraftiga böter - till staten - (inte av skadestånd till de två drabbade homoparen).

Det faktum att HomO kunde komma på tanken att stämma Umeå för en nämndledamots icke politiskt korrekta åsikt är illavarslande. Vart är Sverige på väg?

Webmastern


Kopiera länk 07-04-21

– Föräldrarna tar inte ut VAB-dagarna tillräckligt jämställt,

därför måste staten kvotera de dagarna lika mellan föräldrarna, som villkor för att över huvud taget få ut några pengar. Det tycker Folkpartiets taleskvinna i ekonomiska frågor, Karin Pilsäter.

Den uppfattningen i frågan har fått Borås Tidnings ledarskribent, Katarina Larsson att reagera på detta utomordentligt klartänkta och välformulerade sätt.

I och med Larssons inlägg i debatten har undertecknad plötsligt hittat ytterligare en person att känna beundran och sympati för. Vilken himla bra ledare!

Webmastern


Kopiera länk 07-04-16

– Barnen får betala priset för jämställdheten…

…skriver civilekonomen och småbarnsföräldern Malin Thurezon på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet.

Hon påminner om den stadiga ström av larmrapporter som kommer, som visar att föräldrar och barn lider av stress och mår dåligt, och hon vädjar - förmodligen till våra förtroendevalda - att låta föräldrarna avsätta den tid som behövs för att själva ta hand om barnen som de bör tas om hand.

Läs hennes genomtänkta och väl formulerade inlägg i barnomsorgsdebatten - här!

För undertecknad, som också är ekonom, uppstår frågan om Thurezon inser hur beteendestyrande kombinationen av ungkarlsskatt på alla, oavsett försörjningsbörda, och kraftiga barnomsorgssubventioner verkligen är. På den frågan ger artikeln inte mycket till svar.

Webmastern


Kopiera länk 07-04-12

– Är dagens barnomsorg utanför hemmet försvarbar…

…frågar sig Jim Qvarnström, socialdemokratisk ledamot i Trosas kommunfullmäktige, i en krönika i dagens nummer av Södermanlands Nyheter.

Hans huvudspår är att det är fundamentalt viktigt att barn får en stabil självkänsla från början för att kunna bli harmoniska och stabila medborgare - samt att det samhälle vi skapat, där bortlämnande av barn till främlingar för omsorg är en fundamental komponent, inte främjar den önskvärda utvecklingen.

Hans slutsats är att skulden för det barnfientliga samhälle vi skapat måste delas mellan "patriarkatet, staten och kapitalet".

Läs Qvarnströms genomtänkta och väl formulerade debattinlägg - här!

Det är trevligt att kunna hålla med om så mycket, men mindre trevligt att tvingas protestera mot skuldbeläggningen. Den (skulden) måste Qvarnströms partiledning ta, som inte orkat stå emot det tryck som vänsterfeministerna, i fyrtio års tid, utövat, trots att regeringsmandatet, i stället, utgått från väljarna, som haft tämligen annorlunda prioriteringar.

Resonemanget om att också "patriarkatet" och "kapitalet" är medansvariga är inget annat än ett, förmodligen oavsiktligt, försök att friskriva samtliga parter från påtagligt ansvar för den nedmontering av det civila samhället som pågått tämligen oförtrutet ända sedan sambeskattningen avskaffades i början av sjuttiotalet och den kommunala barnomsorgen gjordes alltmer "oemotståndlig".

Ansvaret för den utvecklingen vilar tungt på Qvarnströms parti och ju tidigare han inser det desto bättre!

Webmastern


Kopiera länk 07-04-09

Uddevalla inför egen valfrihetsmodell

Uddevalla har beslutat att införa en egen variant av den ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar som t o m tillskyndarna missvisande kallar "vårdnadsbidrag", som vår nya regering ställt i utsikt, en lösning som karakteriseras av följande egenskaper:

Intresserade kommunpolitiker hänvisas till Uddevalla kommuns barn- och utbildningsnämnd (www.uddevalla.se) för material som kan underlätta införandet i den egna kommunen.

För dem av oss som inte har små barn och därför inte direkt berörs av statens orättvisor gentemot hemmaföräldrar framstår de krumbukter som kommunerna tvingas utföra för att undvika de ovanifrån pådyvlade vansinnigheterna som tämligen komiska. Men vi inser också att det är så lagom roligt för dem som drabbas.

Jag kommer ihåg när jag, för flera år sedan, första gången, hörde talas om kommuner som, som villkor för ersättning för tillhandahållna barnomsorgstjänster, sänkte kravet på antalet omhändertagna "främmande" barn till ett. Hur upprymd jag blev i tron på att detta - äntligen - skulle avslöja godtycket och vansinnet och att media - äntligen - skulle börja skriva om hur orimligt det är att ett främmande barn mer eller mindre typiskt får betyda 12000 kr mer eller mindre i inkomst per månad för en typisk hemmaförälderfamilj!

Men min förhoppning grusades. Flera är senare visar det sig att alla aktörer, hemmaföräldrar, politiker och journalister, tycker att det är den naturligaste sak i världen att anpassa sig till statens diktat, hur orimliga de än må vara.

Webmastern


Kopiera länk 07-04-05

Vill Socialdepartementet se brotten mot Barnkonventionen?

Igår höll Socialdepartementet ett möte med representanter för organisationer som Unicef, Rädda Barnen, Ecpat, BRIS, Barns rätt till lek, OMEP,ICDP och Haro om hur FN:s barnkonvention uppfylls i Sverige.

Haros representant framhöll att den svenska barnomsorgspolitiken gör det svårt/ofördelaktigt/omöjligt att stanna hemma med barnen när de är små och att detta förhållande strider mot konventionens anda och bokstav, kritik som han också underströk med en skriftlig inlaga (som du kan läsa - här (1)).

Slutsatserna från mötet ska överlämnas till en pågående statlig utredning om saken.

Det ska bli intressant att se vad resultatet av denna utredning kommer att bli. Personligen känner jag mig tämligen säker på att det myndigheterna vill diskutera och analysera är hur just myndigheterna uppfyller konventionens anda och bokstav, inte den aspekt av frågan som Haro tog upp, nämligen hur den grundläggande lagstiftningen bryter mot konventionen. Jag befarar alltså att Haros kritik diskret kommer att smusslas undan.

Fotnot 1: Kritik som, i sak, är identisk med den anmälan vi skickade till FN:s barnrättskommitté i Genčve i slutet av år 2004.

Webmastern


Kopiera länk 07-04-02

– Maxtaxan har gjort förskolan mer tillgänglig…

…hävdar Skolverket i sitt pressmeddelande om sin utvärdering av effekterna av reformen, fem år efter införandet.

Så här sammanfattar Skolverket sina slutsatser:

Skolverkets utvärdering av reformen maxtaxa och allmän förskola visar att förskolan har blivit mer tillgänglig för alla barn oavsett föräldrarnas sysselsättning eller socioekonomiska bakgrund. Skillnaderna mellan kommunerna har minskat och avgifterna har sänkts. Idag går nio av tio fyra- och femåringar i förskola. Samtidigt har den ökade tillgängligheten lett till stora barngrupper under delar av dagen.

Läs hela pressmeddelande – och om du orkar – hela rapporten – här!

Ord kan vara bedrägliga så det gäller att vara på sin vakt! Den ökade tillgängligheten skulle lika gärna ha ha kunnat beskrivas som att maxtaxan har ökat dagistvånget. Och om de sänkta avgifterna framhålls (underförstått: som en god sak) borde författarna, i folkupplysningens namn, också ha nämnt att de avgiftssänkningarna har lett till en flerfaldigt större sänkning av välståndet, en effekt som på ett smygande sätt drabbar hela folkhushållet.

Det är inte lätt att som liten förening bekämpa statspropagandan när medias aktörer är så dåliga som de är på att genomskåda den och hjälpa till.

Webmastern


Kopiera länk 07-04-01

Mammor vill vara hemma med sina barn…

…om "bara" de hade råd och slapp oroa sig för vad några år borta från jobbet kan ställa till med karriärmässigt. Det visar - ännu en - opinionsundersökning som vår systerorganisation i Tyskland, Familiennetzwerk just genomfört.

 Se en sammanställning av undersökningen - här!

