Till:
Västerås stad
Pedagogiska nämndernas stab
Stadshuset
721 87 Västerås

 

Intresseanmälan för kommunalt vårdnadsbidrag

Det var med glädje vi hörde att Västerås kommun avser att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det skulle betyda mycket för vår familj om vi fick möjligheten att vara hemma lite längre med vårt barn medan de ännu är små. Därför önskar vi mer information om bidraget, som t ex när vi kan ansöka om det och när det kommer att införas.

Med vänliga hälsningar
Jenny & Michael Odälv genom

<Jenny Odälvs underskrift här>

(Jenny Odälv)
Grytaborgsvägen 2
723 41 Västerås
Tel: 021-021-41 66 51

 

Mall för detta brev hämtat från www.barnensratt.se.