Vi luttrade daghemskritiker i Sverige känner igen oss tämligen väl. Runt två tredjedelar av mödrarna vill vara hemma med barnen när de är små. Att något fler av respondenterna i den aktuella undersökningen vill det kan bero på att den höga ersättning som ställs i utsikt för det slaget av insats.

Svaren på frågan hur länge mödrar skulle vilja stanna hemma om de slapp oroa sig för de karriärmässiga konsekvenserna är också intressanta, inte bara för koncentrationen kring 3 - 4 år utan också för spridningen från ca två månader till över tio år!

En speciell insikt som denna undersökning ger är betydelsen av egna erfarenheter. Så t ex tycker runt 85 % av respondenterna i forna Västtyskland att det är bäst för små barn att vara hemma medan endast runt 55 % av respondenterna i forna Östtyskland tycker så.

En ytterligare slutsats man kan dra är att om Tysklands föräldrar finge ta hand om sina barn som de vill, behövs inte den där utbyggnaden med 500.000 daghemsplatser, som landets familjeminister har föreslagit (se här). Då skulle det räcka med ca 100.000. Men i skrivande stund är det högst osäkert om Tysklands småbarnsföräldrar kommer att erbjudas den graden av medborgerlig frihet.

Webmastern


Kopiera länk 07-03-28

Antibiotikaresistenta bakterier, ett hot mot dagis?

– Antibiotikan har börjat spela ut sin roll. Det bör vi alla vara medvetna om, menar överläkare Åsa Melhus, som arrangerar en temadag om resistenta bakterier på Akademiska sjukhuset i Uppsala i april.

Läs mer om hur Melhus resonerar, i Svenska Dagbladet, d v s här!

Visserligen tar Melhus inte upp de tänkbara konsekvenserna av den utveckling hon intresserar sig för – på barnomsorgen, men för oss som är intresserade av den frågan ligger det nära till hands att tro att storskalig barnomsorg kommer att bli omöjlig framöver på grund av de bakteriologiska riskerna.

Redan har multiresistent TBC konstaterats på ett dagis i Bromma och ett fritis i Tensta. Och så sent som för två veckor sedan konstaterades återigen TBC på en förskola i Norsborg. (Huruvida den i Norsborg är multiresistent eller ej är ännu ej känt).

Webmastern


Kopiera länk 07-03-26

Dagis gör ungarna stökigare

Vi har tidigare, på denna plats hänvisat till det långtida forskningsprojekt om barnomsorg och skola som The American National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) bedriver. Nu har vi fått ytterligare en anledning att hänvisa dit; institutet har offentliggjort ytterligare en delrapport där det framgår att daghem gör barnen mer ohanterliga socialt och att den effekten kvarstår långt upp i skolåldern

Undersökningen visar också att effekten inte påverkas särskilt mycket av kvaliteten på omsorgen, ett resultat som motsäger det vanliga argumentet från dagisförespråkare att dagisomsorg är minst lika bra som hemomsorg, under förutsättning att den förra håller hög kvalitet.

Men naturligtvis kan dagisomsorg ha fördelar. En sådan som forskarna fann var att högkvalitativ omsorg i grupp tenderar att förbättra barnens språklig förmågor. 

Läs New York Times uppmärksammande av rapporten - här, och brittiska The Daily Telegraph's - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-03-21

Var tredje kommun tänker införa vårdnadsbidraget

Det framgick av TV2 Aktuellts sändning igår kväll. Tidskriften Dina Pengar har hela listan på kommuner som svarade på TV-redaktionens enkät. Där kan du kolla om din kommun finns med bland ja-sägarna.

Det är synd att vår nya regering inte vågar gå längre än den gör för att rensa upp i barnomsorgseländet. Detaljstyrningen hit och dit, beroende på hur gammalt barnet är, kommer att bli kvar!

Synd att regeringen inte vågar införa en generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Eller ännu hellre återinförde sambeskattningen och avdragsrätten för försörjningsbörda och för utgifter för barnomsorg. Den senare lösningen skulle svenska folket bli drygt hundra miljarder per år och flera hundra tusen förvärvsjobb rikare av. Inte illa av en minskning av de offentliga utgifterna!

Webmastern


Kopiera länk 07-03-21

– Barnombudsmannen bluffar…

…hävdar Expressen i en ledare i dagens nummer av tidningen och ifrågasätter myndighetens igår presenterade uppgift att 1/3 av våra spädbarn inte knyter an tillräckligt väl till sin mamma eller pappa under det första året. Tidningen hävdar dels att uppgiften är gammal och dels att den avser barn i västvärlden, och inte specifikt i Sverige.

Men BO står på sig - här - utan att egentligen komma med några nya bevis.

Enligt i psykiatribranschen tämligen allmänt accepterade kriterier ser det ut som om BO faktiskt har rätt, trots att siffran - för en lekman - förefaller vara hög! I en undersökning som Stockholms Läns Landsting genomförde i slutet av 1990-talet (Barnrapporten, 1998), framgår att 38 % av den landsdelens barn uppvisade varierande grad av otrygg anknytning, resultat som stämmer väl med konstateranden från liknande undersökningar i andra i-länder.

Ett viktigt skäl till den höga siffran torde vara att dagens småbarnsföräldrar inte har tillgång till sina föräldrar för stöd och rådfrågning, som tidigare generationers föräldrar hade.

Webmastern


Kopiera länk 07-03-20

Vi ropar efter mer och mer expertråd

Det kommer professorn i socialpsykologi, Thomas Johansson, fram till i sin nya bok Experthysteri (Atlas Förlag).

Orsakerna är inte särskilt svåra att finna enligt Johansson; I takt med att gammelmor, gammelfar, släkten, hembygdens folk, familjeläkaren och prästen tappat i betydelse i människors liv, har i stället experterna, på alla de områden som vi måste behärska för att lyckas i våra liv, tagits över.

Ett tydligt exempel på denna trend är programmet Supernanny, som sänds i TV4, en programidé som Kristdemokraterna förvandlat till ett politiskt förslag (att kommunerna ska åläggas att tillhandahålla expertrådgivning av "supernannyslag" till villrådiga småbarnsföräldrar).

Men själv säger sig Johansson vara skeptisk till mycket av dessa "goda råd" och försöker lita till egna kunskaper och egen slutledningsförmåga.

Läs en recension av Johanssons nya bok - här!

Undertecknad håller med om huvuddragen i Johanssons analys, från orsaker, till verkan, till slutsatser.

Vad gäller vårt behov av råd och stöd i våra roller som föräldrar har jag, som erfaren uppfostrare, bara en sak att tillägga: Förälder, lita på din instinkt och följ den! Det som känns rätt - eller fel - i umgänget med barnen är förmodligen precis det! (Där missade jag själv när mina barn var små. Jag kunde gott ha litat mer på min instinkt.)

Webmastern


Kopiera länk 07-03-20

Våra små barns psykiska ohälsa ökar…

…kommer den statliga myndigheten Barnombudsmannen fram till i sin rapport för innevarande år, ett aktstycke som idag överlämnas till regeringen.

Drygt en tredjedel av spädbarnen i Sverige lyckas inte knyta an till sina mammor eller pappor på ett tryggt sätt och allt fler föräldrar söker hjälp för att de har svårt att relatera till sina barn, hävdar myndigheten.

– Man kan känna sig orolig över ökningen av den psykiska ohälsan. Vi (1) måste kunna möta detta med snabbare insatser under tidiga år för att minska lidandet, säger chefs-BO, Lena Nyberg till Svenska Dagbladet.

Läs tidningens artikel om myndighetens mediautspel - här!

Fotnot 1: Man behöver nog inte tvivla på att Nyberg, med "vi" här menar statens olika organ och att dessa organ, inklusive BO självt, måste få mer resurser (underförstått: på föräldrarnas bekostnad) så att de kan gripa in när föräldrarna sviker. Trots att rapporten visar att det grundläggande problemet är att det är föräldrarna som, i första hand, saknar de erforderliga resurserna (och då främst i form av tid för sina barn).

Webmastern


Kopiera länk 07-03-15

Jämställdheten tar död på folk

Det kommer forskaren Anna Månsdotter fram till efter att ha jämfört data mellan Sveriges mest jämställda kommuner med våra mest traditionella. Därvid visade det sig att medborgarna i de mer jämställda kommunerna var påtagligt mer sjuka och levde påtagligt kortare tid än de i de mer traditionella kommunerna.

Månsdotters förklaring är att kvinnorna i de mer "progressiva" kommunerna i stor utsträckning anammat den manliga livsstilen utan att ha fått motsvarande lättnader i det traditionella kvinnoarbetet, medan männen inte förändrat sitt beteende i motsvarande grad i motsatt riktning. Till detta kommer hypotesen att mäns alkoholkonsumtion ökat.

Läs Vestmanlands Läns Tidnings notis om saken - här!

Undertecknad finner resultaten trovärdiga. Höga ambitioner hos såväl mödrar som fäder, såväl professionellt som privat, torde resultera i starkare psykologiskt tryck och mindre tid för motion och mental återhämtning. Det förefaller rimligt att de faktorerna yttrar sig på det sätt som undersökningen visar.

Men jag ogillar antydan i rapporten om att vi män inte bär vår del av lasset i våra relationer med kvinnor, att våra bidrag aldrig kan mäta sig med kvinnors. Den börda av "måsten" som drabbar sammanboende består inte bara av hushållsgöromål utan också av en mängd annat. Sedan när räknas bara hushållsarbetet?

Webmastern


Kopiera länk 07-03-15

Nackas och Sollentunas kommuner överklagar

Vi har just fått reda på att Nackas och Sollentunas kommuner är på gång med att överklaga Kammarrättens bekräftelse av Länsrättens förkastelse av Nackamodellen till nästa rättsliga nivå, d v s till Regeringsrätten, med den huvudsakliga motiveringen att Kammarrätten inte har bemött kommunens kompletterande argument och inte motiverat sitt domslut.

Vi i denna förening kan bara hoppas att de två kommunerna, till sin lista av argument, lägger det faktum att samma modell tillämpas i Tyresö, att den - där - är bortom rättslig prövning, samt att det slaget av olika regler för Sveriges kommuner naturligtvis är oförsvarlig, t o m juridiskt.

För en bakgrundsteckning, se omedelbart föregående / underliggande nyhetsnotis.

Webmastern


Kopiera länk 07-03-07

Kammarrätten i Stockholm nobbar Nackamodellen

Vi har just blivit varse att rubricerad kammarrätt gått på Stockholms Länsrätts linje och avslagit Nacka och Sollentuna kommuners överklaganden av länsrättens olagligförklaring av den s k Nackamodellen för alternativ barnomsorg, som de två kommunerna infört. Det betyder att Länsrättens krav på tillbakadragande av modellen står fast.

– Det konstiga är att det inte finns någon motivering till beslutet, säger Erik Langby (m), kommunstyrelsens ordförande i Nacka till gratistidningen Metro.

Langby aviserar också att kommunen, med största sannolikhet, kommer att överklaga beslutet till Regeringsrätten.

Fotnot 1: Det är viktigt att inse att rättens domslut inte berör Tyresö kommun, där samma modell också införts, men där införandebeslutet inte överklagats (i tid). Det betyder att modellen är laglig där (enligt fundamental juridisk logik).

Låt oss hoppas att kommunledningarna i Nacka och Sollentuna överklagar till Regeringsrätten för att, på så sätt, vinna mer tid, samt att motsvarande ledning i Tyresö inte drabbas av "byxångest" och spelar bort det trumfkort den sitter på. Allt för att ge vår nya regering den tid den uppenbarligen behöver för att lösa upp knuten mer principiellt, centralt och en gång för alla.

Webmastern


Kopiera länk 07-03-02

Regeringen föreslår skattelättnad för hushållsnära tjänster

Från och med 1 juli i år ska man få köpa s k "hushållsnära tjänster" för halva priset, om regeringen får som den vill i riksdagen.

I begreppet "hushållsnära tjänster" föreslås ingå hjälp med städning, tvätt, matlagning, barnpassning skjutsande av barn hit och dit, samt trädgårdsarbete, under förutsättning att tjänsteleverantörerna har F-skattsedlar men inte är alltför "professionella" eller släktmässigt närstående.

Läs mer om förslaget, t ex - här! Läs också gärna denna förenings ordförandes kommentarer till utspelet - här!

Vi i denna förening inser vilka problem regeringen vill minska med förslaget (arbetslösheten, svartarbetet och dubbelarbetande föräldrars brist på tid) men är ändå måttligt imponerande, bl a av följande skäl:

1) Förslaget innebär ett uppseendeväckande kraftigt ingrepp i medborgarnas konsumtionsmönster och därmed livsstil, åtminstone för att komma från en borgerlig regering, som hittills propagerat för större medborgerlig frihet på statens bekostnad. Det är motsatsen till de enkla, generella och principiellt hållbara regler som nog de flesta tycker är statens uppgift att leverera.

2) Den valda lösningen (skattereduktion för godkända utgifter) är onödigt komplicerad. Skatteverket har redan sagt att förslaget kommer att fördyra deras verksamhet med ca 20 miljoner kr per år. Räkna med att den administrativa kompliceringen för föräldrarna kommer att bli minst lika stor. Lägg till detta den tillkommande komplexitet som regeringens förslagsskiss till ny familjepolitik kommer att leda till och fram träder bilden av ett samhälle där bara folk som har universitetsutbildning i ekonomi, juridik och administration kommer att kunna leva utan risk för böter eller fängelse för oavsiktliga ekonomibrott.

3) Det innebär ytterligare subventioner till dagisföräldrar, som om den gruppen inte redan har tillräckligt med skattefinansierade subventioner och lättnader, i varje fall jämfört med hemmaföräldrar.

Många principfasta liberala och värdekonservativa väljare undrar säkert vilket slag av regering de egentligen fick i september i fjol.

Webmastern


Kopiera länk 07-02-24

Tyskland på väg följa Sveriges exempel

Tysklands familjeminister, Ursula von der Leyen, föreslår att den skattesubventionerade barnomsorgen byggs ut med 200 %, från dagens ca 250 000 platser till 750 000 för att möta morgondagens behov av arbetskraft och för att göra det möjligt för föräldrar att kombinera arbete med familjeliv.

Det skriver Svenska Dagbladet i dagens nummer - här!

Men utspelet har också satt fart på motståndarna och de tveksamma. Det kan man få en uppfattning om - här!

Det är uppenbart att ministern - och förbundskanslern också för den delen - ser Sverige som ett föredöme på familjepolitikens och jämställdhetens område.

Det är också uppenbart att varken ministern eller kanslern inser de samhällsekonomiska konsekvenserna, t ex att medborgarnyttan av tjänsten inte kommer att motsvara kostnaden, vilket i sin tur, i nästa "ekonomiska varv", kommer att sänka såväl välståndet som sysselsättningen i landet.

Och det är vidare uppenbart att hela paketet erbjuds Tysklands småbarnsföräldrar under den falska förespeglingen att skattepengar skulle vara gratis. Såväl ministern som kanslern som folket borde inse att det inte finns några gratisluncher!

Denna förenings medlem Bo C Pettersson försöker komma till tals i tyska tidningar med ett debattinlägg du kan läsa - här.

Webmastern


Kopiera länk 07-02-20

– Staten tog plats vid vårt köksbord…

…skriver Johan Norberg, känd författare bl a till boken Till världskapitalismens försvar och känd samhällsdebattör, i dagens nummer av dagstidningen Dagens Industri:

Det blev en pojke på 3 850 gram. Det är verkligen en fantastisk upplevelse att plötsligt bli tre. Märkligt är det emellertid att upptäcka att vi i och med det också blev fyra.

Den offentliga apparaten slår sig nämligen ned vid varje barnfamiljs köksbord för att aldrig mer resa sig. Det är delvis mycket välkommet. Familjepolitiken går ut på att ösa resurser över barnfamiljer, en väljargrupp som dras till dem som delar ut pengar likt flugor till en lampa. Men ungefär en åttondel av folket skaffar aldrig barn, för att de inte vill eller för att de inte kan. De straffas för sina livsstilsval – eller för sin olycka.

Den andra sidan av detta är att dessa pengar också styr barnfamiljens vardag. För att få full pott i föräldraförsäkringen ska vi stanna lite längre på det där välbetalda jobbet som vi kanske ogillar. Och pappa ska vara hemma precis två månader för att få full skatteåterbäring. Det här var vårt första barn. Det andra ska helst vara på väg 21 månader efter det första, så att mamma får behålla sin gamla ersättningsnivå utan att jobba emellan.

I den nyutkomna boken "Till 40 procent fri" visar Fredrik Bergström och Robert Gidehag att tiden mellan barnen har minskat i Sverige i takt med att föräldraförsäkringen har förändrats. Boken dokumenterar på ett kusligt sätt hur staten styr våra liv genom att ta våra pengar och ge tillbaka dem när vi fattar rätt beslut. Våra livspussel läggs av Göran Hägglund och Anders Borg.

Snart ska vi välja barnomsorg, men daghemmen är så hårt subventionerade att det blir ett erbjudande vi inte kan säga nej till. När skatten är dragen har nästan ingen råd med andra omsorgsformer, och mycket få kan köpa tjänster som gör det möjligt att kombinera karriär och familj.

Maxtaxan på dagis gör dessutom att vi bestraffas om vi väljer ett föräldrakooperativ. Tanken var att föräldrarna kunde utföra lite enklare uppgifter själva i utbyte mot sänkt avgift. Men nu dras nästan hela avgiften direkt på skatten, och om vi vill jobba extra får vi bara mödan och ingen lön för det. Arbetar vi obekväma tider är det bara att söka ett annat arbete, för då har kommunen rätt att ta våra skattepengar utan att erbjuda barnomsorg.

Det förutsätter att vi alls får dagisplats i tid, förstås. Vi kan få tag på barnvagnar, barnkläder och babysim precis när vi vill, medan vi bara får en kölapp till det vi behöver allra mest. Det är inte konstigt. Trots att vi börjar se allt fler privata inslag är finansieringen och den övergripande planeringen av omsorgen om våra minsta och käraste organiserade på samma sätt som en östtysk traktorfabrik. Att resultatet även här blir kösystem kan ett barn begripa.

Webmastern


Kopiera länk 07-02-20

Annica Dahlström försvarar sig

Wold och medförfattare hävdar att det som skrivs i min bok "Könet sitter i hjärnan", är mina privata åsikter. Det är helt fel! Tvärtom är det ett koncentrat av de senaste 15 årens internationella forskning om hjärnan och hur hjärnan påverkar beteendet. Det är alltså inte alls min egen forskning. Kunskaper om anatomiska och fysiologiska skillnader är kända sedan sent 1990-tal, och kunskaper om hur hjärnan hos merparten män och merparten kvinnor skiljer sig åt bearbetas intensivt med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI).

Så börjar Dahlström sitt utmärkt väl formulerade svar på det angrepp hon utsattes för i DN för ett par dagar sedan.

Även Madeleine Lidman på Hemmaföräldrar har bidragit med värdefulla kommentarer till belackarnas kritik.

Det är undertecknads bedömning att det blir svårt för kritikerna att återkomma med tillräckligt starka argument för att i grunden kunna rubba Dahlströms resonemangsbygge.

Dahlström, nu som många gånger förr, uttrycker förvåning över de starka negativa reaktioner hon möter med anledning av sitt budskap. Men är det så konstigt egentligen? Hennes grundläggande budskap är ju att män och kvinnor inte bara är olika anatomiskt utan också är det neurologiskt - samt att dessa neurologiska skillnader har beteendemässiga konsekvenser. Det budskapet är ju inget annat än ett grundskott mot likhets- & vänsterfeministernas grundsats (att mäns och kvinnors olika beteenden är sociala konstruktioner som vi måste ta statsmaktsordningen till hjälp för att eliminera).

Om/när Dahlströms tes blir en allmänt accepterad sanning stundar jobbiga omprövningar för väldigt många och stora förändringar i den politiskt styrda samhällsordningen.

Webmastern


Kopiera länk 07-02-18

– Annica Dahlström går för långt…

…hävdar två läkare, en farmakolog och en psykologistudent, samtliga från Göteborg, i detta mothugg på DN Debatt. De menar att Dahlströms slutsatser, i hennes nyutkomna bok "Könet sitter i hjärnan", om hur de neurologiska skillnader som kan iakttas mellan män och kvinnor yttrar sig beteendemässigt, är hennes egna privata och inte den vetenskapliga världens.

Tyvärr är undertecknad inte särskilt kunnig på området, så jag har svårt att reda ut åt vilket håll sanningen pekar. Till råga på allt har jag ännu inte hunnit läsa boken. Men jag har läst många sammanfattningar av den och drar den - preliminära - slutsatsen att Dahlström i grunden har rätt men att hon faktiskt - från denna förenings utgångspunkt - går onödigt långt. För oss hade det räckt, gott och väl, om hon, med sina tydliga bevis för histologiska och neurologiska skillnader mellan män och kvinnor, vederlade likhets- och vänsterfeministernas grundtes: att skillnaderna i beteende mellan män och kvinnor, i allt väsentligt, är sociala konstruktioner (som vi måste ta statens makt i anspråk för att eliminera).

Resten, om hur dessa grundläggande skillnader yttrar sig beteendemässigt, hade Dahlström gärna, vad mig anbelangar, kunnat avstå från för att slippa det slag av mothugg om sekundära ting hon nu fått. Å andra sidan skrev ju Dahlström inte sin bok på uppdrag från denna förening ;-)

Men det är också uppenbart för mig att de kritiker som nu kommit till tals i DN också går mkt långt och gör sitt bästa för att missförstå och sprida tvivel om bokens trovärdighet. Bl a genom ensidiga hänvisningar till understödjande statistik, som ger en tämligen falsk bild av läget.

Min - preliminära - sammanfattning blir därför att Dahlström har mer rätt än kritikerna har.

Webmastern


Kopiera länk 07-02-16

– Begränsa små barns TV-tittande…

…uppmanar barnläkaren Kerstin Werner i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) i en artikel som du kan läsa - här!

Skälet är, enligt Werner, att studier har visat att de snabba synintrycksväxlingar som utmärker TV-tittandet har en negativ effekt på outvecklade barnhjärnor.

Hennes råd till föräldrar kan sammanfattas sålunda:

Undrar hur länge det ska dröja innan Werner vågar påpeka det uppenbara, att samma fara föreligger på dagis och hur länge det ska dröja innan våra representanter i riksdag och regering vågar konfrontera samma problemställning?

PS: Vi skrev om detta redan för drygt ett år sedan - här - men nå't större rabalder blev det inte då heller!

Webmastern


Kopiera länk 07-02-15

Folkhälsoinstitutet vill erbjuda ungdomspsykiatri via Nätet

Folkhälsoinstitutet (FHI) vill bygga upp en interntjänst där unga som mår dåligt ska kunna få hjälp till självhjälp.

– Med stöd från skolkuratorer, skolsköterskor eller psykologer fungerar metoden, säger Sven Bremberg, myndighetens expert på psykisk hälsa till SvD:s journalister.

Det är främst tillgängligheten till hjälp som förväntas bli avsevärt bättre än idag, där ungdomar som lider av psykiska plågor kan få vänta i månader på att få träffa en psykiatriker.

Förebilden är brittiska Youth in Mind.

Läs SvD:s artikel om saken - här!

FHI och Bremberg förnekar sig aldrig! Det spelar aldrig någon roll vilket hälsoproblem myndigheten upptäcker hos våra barn och unga. Deras lösning är alltid att statens företrädare (i detta fallet skolkuratorer, skolsköterskor och/eller psykologer) ska lösa dem, aldrig föräldrarna! I detta fall t o m trots att myndighetens problemanalys börjar med konstaterandet att en gemensam faktor för de flesta som mår dåligt är bristen på nära kontakt med vuxna.

Webmastern


Kopiera länk 07-02-14

"Våra barn och unga mår allt sämre"

Det kommer - som vanligt - BRIS (Barnens Rätt i Samhället) fram till i sin årliga rapport om saken som släpptes ut idag. Det statistiska underlaget kommer i huvudsak från organisationens telefon- och e-postjourtjänster, som visar att antalet kontakter ökar, att antalet kontakter som handlar om egen psykisk ohälsa ökar ännu mer, samt att många samtal handlar om mobbing i skolan, som de kontaktsökande inte tycker att de omgivande vuxna gör något åt.

Läs Göteborgs-Postens artikel om händelsen - här - och gärna också denna förenings Bo C Petterssons kommentar till utspelet - i Katerineholms-Kuriren - här!

Med andra ord, allt är som vanligt. Så här brukar det låta varje år från BRIS håll. Och lika förutsägbart är organisationens recept för hur det ska bli bättre: Alla offentliga organ som har kontakt med barn och unga - samt även BRIS - måste få större resurser så att de bättre kan svara upp mot de ungas behov (underförstått: på föräldrarnas bekostnad) trots att en av de tydligaste slutsatserna man kan dra av rapporten är att vad ungarna behöver mer än något annat är bättre kontakt med sina föräldrar. 

Begriper BRIS-ledningen inte att ju större andel av de gemensamma resurserna som avsätts på "gemensamma lösningar", desto svårare kommer det att bli för föräldrarna att leverera det ungarna behöver?

Webmastern


Kopiera länk 07-02-13

– Mest nitlotter i statens bidragstombola…

…skriver Robert Gidehag från Skattebetalarnas Förening på debattplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet med anledning av en undersökning som hans förening just genomfört.

Den visar bl a att en typisk familj med två hemmaboende barn, under en tioårsperiod, betalar in 3,3 miljoner i skatt, varav 1,9 går till bidragssystemen. Men samma familj tar, under samma tid, emot 1,1 miljoner i bidrag.

Av detta drar Gidehag den kloka slutsatsen att bidragen helt går åt för att betala skatten och menar att det naturliga vore att bidragen kvittades mot skatten så att familjen bara behövde betala in nettot och därmed undslapp dagens tämligen onödiga - politiskt konstruerade - bidragsberoende.

Han hävdar också att systemet har ett starkt drag av godtycke över sig. En familj kan få 150 000 kr över per år för sparande eller "lyxkonsumtion" medan en annan, tämligen lika dan, inte får en krona över.

Läs Gidehags artikel - här!

Gidehags artikel är toppen och hur angelägen som helst!. Men han hade kunnat förstärka den med hänvisning till beskattningens BNP-dämpande effekt (eng: the Excess Burden of Taxation), ett bland nationalekonomer välkänt begrepp!

Den säger - i ord - att beskattningen slår in en kil mellan köpare och säljare av godtycklig vara / tjänst så att priset stiger samtidigt som omsatt kvantitet sjunker. Vid noll procent i skattenivå är effekten obefintlig men vid hundra procent är den total (d v s då lönar sig inte längre någon specialisering eller handel. Då tvingar skatten oss tillbaka till självhushållets och jordkojornas utvecklingsnivå).

I Sverige har vi en skattenivå på ca 50 % av våra samlade inkomster, d v s staten tilltvingar sig dispositionsrätten till hälften av dem. Vid den nivån är BNP:s känslighet för skatteändringar teoretiskt 4:1, vilket betyder att en krona mer / mindre i skatt långsiktigt sänker / höjer BNP med 4 kr. (Men den känsligheten stiger dramatiskt vid högre skattetryck och sjunker, lika dramatiskt, vid lägre.)

Om våra politiskt förtroendevalda följde Gidehags råd och reformerade skatte- och bidragssystemen så att folk bara behövde betala in nettot mellan bruttoskatt och bidrag, skulle förutsättningar skapas för hundratals miljarder kr per år i högre materiellt välstånd och hundratusentals fler förvärvsjobb - utöver de fördelar som Gidehag nämner i sin artikel (minskat bidragsberoende och minskat godtycke)!

Att våra tidigare vänsterlutande regeringar inte velat att Gidehags eller undertecknads budskap skulle komma till allmänhetens kännedom är begripligt, om än förkastligt. Men att vår nuvarande borgerliga regering aldrig bemödat sig om att avslöja vänsterns bluff och inte uppvisar större ambitioner på området än den gör förvånar mer.

Och varför i all världen håller vår nationalekonomiska kunskapselit tyst om saken, rimligtvis mot bättre vetande?

Webmastern


Kopiera länk 07-02-06

Uddevalla lanserar ny barnomsorgsmodell

Om du vill vara hemma med ditt barn lite längre än föräldraförsäkringen medger, tag då "anställning" hos någon av kommunens fristående förskolor som dagbarnvårdare och få samma ersättning från kommunen (men via förskolan) som kommunens direktanställda dagbarnvårdare får!

Den idén har ledamöter i Barn- & Utbildningsnämnden i Uddevalla kommun kläckt, ett förslag som nämnden ska ta ställning till under sitt februarimöte (vars exakta datum undertecknad inte har kunna hitta). Om förslaget accepteras är planen att modellen ska sjösättas redan fr o m april.

Läs Bohulslänningens artikel om förslaget - här!

Hade undertecknad inte varit så insyltad i familjernas kamp för rättvisa och valfrihet i barnomsorgen som jag är hade jag säkert kunnat se det komiska i uddevallaförslaget! Hur skruvade måste de politiska lösningarna bli innan medborgarna och deras politiska företrädare inser vansinnet?

Nackamodellen (att man måste etablera firma för att få möjlighet att själv ta hand om sitt barn) är ju lika vansinnig, men på ett lite annat sätt!

Och modellen att man kan få betalt från staten (kommunen) om man tar hand om åtminstone ett "främmande" barn är ju vansinnig på sitt sätt (det främmande barnet blir orimligt "värdefullt" för värdfamiljen).

Det börjar bli dags för ett nytt bondeuppror (nu: ett föräldrauppror) att tåga mot Stockholm i syfte att få fegisarna och egocentrikerna i riksdag och regering att inse vilka deras uppdragsgivarna egentligen är!

Webmastern


Kopiera länk 07-02-03

Hägglund vill ha statligt föräldrastöd

Kd genomförde sina kommun- och landstingsdagar i Linköping i helgen. Under sitt inledande tal lanserade då partiledaren / socialministern en idé om en ny statlig verksamhet, Projekt Förälder, en ny myndighet som ska bestå av experter på föräldraskap, folk som medelst framtagning av informationsmaterial och närvaro på webben ska kunna ge råd och stöd till villrådiga föräldrar.

Är detta slag av offentlig tjänsteproduktion verkligen vad Sveriges småbarnsföräldrar behöver och önskar sig? Om man frågar dem själva får man oftast svaret att det är brist på tid för umgänge med barnen som är problemet. Eftersom den föreslagna myndigheten ska finansieras med skattemedel, skulle föräldrarna alltså behöva jobba ännu mer för att betala för den och därmed få ännu mindre tid med barnen.

Jag tycker nog att Hägglund bör glömma detta hugskott så fort som möjligt och i stället satsa på det primära.

Webmastern


Kopiera länk 07-02-02

Folkpartiets icke-liberala barnomsorgspolitik

Att påstått liberala Folkpartiet i praktiken har svårt att skilja mellan liberala och socialistiska idéer är knappast någon hemlighet. Tydligast är denna brist på stabil ideologisk kompassföljning kanske i barnomsorgsfrågan där partiledningen i trettio års tid vacklat mellan familjär och statlig omsorg men i varje avgörande voteringsläge ställt sig på vänsterns sida och valt den statliga varianten.

Tidningen Världen Idag hade i sitt 2/2-nummer både en nyhetsartikel och en ledare om saken som väl belyser partiets vånda inför frågan. Läs nyhetsartikeln - här - och ledaren - här!

Folkpartiets kraftiga avdrift från den liberala kursen har vi i denna förening uppmärksammat många gånger förr, bl a - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-02-02

– Nackamodellen är framgångsrik…

…skriver riksdagsledamoten Mats Gerdau (m) på debattplats i dagens nummer av Världen Idag och konstaterar att ett år efter införandet har 92 familjer med 102 småbarn nappat på erbjudandet, samt att modellen, första året, representerade en kostnad för kommunen om 3,8 miljoner kr (mkr) (att jämföra med den totala budgeten för barnomsorgen i kommunen på 521 mkr).

Vidare konstaterar Gerdau att modellen varken blivit dyrare eller billigare än vad dagis hade blivit, trots att införandet innebar utbetalning också till de småbarnsföräldrar som hade stannat hemma även utan ersättning.

Av detta drar Gerdau slutsatsen att det inte finns några bärande skäl för regeringen att hindra kommunerna från att införa kommunala vårdnadsbidrag redan nu.

Läs Gerdaus inlägg i debatten - här!

Det pågående försöket i Nacka är mycket intressant! Precis som Gerdau skriver vet vi nu att en vara-hemma-möjlighet ā la Nacka inte innebär något jordskred åt något håll. Vi vet också att det goda ekonomiska resultatet (för kommunen) uppnåtts trots den initiala utbetalningen till föräldrar som hade stannat hemma även utan ersättning. Det innebär att, i takt med att fler framöver upptäcker den nya möjlighet som modellen erbjuder, kommer kommunen att spara stora pengar.

Men undertecknad hade varit ännu gladare om Gerdau hade dragit slutsatsen att det är dags för en mer generell barnomsorgspeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Eller ännu hellre: att sambeskattningen (d v s avdragsrätt för försörjningsbörda) återinfördes, i kombination med avdragsrätt också för barnomsorgskostnader samt utdebitering av den kommunala barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster.

Den senare lösningen skulle svenska folket bli drygt 100 mdr kr per år (1) och flera hundra tusen jobb rikare av! Inte illa av en minskning av de offentliga utgifterna!

Fotnot 1: I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 07-02-02

"Kvinnor har kurvor, män portfölj"

En god vän tillskickade mig ett utdrag ur någon bok innehållande citat från förstaklassare i skolan om diverse företeelser i vuxenvärlden. I samma veva slog det mig att humor hittills lyst med sin frånvaro å denna webbplats. Så i ett försöka att göra nå't åt den bristen vidarebefordrar jag utdraget till dig läsare - här

Läs och låt dig förundras över vad ungar kan klura ut på egen hand!

Webmastern


Kopiera länk 07-02-01

– Kör så det ryker, Hägglund, …

…skriver Svenska Dagbladets Claes Arvidsson i en ledarkrönika i dagens nummer av tidningen, som en uppmaning till vår nye socialminister att stå på sig i kampen för sitt vårdnadsbidrag. Vidare menar Arvidsson att den övriga borgerlighetens svala intresse beror på politisk-taktiska överväganden.

Läs Arvidssons utmärkta krönika - här!

Vi tackar för draghjälpen. Men ännu bättre hade varit om Arvidsson hade propagerat för en mer renodlad lösning på barnomsorgseländet än den som är aviserad och som vårdnadsbidraget är en del av. Som t ex en generell barnpeng, som föräldrarna antingen kan stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Eller ännu hellre, avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader, i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster.

Den senare lösningen skulle svenska folket bli drygt hundra miljarder kr per år och flera hundra tusen jobb rikare av!. Inte illa av en minskning av de offentliga utgifterna!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-31

Dagisbarn ramlade och bröt lårben

Ett litet 20 månader gammalt flickebarn i Göteborg ramlade ned från skötbordet på dagis och slog därvid - naturligtvis - i huvudet illa. Personalen ringde då föräldrarna och meddelade att flickan hade råkat göra sig illa men att det inte fanns någon anledning till oro. Men en halvtimma senare tvingades de ringa igen och be föräldern komma, eftersom barnet var otröstligt.

Föräldrarna åkte då med sitt barn till Östra Sjukhuset där det snabbt konstaterades att barnet hade brutit ena lårbenet.

Så det blev nedsövning och operation samt sängläge för kroppen och högläge för benen i tre veckor (extremt påfrestande för ett litet blöjbarn).. 

I skrivande stund är det oklart om flickan kommer att bli helt återställd. (Allt enl Göteborgs-Posten.)

Att det ena lårbenet gick av är högst uppseendeväckande. Skelettet i en 20 månaders baby är ju tämligen mjukt och segt, inte hårt och skört som hos oss vuxna. Föräldrarna måste undra vad som egentligen hände.

Det finns massor av liknande historier på denna webbplats, om dagisungar som smitit för att hitta mamma, ramlat ned i brunnar, satt sig att leka på järnvägen, blivit kvarglömda i skogen eller kvarglömda och inlåsta efter stängningsdags. Ett utmärkande drag för dem alla att påföljderna för dessa slag av försumlighet är så milda. Annat är det - minsann - när biologiska föräldrar begår liknande klantigheter.

Webmastern


Kopiera länk 07-01-30

Det blir vårdnadsbidrag nästa år!

Det berättade socialminister Göran Hägglund för SR Ekot i morse. Det blir på 3000 kr i månaden obeskattat eller 4000 kr beskattat och kommer att kunna införas från och med januari 2008.

Läs Dagens Nyheters notis om saken - här!

SVT 1:s Rapport kompletterade med en opinionsundersökning som redaktionen låtit SCB göra och som visar att 1/5 av småbarnsföräldrarna kan tänka sig att utnyttja möjligheten. (Här kan du läsa mer om den.)

Många med mig blev säkert förvånade av ministerns utspel idag. Tidigare, så sent som för några dagar sedan, har ju ministern vädjat om mer tid för regeringen att ta fram ett mer komplett familjepolitiskt program. Men redan nu tycker uppenbarligen Hägglund att han bara måste gå ut med nå't som kan lugna ned de upprörda massorna, trots att ingen proposition om vårdnadsbidrag ännu förelagts riksdagen.

Han försätter sig därmed i den egendomliga situationen att inte bara lova att regeringen, som han inte har enväldig makt över, kommer att framlägga en sådan proposition utan också att riksdagen, som han rimligen har ännu mindre makt över, kommer att godkänna den.

Hägglund måste veta nå't om hur regeringen och riksdagen fungerar som jag inte vet ;-)

Alla vi i denna förening och andra goda krafter som kämpar för mer valfrihet och rättvisa i barnomsorgen har all anledning att fira framgången. Det är tack vare vår insats som detta delmål uppnåtts!

Men tyvärr kan vi inte slå oss till ro och inbilla oss att vi kommit i mål! Många av oss tycker inte att det tämligen låga och tämligen kraftigt villkorade bidraget är en särskilt bra lösning. Dessutom kan vi av alliansregeringens skissförslag före valet att döma, förvänta oss en räcka av kompletterande förslag som är ännu sämre.

Det är synd att regeringen inte inser hur mycket bättre en generell barnpeng vore, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Eller hur ännu mycket bättre avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader vore - i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster.

Den senare lösningen skulle svenska folket bli drygt hundra miljarder per år och flera hundra tusen förvärvsjobb rikare på. Inte illa av en minskning av de offentliga utgifterna!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-28

– Kärnfamiljen, ett antifeministiskt projekt…

…hävdar Prof. Bo Rothstein i en artikel på DN Debatt idag och varnar unga kvinnor för att tänka kortsiktigt när de bildar familj med män: "Unga kvinnor som blir mammor måste få klart för sig vilka risker de tar då de, av omsorg om familjens gemensamma ekonomi, accepterar att ta hand om barnen. Och de måste göras uppmärksamma på vilka risker de tar då de väljer att bilda familj med män som står starkare än de själva på arbetsmarknaden."

Rothstein förefaller inte inse den biologiska dimensionen av "problemet", att män och kvinnor tenderar att intressera sig för olika delar i kampen för överlevnad och fortplantning och att politiska försök att motverka dessa instinkter knappast kan leda till annat än olyckokänslor hos de inblandade "försöksobjekten".

Vidare utgår han, som vore det underförstått, från att livet för såväl man som kvinna går ut på att, i eget namn, samla på sig så många statliga pensionspoäng som möjligt. Det slår honom inte att denna fokus på individuellt poänginsamlande är en politisk konstruktion, inte en naturlig mänsklig instinkt.

Hans slutsats, att män med god pengaintjäningsförmåga, är farliga för kvinnor, säger något skrämmande om var den svenska jämställdhetsdebatten hamnat.

Webmastern


Kopiera länk 07-01-27

Vårdnadsbidrag får nobben

Som vi meddelat nedan (senast här) har ett antal kommuner agerat som vi föreslog (här) och bett regeringen om lov att i förtid få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Men nu rapporterar Svenska Dagbladet, i dagens nummer, att en av kommunerna, Stockholm, just fått "nej" från vår nye socialminister Göran Hägglund, med motiveringen att regeringen inte vill satsa resurser på sådana temporära lösningar utan på att, så fort det bara går, lägga fram en proposition som ska kunna gälla för samtliga kommuner.

Läs tidningens artikel om saken - här!

Av det inträffade kan man - naturligtvis - dra slutsatsen att alla övriga kommuner som ansökt kommer att få liknande besked. Men som kd:s gruppledare i Sthlm säger i SvD:s artikel finns det ingen anledning att hänga med huvudet. Ansökningarna bidrar till att sätta press på regeringen i frågan.

Men en viss bedrövelse kan undertecknad ändå känna: Varför vågar inte regeringen föreslå något mer renodlat - som t ex en generell barnpeng, som föräldrarna antingen kunde köpa barnomsorg för eller stanna hemma för, eller - ännu hellre - ett återinförande av sambeskattningen och avdrag på skatten för försörjningsbörda och barnomsorgskostnader i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster?

Den senare lösningen skulle svenska folket blir drygt hundra miljarder per år - och flera hundra tusen jobb - rikare av! Inte illa av en minskning av de offentliga utgifterna!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-27

– Barnen behöver sina föräldrar…

…skriver Marie Lindelöf, ombudskvinna och sekreterare för Kd i Västmanland i dagens nummer av Vestmanlands Läns Tidning. Artikeln är ett försvar och ett puffande för vår nya regerings skissförslag till ny familjepolitik, och då speciellt programpunkterna "kommunala vårdnadsbidrag" och "jämställdhetsbonus" (1).

Läs Lindelöfs debattinlägg - här!

Skribenten försöker få jämställdhetsbonusen till att vara en morot, inte en piska. Det är, med förlov sagt, ett försök att vilseleda. Varför inte säga som det är: Jämställdhetsbonusen är ett försök av vår nya regering att påverka hur medborgarna lever sina liv genom att uppmuntra ett sätt och bestraffa ett annat. Det borde en konservativ och liberal regering hålla sig för god för!

Fotnot 1: Men av någon anledning håller Lindelöf tyst om de övriga programpunkterna i skissförslaget (ännu mer pengar till den kommunala förskolan och gratis förskola ett år tidigare än idag) punkter som avses göra den kommunala barnomsorgen ännu svårare att motstå än den redan är. 

Webmastern


Kopiera länk 07-01-26

– Feminister skjuter bra men siktar fel…

…tycker den gifte trebarnsfadern Hans Holgert på insändarplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Holgerts bärande tes är att t o m feminister föredrar det manliga tankesättet (riktat mot maskiner, framåtskridande, pengar och effektivitet) framför det mer kvinnliga (riktat mot omvårdnad, kontinuitet, empati och ekologi).

Han menar att feministerna, i stället för att försöka göra om sina medsystrar, skulle satsa på att få det kvinnliga tankesättet uppvärderat, inte minst i pengar.

Läs Holgerts fina insändare - här!

Jag finner Holgerts angreppsvinkel intressant och berikande, men inte tillräckligt tungt vägande för att jag ska ändra min egen förklaring till att kvinnor generellt tjänar mindre och inte når lika långt karriärmässigt som män gör. Min förklaringsmodell bygger på att grundproblemen - bl a - är särbeskattningen (som ställer hemmaföräldrar på bar backe), dagissubventionerna (som gör att omsorg hemma om små barn ser värdelöst ut) och att vårdjobben är monopoliserade (vilket gör att kvinnor tvingas acceptera låga löner).

Webmastern


Kopiera länk 07-01-26

– Föräldrarna tar inte sitt ansvar för barnen…

…hävdar skolkonsulten Britta Johansson i en debattartikel i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Hon kommer visserligen fram till att situationen uppstått som en konsekvens av det dagissamhälle vi lever i, men drar av den insikten inte slutsatsen att systemet måste ändras utan lägger hela förändringsuppdraget på föräldrarna som varande den part som inte sköter sig.

Läs artikeln - här!

Tänk hur en generation av dagistvång kan påverka folks sätt att resonera! Först gör våra översåtar det omöjligt för föräldrar ekonomiskt att själva ta hand om sina småbarn. Se'n lagstiftar de så att det blir juridiskt riskfyllt att ta konflikter med barnen (1). Och se'n lägger "experter" som Johansson skulden för det dåliga resultatet på föräldrarna! Hur orättvist får det bli?

Fotnot 1: Jag syftar här på kompletteringen av Föräldrabalken under sjuttiotalet, som gjorde kränkande behandling av barn olaglig, en formulering som ger våra sociala myndigheter och domstolar stora möjligheter att underkänna och bestraffa föräldrar för påstådda brister.

Webmastern


Kopiera länk 07-01-24

Även Örkelljunga skriver till regeringen

För ett par veckor sedan kunde vi meddela att Uppvidinge kommun i Småland skrivit till regeringen för att få tillstånd att köpa barnomsorgstjänster från hemmastannande småbarnsföräldrar, d v s införa vad som kommit att kallas ett kommunalt vårdnadsbidrag.

Nu kan vi meddela att även skånska Örkelljunga står i begrepp att skriva.

- Vi vill sätta press på regeringen i frågan, säger kommunalrådet Carina Zachau (m) enligt tidningen Världen Idag. 

Tidningen rapporterar också att även Stockholm och lappländska Vilhelmina skrivit till regeringen om samma sak.

Det rör på sig!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-22

Det blir inte bättre än vad regeringen redan aviserat

Före valet i höstas flaggade Alliansen (vår nya regering) för en ny s k "familjepolitik" med dessa inslag.

Sedan dess har många av oss försökt få våra nya politiska ledning att komma med något bättre, något mer renodlat, något mindre kostsamt och något mindre styrande. (Ett försök vi själva gjort på sistone var detta.)

Men av vår nye Statsministers framträdande i SVT 1:s Agenda igår kväll framgick att regeringen inte tänkt om (1) Det är fortfarande "hopkoket" från augusti i fjol som gäller!

Fotnot 1: Intressant var att ämnesområdet "familjepolitik" toppade listan av vad tittarna ville fråga Statsministern om. Men ändå, trots att programmet började med just den frågan, berördes den endast summariskt, varvid vår Nye Store Ledare endast berörde två av punkterna i Alliansens skissförslag (det kommunala vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen) och bekräftade att båda fortfarande gäller.

Av det kan man nog dra slutsatsen att de övriga punkterna i skissen också fortfarande gäller, vilket, i sin tur, torde betyda att vår nya regering inte vågar rensa upp i "barnomsorgsträsket", förmodligen av "maktstrategiska" skäl.

Webmastern


Kopiera länk 07-01-20

– Pappan kan skada barnet…

…påstås Prof. Annica Dahlström från Göteborg hävda i denna artikel i Aftonbladet: "Pappor kan skada sina barn för livet. Bara genom att vara sig själva. De flesta män är inte lämpade att ensamma ta hand om små barn", påstås hon också säga.

Dahlström må ha rätt i sina grundläggande iakttagelser om hur olika män och kvinnor är, neurobiologiskt sett, men går sedan tämligen långt i sina generaliserande slutsatser om hur dessa skillnader påverkar mäns och kvinnors förmågor att ta hand om små barn.

Det är synd. Hon hade inte behövt ta i så hårt för att få t o m män, som undertecknad, att hålla med om att det finns genetiskt betingade beteendeskillnader mellan män och kvinnor och att dessa skillnader är av godo, något som gör män intresserade av kvinnor och vice versa, till mänsklighetens fromma!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-20

– Utbildning lär föräldrar samtala och sätta gränser…

…skriver Dagens Nyheter i dagens nummer av tidningen och rapporterar att allt fler kommuner i Stockholmsområdet startar utbildningar för föräldrar med småbarn. Detta för att förhindra att deras barn bli psykfall under puberteten och knarkare som unga vuxna.

– Det var guld värt att få prata med andra, säger - enligt uppgift - en tacksam småbarnsförälder som deltagit.

Vården för en missbrukare kostar 12 miljoner kronor under en livstid. Om ett enda fall förhindras, så har visparat in pengarna för de här kurserna många gånger om, säger Sven Bremberg, vårt svenska folkhälsoinstituts expert på området.

Läs tidningens artikel om saken - här!

Men undertecknad blir bara sur. Först gör våra översåtar det omöjligt för föräldrar ekonomiskt att själva ta hand om sina småbarn. Se'n lagstiftar de så att det blir juridiskt riskfyllt att ta konflikter med barnen (1). Skulden för resultatet, att våra barn och unga mår sämre än någonsin, läggs sedan på föräldrarna! Hur orättvist får det bli?

Fotnot 1: Jag syftar här på kompletteringen av Föräldrabalken under sjuttiotalet, som gjorde kränkande behandling av barn olaglig, en formulering som ger våra sociala myndigheter och domstolar stora möjligheter att underkänna och bestraffa föräldrar för påstådda brister.

Webmastern


Kopiera länk 07-01-19

Låt oss ta hand om våra barn…

…skriver Åsa Leander på insändarplats i dagens nummer av Svenska Dagbladet med tydlig adress till våra politiker på högsta nivå. Det sätt på vilket hon beskriver problemet och anvisar lösningar visar att hon är en av oss i Föräldraupproret.

Läs hennes väluppbyggda och välformulerade inlägg i debatten - här!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-13

"Arbetslinjen behöver kompletteras med en familjelinje!"

Alliansregeringen måste snart våga bryta mot den familjeförintande politik som vår nya borgerliga regering ärvde från socialdemokraterna. Detta för att motverka de nackdelar (höga skilsmässotal, hög andel ensamhushåll med barn, stor barnfattigdom, mer psykiska problem hos ungdomar och mer ungdomsbrottslighet) som följt i den politikens spår.

Det tycker Jonas Pettersson, projektledare hos tankesmedjan Captus, i denna artikel i veckans utgåva av organisationens tidskrift.

Vi i Barnens Rätt håller med till ett hundra procent!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-12

Uppvidinge skriver till regeringen – för andra gången

I slutet av år 2002 skrev Uppvidinges kommunledning till vår dåvarande sosseregering och bad om att få bli försökskommun för införande av något slag av kommunal ersättning till hemmastannande småbarnsföräldrar, som kompensation för att de inte utnyttjar den dyra kommunala barnomsorgen. Men det gick inte så bra, regeringen avfärdade önskemålen utan annan motivering än att den inte kände för att göra något åt problemet.

Sedan dess har Uppvidinge fått en borgerlig ledning, som just beslutat sig för att skicka en ny ansökan, nu till vår nya borgerliga regering om samma sak.

– Det skulle passa oss perfekt, säger Margareta Schlee (m), ordförande i kommunens barn- och ungdomsnämnd. "Vi står inför att öppna fler dagisavdelningar för att möta efterfrågan. Om vi fick betala folk för att de gör jobbet själva - hemma - skulle vi slippa och samtidigt spara avsevärt med pengar", säger hon och avslutar med en uppmaning till andra kommuner att också skriva så att regeringen får klart för sig att det finns ett starkt tryck i frågan.

Kommunledningens initiativ är alltså helt i linje med det grattiskort vi i föreningen skickade ut till samtliga borgerligt styrda kommuner i början av december förra året.

Trots att vi i föreningen är mycket tacksamma för uppvidingeledningens initiativ finns anledning att påminna om att vi ingalunda betraktar kommunala vårdnadsbidrag som den bästa lösningen på problemet. Men samtidigt tvingas man erkänna att det är bland det bästa en kommun kan göra åt saken i nuvarande läge. 

Väsentligt bättre vore en generell barnpeng, som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Men allra bäst vore en återgång till sambeskattning som tog hänsyn till försörjningsbörda och faktiska barnomsorgskostnader - i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster. 

Den senare lösningen skulle svenska folket bli drygt 100 miljarder om året (1) och flera hundra tusen jobb rikare av! Inte illa av en minskning av de offentliga utgifterna!

Fotnot 1: I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


Kopiera länk 07-01-11

– Könsuppfattningen sitter i hjärnan…

…säger professorn i neurobiologi Annica Dahlström i en intervjuartikel i dagens nummer av Göteborgs-Posten. "Det gör att män och kvinnor tenderar att intressera sig för olika saker samt att tänka och agera olika." 

Läs artikeln - här!

Det intressanta med Dahlströms resonemang är att det så tydligt fronderar mot likhetsfeministernas grundsats (att allt beteende som kan klassificeras som typiskt manlig och typiskt kvinnligt är sociala konstruktioner, skillnader som bör elimineras). De teorierna har ju haft sådan framgång i den offentliga debatten att de blivit statsreligion. Den fortsatta händelseutvecklingen kommer att bli intressant att följa.

Webmastern


Kopiera länk 07-01-10

Vår nya regerings familjepolitik kan väl bli bättre…

– Regeringens kommande familje­politiska förslag kan mycket väl bli bättre än de som aviserades före valet, säger riksdags­ledamoten Mats Gerdau (m) (t h). Här tillsam­mans med föreningens ordförande Christer Westerlund.

…än den Alliansen flaggade för före valet. Det är i varje fall riksdags­ledamoten Mats Gerdaus uppfattning, som jag och min styrelsekollega Joakim Widell fick ta del av under ett besök hos honom i riksdagens ledamothus igår.

Gerdau sitter i riksdagen för Moderaterna, är ledamot i Utbildnings­utskottet och ersättare i Socialut­skottet. Han är även kommun­fullmäktige­ordförande i sin hemkommun Nacka.

Gerdau berättade bl a att den s k "Nacka­modellen" kommer att prövas av Kammar­rätten i februari. Spännande fortsättning följer alltså. (1)

Han berättade vidare att han ser fram emot årsbok­slutet för Nacka kommun, som kommer att visa hur många familjer som utnyttjat den möjlighet att vara hemma med sina barn som Nacka­modellen erbjuder och hur den fallit ut ekonomiskt. Här kan det finnas en möjlighet att svart på vitt få se hur en föräld­ralön påverkar en kommuns ekonomi.

Vi fick, som sagt, klart för oss att det familje­politiska förslag som Alliansen gick ut med före valet inte ska ses som fastlagt. Diskussioner pågår. 

Mötet genomfördes i god anda och med en hög grad av samsyn om såväl problemets art som hur det bör lösas. Därför ser vi fram emot fortsatta kontakter med Gerdau i saken.

Christer Westerlund, föreningsordförande

Fotnot 1: På grund av utebliven överklagan av Nackamodellen - i Tyresö - skulle ett olagligförklarande av rätten av samma modells tillämpning i Nacka skapa ett tämligen intressant juridiskt läge. På sikt är det naturligtvis ohållbart att olika lagregler gäller för våra kommuner. Låt oss hoppas att Tyresö inte avhänder sig sitt trumfkort lättvindigt, d v s utan lämplig motprestation från riksdagens sida (t ex i form av en bättre lösning som gör den krångliga Nackamodellen onödig.) / Webmastern


Kopiera länk 07-01-07

– Mer familj och mindre politik…

…önskar sig Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder från vår nya regering i dagens huvudledare i tidningen. Med ett fåtal pregnanta meningar i början avslöjar Linder de grundläggande felen i den förda familjepolitiken: 

Gör som vi säger och ni får hundratusen om året. Gör något annat och ni får inte ett vitten. 

Jobba först och skaffa barn sedan, och det blir rejält med föräldraförsäkring under lillans första år. Skaffa barn först och jobba sedan, och det blir några tior om dagen.

Det är kärnbudskapet i familjepolitiken i dag.

Läs hans "utomförträffliga" krönika - här!

Vi i Föräldraupproret tackar för hjälpen och ser fram emot fler understödjande insatser från Linders tangentbord framöver.

Men riktigt nöjd får man som bekant sällan vara. Linder prisar nämligen vår nya regerings förslag om barnomsorgspeng och kommunala vårdnadsbidrag som varande "löftesrika". Eftersom de innehåller nya tämligen godtyckliga villkor som föräldrarna måste uppfylla innan de kan få ut några pengar bäddar de för nya orättvisor och nytt godtycke av det slag som Linder ju är så kritisk mot!

Jag avslutar som jag gjort så många gånger förut på denna plats med att hävda att en oändligt mycket bättre lösning vore en generell barnpeng som föräldrarna antingen kunde stanna hemma för eller köpa barnomsorg för. Eller ännu hellre: återgång till sambeskattning för föräldrar med småbarn, d v s avdrag på skatten för försörjningsbörda och faktiska barnomsorgskostnader i kombination med utdebitering av barnomsorgen till den självkostnad som råkar vara norm för offentligt producerade tjänster.

Den senare lösningen skulle svenska folket bli drygt 100 miljarder om året (1) och flera hundra tusen jobb rikare av! Inte illa av en minskning av de offentliga utgifterna!

Fotnot 1: I BNP-termer. Deras portmonnäer däremot skulle bli 150 mdr tjockare!

Webmastern


logga.gif (923 bytes)